Модульні завдання icon

Модульні завдання


Скачать 37.48 Kb.
НазваниеМодульні завдання
Размер37.48 Kb.
ТипДокументы

МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(описові)


I частина


1. Травматизм.


1. Види травм. Класифікація травматизму.

2. Травми ( причини виникнення та класифікація).

3. Профілактика травматизму.


2.Запалення.


1. Запалення. Фази розвитку запального процесу.

2. Клінічні ознаки різних видів запалення.

3. Класифікація та клінічні особливості запалення.

4. Охарактеризуйте запалення залежно від його перебігу та характеру ексудату.

5. Дайте класифікацію запалення залежно від характеру ексудату та вкажіть методи лікування.

6. Типи запалення залежно від ступеня інтенсивності запальної реакції та суть їх лікування.

7. Травматичний токсикоз. Профілактика та принцип лікування.

8. Охарактеризуйте фізичні, хімічні та біологічні методи лікування тварин із запальними процесами.

9. Охарактеризуйте фізіотерапевтичні методи лікування, які викорис-товуються у ветеринарній хірургії.

10. Медикаментозне лікування тварин з ознаками запалення.

11. Неспецифічна стимулююча терапія. Механізм стимуляції та харак-теристика білкових речовин і тканинних препаратів.

12. Імуностимулююча терапія при запальних процесах.

13. Ультразвукова терапія (показання і принцип лікування).


3. Шок.


1. Реакція організму на травму (шок).

2. Причини виникнення та особливості перебігу шоку.

3. Стадії шоку, їх клінічна картина та лікування.


4. Рани.


1. Рани та їх класифікація (латинська назва).

2. Особливості перебігу ранового процесу у I фазу загоєння ран.

3. Дайте характеристику біологічного процесу у II фазу загоєння ран; принцип лікування тварин у цій стадії.

4. Особливості загоєння ран (біологія ранового процесу).

5. Дайте характеристику різних видів ран.

6. Охарактеризуйте колоту, рубану та розчавлену рани.

7. Характеристика патологічної грануляційної тканини та причини її виникнення.

8. Ранове виснаження, його профілактика та методи лікування.

9. Дослідження пораненої тварини.

10. Перша допомога пораненій тварині.

11. Ускладнення при загоєнні ран.

12. Лікування ран.

13. Перечисліть основні принципи лікування ран залежно від їх характеру та локалізації.

14. Періоди розвитку ранової інфекції.


5.Кровотечі.


1. Класифікація кровотеч та методи їх зупинки.

2. Причини виникнення, класифікація, профілактика і лікування кровотеч.

3. Етіологія кровотечі та лікування тварин з вторинною ранньою і пізньою кровотечами.

4. Боротьба з втратою крові.

5. Охарактеризуйте біологічні засоби зупинки кровотечі.

6. Опишіть синтетичні замінники крові.


6. Закриті травми.


1. Дайте класифікацію та характеристику потовчень.

2. Дайте характеристику клінічних ознак при закритих травматичних пошкодженнях та вкажіть методи лікування.

3. Потовчення та їх наслідки.

4. Лікування потовчень залежно від ступеня та місця локалізації.

5. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки та лікування тварин з розтягами.

6. Причини виникнення, особливості перебігу і лікування розривів.

7. Причини виникнення, особливості перебігу лімфоекстравазату та лікування хворих тварин.

8. Класифікація гематом. Лікування пульсуючої гематоми.

9. Класифікація та методи лікування тварин з гематомою.

10. Гемолімфоекстравазат.

11. Аневризма (етіологія, патогенез, клінічні ознаки та лікування).


7. Хірургічна інфекція


1.Перечисліть і охарактеризуйте фактори, які сприя-ють розвитку і розповсюдженню інфекції.

2. Перечисліть збудники хірургічної інфекції та дайте ха-рактеристику гною, який вони утворюють.

3. Характеристика мікроорганізмів, які приймають участь у розвитку хірургічної інфекції.

4. Дайте класифікацію хірургічної інфекції та опишіть методи її лікування.

5. Перечисліть і охарактеризуйте фактори, які попереджають розвиток інфекції.

6. Абсцес, його класифікація та методи лікування.

7. Дайте характеристику гною при абсцесі.

8. Флегмона (етіологія, патогенез, клінічні ознаки і лі-кування.

9. Причини виникнення, особливості розвитку і ліку-вання прогресуючої та абсцедуючої флегмон.

10. Анаеробна флегмона.

11. Анаеробна гангрена (етіологія, патогенез, представ-ники цієї інфекції, клінічні ознаки та лікування).

12. Лікування тварин з анаеробною хірургічною інфек-цією.

13. Причини виникнення, особливості перебігу, клінічні ознаки та лікування тварин з гнильною (путридною) інфекцією.

14. Сепсис. Класифікація і методи лікування.

15. Причини виникнення сепсису, профілактика і ліку-вання.

16. Охарактеризуйте клінічні ознаки при сепсисі.

17. Етіологія, патогенез, діагностика та лікування тва-рин із септицемією.

18. Особливості перебігу та лікування анаеробного сеп-сису.

19. Лікування тварин при сепсисі.


8. Спеціальна хірургічна інфекція


1. Некробактеріоз (етіологія, патогенез, клінічні ознаки та лікування).

2. Правець (етіологія, патогенез, діагностика, клінічні ознаки та лікування).

3. Мит (етіологія, патогенез, клінічні ознаки, діагнос-тика та лікування).

4. Перебіг, клінічні ознаки та лікування тварин з актиномікозом.

5. Ботріомікоз (етіологія, патогенез, діагностика та лі-кування).

6. Особливості перебігу та лікування ботріомікозу.

7. Особливості перебігу та лікування актинобацильозу.

8. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки, діагностика та лікування бру-цельозу.

9. Змертвіння


1. Перечисліть та охарактеризуйте виразки, які виникають залежно від співвідношення регенеративних та дегенеративних процесів.

2. Дайте класифікацію та характеристику виразок, які виникають за конкретними причинами.

3. Некроз. Форми некрозу.

4. Форми некрозу, причини виникнення та методи лікування.

5. Етіологія, патогенез, профілактика та лікування некрозу.

6. Види гангрен та причини їх виникнення.

7. Некроз, гангрена, їх класифікація і принцип лікування.

8. Газова гангрена (етіологія, патогенез, клінічні ознаки та лікування).

9. Перечисліть види гангрен та вкажіть причини їх виникнення.

10. Виразки, їх класифікація та лікування.

11. Фунгозна виразка (етіологія, патогенез та лікування)

12. Особливості перебігу виразок та лікування.

13. Дайте класифікацію і характеристику нориць.

14. Нориці (етіологія, патогенез, клінічні ознаки та лікування).

15. Профілактика і лікування нориць.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 1. Травматизм.

1.Що таке загальна хірургія ?

2. Виберіть правильне визначення терміну “ травматизм ”:

1.місцевий прояв загальної реакції організму на травму

2.сукупність одно - чи різнозначних травм, що виникають при певних

умовах годівлі, утримання та експлуатації.

3. Перечисліть види травматизму.

4.У хірургічній практиці використовуються наступні методи лікування:

 1. паліативний

 2. радикальний

3.паліативно-радикальний.

5.Залежно від особливостей травмуючого фактору травми поділяють на:

1. механічні

2. фізичні

3. хімічні

4. біологічні

5. хронічні.

6. Механічні травми поділяють на:

1. закриті

2. відкриті

3. прямі

4. поодинокі

5. множинні.

7. Які методи лікування називаються радикальними ?

8. Що таке травма ?

 1. пошкодження тканин тваринного організму різноманітними травмуючими факторами екзо – і ендогенного походження

2. відмирання частини тіла при збереженні життя ці лого організму.

9. Перечисліть види загальної реакції організму на травму.

10.Перечисліть методи лікування у ветеринарній хірургії.


2.Запалення.


1. Що таке запалення ?

2. Дайте визначення терміну ”ранова хвороба “.

3. Чим проявляється реакція організму на травму.

4. Виберіть правильне визначення терміну “ УВЧ-терапія ”:

 1. використання з лікувальної метою низькоенергетичного гелій- неонового лазера

 2. використання з лікувальної метою змінногоелектромагнітного поля ультрависокої частоти, яке підводиться до тканин за допомогою конденсаторних пластин

5. Що означає термін ”запалення “, його латинська назва.

6. У патогенезі запалення розрізняють фазу:

1. гідратації

2. міхурцеву

3. дегідратації.

7. Чим проявляється реакція організму на травму.


3. Шок.


1. Виберіть правильне визначення шоку:

 1. патологічний процес, який проявляється різким пригніченням усіх життєво-важливих функцій організму внаслідок переподразнення центральної нервової системи, викликаного травмою

2. тимчасове послаблення серцевої діяльності у тварин, що виникає

внаслідок травми та сильної больової реакції і характеризується

різким падінням кров’яного тиску.

2. Перечисліть стадії розвитку шоку:

1. еректильна

2. торпідна

3. еритематозна

4. пустульозна

5. паралітична.

3. Виберіть теорії розвитку шоку:

1. токсична

2. вірусна

3. акапнії

4. поліетіологічна

5. судинна-рефлекторна.

4. Перечисліть види загальної реакції організму на травму.

5. За часом появи розрізняють шок:

1. первинний

2. вторинний

3. відстрочений

4. повторний.


6. За часом появи розрізняють шок:

1. первинний

2. вторинний

3. відстрочений

4. повторний.

7. За важкістю перебігу розрізняють наступні форми шоку:

1. легка

2. перемінна

3. середня

4. важка

5. ускладнена.


4. Рани.


1. За первинним натягом загоюються рани:

1. інфіковані

2. гнійні

3. асептичні.

2. За характером ексудату рани поділяють на:

1. асептичні

2. гнійні

3. комбіновані

4. змішані.

3. Вкажіть класифікацію хірургічної обробки ран залежно від строків проведення:

1. первинна

2. змішана

3. вторинна.

4. Вкажіть основний принцип лікування ран:

1. переведення рани з інфікованої в асептичну

2. переведення рани з інфікованої в гнійну

3. переведення рани з складної у просту.

5. Що таке механічна антисептика ран ?

6. Дайте визначення терміну “ рана ”.

7. Вкажіть латинську назву різаної, рваної, кусаної та розчавленої ран:

1. v. incisum

2. v. contusum

3. v. laceratum

4. v. morsum

5. v. venenatum

6. v. сonguassatum.

8. Механічна очистка ран полягає у:

1. видаленні шерсті, обмиванні та дезінфекції шкіри навколо рани,

очищенні її від забруднень і зрошенні 3%-ним розчином перекису водню

2. використанні антисептичних та бактеріостатичних препаратів.

9. Дайте характеристику товченої рани.

10. Дайте визначення терміну ”ранова хвороба “.


5.Кровотечі.


1.Виберіть правильне визначення терміну ”кровотеча”:

1. вихід крові поза межі судин при порушенні їх цілості

2. вихід крові в новоутворену порожнину

3. вихід крові поза межі судин при відкритому пошкодженні останніх.

2.Первинна кровотеча виникає:

1. зразу після нанесення травм

2. через деякий час після нанесення травми.

3.Вторинна пізня кровотеча виникає:

1. протягом 2 діб

2. від 2 діб до 2 тижнів.

3. Перечисліть методи остаточної зупинки кровотечі.

4. Первинна кровотеча виникає:

1. зразу після нанесення травм

2. через деякий час після нанесення травми.

5. Перечисліть методи зупинки кровотеч.

6. Які загальні ознаки внутрішньої кровотечі ?

1. збудження

2. анемія видимих слизових оболонок

3. загальна слабкість

4. сповільнення пульсу

5. синюшність видимих слизових оболонок.

7. Перечисліть загальні ознаки внутрішньої кровотечі.

8. Виберіть види кровотеч залежно від розмірів травмованих судин, анато-мічної структури кількості пухкої клітковини:

1. суфузії

2. гематоми

3. інгаляції

4. петехії

5. екхімози

6. лімфоекстравазати

7. сугіляції.

9. Класифікація кровотеч залежно від морфологічної структури пошкодженої судини та характеру виливу крові.

10.За характером ексудату рани поділяють на:

1. асептичні

2. гнійні

3. комбіновані

4. змішані.

11.Перечисліть методи остаточної зупинки кровотечі.


6. Закриті травми.


1. Перечисліть захворювання, які відносяться до закритих травматичних пошкоджень.

2. Дайте визначення терміну “ розрив”:

1. механічне порушення гістологічної цілості тканин при розтягу останніх за межі їх еластичності при одночасному збереженні анатомічної цілості

2. повне порушення анатомічної цілості тканин

3. повне або часткове зміщення суглобових кінців кісток за межі їх нормальної рухливості.

3. За силою порушення тканин потовчення поділяють на ушкодження:

1. II ступеня

2. IV ступеня

3. I ступеня

4. III ступеня.

4. Як класифікують переломи ?

1. неповні

2. обмежені

3. повні.

5. Дайте визначення терміну “ потовчення”.

6. Що таке аневризма ?

7. Повні переломи поділяють на:

1. закриті

2. відкриті

3. дифузні

8. Вкажіть класифікацію повних переломів:

1. закриті

2. відкриті

3. дифузні.

9. Оберіть метод лікування тварин з розтягами:

1. оперативний доступ, накладання швів на розірвані тканини та шкіру,

накладання гіпсової пов’язки

2. спокій, накладання імобілізуючої пов’язки, застосування холоду, а

через 48 год. тепла.

10. Вкажіть причини, які призводять до переломів:

1. удари, падіння, вогнепальні рани

2. порушення мінерально - вітамінного обміну

3. патологія кісткової тканин (остеоміеліт, новоутворення)

4. діатермія

11. Дайте визначення терміну ”вивих “

12. Що таке лімфоекстравазат ?

13. Що таке аневризма ?

14. Дайте класифікацію гематом.

15. Що таке перелом ?

16. Дайте визначення терміну “ вивих ”.

17. Вкажіть метод лікування абсцедуючої гематоми:

 1. застосування холоду, аспірація вмісту, накладання тиснучої по-

в’язки

 1. вскриття і лікування як гнійної рани.

18. Що протипоказано при лікуванні лімфоекстравазату ?

1. активні рухи

2. подразнюючі лікарські речовини

3. накладання швів

4. холод

5. тепло.


^ 7. Хірургічна інфекція


1. Вкажіть. як класифікують сепсис за клінічними ознаками, патологоана-томічними змінами та особливостями розвитку:

1. піемія

2. септикопіємія

3. септицемія.

2. Вкажіть збудники гнильної інфекції:

 1. факультативні анаероби (Cl. sporogenes, Cl, рutrificum, Cl. tercium)

2. гнильні (B.proteus vulgaris, E.coli)

3. газоутворюючі анаеробні стафіло – та стрептококи

4. аероби.

3. Дайте визначення терміну “ абсцес ” .

4. Термін ” infectio “ означає:

1. заряджаю

2. проникаю

3. заражаю

4. виділяю.

5. Місцева гнійна інфекція проявляється у вигляді:

1. гематоми

2. розтягу

3. абсцесу

4. флегмони.

6. Вкажіть клінічні ознаки абсцесу:

1. на початку розвитку ознаки гострого запального процесу, припух-

лість пружної консистенції розлитого характеру, у подальшому

контурована, флюктуюча; у пунктаті – гній

2. прогресуюча розлита припухлість та ущільнення тканин, різка бо-

льова реакція; у подальшому формування гнійних порожнин; у ді-

лянках абсцедування – флюктуація.

7.Яка клінічна картина місцевого запального процесу за сепсису у тварин ?

8. За часом проникнення мікроорганізмів інфекцію поділяють на:

1. первинну

2. поліінфекцію

3. вторинну

4. реінфекцію

5. моноінфекцію.

8.Вкажіть причини виникнення абсцесу.

9. Септицемія – це ׃

 1. вид сепсису, при якому основну патогенетичну роль відіграють бактерії, які сприяють розвитку в організмі тварин метастатичних

абсцесів

 1. вид сепсису, при якому основну патогенетичну роль відіграють токсини, які викликають дегенеративні зміни у багатьох органах та тканинах.

10.Гнильна інфекція:

1. викликана специфічним збудником; протікає частіше у вигляді

місцевого патологічного процесу

2. викликана факультативними анаеробами, часто в асоціації з стафі-

ло-і стрептококами; характеризується швидким розпадом тварин з

утворенням іхору та газів.

11. Назвіть представників анаеробної інфекції.


^ 8. Спеціальна хірургічна інфекція


1.Що таке специфічна хірургічна інфекція; які захворювання вона викликає.

2. Виберіть правильне визначення терміну ”специфічна хірургічна інфекція “:

 1. активне проникнення патогенних мікробів у тканини організму, де вони розмножуються і в результаті своєї життєдіяльності викли-кають захворювання.

 2. інфекція, яка викликає захворювання, спільні для людей і тварин.

3. Вкажіть токсини, які виділяє збудник правцю:

1. тетаноспазмін

2. тетанолізин.

3. лейкотоксин.

4. Вкажіть латинську назву правцю:

1. adenitis eqorum

2. actinomycosis

3. botriomicosis

4. tetanus.

5. Екзогенний шлях – це проникнення збудника актиномікозу:

1. через альвеолу зуба

2. з шлунково-кишкового тракту

3. через кастраційну рану

4. з ураженими кормами

5. через травмовану молочну залозу у свиноматок.

6. Визначте методи діагностики актинобацильозу:

1. клінічні ознаки

2. мікроскопія

3. гематологічні дослідження

7. Дайте визначення терміну ” актиномікоз ”.


9. Змертвіння


1. Виберіть латинську назву виразки:

1. vulnus

2. sepsis

3. ulcus.

2. Як проявляється реакція організму на сторонні тіла ?

3. Вкажіть клінічні ознаки виразок:

1. наявність патологічного каналу

2. відсутність патологічного каналу

3. виділення умісту.

4. Дайте визначення терміну “виразка ”:

 1. дефект шкіри або слизових оболонок, який немає схильності до

загоєння

 1. поступова втрата усіх життєвих функцій тканинами або органами

внаслідок дегенеративних змін і повільного відмирання.

5. Дайте визначення терміну “ повна нориця ”

1. нориця, яка з’єднує між собою дві анатомічні порожнини або одну

з них із зовнішньою поверхнею тіла

2. нориця, яка відкривається на поверхні шкіри.

6. У чому суть лікування тварин з виразками ?

1. усуненні причини

2. накладанні іммобілізуючої пов’язки

3. стимуляції регенеративних процесів

4. підвищенні резистентності організму.

7. Розрізняють наступні форми некрозу:

1. коагуляційний

2. колікваційний

3. некротичний.

8. Що таке вроджена нориця ?

1. вада ембріонального розвитку організму

2. нориця, яка виникає при проникаючих ранах протоків, секреторних

та порожнистих органів.

9. Виберіть правильне визначення терміну ”некроз “:

1. поступова втрата усіх життєвих функцій тканинами або органами внаслідок дегене-ративних змін і повільного відмирання

2. припинення усіх життєвих функцій групи клітин обмеженої ділянки

тіла чи органу внаслідок порушення порушення крово- та лімфооб-

міну або прямого пошкодження.

10. Які причини викликають розвиток вологого некрозу ?

1. опіки полум’ям

2. застосування кислот, солей важких металів

3. опіки лугами

4. анаеробна гангрена.

11.Виберіть латинську назву виразки

1. vulnus

2. sepsis

3. ulcus.

12. Вкажіть класифікацію нориць:

1. вроджені

2. декубітальні

3. набуті.

13. Вкажіть причини виникнення вологої гангрени:

1. припинення притоку артеріальної крові при збереженні відтоку

венозної

2. сповільнення або припинення відтоку венозної крові при

збереженні притоку артеріальної.

14. кажіть синонім до терміну ”коагуляційний некроз“:

1. вологий

2. сухий.

Похожие:

Модульні завдання iconМодульні завдання
Дайте класифікацію запалення залежно від характеру ексудату та вкажіть методи лікування
Модульні завдання iconВикладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат
До заліку на аркушах формату А4: самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат (7-8 аркушів), контрольна робота:...
Модульні завдання iconЗавдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка
Модульна контрольна робота складається з 10 варіантів. Кожний варіант містить завдання трьох рівнів: А, В, С
Модульні завдання iconМетодичні вказівки до завдання 3 Завдання виконується за темою "Узагальнена модель простої лінійної регресії"
Для моделі, розрахованої у завданні 2, перевірте на значущість параметри a0 i a1 за допомогою t-тесту Ст’юдента
Модульні завдання iconПоложення про 1-й Відкритий Чемпіонат Вінницької області з жиму лежачи серед любителів за версією gpc мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються наступні...
Модульні завдання iconПоложення про 1-й Відкритий Чемпіонат Вінницької області з пауерліфтингу та окремих вправ за версією убфп мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації бездопінгового пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються...
Модульні завдання iconПоложення про 2-й Відкритий Чемпіонат Вінницької області з пауерліфтингу та окремих вправ за версією убфп мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації бездопінгового пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються...
Модульні завдання iconПоложення про 1-й Відкритий Чемпіонат Вінницької області з пауерліфтингу та окремих вправ за версією убфп мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації бездопінгового пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються...
Модульні завдання iconПоложення про 2-й Відкритий Чемпіонат Вінницької області з пауерліфтингу та окремих вправ за версією убфп мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації бездопінгового пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються...
Модульні завдання iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Модульні завдання iconПоложення про 1-й Відкритий Чемпіонат Київської області з пауерліфтингу та окремих вправ, присвяченого отаману Зеленому (Данилу Терпилу) мета І завдання
Змагання проводяться з метою популяризації бездопінгового пауерліфтингу та сприяння його масовому розвитку. У процесі змагань вирішуються...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы