Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" icon

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"


Скачать 131.87 Kb.
НазваниеНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
страница1/3
Размер131.87 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СІМЕЙНЕ ПРАВО”

 

 

 

ХАРКІВ

2008

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІV курсу денних факультетів /Уклад.: В.П. Сімонок. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 35 с.

 

 

 

У к л а д а ч: В.П. Сімонок

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 6 від 25.09.2008 р.)

 

 

© Національна юридична академія України, 2008

 

 

 

ЗМІСТ

 

1.

Вступ………………………………………………………....

3

2.

Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

занять, самостійної роботи………………………….............

5

3.

Програма навчальної дисципліни “Сімейне право”............

6

4.

Завдання до практичних занять та самостійної роботи…..

10

5.

Основні поняття і терміни…………………………….........

29

6.

Поточний (модульний) контроль знань студентів…..........

31

7.

Індивідуальна робота студентів ……………………………

33

8.

Програмні питання з навчальної дисципліни

“Сімейне право”……………………………………………..

34

9.

^ Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни “Сімейне право”……………………...............

37

10.

Список рекомендованої літератури………………………..

39

 

 

 

1. ВСТУП

 

Регулювання сімейних відносин, з прийняттям 10 січня 2002 р. Сімейного кодексу України, здійснюється на оновлених засадах з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту і союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї й побудови сімейних стосунків на основі взаємної любові та поваги, взаємодопомоги й підтримки а також забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Завданням навчальної дисципліни “Сімейне право” є:

–   опанування студентами необхідними теоретичними положеннями, що вироблені сімейно-правовою доктриною;

–   засвоєння нормативно-правового матеріалу (джерел сімейного права);

–   ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування норм сімейного права.

Навчальна дисципліна “Сімейне право” передбачає вивчення питань щодо:

–   предмета сімейного права, зокрема, особистих немайнових відносин, які формуються між конкретними членами сім’ї й нерозривно пов’язані з перебуванням у шлюбі чи відносинами родинності; виявлення особливостей урегульованих ним майнових відносин, які переважно не носять вартісного характеру;

–    особливостей юридичних фактів, на підставі яких виникають сімейні правовідносини, права та обов’язки членів сім’ї (шлюб, родинність, усиновлення тощо);

–   особливостей суб’єктного складу (учасників) сімейних правовідносин (подружжя, батьки, діти, інші родичі);

–   функцій сімейного права;

–   методу сімейно-правового регулювання;

–   основних ідей (принципів) сімейного права;

–   правових наслідків припинення чи розірвання шлюбу.

Вивчення сімейного права передбачає такі форми навчальної роботи, як: лекції, практичні заняття, консультації, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів та забезпечується методично програмою навчальної дисципліни “Сімейне право”, завданнями: до практичних занять із цієї дисципліни для студентів IV курсу; для індивідуальної роботи студентів, тестами.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є залік, яким визначається рівень засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати їх при вирішенні практичних питань.

 

 

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні занят-тя

самостійна робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні положення сімейного права. Шлюб. Права та обов’язки подружжя

1

Загальні положення сімейного права

4

2

-

2

2

Шлюб

6

2

2

2

3

Особисті немайнові права подружжя

4

2

-

2

4

Майнові права та обов’яз-ки подружжя

6

2

2

2

5

Припинення шлюбу

6

2

2

2

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Визначення походження дитини. Права та обов’язки батьків, дітей, інших членів сім’ї та родичів. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

Визначення походження дитини. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей

6

2

2

2

7

Права та обов’язки батьків і дітей

8

4

4

-

8

Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

6

2

2

2

9

Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

4

2

-

2

10

Індивідуальна робота

4

 

 

 

Всього

54

20

14

16
  1   2   3

Похожие:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичний занять з навчальної дисципліни «Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу
«Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу / Уклад. Д. В. Задихайло Ю.Є. Атаманова, Р. П. Бойчук та ін....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства 2011
Плани перевидання методичних розробок, підготовки навчальних посібників, видання конспектів лекцій, замовлення літератури у видавництвах...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconІнструктивно-методичні матеріали
Психологія організацій. Інструктивно-методичні матеріали до практичних І лабораторних занять, тематика самостійної та індивідуальної...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни \"Сімейне право\" iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни адміністративний процес галузь знань 0304 Право Напрям підготовки (спеціальність) 030401 Правознавство
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы