Оформлення курсової роботи icon

Оформлення курсової роботи


НазваниеОформлення курсової роботи
Размер3.01 Kb.
ТипДокументы

Оформлення курсової роботи

Робота починається з титульного листка (дод. А), який має єдину форму. Наступним аркушем курсової роботи є завдання на курсову роботу(дод.Б)

Перед викладом змісту теми повинен бути план, попередньо-затверджений керівником. Без затвердженого плану викладачі курсових робіт на рецензування не приймають.

Зразу ж за планом подають зміст роботи з повним найменуванням питань, о розглядаються, і зазначенням сторінок, на яких вони розміщені.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною і проставлятися арабськими цифрами зверху на сторінці. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється. Перша сторінка-титульна, друга-завдання на курсову роботу, третя-зміст, четверта - «Вступ», з неї починається нумерація сторінок роботи, включаючи додатки, на чотирьох перших сторінках номер не проставляється, а починається нумерація з п’ятої сторінки.

Роботу слід писати українською мовою. Текст писати грамотно, розбірливо, чітким почерком, без виправлень. На сторінці повинно бути не менше 30 рядків. Також курсова робота може друкуватися комп’ютерним способом за допомогою текстового редактора Microsoft Word на одній стороні аркуша А4. Текст робіт друкується шрифтом Times New Roman розміром 14, інтервал 1,5.

Курсова робота повинна містити 35-40 сторінок друкованого (комп’ютерний набір) тексту на стандартних аркушах форматом А4(210×297 мм) із полями:зліва-30мм, зверху-20мм, знизу-22мм,справа-10мм.

Кожен розділ роботи повинен починатися з окремої сторінки, чітко виділяють заголовками. Заголовки розділів роботи розташовують в окремих рядках, крапка в кінці заголовка не ставиться. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Похожие:

Оформлення курсової роботи iconЗміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка
Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство...
Оформлення курсової роботи iconОформлення курсової роботи
Робота починається з титульного листка (дод. А), який має єдину форму. Наступним аркушем курсової роботи є завдання на курсову роботу(дод....
Оформлення курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Оформлення курсової роботи iconНазва курсової роботи
Вступ є важливою складовою курсової роботи, він розміщується на третій сторінці. У вступі висвітлюється особливість використаного...
Оформлення курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Оформлення курсової роботи iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи навчальної дисципліни «трудове право»
Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням і їх необхідно оформлювати відповідно...
Оформлення курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Оформлення курсової роботи iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Оформлення курсової роботи iconОформлення рефератів
Завчасний вибір теми реферату дозволить отримати консультацію викладача. Після вибору завдання для полегшення написання контрольної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы