Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого icon

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого


Скачать 494.84 Kb.
НазваниеНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого
страница1/12
Размер494.84 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КРИМІНАЛІСТИКА" (відповідно до вимог ЕСТS)

 

 

Харків «Право» 2008

 

 

ББК 67.9 (4 УКР) 6я73 Н 15

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 3 від 19.05.2008р.)

 

Укладачі:В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, В.В. Білоус, І.В. Борисенко, О.Ю. Булулуков, С.В. Веліканов, С.Ф. Денисюк, А.Л. Дудніков, М.В. Капустіна, О.В. Курман, А.Д. Марушев, О.Л. Мусієнко, В.В. Нєгребецький, В.Д. Пчолкін, В.В. Семеногов, В.Л. Синчук, О.В. Фунікова, Г.О. Чорний, В.М. Шевчук

 

^ Навчально-методнчний посібник для самостійної роботи 5 та практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістика" (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 155 с.

 

ISВN 978-966-458-082-0

 

1. ВСТУП

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять та самостійної роботи

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КРИМІНАЛІСТИКА"

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

1. Предмет, система, методи та завдання криміналістики. Історія криміналістики

2. Криміналістична ідентифікація

Розділ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

3. Загальні положення криміналістичної техніки

4. Судова фотографія та відеозапис

5. Трасологія

6. Судова балістика

7. Техніко-криміналістичне дослідження документів

8. Криміналістичне дослідження письма

9. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

10. Кримінальна реєстрація

Розділ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

11. Загальні положення криміналістичної тактики

12. Організація і планування розслідування

13. Слідчий огляд

14. Допит

15. Обшук і виїмка

16. Пред\'явлення для впізнання

17. Відтворення обстановки та обставин події

18. Призначення та проведення судових експертиз

Розділ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

19. Загальні положення криміналістичної методики

20. Розслідування вбивств

21. Розслідування деяких видів убивств

22. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)

23. Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв

24. Розслідування шахрайства

25. Розслідування хабарництва

26. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.

27. Розслідування підпалів та інших злочинів, пов\'язаних із виникненням пожеж

28. Розслідування злочинів проти довкілля

29. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами

^ 4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ\' РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ І. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Тема 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФГКАЩЯ (4год)

Заняття 1. Сутність і значення криміналістичної ідентифікації

Заняття 2. Загальна методика ідентифік; експертизи

Розділ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки (2 год)

Тема 4. СУДОВА ФОТОГРАФІЯ (6 год.)

Заняття 1. Основи судової фотографії

Заняття 2. Судово-оперативна фотозйомка на місці події

Заняття 3. Особливості фотозйомки об\'єктів, найбільш поширених у слідчій практиці

Тема 5. ТРАСОЛОГІЯ (8 год)

Заняття 1. Основи судової фотографії

Заняття 2. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук людини

Заняття 3. Сліди ніг людини. Сліди транспортних засобів

Заняття 4. Сліди знарядь злому та інструментів

Тема 6. СУДОВА БАЛІСТИКА

Заняття 1. Основи судової балістики. Слідчий огляд зброї і слідів пострілу (2 год)

Заняття 2. Судово-балістична експертиза (2 год)

Тема 7. ТЕХНІКО-КРИМШАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Заняття. Слідчий огляд документів (2 год)

Тема 8. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА (2 год)

Заняття. Предмет судового почеркознавства. Судово-почеркознавча експертиза

Тема 9 . ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ (4 год)

Заняття 1. Поняття і види ідентифікації людини за ознаками зовнішності

Заняття 2. Застосування методу комбінованих портретів

Тема 10. КРИМІНАЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ (4 год)

Заняття 1. Сутність і види кримінально реєстрації

Заняття 2. Проведення дактилоскопії живих осіб.

Розділ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

Тема 11, 12. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ (2 год)

Заняття. Засоби криміналістичної тактики. Планування розслідування злочинів.

Тема 13. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ (8 год)

Заняття 1. Основні положення тактики огляду місця події

Заняття 2. Огляд місця події (навчальний)

Заняття 3. Складання протоколу огляду місця події

Заняття 4. Аналіз огляду місця події і протоколів

Тема 14. ТАКТИКА ДОПИТУ (4 год)

Заняття 1. Основні положення тактики допиту

Заняття 2. Особливості тактики окремих видів допиту

Тема 15. ТАКТИКА ОБШУКУ І ВИЇМКИ (2 год)

Тема 16. ТАКТИКА ПРЕД\'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ (2 год)

Заняття. Основні положення тактики пред\'явлення для впізнання

Тема 17. ТАКТИКА ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ (2 год)

Тема 18. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (4 год)

Заняття 1. Сутність судової експертизи. Підготовка до її призначення

Заняття 2. Особливості призначення судових експертиз (2 год)

Розділ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

Тема 20. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ (6 год)

Заняття 1. Розслідування вбивств при виявленні трупа

Заняття 2. Розслідування вбивств за відсутності трупа або при виявленні його частин

Заняття 3. Розслідування вбивств на замовлення

Тема 22. РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Заняття 1. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) (2 год)

Заняття 2. Планування розслідування розкрадання (2 год)

Заняття 3. Особливості розслідування розкрадань в окремих галузях господарської діяльності. Аналіз планів розслідування розкрадання (2 год)

Тема 23 . РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК, ГРАБЕЖІВ, РОЗБОЇВ (2 год)

Тема 26. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ (4 год)

Заняття 1 . Основні положення розслідування дорожньо-транспортних подій (ДТП)

Заняття 2. Планування розслідування ДТП

Тема 27. РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ\'ЯЗАНИХ ІЗ ВИНИКНЕННЯМ ПОЖЕЖ (2 год)

Тема 28. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ (2 год)

Заняття. Основні положення розслідування порушень правил охорони вод і атмосферного повітря

Тема 29. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ (2 год)

^ 5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

6. ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

8. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З КРИМІНАЛІСТИКИ

^ 9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1. ВСТУП

Криміналістика належить до дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Оволодіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов'язковими для слідчого (дізнавача), прокурора, судді, адвоката, оскільки функції, які вони виконують, безпосередньо пов'язані із застосуванням саме цих знань. Інші представники юридичних спеціальностей також не можуть обійтися у своїй діяльності без знань криміналістики. Мета вивчення дисципліни – засвоєння студентами найбільш ефективних прийомів, методів та засобів боротьби зі злочинністю.

Курс криміналістики передбачає опанування всіх структурних елементів науки: теоретичних основ криміналістики; криміналістичної техніки; криміналістичної тактики; криміналістичної методики.

При вивченні криміналістики застосовуються різні форми навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна та індивідуальна робота студентів. Ці форми організації навчальної роботи забезпечуються програмою навчальної дисципліни ''Криміналістика", завданнями до практичних і лабораторних занять, завданнями для індивідуальної роботи студентів, викладеними в даному навчально-методичному посібнику, тестами тощо.

Практичні заняття – важлива форма навчання студентів, їх мета полягає в набутті практичних навичок у застосуванні криміналістичних прийомів, методів та засобів. Вони проходять у формі виконання завдань, проведення ділових ігор, складання необхідних документів.

Виконання лабораторних робіт передбачає використання наочного приладдя та обладнання, індивідуальне виконання студентом завдань із застосуванням криміналістичної техніки, комп'ютерних технологій, матеріалів, речовин і отримання відповідного матеріалізованого результату.

Під час підготовки до занять студенти мають опрацювати відповідні розділи підручника і додаткової рекомендованої літератури, ознайомитися з необхідними нормативно-правовими актами, виконати інші роботи, які виносяться на позааудиторний час.

У результаті вивчення криміналістики студенти повинні:

– знати основні проблеми загальної теорії криміналістики; зміст традиційних галузей криміналістичної техніки; загальні положення криміналістичної тактики та її окремих елементів; тактичні особливості проведення окремих слідчих дій; загальні положення криміналістичної методики та специфіку розслідування окремих видів злочинів;

вміти правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-криміналістичні прийоми; виявляти, фіксувати, вилучати та зберігати докази; здійснювати планування розслідування в цілому та складати плани розслідування окремих слідчих дій; ставити та вирішувати розумові завдання, висувати слідчі версії; використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій залежно від ситуації; застосовувати окремі криміналістичні методики.

^ 2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять та самостійної роботи

 

№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I Теоретичні основи криміналістики. Загальні положення криміналістичної техніки – 56 год

1

Предмет, система, методи завдання криміналісти. Історія криміналістики

4

22

2

Криміналістична ідентифікація

10

2

4

4

3

Загальні положення криміналістичної техніки

42

2

4

Судова фотографія та відеозапис

12

2

6(л/р)

4

5

Трасологія. Наукові основ

 

22

 

Трасологія. Сліди рук людини

10

2

4(л/р)

4

 

Трасологія. Сліди ніг людини. Сліди транспортних засобів

8

2

2(л/р)

4

 

Трасологія. Сліди знарядь злому та інструментів

42

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II – Криміналістична техніка – 36 год

6

Судова балістика

8

2

4(л/р)

2

7

Техніко-криміналістичне дослідження документів

6

2

2(л/р)

2

8

Криміналістичне дослідженні письма

6

2

2

2

9

Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

8

2

4(л/р)

2

10

Кримінальна реєстрація

8

2

4(л/р)

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III – Криміналістична тактика – 66 год

11

Загальні положення криміналістичної тактики

4

22

12

Організація і планування розслідування

6

2

2

2

13

Слідчий огляд

6

42

 

Огляд місця події

128(л/р)

4

14

Допит

10

2

4(л/р)

4

15

Обшук і виїмка

6

2

2

2

16

Пред'явлення для впізнання

6

2

2

2

17

Відтворення обстановки та обставин події

6

2

2

2

18

Призначення та проведення судових експертиз

10

2

4(л/р)

4

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV – Криміналістична методика – 80 год

19

Загальні положення криміналістичної методики

 

 

 

 

20

Розслідування вбивств

 

 

 

 

21

Розслідування деяких видів убивств

 

 

 

 

22

Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)

 

 

 

 

23

Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв

 

 

 

 

24

Розслідування шахрайства

 

 

 

 

25

Розслідування хабарництва

 

 

 

 

26

Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху

 

 

 

 

27

Розслідування підпалів та інших злочинів, пов'язаних із виникненням пожеж

 

 

 

 

28

Розслідування злочинів проти довкілля

 

 

 

 

29

Розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами

 

 

 

 

Індивідуальна робота

12

 

 

 

Усього

250

64

84

90

Л/Р – лабораторна робота

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КРИМІНАЛІСТИКА"

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

1. Предмет, система, методи та завдання криміналістики. Історія криміналістики

Предмет криміналістики. Зміст і сучасні підходи до конструювання визначень криміналістики. Закономірності, які вивчає криміналістика, закони її розвитку. Завдання криміналістики на сучасному етапі. Природа криміналістики. Зв'язок криміналістики з суміжними галузями знань. Місце криміналістики в системі юридичних наук.

Система криміналістики. Загальна теорія криміналістики. Криміналістична техніка. Криміналістична тактика. Криміналістична методика.

Процес пізнання у криміналістиці. Система методів пізнання у криміналістиці. Використання законів логіки і форм мислення (понять, суджень, умовиводів). Роль дедукції, індукції, аналогії та моделювання. Використання логічних прийомів пізнання: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування та узагальнення.

Класифікація методів криміналістики. Загальнонаукові методи криміналістики. Спостереження, вимірювання, опис, експеримент, порівняння.

Методи науки та методи практичної діяльності. Спеціальні методи криміналістики. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики у кримінальному судочинстві.

Виникнення і розвиток криміналістики. Етапи становлення криміналістики. Сучасний стан криміналістики в Україні. Експертні та наукові криміналістичні установи в Україні. Українські вчені-криміналісти і криміналістична література.

^ 2. Криміналістична ідентифікація

Поняття "криміналістична ідентифікація". Наукові засади криміналістичної ідентифікації. Загальна теорія криміналістичної ідентифікації. Значення криміналістичної ідентифікації у судовій, слідчій та експертній практиці.

Типи та види криміналістичної ідентифікації. Групова належність. Об'єкти криміналістичної ідентифікації та їх класифікація.

Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак. Ідентифікаційне поле. Ідентифікаційний період. Загальна методика ідентифікації. Стадії ідентифікації. Способи порівняльного дослідження. Результат ідентифікаційного дослідження.

Використання математичних методів та ЕОМ в ідентифікаційних дослідженнях.

Розділ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

^ 3. Загальні положення криміналістичної техніки

Поняття та завдання криміналістичної техніки. Досягнення природничих і технічних наук – головне джерело розвитку криміналістичної техніки. Напрямки розвитку криміналістичної техніки. Правові основи використання криміналістичної техніки. Галузі криміналістичної техніки.

Сутність і види науково-технічних засобів. Форми застосування криміналістичної техніки. Принципи реалізації науково-технічних засобів. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства. Пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ). Універсальні та спеціалізовані комплекти науково-технічних засобів. Слідча валіза. Дактилоскопічний набір. Портативний набір "Молекула".

Криміналістична техніка експертного дослідження. Технічні засоби профілактики.

^ 4. Судова фотографія та відеозапис

Поняття "судова фотографія", її завдання та значення. Види та методи судової фотографії. Використання фотофіксації у розслідуванні злочинів. Судово-оперативна фотографія. Фотозйомка місця події. Особливості фотозйомки трупа. Фотографування слідів.

У пізнавальна фотозйомка. Фотозйомка при відтворенні обстановки та обставин події, обшуку, пред'явленні для впізнання. Методи судово-оперативної фотографії. Панорамна та вимірювальна фотозйомки.

Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрастів. Фотозйомка в інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро- і мікрофотографія.

Судовий відеозапис. Методи та прийоми відеозйомки.

5. Трасологія

Поняття "трасологія", її наукові основи. Значення трасології в судово-слідчій та експертній практиці. Поняття "слід" у трасології. Механізм слідоутворення. Класифікація слідів. Основи дактилоскопії.

Сліди рук. Папілярні узори, їх види. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Способи виявлення та фіксації слідів рук. Пороскопічні та еджескопічні дослідження. Сутність дактилоскопічної експертизи.

Сліди ніг та взуття людини. Доріжка слідів ніг та її криміналістичне значення. Фіксація слідів ніг. Способи виготовлення зліпків.

Сліди знарядь злому та інструментів, їх класифікація. Способи фіксації слідів знарядь злому.

Сліди транспортних засобів, їх класифікація. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів.

^ 6. Судова балістика

Поняття "судова балістика", її наукові основи. Значення судової балістики в судовій, слідчій та експертній практиці. Завдання судової балістики.

Об'єкти судово-балістичного дослідження. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси до вогнепальної зброї. Види і характеристика слідів пострілу.

Слідчий огляд і дослідження зброї і слідів пострілу на місці події. Огляд і дослідження боєприпасів. Визначення напрямку пострілу. Метод візирування.

Судово-балістична експертиза. Завдання судово-балістичної експертизи. Встановлення придатності й бойових властивостей зброї. Встановлення групової належності і тотожності зброї. Ототожнення зброї за кулями та гільзами.

^ 7. Техніко-криміналістичне дослідження документів

Поняття "техніко-криміналістичне дослідження документів і його завдання. Документ як об'єкт криміналістичного дослідження. Види документів. Реквізити документів.

Слідчий огляд документів. Встановлення змін у тексті документа. Ознаки зміни тексту документа. Підчистка, травлення, змивання, дописка, виправлення, заміна частин документа.

Дослідження закреслених і залитих текстів. Встановлення тексту спалених документів. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів.

Встановлення технічних підробок підписів. Дослідження машинописних текстів.

Встановлення підробки відбитків печаток і штампів. Ідентифікація печаток і штампів за їх відбитками. Можливості експертного дослідження відбитків печаток і штампів.

Дослідження матеріальної частини документів. Встановлення підробок бланків та іншої акциденції. Основи дослідження паперових грошей і цінних паперів.

Технічна експертиза документів. Можливості експертного дослідження.

^ 8. Криміналістичне дослідження письма

Наукові основи криміналістичного дослідження письма. Предмет судового почеркознавства. Навички письма та властивості. Поняття "почерк". Динамічний стереотип. Індивідуальність письма та варіантність його ознак.

Ідентифікаційні ознаки письма та їх класифікація. Ознаки письмової мови. Топографічні ознаки письма. Системі ідентифікаційних ознак почерку. Загальні та окремі ознаки почерку.

Судово-почеркознавча експертиза. Підготовка матеріалів до почеркознавчої експертизи. Вільні й експериментальні зразки почерку і підписів. Методика судово-почеркознавчої експертизи. Особливості дослідження підписів. Авторознавча. експертиза та її можливості.

^ 9. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

Поняття "ідентифікація людини за ознаками зовнішності". Види та форми ототожнення людини. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет). Анатомічні та функціональні ознаки.

Методика та принципи словесного портрета. Застосування фоторобота у слідчій та оперативно-розшуковій роботі. Портретно-криміналістична експертиза.

^ 10. Кримінальна реєстрація

Поняття і значення кримінальної реєстрації. Криміналістичний облік. Види криміналістичних обліків. Дактилоскопічний облік. Дактилоскопіювання живих осіб та трупів. Дактилоскопічна формула. Особливості формування слідотек. Порядок ведення дактилоскопічного обліку.

Розділ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

^ 11. Загальні положення криміналістичної тактики

Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактика досудового розслідування та судового слідства. Принципи криміналістичної тактики. Тенденції розвитку криміналістичної тактики.

Засоби криміналістичної тактики. Поняття "тактичний прийом" і "тактична рекомендація". Джерела і функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Типова система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції. Тактика окремих слідчих дій. Застосування тактичних прийомів при провадженні слідчих дій.

Прийняття тактичного рішення. Тактичний ризик.

^ 12. Організація і планування розслідування

Сутність організації розслідування, її зміст. Поняття та значення планування розслідування. Принципи планування розслідування. Елементи планування. Техніка планування. Особливості планування при розслідуванні складних і багатоепізодних справ. Використання графіків і схем при плануванні.

Сіткове планування.

Криміналістична версія, її логічна природа. Види криміналістичних версій. Слідча версія. Загальні та окремі версії. Типові версії. Побудова версій, їх перевірка.

^ 13. Слідчий огляд

Поняття, види та принципи слідчого огляду. Поняття "огляд місця події". Учасники слідчого огляду та їх роль. Підготовка до огляду місця події.

Ситуації огляду місця події. Концентричний, ексцентричний і фронтальний методи. Тактичні прийоми огляду місця події та їх системи. Негативні обставини та їх значення. Огляд трупа.

Використання науково-технічних засобів. Фіксація результатів слідчого огляду. Складання планів та схем.

14. Допит

Поняття та види допиту. Предмет допиту. Підготовка до допиту.

Зміст тактики допиту. Тактичні прийоми допиту та їх системи. Встановлення психологічного контакту з допитуваним. Актуалізація забутого в пам'яті допитуваного. Викриття неправди в показаннях.

Тактика допиту свідка і потерпілого. Тактика допиту підозрюваного та обвинуваченого. Допит неповнолітніх.

Тактика очної ставки, підготовка і тактичні прийоми її проведення.

Фіксація результатів допиту. Застосування звукозапису, і відеозапису на допиті.

^ 15. Обшук і виїмка

Поняття та ознаки обшуку. Види обшуку та їх характеристика. Об'єкти обшуку та пошуку. Обшук у приміщенні. Обшук ділянки місцевості. Обшук особи. Обшук транспортних засобів. Обшук комп'ютерних засобів. Підготовка до обшуку. Тактика обшуку. Типові системи тактичних прийомів обшуку.

Особливості виїмки. Виїмка предметів і документів. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції.

Фіксація результатів обшуку і виїмки. Особливості фіксації відомостей про об'єкти пошуку.

^ 16. Пред'явлення для впізнання

Поняття та ознаки пред'явлення для впізнання. Види впізнання. Об'єкти пред'явлення для впізнання.

Підготовка до пред'явлення для впізнання. Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин.

Тактичні прийоми пред'явлення для впізнання. Особливості пред'явлення для впізнання людей за голосом, фотознімками, динамічними властивостями.

Фіксація результатів пред'явлення для впізнання. Відеозйомка та звукозапис при пред'явленні для впізнання.

^ 17. Відтворення обстановки та обставин події

Поняття "відтворення обстановки та обставин події". Поняття та ознаки слідчого експерименту. Види слідчого експерименту.

Підготовка до слідчого експерименту. Створення умов для проведення слідчого експерименту. Залучення спеціалістів. Тактичні правила проведення слідчого експерименту. Застосування науково-технічних засобів.

Поняття та ознаки перевірки показань на місці. Підготовка до перевірки показань на місці. Тактичні особливості та тактичні прийоми перевірки показань на місці.

Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події.

^ 18. Призначення та проведення судових експертиз

Поняття "спеціальні знання" і форми використання їх у кримінальному судочинстві. Поняття та значення судових експертиз. Класифікація судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні. Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз.

Підготовка матеріалів до проведення судової експертизи. Визначення мети та обсягу дослідження, формулювання питань експерту. Вибір експертної установи або експерта. Взаємодія слідчого з експертом.

Особливості організації і проведення повторної, додаткової, комісійної і комплексної експертиз.

Наукові критерії оцінки достовірності висновку експерта. Висновок експерта, його структура та зміст.

Розділ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

^ 19. Загальні положення криміналістичної методики

Поняття та зміст криміналістичної методики, її роль системі криміналістики.

Сутність і структура окремої криміналістичної методики. Значення окремої криміналістичної методики. Криміналістична класифікація злочинів. Поняття "криміналістична характеристика злочинів". Структура криміналістичної характеристики злочинів, її елементи.

Види і форми взаємодії у розкритті та розслідуванні злочинів. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів.

^ 20. Розслідування вбивств

Види вбивств. Криміналістична характеристика вбивству її елементи та кореляційні зв'язки між ними. Організація та планування розслідування вбивств. Підстави порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні вбивств.

Першочергові слідчі дії, організаційні та оперативно-розшукові заходи. Особливості конструювання і перевірки

слідчих версій. Специфіка провадження окремих слідчих дій і тактичних операцій. Взаємодія слідчого з іншими органами та спеціалістами.

^ 21. Розслідування деяких видів убивств

Особливості розслідування вбивств на замовленні. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Початковий етап розслідування.

Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа. Криміналістична характеристика вбивств за відсутності трупа. Першочергові слідчі дії.

Особливості розслідування вбивств, пов'язаних із виявленням частин розчленованого трупа. Криміналістична характеристика вбивств із розчленуванням трупа. Типові слідчі ситуації Першочергові слідчі дії та тактичні операції.

^ 22. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)

Криміналістична характеристика розкрадань. Ознаки розкрадання. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Порушення кримінальної справи. Перевірочні дії. Інвентаризація і документальна ревізія. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення слідчих дій і тактичних операцій. Призначення судово-економічної та інших експертиз.

^ 23. Розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв

Види крадіжок. Криміналістична характеристика крадіжок. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій. Профілактичні дії слідчого.

Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. Особливості порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій.

^ 24. Розслідування шахрайства

Види шахрайства. Криміналістична характеристика шахрайства. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих, слідчих дій.

^ 25. Розслідування хабарництва

Криміналістична характеристика хабарництва. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Виявлення ознак хабарництва. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій.

^ 26. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.

Криміналістична характеристика злочинних порушену правил безпеки дорожнього руху. Поняття "дорожньо-транспортна подія". Особливості порушення кримінальної справи.

Обставини, що підлягають з'ясуванню. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії.

Тактика проведення окремих слідчих дій. Відтворення обстановки і обставин події. Підготовка і проведення судових експертиз. Судова автотехнічна експертиза. Судова дорожньо-технічна експертиза.

^ 27. Розслідування підпалів та інших злочинів, пов'язаних із виникненням пожеж

Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов'язаних із виникненням пожеж. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Огляд місця пожежі. Виявлення ознак підпалу. Встановлення осередку пожежі. Призначення пожежно-технічної та інших експертиз. Профілактичні дії слідчого.

^ 28. Розслідування злочинів проти довкілля

Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Особливості порушення кримінальної справи. Перевірочні дії. Обставини, що підлягають з'ясуванню.

Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Взаємодія зі службами екологічного контролю. Особливості проведення слідчих дій і тактичних операцій. Огляд місця події. Огляд документів. Допит свідків. Призначення судово-екологічної та інших експертиз.

^ 29. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими групами

Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими групами. Обставини, що підлягають з'ясуванню.

Початковий етап розслідування. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими органами. Тактика проведення окремих слідчих дій. Огляд місця події. Допит організаторів і членів організованих злочинних груп. Обшук. Використання спеціальних знань.

^ 4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ' РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета практичних і лабораторних занять з криміналістики – допомогти студентам набути практичних навичок застосування науково-технічних засобів, оволодіти тактичними прийомами проведення слідчих дій, вивчити окремі методики слідування злочинів.

Згідно з навчальною програмою дана робота складається з чотирьох розділів: "Методологія криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична тактика", "Криміналістична методика". У кожному розділі до тем наведені найважливіші питання, список літератури, завдання, лабораторні роботи з рекомендаціями щодо їх виконання.

Розділи "Криміналістична тактика" і "Криміналістична методика" містять фабули конкретних кримінальних справ, матеріали яких необхідні для виконання завдань з планування розслідування, для підготовки планів та проведення ділових ігор з окремих слідчих дій, складання процесуальних документів.

Список літератури до всіх розділів:

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Пред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма 2003.

Криминалистика: Учеб. / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. – М.: Юристъ, 2007.

Криміналістика: Підруч. / За ред. В.Ю. Шепітька. – 3-є вид., перероб. і дон. – К.: Ін Юре, 2004.

Криміналістика: Підруч. / За ред. В.Ю. Шепітька. – 4-вид., перероб. і доп. – X.: Право, 2008.

Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. сіб / За заг. ред. В.Г. Гончаренка і Є.М. Моїсєєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Курс криминалистики: В 3 т. / Под ред. О.Н. Корщуновой и А.А. Степанова. – СПб.: Юрндический центр «ПрессЄ», 2004.

Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 2007.

Салтевський М.В. Криміналістика: Підруч: У 2 ч. – Ч. 2. – X.: Консум, 2001.

Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К.: Ін Юре, 2003.

Шепітько В.Ю. Криміналістика: Енциклопедичний словник. – X.: Право, 2001.

Шепітько В.Ю. Криміналістика: Словник термінів. — К.: Ін Юре, 2004.

Розділ І. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Та практичних занять з навчальної дисципліни "криміналістика" (відповідно до вимог естs)
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconДля самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "соціологія" (відповідно до вимог естs)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconДовідк а видана студентці 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
України імені Ярослава Мудрого, Петровій Анні Сергіївні, про те, що всі проекти процесуальних документів, зібрані під час проходження...
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Степанюк А. Х. – декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України Національного університету «Юридична...
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconЗвіт проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Під час проходження практики у прокурора Світловодської міжрайонної прокуратури юриста 1 класу Христенка О. В
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconІндивідуальний план проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
З’явитися до Кіровоградської обласної прокуратури для того, щоб отримати направлення на проходження виробничої практики в Світловодській...
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичний занять з навчальної дисципліни «Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу
«Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу / Уклад. Д. В. Задихайло Ю.Є. Атаманова, Р. П. Бойчук та ін....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы