Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ icon

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ


Скачать 202.39 Kb.
НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
страница2/4
Размер202.39 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4
^

3. Дотриманням прав та свобод людини і громадянина в діяльності ОВСЗгідно наказу МВС України від 23 серпня 2011 року № 6/7-4119 «Про дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ» під час проходження навчальної практики в органах внутрішніх справ курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ повинні суворо дотримуватися чинного законодавства Україні щодо забезпечення прав і свобод громадян.

На виконання наказу МВС України курсантам необхідно ознайомитися з:

 • сучасним станом дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ;

 • міжнародними, державними та відомчими нормативними документами щодо захисту прав і свобод людини;

 • основними правами і свободами людини, які підлягають забезпеченню в органах внутрішніх справ у відповідності до положень національного законодавства та міжнародних документів щодо стандартів прав людини і громадянина;

 • основними принципами діяльності міліції щодо забезпечення прав і свобод громадян;

 • правилами поведінки працівників міліції з громадянами;

 • порядком приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень громадян про злочини, що вчинені або готуються;

 • строками та порядком розгляду в ОВС України звернень громадян;

 • правилами роботи Приймальні громадян у міськрайорганах внутрішніх справ;

 • порядком застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї працівниками органів внутрішніх справ з метою забезпечення прав і свобод громадян;

 • порядком та строками адміністративного затримання та доставлення осіб до органів внутрішніх справ;

 • правилами та умовами перебування затриманих осіб у кімнаті для затриманих громадян у міськрайорганах внутрішніх справ;

 • правилами та умовами перебування осіб, до яких було застосовано запобіжний захід - взяття під варту, в місцях попереднього ув’язнення;

 • правами осіб, які беруть участь в діях правоохоронних органів при розслідуванні справ про правопорушення та злочинів;

 • порядком оскарження громадянами рішень, дій чи бездіяльності працівників міліції;

 • порядком відшкодування шкоди, завданої незаконними діями правоохоронних органів.


4. Організаційно-методичні вказівки

Програму навчальної практики курсантів розроблено кафедрою адміністративної діяльності ОВС ФПФМГБ ХНУВС за участю працівників практичних служб і підрозділів органів внутрішніх справ та затверджено ректором Харківського національного університету внутрішніх справ.

Наказом МВС України від 25 січня 2008 року № 30 визначається організація та порядок проходження навчальної практики курсантами в органах внутрішніх справ України.

Термін проведення навчальної практики курсантів на 3-му курсі – 1 місяць (обсяг годин визначається навчальним планом). Керівники навчальної практики призначаються з числа досвідчених викладачів кафедри адміністративної діяльності ОВС ФПФМГБ ХНУВС, а також керівників та досвідчених працівників підрозділів органів внутрішніх справ.

Під час проходження навчальної практики курсанти повинні:

 • вивчити організаційну побудову відповідного органу внутрішніх справ;

 • ознайомитися з організацією роботи відповідних підрозділів (служб) міліції громадської безпеки (патрульної служби міліції, дільничних інспекторів міліції, дозвільної системи та ліцензування, ДАЇ, відділів (відділень) охорони громадського порядку та інші), чергових частин ОВС та інших;

 • вивчити функціональні обов’язки працівників цих підрозділів (служб);

 • ознайомитися з нормативними актами, які регламентують діяльність відповідних підрозділів міліції за місцем проведення навчальної практики;

 • зробити аналіз нормативного забезпечення та практичних аспектів взаємовідносин органу (підрозділу) внутрішніх справ, де проходять навчальної практики, з іншими органами (підрозділами) внутрішніх справ та громадськістю з питань охорони громадського порядку;

 • вивчити порядок отримання інформації про злочини та пригоди, її реєстрацію, проходження та розгляду в тому чи іншому підрозділі ОВС;

 • ознайомитися з обліково-реєстраційною роботою ОВС;

 • ознайомитися з порядком розгляду звернень громадян;

 • ознайомитися з організацією особистого прийому громадян в ОВС;

 • ознайомитися з порядком видачі дозволів щодо об’єктів дозвільної системи;

 • ознайомитися з обліком і контролем за об’єктами дозвільної системи;

 • ознайомитися з порядком притягнення осіб до адміністративної відповідальності, веденням справ про адміністративні правопорушення, їх вирішенням та обліком;

 • ознайомитися з організацією та порядком встановлення та здійснення адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі;

 • ознайомитися з порядком здійснення профілактичної роботи серед осіб взятих на профілактичний облік.


Права та обов’язки курсантів під час проходження навчальної практики.


Під час проходження навчальної практики курсанти ХНУВС за наказом залучаються до виконання завдань, що покладаються на міліцію. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про міліцію» на курсантів ХНУВС поширюються права і обов’язки (ст.ст. 10, 11), гарантії правового і соціального захисту та відповідальність працівників міліції, в разі їх залучення до виконання завдань по охороні громадського порядку, громадської безпеки і боротьбі із злочинністю (ст. ст. 21, 22, 25 - витяг додається).


Права курсантів під час проходження навчальної практики:

 • ознайомлюватися з усіма службовими документами у обсязі завдань, визначених програмою навчальної практики;

 • підписувати від свого імені підготовлені за дорученням безпосереднього керівника навчальної практики документи (у межах компетенції відповідно до займаної посади);

 • за згодою безпосереднього керівника навчальної практики користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному ОВС ;

 • надавати пропозиції керівництву ОВС та ХНУВС щодо вдосконалення організації та проведення навчальної практики, а також діяльності практичних органів;

 • повідомляти керівництву ХНУВС у випадку порушень вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів МВС та МОН, Положення про практичну підготовку курсантів вищих навчальних закладів МВС України.


Курсанти під час проходження навчальної практики зобов’язані:

 • своєчасно прибути в підрозділ (службу) відповідного органу внутрішніх справ для проходження навчальної практики, відрекомендуватися його керівникові, отримати необхідні вказівки та пояснення і приступити до виконання завдань програми навчальної практики у відповідних підрозділах ОВС України;

 • якісно виконувати всі завдання, передбачені програмою навчальної практики, вказівки керівників навчальної практики;

 • дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці і пожежної безпеки і установленого розпорядку дня;

 • ознайомитися з нормативними актами, інструкціями, методичними та аналітичними документами, що стосуються діяльності ОВС, формами та методами роботи працівників ОВС;

 • засвоїти завдання, функції та специфіку діяльності підрозділу (служби) ОВС, у якому проходять навчальну практику;

 • вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові навчальної практики про виконану роботу;

 • виконувати розпорядок дня, установлений у підрозділі за місцем проходження навчальної практики, дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці його проходження;

 • відвідувати заняття із службової та спеціальної підготовки;

 • підготувати звіт про підсумки проведення навчальної практики за встановленою формою та подати його на погодження і затвердження.^ 5. Зміст та порядок оформлення звітних матеріалів


Після закінчення проходження навчальної практики курсант складає письмовий звіт, де відображені зміст всієї роботи, яка проводилася ним під час навчальної практики, підсумки виконання завдань програми навчальної практики. Обсяг звіту до 10 сторінок. Звіт підписується курсантом-практикантом і подається для підписання безпосереднім керівником навчальної практики, погодження керівником підрозділу внутрішніх справ, де курсант проходив практику та затвердження начальником органу внутрішніх справ.

Звіт повинен включати наступні відомості (додаток №2) про:

 • назва підрозділу внутрішніх справ в якому проводилась практика;

 • результати виконання програми навчальної практики;

 • заходи, в яких курсанти брали участь та періодичність їх проведення,

 • заходи, які застосовували курсанти під час проходження навчальної практики,

 • інформацію про стан забезпечення громадської безпеки на території обслуговування міськрайліноргану внутрішніх справ,

 • особливості охорони громадського порядку на території обслуговування міськрайліноргану внутрішніх справ за місцем проходження навчальної практики курсантом.

У звіті необхідно вказати:

 • якою мірою практика допомогла закріпленню та поглибленню теоретичних знань;

 • який позитивний досвід отримав курсант в процесі проходження навчальної практики;

 • визначити, які недоліки чи труднощі при виконанні завдань навчальної практики були курсантом виявлені, та надати свої пропозиції щодо їх усунення.

До звіту про практику необхідно додати:

 • характеристику – відгук з місця проходження навчальної практики , затверджену керівником міськрайліноргану внутрішніх справ за місцем проведення навчальної практики та скріплену печаткою;

 • щоденник навчальної практики (додаток №1),

 • за можливості, копії процесуальних документів, які складались працівниками міськрайорганів внутрішніх справ за участю курсанта що проходив практику (протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання тощо), справи (копії) по протокольній формі досудової підготовки матеріалів, тощо.

У характеристиці мають знайти відображення: обсяг і якість виконання завдань програми; рівень підготовленості курсантів-практикантів до виконання службових обов’язків по охороні громадського порядку і вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок вірно складати оперативно-службові документи, застосовувати спеціальні й технічні засоби; розвиненні особистісні морально-вольові якості; дисциплінованість і старанність; стан культурного і професійного рівня; підсумкова оцінка за навчальну практику.

Характеристики направляються у Харківський національний університет внутрішніх справ.


^ 6. Захист матеріалів навчальної практики та критерії його оцінювання


Наказом ректора ХНУВС призначається комісія для прийняття диференційованого заліку про проходження навчальної практики. До складу комісії входять викладачі кафедри адміністративної діяльності ОВС. Допуск до захисту оформлюється керівником навчальної практики від ХНУВС у матеріалах звіту. Оцінювання результативності проходження курсантами навчальної практики, виконання індивідуальних завдань здійснюється комісією з урахуванням наявності усіх звітних матеріалів проходження навчальної практики та правильності їх оформлення, змістовності звіту, характеристики-відгуку на курсанта та його відповіді під час захисту. На підставі цих відомостей комісія виставляє оцінку «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», яка оголошується курсанту.

Курсанти, які не виконали програму навчальної практики або одержали за характеристикою чи за підсумками складання заліку незадовільну оцінку, направляються для повторного проходження навчальної практики в період канікулярної відпустки. У разі повторного невиконання програми навчальної практики, отримання негативного висновку про якість її відпрацювання або незадовільної оцінки під час захисту навчальної практики вони відраховуються з ХНУВС у встановленому порядку.^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ, СЛУХАЧІВ)


^ Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

^ Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками.

75 – 81

C

^ Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

^ Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

^ Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки


8. Інформаційне та методичне забезпечення


Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України від 28 черв. 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

 2. Про засади запобігання і протидії корупції : закон України від вiд 07 квіт. 2011 р.  № 3206-VI // Відо­мості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.

 3. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (зі змінами та доповненнями).

 4. Про Дисциплінарний Статут органів внутрішніх справ України : закон України від 22 лют. 2006 р. № 3460-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245.

 5. Про внутрішні війська МВС України : закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №29. – Ст. 397 (зі змінами та доповненнями).

 6. Про державну таємницю : закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст.93 (зі змінами та доповненнями).

 7. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : закон України вiд 22 черв. 2000 р.  № 1835-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1248 (зі змінами та доповненнями).

 8. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : закон України від 11 груд. 2003 р. № 1382-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 1. – С. 23, ст. 4.

 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : Закон України вiд 24 вересн. 2008 р. № 586-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 10, № 10-11. – С. 362. – Ст. 137.

 10. Про звернення громадян : закон України вiд 02 жовт. 1996 р.  № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами та доповненнями).

 11. Про громадські об’єднання : закон України від 22 берез. 2012 р.,   4572-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 1. - Ст. 1.

 12. Про інформацію : закон України від 02 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами та доповненнями).

 13. Про доступ до публічної інформації : закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст. 314

 14. Про попередження насильства в сім'ї : закон України від 15 лист. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

 15. Про дорожній рух : закон України вiд 30 черв. 1993  р. № 3353-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338. (зі змінами та доповненнями)

 16. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст.50

 17. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 18. Про місцеві державні адміністрації : Закон України вiд 09 квітня 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

 19. Про прокуратуру : закон України вiд 05 лист. 1991  р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст.793.

 20. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : закон України від 01 груд.1994 р. № 264 // Відо­мості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

 21. Про судоустрій і статус суддів : закон України від 7 черв. 2010 р. № 55/1 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 1. – С. 7, ст. 1900.

 22. Про захист суспільної моралі : закон України від 20 лист. 2003 р. // Голос України. – 2004. –13 січня. – № 5.

 23. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 1вересня 2011 р. – Х.: Одіссей, 2011. – 248 с.

 24. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України : закон України вiд 10 січня 2002 р. № 2925-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115.

 25. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : закон України від 11 груд. 2003 р. № 1382-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 1. – С. 23, ст. 4.

 26. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму : закон України від 03 черв. 2004 р. // Голос України. – 2004. – 01 липня. – № 119.

 27. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення Закон України від 22 вересн. 2005 р. № 2899-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – ст. 565.

 28. Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв) : закон України від 21 січн. 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1171. – Ст. 146.

 29. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : закон України від 06 вересн. 2005 р. № 2806-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – С. 2537. – Ст. 483 (із змінами та доповненнями).

 30. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності : Закон України від 19 трав. 2011р. № 3392-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. –№ 47. – ст. 532.

 31. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : закон України вiд 24 вересн. 2008 р. № 586-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 10, № 10-11. – С. 362. – Ст. 137.

 32. Кодекс адміністративного судочинства України : за станом на 1вересня 2010 р. – Х. : Одіссей, 2010. – 152 с. – (Закони України).

 33. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI // Урядовий кур'єр від 06.06.2012. – 2012. – № 99.

 34. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: указ Президента України вiд 06 квіт. 2011 р.  № 383/2011 // Офіційний вісник Президента України. 2011 р. – № 9. – стор. 16. – стаття 536.

 35. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян : указ Президента України від 18 лют. 2002 р. №121 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8, стор. 85 – Ст. 331.

 36. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: указ Президента України від 13 серп. 2002 р. № 700 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – Ст. 564.

 37. Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян : указ Президента України від 18 лют. 2002 р. №121 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8, стор. 85 – Ст. 331.

 38. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114 // Урядовий кур’єр. – 1991 – № 2. – Ст. 19 (зі змінами та доповненнями).

 39. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ : постанова Кабінету Міністрів України від 14 квіт. 1997 р. №341// Офіційний вісник України. – 1997. – №16. – Стор. 52 (зі змінами).

 40. Правила дорожнього руху : постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 2001р. №1306 // Офіційний вісник України. – 2001. – №41. – стор.38. – Ст.1852 (зі змінами).

 41. Про затвердження Положення про дозвільну систему : постанова Кабінету Міністрів України вiд 12 жовт. 1992 р. № 576 // Зібрання законодавства України. Офіційне видання. Т.5. – К. : Вид. Дім «Ін ЮРЕ», 2000. – 86 с.

 42. Про затвердження Правил носіння форменого одягу та знаків розрізнення особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцями спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 24 травня 2002 р. № 535 // Режим доступу : http: // www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 43. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 22 лют. 2001 р. № 185 (зі змінами) // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 44. Про затвердження Інструкції з організації спільного несення служби по охороні громадського порядку працівниками міліції та військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11 квіт. 2002 р. № 342 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 45. Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовт. 1992 р. №575 // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 46. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України [Електронний ресурс] : Наказ МВС України від 23 квітня 2012 р. № 350 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 47. Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ судової міліції «Грифон» [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 19 лист. 2003 р. №1390 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 48. Про затвердження Положення про підрозділ міліції особливого призначення «Беркут» [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 18 трав. 2004 р. № 529 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 49. Про затвердження Положення про Управління міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 20.02.2012  № 142 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 22. – стор. 287, ст. 853.

 50. Про затвердження номенклатури посад щодо призначення, переміщення, звільнення осіб рядового та начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] : Наказ МВС від 30 червня 2011 р. № 378// Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 51. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 27 липня 2012 р. №650 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 52. Про затвердження Положення про Управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : Наказ МВС України від 22 травня 2012 р. № 456 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 53. Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : Наказ МВС України від 22 лютого 2012 р.  № 155// Офіційний вісник України від 21.05.2012. – 2012 р., № 36, стор. 342.

 54. Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 13 квітня 2012  р. № 320 (зареєстр. в Міністерстві юстиції України 2 липня 2012 р. за № 1089/21401) // Офіційний вісник України від 27.07.2012 — 2012 р., № 54, стор. 50, стаття 2178.

 55. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них [Електронний ресурс]: наказ МВС України від 11 серпня 2010 р. № 379 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 56. Про затвердження Примірного регламенту з оформлення документів та контролю з питань реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб в Україні [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 03 лют. 2005 р. №96 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 57. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11 лист. 2010 р. № 550 (Зареєстровано в Мін’юсті України 06.12.2010 р. за № 1219/18514) // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 58. Про заходи щодо подальшого вдосконалення охорони громадського порядку та безпеки громадян [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11 квіт. 2005 р. №231 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 59. Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті : постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 204 // Офіційний вісник України. – № 11. – 1997. – Ст. 85.

 60. Правила дорожнього руху : постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 2001р. №1306 // Офіційний вісник України. – 2001. – №41. – стор.38. – Ст.1852 (зі змінами).

 61. Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 08 трав. 1993 р. № 340 // Офіційний веб-сайт Верховної ради України. – Законодавство України. / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 62. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів : постанова Кабінету Міністрів України від 7 верес. 1998 р. № 1388 // Офіційний вісник України від 24.09.1998. – №36. – Стор. 6.

 63. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 31 трав. 1993 р. № 314 // Режим доступу: http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 64. Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 верес.1993 р. №706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої і дратівної дії» [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 18 жовт.1993 р. №642 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 65. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 21 серп.1998 р. №622 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 66. Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штампельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11 січня 1999 р. №17 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 67. Про створення патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України та реорганізацію дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 28 лют. 2006 р. №214 (зі змінами) // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 68. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 27 берез. 2009 р. №111 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 69. Про затвердження Переліку посад працівників спеціального підрозділу дорожньо-патрульної служби особливого призначення при Департаменті Державтоінспекції МВС [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 16 лют. 2009 р. №60. // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 70. Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 26 лют. 2009 р. № 77 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 71. Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції [Електронний ресурс]: наказ МВС України, наказ МОЗ України від 09 верес. 2009 р. № 400/666. // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 72. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них [Електронний ресурс]: наказ МВС України від 11 серпня 2010 р. № 379 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 73. Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 13 квітня 2012  р. № 320 (зареєстр. в Міністерстві юстиції України 2 липня 2012 р. за № 1089/21401) // Офіційний вісник України від 27.07.2012 — 2012 р., № 54, стор. 50, стаття 2178.

 74. Про запровадження реєстраційної картки іноземця [Електронний ресурс] : наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 25 липня 2001 р. № 440 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – Ст. 1567.

 75. Про затвердження Інструкції про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців [Електронний ресурс] : наказ МВС України та Державної прикордонної служби України від 29 липня 2002 р. №723/435 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 76. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрішніх справ України при передаванні затриманих ними іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ України від 15 жовт. 2004 р. № 742/1090. – К.: АДПС України, МВС України, 2004. – 32 с.

 77. Інструкція з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 28 квіт.2009 р. № 181 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 78. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: наказ МВС України від 19 листопада 2012 р. № 1050 // Офіційний вісник України від 15.01.2013. – 2013 р., № 1, стаття 30.

 79. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 04 жовт. 2003 р. №1155 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 80. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 10 жовт. 2004 р. № 1177 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 81. Про затвердження Положення про спеціальний приймальник для утримання осіб, підданих адміністративному арешту [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 18 вересня 1992 р. № 552 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 82. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 02 грудня 2008 р. № 638 // Офіційний вісник України від 06.03.2009. – 2009. – № 14, стор. 68, стаття 447.

 83. Настанова про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо організації охорони громадського порядку і безпеки громадян під час проведення масових заходів та акцій [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11 квіт. 2005 р. №230 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 84. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі [Електронний ресурс] : наказ МВС України та Державного департаменту з питань виконання покарань від 04 лист. 2003 р., №1313/203 (зареєстровано в Мін’юсті України 15.01.04р. за №46/8645) // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 85. Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 10 жовт. 2005 р. № 868 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 86. Про заходи щодо вдосконалення системи комплексного використання сил і засобів в охороні громадського порядку [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 30 верес. 2008 р. №505 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 87. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 28 липня 1994 р. №404 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 88. Про затвердження Інструкції з організації спільного несення служби по охороні громадського порядку працівниками міліції та військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11 квіт. 2002 р. № 342 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 89. Про затвердження Інструкції про порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів працівниками міліції [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 25 січня 1995 р. № 60 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 90. Про заходи щодо подальшого вдосконалення охорони громадського порядку та безпеки громадян [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 11 квіт. 2005 р. №231 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 91. Про невідкладні заходи щодо удосконалення нагляду за дорожнім рухом працівниками Державтоінспекції МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 6 лют. 2001 р. № 83 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 92. Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 29 січня 2007 р. № 27 // Режим доступу : http:// www.zakon1.rada.gov.ua. Назва з екрану.

 93. Про затвердження примірної структури підрозділів ДАІ, підпорядкованих ГУМВС, УМВС : наказ МВС України від 28 липня 2007 р. № 259 // Збірник нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Державтоінспекції МВС України. – 1-е офіц. вид. станом на 01.08.2009 / під заг. ред. С. Г. Коломійця, С. Г. Протченка ; редкол. : С. І. Будник, В. М. Бесчастний, Г. В. Георгієнко та ін. : у 3 ч. Ч. 2. – К. : Департамент ДАІ МВС України, Донец. юрид. ін.-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – С. 222–232.

 94. Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія: Наказ МВС України від 07 груд. 2009 р. № 515 / Офіційний вісник України. – 2010. – № 8. – стор. 324, стаття 415.

 95. Про затвердження Інструкції про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та обміну інформацією між закладами охорони здоров’я і органами внутрішніх справ : наказ МВС України та МОЗ України вiд 25 черв. 2007 р. № 205/353 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 52. – С. 252. – Ст. 2152.

1   2   3   4

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін з навчальної дисципліни
Сікорський О. П. старший викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім адмірала...
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів та приватизації державного та комунального майна
Міністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы