Оберіть правильний варіант відповіді icon

Оберіть правильний варіант відповіді


Скачать 122.85 Kb.
НазваниеОберіть правильний варіант відповіді
страница1/2
Размер122.85 Kb.
ТипДокументы
  1   2


№ 1

Оберіть правильний варіант відповіді

Підготовче судове засідання повинно бути призначене у строк, що не перевищує:
- 15 діб;
- 20 діб;
- 10 діб;
- 7 діб;
- 5 діб.


№ 2

Оберіть правильний варіант відповіді

У якій відповіді вказано, що є завданням стадії підготовчого провадження?
- перевірити, чи достатньо зібрано доказів у справі;
- перевірити чи не має підстав для призначення судової експертизи або проведення інших слідчих дій;
- визначити чи розгляд справи у суді провести з участю прокурора;
- попередньо з’ясувати обставини справи і вжити заходів для повного, всебічного і об’єктивного розгляду справи;
- здійснити контроль за дотриманням органами досудового розслідування всіх вимог кримінального процесуального закону та виконати підготовчо-організаційні дії для належного розгляду справи в суді.


№ 3
Оберіть правильний варіант відповіді:

Яке з перерахованих питань суддя не вправі з’ясовувати під час підготовчого провадження?
- чи достатньо зібрано доказів вини обвинуваченого, щоб справу можна було розглядати в судовому засіданні;
- чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла;
- чи не має підстав для закриття провадження;
- чи складено обвинувальний акт у відповідності з вимогами КПК;
- чи здійснювати судовий розгляду відкритому чи закритому судовому засіданні.


№ 4
Оберіть правильний варіант відповіді

Які з перерахованих дій не можна проводити під час підготовчого провадження?
- розгляд окремих скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора;
- заслуховування думки обвинуваченого та його захисника щодо можливості призначення судового розгляду;
- судові дебати між прокурором і обвинуваченим та його захисником щодо об’єму обвинувачення та правильності кваліфікації діяння;
- заявлення клопотань учасниками судового розгляду та їх вирішення суддею;
- викликати в судове засідання осіб та опитувати їх щодо питань пов’язаних з укладенням угоди.


№ 5
Оберіть правильний варіант відповіді

У якій відповіді вказане рішення, яке не вправі прийняти суд за результатами підготовчого провадження?
- про відмову у затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору;
- про застосування до обвинуваченого, який захворів на психічне захворювання, тимчасових примусових заходів медичного характеру;
- про призначення судового розгляду;
- про закриття кримінального провадження;
- про направлення обвинувального акту для вирішення питання про підсудність;


№6

Оберіть правильний варіант відповіді

Яке з наведених питань не вправі вирішувати суддя в зв’язку з підготовкою до судового розгляду?

- про призначення судової експертизи за клопотанням учасника провадження;
- про призначення захисника обвинуваченому, коли його участь у справі є обов’язковою;
- про обрання чи зміну запобіжного заходу щодо обвинуваченого;
- про склад осіб, що братимуть участь в судовому засіданні;
- про витребування додаткових доказів.


№ 7

Оберіть правильний варіант відповіді

Яке з питань не може вирішуватись в ухвалі суду про призначення судового розгляду:
- підстави визнання окремих доказів недопустимими;
- підстави призначення справи до розгляду;
- стаття КК, за якою пред’явлено обвинувачення;
- час і місце проведення судового розгляду справи;
- підстави застосування чи зміни запобіжного заходу.


8

Оберіть правильний варіант відповіді

У яких відповідях правильно вказані рішення, які вправі прийняти суд за результатами підготовчого провадження?
- про призначення судової експертизи;
- про закриття провадження;
- про повернення провадження на додаткове розслідування;
- про залишення матеріалів без розгляду;
- про призначення судового розгляду;
- про залишення акту чи клопотання без руху;
- про давання судових доручень.


9
Доповніть твердження дописавши пропущений строк<

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД МАЄ БУТИ ПРИЗНАЧЕНИЙ НЕ ПІЗНІШЕ ___________ ДНІВ ПІСЛЯ ПОСТАНОВЛЕННЯ УХВАЛИ ПРО ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


10

Які з вказаних питань суд в підготовчому провадженні вправі вирішувати лише за клопотанням сторін?
- чи немає підстав для закриття справи;
- чи складений обвинувальний висновок відповідно до вимог КПК;
- чи немає підстав для обрання, зміни або скасування запобіжного заходу до обвинуваченого;
- чи необхідно викликати певних осіб до суду для допиту;
- чи не було допущено в попередніх стадіях таких порушень вимог КПК, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду;
- чи немає підстав для накладення арешту для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна;
- чи підсудне дане провадження суду


11

У яких відповідях правильно вказано види підсудності кримінальних проваджень:
- спільна;
- персональна;
- виняткова;
- кваліфікована;
- за зв’язком справ;
- повторна;
- територіальна.


12

Оберіть правильний варіант відповіді:

Підсудність кримінальних проваджень - це


- сукупність, визначених законом, юридичних ознак кримінального провадження, на основі яких законом визначається суд, що вправі і зобов’язаний розглянути його і вирішити по суті;

- сукупність, визначених законом, ознак суду, які визначають його компетенцію щодо розгляду і вирішення кримінального провадження по суті;

- сукупність, визначених законом, процесуальних повноважень суду, які розмежовують його компетенцію щодо розгляду і вирішення кримінального провадження по суті;

- сукупність ознак, на підставі яких закон визначає до територіальної юрисдикції якого суду належить розгляд кримінального провадження по суті, а також вирішення інших юридично значимих питань, що виникають у зв’язку з кримінальним провадженням;

- сукупність ознак, за якими визначається суд якої ланки вправі і зобов’язаний здійснити розгляді і вирішення по суті кримінального провадження, а також його склад суду і повноваження.


13

Оберіть правильний варіант відповіді:

Який суд розглядатиме кримінального провадження, якщо в суді, який згідно з правилами підсудності повинен його здійснювати, неможливо утворити склад суду:


- цей же суд, після усунення причин,що унеможливлювали розгляд;

- апеляційний суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд, в якому неможливо створити склад суду;

- будь-який інший місцевий суд в межах АРК, області, м. Києва чи Севастополя, за рішенням голови такого суду;

- найбільш територіально наближений місцевий суд, тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, у якому можна утворити склад суду;

- найбільш територіально наближений місцевий суд тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, за узгодженим рішенням сторін провадження.


14

Оберіть правильний варіант відповіді:

Який суд за територіальною ознакою повинен здійснювати розгляд кримінального провадження, у разі вчинення особою декількох кримінальних правопорушень підсудних різним судам


- за місцем вчинення кримінального правопорушення;

- за місцем знаходження обвинуваченого;

- за місцем вчинення більш тяжчого кримінального правопорушення;

- за місцем знаходження одного з органів досудового розслідування;

- за вибором прокурора, який затвердив обвинувальний акт;


15
Оберіть правильний варіант відповіді:

Кримінальне провадження передається з одного суду на розгляд іншого суду в таких випадках


- після задоволення відводів неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду;

- заявлено відвід всім суддям, що входять до штатної чисельності суду, що здійснює розгляд кримінального провадження;

- ліквідовано суд, що здійснював судове провадження;

- до початку судового розгляду виявилось, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності

- до початку судового розгляду виявилось, що кримінальне провадження надійшло до суду з дотриманням правил про спеціальну підсудність;

- слідчий чи державний обвинувач працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження;

- до початку судового розгляду надійшло клопотання обвинуваченого чи потерпілого про передачу провадження до суду за місцем його проживання.

16

Оберіть правильний варіант відповіді:

Хто наділений повноваженням вирішувати питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого:


- суд, що здійснює підготовче провадження,

- колегія суддів відповідного місцевого суду, до якого надійшло подання про прийняття кримінального провадження до розгляду;

- колегія суддів відповідного місцевого суду, на розгляд якого надійшло кримінальне провадження;

- колегія суддів відповідного апеляційного суду, якщо суди знаходяться в межах юрисдикції цього суду

- голова апеляційного суду, якщо суди знаходяться в межах юрисдикції цього суду;

- колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, якщо суди знаходяться в межах юрисдикції різних апеляційних судів;

- колегія суддів Верховного Суду України, якщо суди знаходяться в межах юрисдикції різних апеляційних судів і апеляційного суду Автономної республіки Крим;


17

Оберіть правильний варіант відповіді:

Які фактори враховуються автоматизованою системою документообігу суду при визначенні судді для розгляду конкретного судового провадження:


- кількість проваджень, що знаходяться на розгляді у судді;

- перебування судді у відрядженні;

- закінчення терміну повноважень судді;

- перебування судді у складі викладачів Національної школи суддів;

- можливість заявлення відводу судді, у зв’язку з його родинним зв’язком з прокурором чи захисником у провадженні;

- стаж роботи на посаді судді;

- кількість проваджень, у яких рішення судді було скасоване вищестоящими судами;


18

Оберіть правильний варіант відповіді:

В яких випадках підготовче судове засідання кримінального провадження здійснюється судом колегіально у складі трьох суддів:


- між сторонами укладено угоду щодо визнання винуватості;

- за злочин може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років і обвинувачений заявив клопотання про розгляд провадження судом колегіально;

- злочин, у зв’язку з яким здійснюється провадження передбачає можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі;

- провадження здійснюється щодо осіб, які займають особливо відповідальне становище згідно Закону України „Про державну службу”;

- провадження здійснюється щодо неповнолітньої особи у зв’язку із злочинами, за які передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк більше п’яти років;

- обвинувачений і потерпілий спільно просять про розгляд провадження колегіальним судом;

- стосується злочинів, за які передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років;


19

Оберіть правильний варіант відповіді:

Як повинен поступити суд, якому направлено кримінальне провадження з іншого суду для розгляду його по суті:


- прийняти рішення про відновлення провадження і продовжити судовий розгляд;

- розпочати судовий розгляд з початку;

- призначити підготовче судове засідання;

- прийняти рішення про відновлення зупиненого провадження і призначити підготовче судове засідання;

- розпочати судовий розгляд з того моменту, коли воно було припинено попереднім судом;


20

Оберіть правильний варіант відповіді:

Кого з учасників провадження не викликають у судове засідання у стадії підготовчого провадження:


- прокурора;

- обвинуваченого;

- свідка;

- потерпілого;

- представника цивільного відповідача;


21

Оберіть правильний варіант відповіді:

У яких випадках участь обвинуваченого є обов’язковою для суду під час підготовчого судового засідання:


- надійшло клопотання прокурора про розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні;

- надійшов обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості;

- надійшло клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

- надійшло клопотання потерпілого про його обов’язкову участь в судовому засіданні;

- захисник повідомив суд про неможливість участі в судовому засіданні у зв’язку з поважними причинами;

- надійшло клопотання обвинуваченого про зміну запобіжного заходу;

- надійшов обвинувальний акт, в якому ставиться питання про погіршення становища обвинуваченого;


22

Встановіть правильну послідовність, здійснивши нумерацію цифрами в порядку зростання (від 1)

У якому порядку вчиняються дії під час підготовчого судового засідання?


- заявляються клопотання учасниками, які з’явились у судове засідання;

- - з’ясовується чи зрозумілі учасникам провадження їхні права та обов’язки;

секретар судового засідання доповідає, хто з учасників судового засідання з’явився;

- оголошується склад суду;

- з’ясовується думка учасників щодо можливості призначення судового розгляду;

- оголошується прокурором короткий виклад обвинувачення;


23
Вкажіть найбільш повну та правильну відповідь:

^ ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ПИТАНЬ, ЗАЗВИЧАЙ, ВИРІШУЮТЬСЯ В УХВАЛІ СУДУ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ


- дата та місце проведення судового розгляду, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, обрання, зміна чи скасування заходів забезпечення;

- дата та місце проведення судового розгляду, форма судового засідання, залучення певних осіб до участі у судовому провадженні, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді;

- дата та місце проведення судового розгляду, форма судового засідання, надання учасникам для ознайомлення матеріалів кримінального провадження, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді;

- дата та місце проведення судового розгляду, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, вирішення клопотань учасників судового провадження про виклик осіб для допиту;

- дата та місце проведення судового розгляду, залучення певних осіб до участі у судовому провадженні, закриття провадження, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, вирішення клопотань учасників судового провадження про виклик осіб для допиту;


24. В яких випадках суд виносить ухвалу про повернення кримінального провадження прокурору?

25. В яких випадках суд відмовляє у затвердженні угоди?

26. Які питання можуть бути вирішені судом у зв’язку з підготовкою до судового розгляду?

27. З яких підстав суд може закрити кримінальне провадження у стадії підготовчого провадження?

28. Як повинен поступити суд у випадку з’ясування що обвинувачений захворів на тяжке захворювання, що перешкоджає його участі у судовому розгляді.


29
Оберіть правильний варіант відповіді

Рівність прав сторін у судовому розгляді полягає у тому, що кримінальний процесуальний закон надає їм однакові можливості щодо
- заявлення відводів і клопотань; подання доказів, участі у їх дослідженні та доведення їх переконливості; заперечення проти дій головуючого, які обмежують або порушують їх права; виступів у судових дебатах; принесення скарг на процесуальні рішення суду;
- вибору складу суду (одноособового чи колегіального); заявлення відводів суддям (судді); заявлення клопотань; ознайомлення з матеріалами справи в повному обсязі; подання доказів; участь у їх дослідженні та доведення їх переконливості; принесення скарг на дії і рішення суду;
- заявлення відводів; заявлення різних клопотань; подання доказів та надання рівних можливостей у їх дослідженні; доведення перед судом переконливості відповідних доказів; висунення додаткового обвинувачення; виступів у судових дебатах; оскарження постановлених судом вироків, ухвал і постанов;
- вибору підсудності провадження та складу суду; заявлення відводів і клопотань; збирання і подання доказів; участі у судових дебатах; принесенні скарг на процесуальні рішення суду;
- збирання і подання доказів; участі в їх дослідженні; заявлення клопотань; пред’явлення зустрічного обвинувачення; оскарження дій і рішень суду.


30

Оберіть правильний варіант відповіді:

Яка з перерахованих груп процесуальних прав належить під час судового розгляду державному обвинувачеві (прокуророві)?


- заявляти відводи; заявляти суду клопотання про витребування і приєднання до справи нових доказів; брати участь у дослідженні доказів; мати побачення з обвинуваченим; заявляти клопотання; викладати суду свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду; брати участь у судових дебатах; висловлювати свою думку про значення перевірених доказів у справі, про наявність обставин, які виправдовують обвинуваченого чи пом’якшують його відповідальність, а так само міркування щодо кваліфікації діяння та міри покарання; оскаржувати процесуальні рішення суду;
- заявляти відводи і клопотання; висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду; давати показання щодо обставин правопорушення; задавати питання свідкам, спеціалістові, іншим учасникам процесу, які допитуються в суді; брати участь в огляді речових доказів, документів, місця події; звертати увагу суду на обставини, які мають значення для вирішення справи; підтримувати обвинувачення у справах приватного обвинувачення; брати участь в судових дебатах; вимагати продовження розгляду справи у разі відмови прокурора від обвинувачення і підтримувати обвинувачення; оскаржувати процесуальні рішення суду;
- заявляти відводи і клопотання та висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду; давати пояснення щодо обставин, які мають значення для встановлення характеру та розміру шкоди заподіяної правопорушенням; подавати докази; брати участь в дослідженні доказів; брати участь в судових дебатах щодо доведеності вчинення правопорушення і його цивільно-правових наслідків; подавати скарги на процесуальні рішення суду в частині, що стосується вирішення цивільного позову ;
- заявляти відводи і клопотання; висловлювати свою думку про клопотання інших учасників судового розгляду; подавати докази і брати участь у їх дослідженні; брати участь в судових дебатах; підтримувати державне обвинувачення і викладати свої міркування з приводу застосування кримінального закону та міри покарання щодо обвинуваченого; відмовитися від обвинувачення, якщо воно не знаходить свого підтвердження у суді; пред’являти та підтримувати пред’явлений цивільний позов, якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров’я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права; оскаржувати процесуальні рішення суду;
- заявляти відводи і клопотання, висловлювати свою думку щодо клопотань, заявлених іншими учасниками судового розгляду; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів (задавати питання особам, які допитуються в суді чи дають пояснення; оглядати документи речові докази, місце вчинення злочину і звертати увагу суду на обставини, які мають значення для справи; просити суд про оголошення доказів, що є в справі); давати показання або відмовитись від цього; брати участь у судових дебатах; звертатися до суду з останнім словом; оскаржувати процесуальні рішення суду.


31
Оберіть правильний варіант відповіді:

^ ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО СУДОВИЙ РОЗГЛЯД МАЄ БУТИ ПРОВЕДЕНИЙ І ЗАВЕРШЕНИЙ ПРОТЯГОМ ДВОХ МІСЯЦІВ
- правильне
- неправильне


32
Оберіть правильний варіант відповіді

У якій відповіді правильно вказано наслідки неявки у судове засідання обвинуваченого , явка якого є обов’язковою?
- зупиняється провадження у справі;
- накладається штраф;
- відкладається розгляд справи;
- продовжується розгляд справи;
- обвинувачений видаляється із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду.


33

Оберіть найбільш повний і правильний варіант відповіді:

До загальних положень судового розгляду належить:


- безперервність, усність та змагальність судового розгляду, рівність прав учасників судового розгляду, межі судового розгляду, керівна роль суду та процесуальні повноваження головуючого, порядок дослідження доказів;

- незмінність суду, безперервність судового розгляду, забезпечення розумних строків провадження, рівність прав учасників судового розгляду, межі судового розгляду, керівна роль суду, безпосередність дослідження доказів, наслідки неявки учасників судового розгляду;

- незмінність суду, безперервність судового розгляду, рівність прав учасників судового розгляду, наслідки неявки учасників судового розгляду, заходи до порушників порядку судового засідання;

- незмінність суду, безперервність судового розгляду, рівність прав учасників судового розгляду, межі судового розгляду, керівна роль суду, наслідки неявки учасників судового розгляду;

- рівність прав учасників судового розгляду, межі судового розгляду, керівна роль суду, колегіальність судового розгляду, наслідки неявки учасників судового розгляду, безпосередність дослідження доказів;


34

Оберіть правильний варіант відповіді:

З якою метою суду дозволяється переривати нараду в нарадчій кімнаті:


- для відпочинку і харчування;

- у зв’язку з настанням нічного часу;

- у зв’язку з настанням вихідних чи святкових днів;

- у зв’язку з необхідністю забезпечити прибуття обвинуваченого, що перебуває під вартою;

- для підготовки повного тексту процесуального рішення


35

Оберіть правильний варіант відповіді:

У яких випадках відкладення судового розгляду не вважається порушенням вимоги про його безперервність:


- у зв’язку з тяжким захворюванням обвинуваченого, що перешкоджає його участі;

- для підготовки захисту від основного обвинувачення;

- для забезпечення прибуття захисника, що не з’явився, якщо його участь є обов’язковою;

- у зв’язку з переходом до судових дебатів;

- у зв’язку із закінченням інших проваджень, результати яких можуть братись до уваги в цьому кримінальному провадженні;

- у зв’язку з направленням судом доручення про проведення слідчих (розшукових) дій;

- для підготовки потерпілого до підтримання обвинувачення в суді, у зв’язку з відмовою прокурора;


36

Оберіть правильний варіант відповіді:

Яким є процесуальний наслідок заміни одного з суддів із складу суду, що розглядає кримінальне провадження:


- судовий розгляд продовжується з того моменту, коли був відкладений;

- суд не вправі в своєму рішенні посилатись на докази, які будуть досліджені у новому складі суду;

- тривалість судового розгляду не повинна перевищувати одного місяця з часу заміни складу суду;

- судовий розгляд розпочинається з початку;

- судовий розгляд припиняється і призначається підготовче судове засідання;


37

Оберіть правильний варіант відповіді:

Законодавчими умовами продовження судового розгляду після заміни судді зі складу суду є:


- судовий розгляд відбувається у спрощеному порядку;

- суддя, що замінив вибулого, брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування;

- судом прийнято ухвалу про відсутність необхідності розпочинати судовий розгляд з початку;

- сторони, потерпілий не наполягають на проведенні судового розгляду з початку;

- суддя, що замінив вибулого, після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій;

- судовий розгляд відбуватиметься лише в межах обвинувачення, сформульованого під час досудового розслідування;

- заміна не стосується головуючого в судовому засіданні;


38

Оберіть неправильний варіант відповіді:

Які з перелічених повноважень головуючого судовим розглядом вказано неправильно:


- здійснює керівництво судовим засіданням;

- забезпечує проведення судового розгляду при відмові прокурора від обвинувачення;

- має право письмово викласти окрему думку;

- усуває з судового розгляду все, що не має значення для кримінального провадження;

- спрямовує судове розгляд на забезпечення здійснення сторонам своїх прав;

- забезпечує підтримання порядку в судовому засіданні;

- заявляє відводи учасникам судового розгляду;


40

Оберіть правильний варіант відповіді:

Яким процесуальним рішенням визначається межі судового розгляду?


- повідомленням про підозру;

- обвинувальним актом;

- постановою прокурора про зміну обвинувачення в суді;

- ухвалою суду про затвердження обвинувачення;

- вироком суду;


41

Оберіть правильний варіант відповіді:

У яких випадках суд вправі відкласти судовий розгляд кримінального провадження?


- у зв’язку з перервою на обід;

- у зв’язку із неявкою захисника;

- у зв’язку із смертю свідка;

- у зв’язку із заміною у складі суду судді, що вибув;

- у зв’язку з відпусткою секретаря судового засідання;

- у зв’язку з необхідністю відбути у відрядження;

- у зв’язку з необхідністю видалення суду до нарадчої кімнати.


42

Оберіть правильний варіант відповіді:

Яке з наведених процесуальних прав може бути реалізоване лише одним із учасників судового провадження?


- відмовитись від обвинувачення;

- виступити з останнім словом;

- одержувати копії процесуальних рішень, що стосуються цивільного позову;

- застосовувати портативні аудіозаписуючі пристрої при проведенні процесуальних дій у судовому розгляді;

- доручати органу досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій;


43

Оберіть правильний варіант відповіді:

У яких відповідях правильно вказано засоби впливу, які вправі застосовувати головуючий у випадку порушення учасниками судового розгляду порядку засідання та невиконання його розпоряджень:


- видалення обвинуваченого із залу судового засідання;

- усунення присяжного засідателя від участі у розгляді провадження;

- заміна захисника у провадженні;

- заборона брати участь у дослідженні доказів;

- обрання запобіжного заходу щодо порушника;

- попередження;

- видворення.


44

Оберіть правильний варіант відповіді:

Кого з учасників судового провадження може бути видалено судом із зали судового засідання у зв’язку з порушенням порядку чи невиконанням розпоряджень головуючого:


- секретар судового засідання;

- прокурор;

- захисник;

- обвинувачений;

- спеціаліст;

- запасний присяжний;

- потерпілий;


45

Встановіть правильну послідовність, здійснивши нумерацію цифрами в порядку зростання (від 1)

В якому порядку вчиняються дії під час судового розгляду у зв’язку із зміною обвинувачення:


- обвинувальний акт долучається до матеріалів кримінального провадження

- відкладається судовий розгляд для складання прокурором обвинувального акту;

- обвинуваченому роз’яснюється, що він може відмовитись від нового обвинувачення;

- судовий розгляд відновлюється та перевіряється явка учасників;

- обвинувальний акт погоджується керівником органу прокуратури;

- потерпілому роз’яснюється право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі;


46

Оберіть правильний варіант відповіді:

Підставою для усунення вищестоящим прокурором прокурора від участі у судовому розгляді кримінального провадження є:


- відсутність тривалого досвіду роботи;

- наявність скарг учасників провадження;

- відмова в погоджені обвинувального акту зі зміненим обвинуваченням;

- недостатня активність у дослідженні доказів;

- незгода суду із висуненим обвинуваченням;


47

Вкажіть пропущений строк

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У ЗВЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ У СУДІ ПОВИНЕН БУТИ ВІДКЛАДЕНИЙ НЕ МЕНШ НІЖ НА ________ ДНІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗАХИСТУ ВІД НОВОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ


48

Оберіть правильний варіант відповіді:

За якої умови прокурор може клопотати перед судом про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним?


- не призведе до погіршення становища обвинуваченого;

- відсутнє заперечення потерпілого по первісному провадженню;

- між кримінальними правопорушеннями існує тісний зв’язок;

- дотримано правила про підсудність кримінального провадження;

- кримінальні правопорушення підлягають кваліфікації за однією статтею КК України;


49

Оберіть правильний варіант відповіді:

Як повинен поступити суд у разі висунення прокурором додаткового обвинувачення в судовому розгляді?


- прийняти рішення про об’єднання проваджень;

- продовжити судовий розгляд;

- роз’яснити потерпілому право підтримувати обвинувачення в раніше пред’явленому обсязі;

- надати прокурору можливість для короткого викладу обвинувального акту;

- розпочати підготовче судове засідання;


50

Вкажіть пропущений строк

СТРОК ВІДКЛАДЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У ЗВЯЗКУ З ВИСУНЕННЯМ ПРОКУРОРОМ ДОДАТКОВОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ________ ДНІВ.


51

Вкажіть назву процесуального документу (у називному відмінку)

Процесуальний документ, яким прокурор висуває додаткове обвинувачення під час судового розгляду називається _________


52

Оберіть правильний варіант відповіді:

Підставами для відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення під час судового розгляду є:


- в діянні особи відсутній склад кримінального правопорушення;

- не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим;

- відсутня згода потерпілого на притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності;

- відсутня подія кримінального правопорушення;

- відсутня згода держави, що видала особу, стосовно притягнення її до відповідальності за кримінальне правопорушення;

- не доведено, що правопорушення вчинено з умислом;

- досудове розслідування кримінального провадження здійснено з порушенням правил підслідності;


53

Оберіть правильний варіант відповіді:

Який захід забезпечення кримінального провадження може бути застосовано судом під час судового розгляду за власною ініціативою?


- тимчасовий доступ до речей і документів;

- застава;

- затримання з метою приводу;

- тримання під вартою;

- арешт майна;


54

Оберіть правильний варіант відповіді:

Доцільність продовження застосування якого запобіжного заходу повинен перевірити суд під час судового розгляду незалежно від наявності клопотань сторін провадження:


- особисте зобов’язання;

- застава;

- особиста порука;

- тримання під вартою;

- домашній арешт;


55

Оберіть правильний варіант відповіді:

З якого моменту починає відраховуватись строк, до спливу якого суд зобов’язаний розглянути питання про доцільність продовження тримання обвинуваченого під вартою під час судового розгляду незалежно від наявності клопотань сторін:


- з дня початку судового розгляду;

- з дня призначення судового розгляду;

- з дня надходження до суду обвинувального акту;

- з дня надходження клопотання про продовження дії запобіжного заходу;

- з дня надходження обвинуваченому судового виклику;


56

Оберіть неправильний варіант відповіді:

У яких випадках неправильно вказані законодавчі підстави для здійснення судове провадження у режимі відеоконференції?


- неможливості безпосередньої участі свідка в судовому провадженні за станом здоров’я;

- наявність підстави, що визнана судом достатньою;

- необхідність забезпечення безпеки осіб;

- проведення допиту малолітнього потерпілого;

- необхідність вжиття заходів для забезпечення оперативності провадження;

- застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у виді домашнього арешту;

- необхідність проведення огляду на місці;


57

Оберіть правильний варіант відповіді:

В якому випадку процесуальна дія в режимі відеоконференції під час судового провадження відбутись не може?


- під час провадження в суді касаційної інстанції;

- під час розгляду судом питання про скасування чи зміну запобіжного заходу;

- під час проведення судом пред’явлення для впізнання, якщо той, хто впізнає, знаходиться за межами України;

- проти такого проведення заперечує прокурор;

- проти такого проведення заперечує обвинувачений, який перебуває поза межами приміщення суду;


58

Оберіть правильний варіант відповіді:

Які технічні умови повинні бути дотримані при проведенні процесуальних дій в режимі відеоконференції під час судового провадження:

- забезпечується використання оптико-волоконних технологій передачі даних;

- забезпечується інформаційна безпека;

- забезпечується окремий канал зв’язку між учасниками судового провадження;

- забезпечується круговий огляд приміщення, в якому проводиться судовий розгляд;

- забезпечується належна якість зображення і звуку;

- забезпечується технологічна безпека;

- забезпечується таємниця персональних даних;


59

Оберіть правильний варіант відповіді:

Які обов’язки покладаються на судового розпорядника при проведенні судом процесуальної дії в режимі відеоконференції, якщо особа, за участю якої вона проводиться, перебуває у приміщенні в межах територіальної юрисдикції цього суду:


- вручення особі пам’ятки з її процесуальними правами;

- перевірити дані про учасника на основі документів, що посвідчують її особу;

- перебувати поряд з учасником до закінчення судового засідання;

- забезпечити належну якість зображення і звуку;

- зупиняти процесуальну дію у випадку порушення особою порядку її проведення;

- здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів відеозапису;

- скласти протокол фіксації дій вчинених ним щодо особи, яка перебуває за межами суду;


60

Оберіть правильний варіант відповіді:

Дотримання яких умов дозволяє суду розглянути кримінальне провадження у відсутності потерпілого, який не з’явився в судове засідання?


- може бути забезпечено повне представництво зі сторони обвинувачення;

- від потерпілого одержана заява про розгляд провадження у його відсутності;

- може бути забезпечено захист його прав і законних інтересів;

- не ставиться питання про зміну чи скасування запобіжного заходу щодо обвинуваченого;

- можливо повно з’ясувати всі обставини під час судового розгляду;

- потерпілий обов’язково допитувався під час досудового розслідування;

- потерпілий належним чином повідомлений про дату, час, і місце судового засідання.


61

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв


^ ЯКІ РІШЕННЯ МОЖЕ ПРИЙНЯТИ СУД У ЗВ’ЯЗКУ З НЕЯВКОЮ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ


А. прокурор


1. призначає нове судове засідання після допиту присутніх свідків

Б. обвинувачений

2. направляє письмове попередження про відповідальність за неповагу до суду

В. експерт


3. порушує питання про відповідальність перед органами, що уповноважені притягати до дисциплінарної відповідальності

Г. потерпілий


4. вирішує питання про проведення судового розгляду без особи або про його відкладення
5. вирішує питання про привід особи


А. -, Б. -, В. –, Г. -.


61

Оберіть правильний варіант відповіді

У якому з наведених варіантів правильно визначено завдання, які вирішуються під час підготовчих дій в судовому розгляді?
- встановлення обставин, що підлягають з’ясуванню у кримінальному провадженні;
- перевірка зібраних під час досудового розслідування доказів;
- перевірка законності і повноти проведення досудового розслідування;
- забезпечення умов для повного і правильного вирішення кримінальної провадження;
- забезпечення обізнаності суду з матеріалами провадження, що розглядається;


62
Оберіть правильний варіант відповіді:

В якому з варіантів неправильно наведено положення, що розкриває зміст порядку дослідження доказів під час з’ясування обставин та перевірки їх доказами?
- порядок дослідження доказів визначається ухвалою суду;
- допит підсудного, якщо він не відмовляється від дачі показань, проводиться обов’язково;
- учасники провадження можуть запропонувати суду не досліджувати докази про обставини, які ніким не оспорюються;
- лише прокурор і захисник висловлюють свої думки про порядок дослідження доказів;
- докази зі сторони обвинувачення досліджуються у першу чергу.


63

Яку слідчу дію суд зобов’язаний вчинити, визнавши недоцільним дослідження доказів у судовому засіданні?


- допитати свідків;

- допитати обвинуваченого;

- допитати потерпілого;

- оголосити документи;

- оголосити попередні показання підсудного.


64
Встановіть правильну послідовність, здійснивши нумерацію цифрами в порядку зростання.

^ У ЯКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ СУД ВЧИНЯЄ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:
- оголошується склад суду та роз’яснюється право його відводу;
- з’ясовує чи зрозумілі учасникам їх права та обов’язки і у разі необхідності роз’яснює їх;
- встановлюється особа обвинуваченого та чи зрозуміле йому обвинувачення;
- оголошує наявні у матеріалах провадження документи.
- з’ясовує у учасників, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме;


65

Встановіть правильну послідовність, здійснивши нумерацію цифрами в порядку зростання.

^ У ЯКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ МОЖУТЬ БУТИ ПОСТАВЛЕНІ ЗАПИТАННЯ ОБВИНУВАЧЕНОМУ ПІД ЧАС ЙОГО ДОПИТУ У СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ:
- прокурор
- інший обвинувачений
- цивільний позивач
- цивільний відповідач
- суд


66

Оберіть правильний варіант відповіді:

З якою метою проводиться допит експерта у суді:


- з метою роз’яснити даний ним висновок;

- з метою отримання кваліфікованих відповідей на поставлені запитання;

- з метою визначення осудності чи неосудності особи;

- з метою розв’язання спірних питань між сторонами обвинувачення і захисту;

- з метою інформувати суд про найновіші досягнення у сфері науки і техніки.


67

Оберіть правильний варіант відповіді:

Що є підставою для зупинення головуючим судових промов учасників судового розгляду:


- учасник надміру затягує тривалість промови;

- промови виходять за межі кримінального провадження;

- в промові викладається детальний аналіз усіх досліджених судом доказів;

- відмова іншого учасника від участі у дебатах;

- виступ у з цих же питань іншого учасника з цієї ж сторони.


68

Встановіть правильну послідовність, здійснивши нумерацію цифрами в порядку зростання.

^ У ЯКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИСТУП УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ З ПРОМОВАМИ У СУДОВИХ ДЕБАТАХ:


- прокурор

- представник потерпілого

- цивільний відповідач

- обвинувачений

- законний представник обвинуваченого

- захисник


69. Який із вказаних процесуальних документів, повинен бути оголошений на початку судового розгляду?
70. У якій відповіді правильно зазначено випадок, коли суд вправі оголосити попередні показання учасника провадження?
71. У яких відповідях неправильно вказано суб’єктів провадження, право на відведення яких зобов’язаний роз’яснити головуючий під час підготовчих дій у судовому розгляді?

72.У яких із наведених варіантів правильно визначені умови проведення спрощеного судового розгляду (без дослідження доказів)?
73. В яких варіантах правильно вказані положення, що розкривають підстави і порядок проведення допиту обвинуваченого у відсутності іншого обвинуваченого?

74. У яких відповідях правильно вказано етапи судового розгляду кримінального провадження?

75. У яких відповідях правильно вказано випадки відновлення судом зясування обставин та перевірки їх доказами в судовому засіданні після його завершення?

76.У яких відповідях правильно вказано слідчі дії, проведення яких суд може доручити органу, який провадив досудове розслідування?
77. За яких умов суд може доручити органу досудового розслідування вчинення слідчих дій?
78. У яких відповідях правильно вказано положення, що розкривають порядок призначення і проведення експертизи у суді?
79. Які питання можуть бути задані експерту під час допиту у судовому засіданні?

80. З яких підстав може бути призначена експертиза під час судового розгляду за ініціативою суду?

81. Які з наведених положень розкривають порядок проведення судом огляду на місці?

82. В чому відмінність прямого допиту свідка від перехресного?

83. У якій відповіді дане правильне визначення вироку суду?
84. У якій відповіді неправильно наведені внутрішні властивості вироку?
85. У якій відповіді правильно наведені властивості вироку?

86. У якій відповіді правильно зазначено підстави для постановлення виправдувального вироку?
87. У якій відповіді неправильно зазначено, у яких випадках після проголошення вироку головуючий повинен дати розпорядження про звільнення підсудного з-під варти?
88. У якій відповіді неправильно зазначено обставини, котрі зазначаються у мотивувальній частині обвинувального вироку?
89. У якій відповіді правильно зазначено, коли суд при вирішенні кримінального провадження залишає заявлений у цивільний позов без розгляду?
90. У якій відповіді неправильно зазначено обставини, котрі зазначаються у вступній частині обвинувального вироку? (…)
91. У якій відповіді правильно зазначено питання, які вирішуються судом під час постановлення вироку? (…)
92. У якій відповіді правильно зазначено види обвинувального вироку? (…)
93. У якій відповіді правильно зазначено підстави для постановлення обвинувального вироку із звільненням від покарання? (…)
94. У яких відповідях неправильно зазначено обставини, котрі зазначаються у резолютивній частині обвинувального вироку? (…)
95 Як поділяються ухвали за способом їх постановлення?

96. В якому випадку закон дозволяє складання лише резолютивної частини судового рішення?

97. Вкажіть строк протягом якого після проголошення резолютивної частини судового рішення суд повинен скласти його повний текст.

98. Можливість реалізації яких прав повинен роз’яснити суд після оголошення вироку?


99. Вкажіть найбільш повну та правильну відповідь:


^ СУТЬ ПРАВИЛА ПРО ТАЄМНИЦЮ НАРАДЧОЇ КІМНАТИ ПОЛЯГАЄ У НАСТУПНОМУ:


  1. забороняється розголошувати інформацію про хід обговорення та ухвалення рішення;

  2. забороняється розголошувати інформацію про хід обговорення та ухвалення рішення, суд вправі перервати нараду лише для обіду та відпочинку;

  3. забороняється розголошувати інформацію про хід обговорення та ухвалення рішення, окрім випадків складання одним з членів складу суду письмової окремої думки, ніхто не має права перебувати у нарадчій кімнаті, крім складу суду;

  4. забороняється розголошувати інформацію про хід обговорення та ухвалення рішення; ніхто не має права перебувати у нарадчій кімнаті, крім складу суду і голови суду;

  5. забороняється розголошувати інформацію про хід обговорення та ухвалення рішення, під час перерви судді не можуть ні з ким спілкуватись.100. Вкажіть, які з положень, позначених цифрами, стосуються запропонованих понять

^ ЯКІ З ПОЛОЖЕНЬ РОЗКРИВАЮТЬ ВИМОГИ ЗАКОНУ ЩОДО ФОРМИ, ЗМІСТУ І ПОРЯДКУ ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ


Положення Рішення


1. заносяться до журналу судового засідання

А. Ухвала

2. повинно містити роз’яснення процесуальних прав та обов’язків учасників провадження
3. зазначаються мотиви неврахування окремих доказів

Б. Вирок

4. суд має право обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини, яку підписують всі судді

В. Ухвала і вирок

5. в мотивувальній частині вказується суть питання, що вирішується, і за чиєю ініціативою воно розглядається
6. відповідає вимогам щодо законності, обґрунтованості і вмотивованості

Г. жодне з наведених рішень

7. не може ґрунтуватись на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення в ході судового розгляду винуватості особи

А. - , Б. - , В. - , Г. -


101. ^ У якій відповіді правильно названі судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку:

- судові рішення апеляційної інстанції;

- ухвали слідчого судді;

- окремі ухвали;

- судові рішення касаційної інстанції;

- вердикт суду присяжних.

  1   2

Похожие:

Оберіть правильний варіант відповіді iconОберіть правильний варіант відповіді
Яке з перерахованих питань суддя не вправі з’ясовувати під час підготовчого провадження?
Оберіть правильний варіант відповіді iconВаріант (деякі відповіді можуть мати 2 і більше варіантів відповіді) Фармакокінетика вивчає всі положення за виключенням
Оптимальним шляхом введення глюкокортикостероїдів при лікуванні бронхіальної астми є
Оберіть правильний варіант відповіді iconВаріант 2 у завданнях 1-6 оберіть одну правильну
Вкажіть правильне закінчення твердження: «Символи
Оберіть правильний варіант відповіді iconВаріант 1 у завданнях 1-6 оберіть одну правильну
Вкажіть зовнішній запамятовуючий пристрій компютера, який може зберігати найбільший обсяг даних
Оберіть правильний варіант відповіді iconВаріант 3 у завданнях 1-6 оберіть одну правильну
Вкажіть обєкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: стиль, накреслення, розмір, колір тексту
Оберіть правильний варіант відповіді iconI. опросник «структура индивидуальной религиозности» Ю. В. Щербатых Просто виділяйте іншим кольором той варіант відповіді, котрий вам підходить найбільше
Согласны ли Вы с утверждением, что религиозность есть изначальное свойство человека?
Оберіть правильний варіант відповіді iconСтать Вік
Вам буде запропонований перелік питань з варіантами відповіді, найбільш прийнятний для вас варіант позначити будь-яким чином. Якщо...
Оберіть правильний варіант відповіді iconТест складав: гельбич л
До основної заробітної плати включаються: а надбавки; б гарантійні компенсації; в премії; г тарифні ставки; д всі відповіді вірні;...
Оберіть правильний варіант відповіді iconТест складав: черевка о
Мінова вартість товару –це: а здатність товару задовольняти ту чи іншу потребу людини; б рівень його якості; в форма прояву вартості...
Оберіть правильний варіант відповіді icon11. тоталитаризм передумови виникнення тоталітаризму. Різновиди тоталітарних режимів
У найдраматичніші періоди своєї історії людство намагалося знайти єдино правильний вихід із ситуації, що склалася
Оберіть правильний варіант відповіді iconАнкета "Вакансія " Шановний колего! Вкажіть дані або обведіть необхідні відповіді
Адреса проживання
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы