Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ


Скачать 202.39 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
страница1/4
Размер202.39 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки

Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ


ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника ГУМВС

України в Харківській області –

начальник міліції громадської безпеки

полковник міліції

_____________________ М.В. Голуб

______ ______________ 2013р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ХНУВС

з навчально-методичної

та наукової роботи

полковник міліції

___________________ ^ О.М. Головко

_______ _____________ 2013р.

ПРОГРАМА

навчальної практики та методичні рекомендації щодо її проведення для курсантів 3 курсу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справГалузь знань

0304 Право_______________________________

Напрямок підготовки

6.030401 Правознавство

Спеціалізації

адміністративно-правова___________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр_________________________________

Форма навчання

денна_____________________________________Харків

2013


Передмова

Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх справ по охороні громадського порядку за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». – Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, на 42 арк.СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

__________Протокол №
ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки ХНУВС

_________ Протокол №

___________________ ^ Сворак С.Д.


ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

з юридичних дисциплін

_______ Протокол №

______________ ^ Музичук О.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративної діяльності ОВС Факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки ХНУВС

________ Протокол №


_____________ ^ Проневич О.С.Рецензенти:


Салманова О.Ю. – к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки ХНУВС


Коптєв П.Б. – к.ю.н., заступник начальника з режиму та кадрового забезпечення Управління оперативної служби ГУМВС України в Харківській області


Розробники: д.ю.н., професор, начальник кафедри Проневич О.С.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Казанчук І.Д.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Джафарова О.В.; к.ю.н., доцент кафедри Штанько Д.О.; к.ю.н., доцент, доцент кафедри Шатрава С.О.; к.ю.н., ст.викладач кафедри Резанов С.А. – Х.: ХНУВС, 2013.


© Проневич О.С., Казанчук І.Д., Джафарова О.В. та ін., 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ


^ 1. Загальні положення

Навчальна практика курсантів є складовою частиною навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти МВС України. Вона формує професійні навички і уміння для виконання функціональних обов’язків під час проходження служби в підрозділах міліції громадської безпеки.

Навчальна практика призначена для закріплення одержаних курсантами теоретичних знань щодо діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України, формування професійних умінь і навичок, необхідних для роботи з профілактики правопорушень, застосування норм чинного адміністративного законодавства у практичній діяльності з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Основними завданнями навчальної практики також є освоєння змісту професійної діяльності, методів і тактичних прийомів роботи на конкретних посадах; оволодіння передовими методами службової діяльності органів внутрішніх справ; зміцнення розуміння необхідності суворого дотримання законності, виховання почуття обов’язку, любові до обраної професії; розвиток організаторських здібностей, відчуття відповідальності за доручену справу, ініціативи, волі і наполегливості при виконанні посадових обов’язків.

Навчальна практика передбачена навчальними планами ХНУВС, ГУМВС, УМВС України на транспорті і забезпечується кафедрою адміністративної діяльності ОВС ФПФМГБ ХНУВС.

В процесі проходження навчальної практики створюються необхідні умови для покращення професійної підготовки курсантів, вивчаються їх ділові і моральні якості для подальшого використання на службі в органах внутрішніх справ.


^ 2. Перелік умінь та навичок, які повинні набути курсанти під час проходження навчальної практики

Метою навчальної практики є набуття курсантами практичних навичок роботи в підрозділах міліції громадської безпеки (патрульної служби міліції, дільничних інспекторів міліції, державної автомобільної інспекції, підрозділів дозвільної системи тощо) шляхом залучення до заходів з охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, профілактики правопорушень, розкриття злочинів, розшуку осіб, захисту власності від протиправних посягань, взаємодії з населенням тощо.

У результаті проходження навчальної практики курсанти повинні знати:

- основні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти України, які регламентують діяльність ОВС;

- організаційну структуру міськрайлінорганів внутрішніх справ, принципи, функції та основні завдання, що покладаються на них;

- принципи роботи, основні завдання і функції, які покладаються на підрозділи міліції громадської безпеки та кримінальної міліції;

- алгоритм та послідовність дій на місці вчинення правопорушення або злочину та способи їх фіксації;

- порядок застосування заходів адміністративного примусу: перевірки документів, доставлення порушника, здійснення особистого огляду, огляду речей, вилучення речей і документів тощо;

  • порядок взаємодії підрозділів міськрайліноргану внутрішніх справ з іншими підрозділами ОВС та громадськими формуваннями і населенням в ході виконання покладених на них завдань (з охорони громадського порядку, профілактики правопорушень та ін.);

вміти :

- застосовувати в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ норми чинного законодавства;

- правильно діяти на місці вчинення правопорушення або злочину та здійснювати їх фіксацію;

- складати основні процесуальні документи за фактом вчиненого правопорушення або злочину;

- застосовувати заходи адміністративного примусу: перевірку документів, доставлення порушника, здійснення особистого огляду, огляду речей, вилучення речей і документів тощо.

  1   2   3   4

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы