ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ icon

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


Скачать 39.36 Kb.
НазваниеОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Размер39.36 Kb.
ТипДокументы
4f95974.gif" ALIGN=LEFT>РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


4.1. Охорона праці


Інтеграція України в Міжнародну організацію торгівлі та інші міжнародні організації, створення спільних підприємств, праця випускників вузів в іноземних фірмах вимагають від спеціалістів усіх галузей народного господарства знання державного і міжнародного законодавства, у т. ч. з охорони праці. Праця кожного спеціаліста повинна бути безпечною та не наносити шкоди здоров’ю людини, не залежно від спеціалізації людини, форми власності та виду діяльності підприємства, на яке вона працює. Згідно з «Законом України про охорону праці» охорона праці на підприємстві має вирішувати наступні задачі: здійснювати контроль за безпекою виробничих процесів,обладнання, будівель і споруд; забезпечити працівників засобами індивідуального та колективного захисту; забезпечення професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; пропаганда безпечних методів роботи; забезпечення оптимальних режимів праці відпочинку працюючих; проведення професійного відбору для визначення категорій працівників.

Мета розділу – поліпшення умов праці працівників, попередження виробничого травматизму, профзахворювань, пожеж, аварій та ін. на виробничих дільницях, технологічному обладнанні, в приміщеннях та на робочих місцях відділу продаж ТОВ «СеверДонВугілля»


4.1.1. Аналіз системи управління охороною праці (СУОП) на ТОВ

« СеверДонВугілля »


Система управління охороною праці (СУОП) - це сукупність взаємопов'язаних органів управління підприємством /підрозділом/, які на під ставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність по здійсненню відповідних функцій і методів управління трудовим колективом з метою виконання поставлених завдань і заходів з охорони праці.

ТОВ «СеверДонВугілля» - активний учасник на ринку вугілля з 1992 року. Основний напрямок в діяльності організації - оптовий продаж вугілля на внутрішньому ринку України. Поставки здійснюються до багатьох регіонів, переважно на потреби житлово-комунального господарства. Поставляється вугілля на внутрішній ринок, а також на експорт, таких видів: ДГР-Гр 0-200, ДГ 13-100, Г 0-100, 0-100 Т, АШ 0-6, АС 6-13, АМ 13-25, АТ 25 - 50, АКО 13-100, АК 50-100, ГЖКОМ 13-100; ГЖСШ 0-13; Г 0-200 та ін.

Нормативною базою СУОП є: Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, Закон України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс законів про працю України, інші законодавчі нормативні документи,діючі стандарти, правила, положення, інструкції, постанови і вказівки Держнаглядохорон праці.

Об’єктом управління охороною праці є діяльність бухгалтерії ТОВ «СеверДонВугілля». Структура управління ТОВ «СеверДонВугілля» виглядає наступним чином: Керівник підприємства  головний директор є керівником охорони праці на підприємстві, йому підпорядковані усі головні спеціалісти: комерційний директор, головний інженер, голова відділу кадрів, голова відділу продажів.

Завданнями охорони праці на підприємстві є: здійснювання контролю за безпекою виробничих процесів,обладнанням; забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту; забезпечення професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань охорони праці; проведення інструктажів з охорони праці; забезпечення оптимальних режимів праці відпочинку працюючих;

До зобов’язань охорони праці на підприємстві у відділу продажів: прогнозування і планування робіт з охорони праці; оперативне керівництво і координація продажами; стимулювання продажів; контроль за виплатами, облік діяльності відділу, аналіз роботи з охорони праці.


4.1.2. Аналіз будівельно-планувальних особливостей приміщення відділу продажів на ТОВ «СеверДонВугілля»

Приміщення відділу продажів завдовжки  4,5 м а шириною – 3,0 м й висотою – 3 м. Кімната виглядає дуже просторою,в ній достатньо світла в денний час доби, також є декілька ламп денного освітлення На вікні висять горизонтальні жалюзі,які використовуються у літній пору року, так як приміщення відділу продажів знаходиться на сонячній стороні будівлі.2

31
1
21

115

4
3Рис. 3.1. Схема офісного приміщення відділу продажів ТОВ «СеверДонВугілля»: 1  комп’ютеризоване робоче місце з ВДТ,2 – сонцезахисні жалюзі; 3 – шафи для зберігання дискет та програмного забезпечення,4 – шафи для зберігання документації та фахової літератури


Приміщення має дуже приємний і сучасний дизайн, нові меблі та обладнання, що в свою чергу сприяє комфорту та зосередженості працівників бухгалтерії під час їх професійної діяльності.

Також в приміщенні встановлено кондиціонер, що сприяє кращім умовам праці у літню пору року. В бухгалтерії працюють дві особи – бухгалтер, та менеджер по роботі з клієнтами, робоча зона кожного оснащена комп’ютером. На рис 3.1 представлена схема розташування робочих місць в офісному приміщенні відділу продажів.

На цій схемі реально відображено розташування предметів у офісному приміщенні відділу продажів ТОВ «СеверДонВугілля». А тепер ми розрахуємо скільки робочих місць можна розташувати у цій кімнаті.

Таблиця 3.1

Розрахунок площі та об’єму приміщення, які зайняті устаткуванням

Параметри устаткування

Стіл

Крісло

Шафа

Довжина, (м)

1,2

0,45

0,6

Ширина, (м)

0,9

0,45

0,4

Висота, (м)

0,725

0,4

1,8

Займана площа, (м2)

1,08

0,2025

0,24

Займаний обсяг, (м3)

0,783

0,081

0,432

Площа устаткування, яке розташоване на одному робочому місці Sуст.2)

Sуст. = Sстола+ Sкрісла + ½·Sшафи

Sуст. = 1,08 + 0,2025 + 0,12 = 1,4025

Обсяг, устаткування, яке розташоване на одному робочому місці Vуст.3)

Vуст. = Vстола+ Vкрісла +½·Vшафи

Vуст. = 0,783 + 0,081 + 0,216 = 1,08


1. Розрахуємо площу Sпр. і обсяг Vпр. приміщення:

Sпр. = а · b (м2);

Sпр. = 4,5 * 3,0 = 13, 5 2);

Vпр. = а · b · h (м3);

Vпр. = 4,5 * 3,0 * 3 = 40, 5 3).

2. Знайдемо максимально можливу кількість комп'ютеризованих робочих місць, яку можна розмістити в заданому приміщенні за умови, що на одне таке робоче місце повинно доводитися не менш ніж 6 м2 вільної площі та 20 м3 за обсягом, не зайнятим встаткуванням:

Nр.м. по S = S/(Sуст. + 6) (р.м.);

Nр.м. по S = 13, 5/ (1,4025 + 6) = 1,82 (р.м.);

Nр.м. по V = V/(Vуст. + 20) (р.м.);

Nр.м. по V = 40, 5/ (1,08 + 20) = 1,92 (р.м.).

З отриманих результатів приймаємо мінімальне значення, округляючи його до найближчого меншого цілого числа, яке в обох випадках дорівнює 1 р.м.. Виходячи з того,що розраховане й фактичне число робочих місць збігається, можна зробити висновок, що кількість робочих місць розташованих в приміщенні відділу продажів ТОВ «СеверДонВугілля» сплановано вірно.


4.1.3. Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих чинників


Небезпечним виробничим чинником називається такий чинник, дія якого на працюючого в певних умовах приводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.

Шкідливим виробничим чинником називається такий чинник, дія якого на працюючого в певних умовах приводить до захворювання або зниження працездатності.

Чинники можуть бути класифіковані по ряду ознак (ГОСТ 12.0.00374). Основною ознакою є характер взаємодії з людиною. За цією ознакою чинники діляться на три групи:

активні;

пасивно-активні;

пасивні.

До активних відносяться чинники, які можуть надати дію на людину за допомогою накопиченни в них енергетичних ресурсів.

До пасивно-активної групи відносяться чинники, що активізуються за рахунок енергії, носієм якої є людина або устаткування.

До пасивних відносяться чинники, що виявляються опосередковано.

По можливому характеру дії на людину чинники діляться на: безпосередні (шум, вібрація, освітленість і ін.); непрямі (корозія, накип, нерівності поверхні і ін.).

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НіШВФ) за природою дії можна поділити на такі групи:

– фізичні: підвищений або понижений рівень температури, вологості, швидкості руху повітря, барометричного тиску; підвищений рівень шуму, вібрацій, ультра- та інфразвуку; іонізуючих, електромагнітних, лазерних, інфрачервоних, ультрафіолетових випромінювань; недостатня освітленість або нераціональне освітлення робочої зони; підвищений рівень статичної електрики тощо;

хімічні: хімічні речовини – гази, пари, аерозолі, рідини, що можуть потрапляти в організм через органи дихання, травлення, шкіру, слизові оболонки і справляти загальнотоксичну, задушливу, подразнюючу, канцерогенну, мутагенну, сенсибілізуючу дії, впливати на репродуктивну функцію людини;

біологічні: а) патогенні мікроорганізми – бактерії, віруси, грибки, простіші та ін.; б) макроорганізми;

психофізіологічні: а) фізичні (статичні й динамічні) перевантаження організму (піднімання й перенесення важких предметів; незручне положення тіла; тривалий тиск на шкіру, суглоби, кістки, м'язи); б) фізіологічні перевантаження (органів кровообігу, дихання, голосових зв'язок та ін.); в) нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруга, емоційні перевантаження, перенапруга аналізаторів - органів зору, слуху; монотонність праці); г) гіподинамія (недостатня рухова активність); д) стан невагомості;

травмонебезпечні: рухомі машини й механізми; відкриті рухомі елементи устаткування; гострі кромки та нерівності на устаткуванні, інструменті, заготовках; конструкції, що руйнуються; підвищена температура поверхні устаткування, матеріалів; підвищена напруга в електричному колі, замкнення якого може здійснитись через тіло людини; предмети, що падають; розташування робочого місця на висоті; їдкі розчини кислот та лугів.


4.1.3.1. Аналіз психофізіологічних шкідливих виробничих факторів


Так як об’єктом дослідження є відділ продажів ТОВ «СеверДонВугілля», то не всі з перелічених небезпечних і шкідливих виробничих чинників можна віднести до неї. А до небезпечних й шкідливих виробничих факторів в бухгалтерії можна віднести такі,як: психофізіологічні серед яких: 1) нервово-психічні перевантаження (розумова перенапруга, емоційні перевантаження, перенапруга аналізаторів  органів зору, слуху; монотонність праці)  робота відділу продажів дуже важка та відповідальна, вимагає від працівників великої концентрації уваги, та забирає багато часу; 2) гіподинамія (недостатня рухова активність) – робота пов’язана з обробкою величезної кількості документів, спілкування з клієтами що займає багато часу, що як наслідок призводить до недостатньої рухомої активності під час праці і навіть її повної відсутності;


4.1.3.2. Аналіз параметрів мікроклімату приміщення бухгалтерії


Суттєвий вплив на стан організму людини, його працьовитості оказує мікроклімат у виробничих приміщеннях під якими розуміють клімат внутрішньої середи цих приміщень.

Мікроклімат визначається діючим на організм людини : температурами; відносною вологістю; швидкістю руху повітря; теплового випромінювання від нагрітої поверхні. Основним нормативним документом, які визначає параметри мікроклімату виробничих приміщень є ДСН 3.3.6.042-99 (Санитарные нормы микроклимата производственных помещений).

Таблиця 4.1

Оптимальні і допустимі норми температур, відносної вологості і швидкості руху повітря у робочій зоні. (ДСН 3.3.6.042-99)

Период року

Категория рабіт

Температура, °С

Відносна вологість , %

Швидкість руху, м/с

оптимальна

допустимая

оптимальна

Допустима на рабочих місцях постійних й непостійних , не більше

оптимальна небільше

Допустимая на рабочих місцях постійних і непостійних

верхняя

границя

нижняя
границя

на рабочих местах

постійних

непостійних

постійних

непостійних

Холодний

Легка – Iа

Легка –I6

Середньої важкості – IIа

Середньої важкості – IIб Важка – III

22-24

21-23

18-20

17-19

16.18

25

24

23

21

19

26

25

24

23

20

21

20

17

15

13

18

17

15

13

12

40-60

40-60

40-60

40-60

40-60

75

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

≤ 0, 1

≤ 0,2

≤ 0,3

≤ 0,4

≤ 0,5

Теплий

Легка – Iа

Легка –I6

Середньої важкості – IIа Середньої важкості – IIб Важка – III

23-25

22-24 21-23

20-22 18-20

28

28

27

27

26

30

30

29

29

28

22

21

18

16

15

20

19

17

15

13

40-60

40-60

40-60

40-60

40-60

55 (при 28°С)

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,1-0,2

0,2-0,3

0,2-0,4

0,2-0,5

0,2-0,6


Вказані параметри нормуються для робочих зон - простір обмеженого висотою 2 метри над рівнем пола або площі, на яких знаходяться робочі місця постійні або непостійні .

Основні параметри мікроклімату – температура T°C, вологість φ %, швидкість руху повітря V м/с.

У холодну пору року температур повітря коливається від 13 до 18 ° C, відноснавологість повітря дорівнює 77% а швидкість руху повітря 0,1 м / с, а теплий період року температура повітря коливається від 26 до 30 ° C, відносна вологість повітря91% , а швидкість руху повітря дорівнює 0,1 м/с

Якщо порівнювати параметри мікроклімату в приміщеннях відділу продажів ТОВ «СеверДонВугілля» з нормами, то ми маємо:

у холодні пори року Тфакт. < Топт., φфакт. > φопт., аналізуючи ці показники, робимо висновок, що приміщення недостатньо отоплюється в холодні пори року;

у теплі пори року Тфакт. = Топт., φфакт. = φопт  в приміщенні ідельна температура, внаслідок наявності місцевого кондиціонера, який нормалізує мікрокліматичні умови в приміщенні.


Заходи поліпшення


Відповідність параметрів робочого місця розмірам моторного простору, антропометричним даним людини, зручності її робочої пози, раціональним та ефективним робочим рухам сприяє зниженню величини статистичного та динамічного навантажень при роботі, зменшенню ймовірності виникнення захворювань (остеохондроз, радикуліт і т.д.) і дозволяє зберегти високу та стійку працездатність і продуктивність праці. До факторів, що визначають організацію робочого місця, належать: положення тіла; робоча поза; робочі рухи; максимальний темп рухів; зони діяльності.


Таблиця 4.2

Критерії вибору робочих положень

Робоче положен ня

Величина зусилля, Н

Ступінь переміщення працюючого

Напрям ок руху рук

Бази відліку зон досяжності

Величина

робочої

зони, мм

Сидячи

До 30

Обмежена

Назад у сторони

Фронтальна площина, паралельна задньому краю сидіння

Площина симетрії сидіння

Не більше

600

Не більше

500

Змінне

30-100

Звичайна

Назад у сторони

Фронтальна площина, паралельна задньому краю сидіння

Площина симетрії сидіння

Не більше

600

Не більше

750

Стоячи

100-150

Підвищена

Назад у сторони

Фронтальна площина, паралельна передньому краю обладнання

Середня площина тіла

Більше 300


1000


Положення тіла, насамперед, впливає на просторове компонування робочого місця (табл. 4.3).

Величина зусиль на органи управління, параметри оглядовості визначаються, насамперед, положенням тіла працюючого. Найпоширенішими є положення стоячи та сидячи, рідше – лежачи. Кожне положення характеризується певними умовами рівноваги, ступенем напруги м’язів, станом дихальної та кровоносної системи, витратою енергії і т.д. Так, наприклад, положення стоячи характеризується хиткою рівновагою, але в той же час йому властивий більш природний стан хребетного стовпа та грудної клітки, гарні умови для зорового огляду і переміщення. Однак воно більш стомлююче у порівнянні з іншими положеннями, тому що вимагає значної роботи м’язів по втриманню рівноваги тіла. Тому у положенні стоячи варто уникати фіксованих поз, рекомендується робити перерви для відпочинку у положенні сидячи.

Раціональна організація робочих рухів створює умови для зниження стомлення та резерви для підвищення працездатності людини, збільшення продуктивності праці. Взаємодія принципів економії рухів з основними їхніми характеристиками реалізуються у вигляді ряду практичних рекомендацій з організації робочих рухів (табл.. 4.3).

Таблиця 3.3

Оптимальна робоча поза

Найменування категорії

Для положення стоячи

Для положення сидячи

Характеристика оптимальної робочої пози

Корпус прямий. Рівномірна опора. Відсутність крайніх положень у суглобах верхніх кінцівок. Економічність робочих рухів.

Корпус прямий.

Збережено природні вигини хребетного

стовпа та кут нахилу таза.

Тупі кути у суглобах нижніх кінцівок.

Відсутність крайніх положень у суглобах

верхніх кінцівок.

Економічність робочих рухів.

Опора на обидві сторони.

Відсутність частих нахилів тулуба

і поворотів голови.

Умови для підтримки оптимальної робочої пози

Можливість зміни пози. Можливість короткочасного відпочинку сидячи. Наявність підставки для ніг. Відсутність педалі. Оптимальні розміри моторного простору

Можливість зміни пози.

Форма і розміри робочого сидіння.

Наявність опори для всієї спини.

Наявність підлокітників.

Наявність підголівника.

Можливість відкидання спинки сидіння для відпочинку.

Оптимальне співвідношення висоти сидіння

та робочої поверхні.

Оптимальні розміри моторного простору.

Наявність підставки для ніг (регулювання

висоти сидіння та підставки для ніг).


При розрахунку параметрів робочого місця на основі антропометричних даних необхідно враховувати: обрану систему координат і відповідні бази відліку; робоче положення працівника; можливість зміни положення тіла; величину розмаху робочих рухів; кількість елементів робочого місця; параметри огляду; необхідність обмеження робочого простору (кабіна, майданчик і т.д.); можливість регулювання параметрів елементів робочого місця; можливість рухливості елементів робочого місця (сидіння, педалі, підставки для ніг).

При використанні числових значень антропометричних ознак варто враховувати їхні особливості, обумовлені статтю, віком, національністю і іншими факторами. Особливу увагу варто звертати на значні статеві розходження більшої частини антропометричних ознак, тому що багато виробів промислового виробництва призначені одночасно і для чоловіків, і для жінок. Ці розходження у розмірах досить великі як для положення стоячи, так і для положення сидячи.

Похожие:

ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Мета розділу – поліпшення умов праці працівників, попередження виробничого травматизму, профзахворювань, пожеж, аварій та ін на виробничих...
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconОхорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
Внаслідок нераціонального планування робочого місця, використання застарілих моделей офісного обладнання, що може призвести до механічних...
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни " пожежна безпека"
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») та дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів...
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconДисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці»

ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconМетодичні вказівки до написання розділів "Охорона праці" в дипломних роботах бакалаврів
Методичні вказівки до написання розділу “Охорона праці” в дипломних роботах бакалаврів та дипломних роботах (проектах) студентів...
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ icon7. 5 Охорона праці
Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої дороги. При
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconЧастина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях”
Провести оцінювання стійкості роботи цеху до дії ударної хвилі (УХ) під час аварії з вибухом вуглеводневого продукту (пропану) і...
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconТема організація І проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях
Основні документи, що регламентують порядок оперативного виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у районі нс
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconКонспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання
Затверджено на засіданні кафедри безпеки життєдіяльності людини. Протокол №1 від 25. 08. 2009 р
ОХОРОНА\nПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА\nУ НАДЗВИЧАЙНИХ\nСИТУАЦІЯХ iconКомпанець Максим – Варіант 1
Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы