Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 icon

Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003


НазваниеНавчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003
Размер4.43 Kb.
ТипНавчальний посібник

Вивчення курсу ШКВІ

Семінарські заняття

Тема 1 . Вступ до курсу «Шкільний курс всесвітньої історії та

методика його викладання» (2год)


План

 1. Мета та завдання курсу «Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання».

 2. .Характеристика інструктивно - методичної документації МОН України з історії. Державний стандарт повної загальної середньої освіти

 3. Навчально - виховні завдання вивчення історії в сучасних умовах розвитку середньої освіти.

 4. Основні дидактико - методичні вимоги до навчання всесвітньої історії в загальноосвітній школі на початку ХХІ ст.


Література:

 1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2000.

 2. Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії: Дидактичний словник - довідник. - Запоріжжя: Просвіта, 2002.

 3. Вяземский В.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. - М.: ВЛАДОС, 2003.

 4. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). - К.: «Райдуга», 1994.

 5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Історія в школах України. - 2004. - №2. - С.3 - 4.

 6. Державний стандарт повної загальної середньої освіти // www.mon.gov.ua

 7. Комаров В. Деякі актуальні питання розвитку методики навчання історії як науки (методологічний аспект) // Історія в школах України. - 2000. - №4. - С.23 - 24.

 8. Комаров В.О. Методика навчання історії в школі: Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. - Кривий Ріг, 2003.

 9. Кульчицький С. Нерозв'язані проблеми викладання історії в середній школі// Історія України. - 1998. - №11.

 10. КурилівВ.І. Методика викладання історії: Навч. посібник. - Львів; Торонто: світ, 2003.

 11. Левітас Ф.Л., Салата О.О. Методика викладання історії. Посібник учителя. - Х.: «Основа», 2006. - 96с.

 12. Майборода О. Вчитися в історії// Історія в школах України. - 2004. - № 7. - С. 2 - 6.

 13. Пометун О.І., Фрейман Г. Теорія і методика навчання історії в основній школі. - К.: Генеза, 2005.

 14. Терно С. Формування методологічної культури учнів у процесі навчання історії // Історія в школі. - 2000. - № 5 - 6.- С. 33 - 37.

 15. Українська історична дидактика: Міжнародний діалог: Зб. Наук. статей. - К.: Ґенеза, 2000.

 16. Фідря О. Методологія історії і тенденції розвитку шкільної історичної освіти// Історія в школах України. - 1999. - №3. - С.31 - 36.

Похожие:

Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003
Мета та завдання курсу «Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання»
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого матеріалу)
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого...
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. В. Ягупов. К.: Либідь, 2003. 560 с
Для чого потрібна наукова педагогіка, якщо є народна? Їх подібні й відмінні риси
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconВ. В. Жук тексти лекцій з дисципліни «маркетинг» (для студентів усіх спеціальностей) Кривий Ріг, 2011
Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх спеціальностей) / Авт.: Жук В. В. – Кривий Ріг, 2011. – 105 с
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Цей посібник не може повністю замінити навчальний ма­теріал, який використовується при систематичному вивченні академічного курсу...
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних взо III iv рівнів акредитації. Спеціальності "Ветеринарна медицина" Київ 2003
В. П. Литвин, А. Ф. Євтушенко, М. Т. Радіонов, М. Г. Наконечна, В.І. Гуменюк, В. П. Постой, В. В. Поліщук
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник Укладачі: Протасенко О. Ф
Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» всіх форм навчання...
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник для студентів Київ 2009 Ліпницька І. Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.: навчальний посібник для студентів 2-е вид., доп. І перероб., К., 2009. с
Ліпницька І. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: навчальний посібник для студентів – 2-е вид., доп. І перероб.,...
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003 iconНавчальний посібник для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1201 060102) „Архітектура", зі спеціальності „Містобудування"
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы