Оподаткування операцій з продажу об\

Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна


Скачать 12.98 Kb.
НазваниеОподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна
Размер12.98 Kb.
ТипДокументы

Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна


І. Оподаткування операції з продажу нерухомого майна, яке перебувало у власності платника податку на момент набрання чинності законом „Про податок з доходів фізичних осіб”


І. Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об'єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), оподатковується за ставкою цього податку у розмірі 1 відсотка від вартості такого майна, якщо загальна площа такого будинку, квартири або кімнати не перевищує 100 квадратних метрів.

У разі, коли площа такого об'єкта нерухомого майна перевищує 100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою – 5%.


ІІ. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об'єктів нерухомості, зазначених вище, або від продажу об'єкта нерухомості, іншого ніж зазначеного вище, підлягає оподаткуванню за ставкою – 5%.

У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу об'єкта незавершеного будівництва.


Дохід від продажу об'єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розрахованої державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.


Оподаткування операцій з продажу або обміну об'єкта нерухомості, набутого у власність платником податку


І. Прибуток, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об'єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), оподатковується за ставкою 15%. Зазначений прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим внаслідок продажу такого об'єкта нерухомості, та витратами, понесеними на його придбання (будівництво), зменшена на 10 відсотків у розрахунку за кожний рік володіння такою нерухомістю, починаючи з другого календарного року, наступного за роком набуття власності на таку нерухомість, а саме за такою формулою:

П = (Д - В) х (1-0,1 х (Р-1)), де

П - оподатковуваний прибуток;

Д - дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження об'єкта нерухомості;

В - витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням такого об'єкта нерухомості;

Р - кількість повних або неповних календарних років, протягом яких об'єкт нерухомості перебував у власності платника податку (спільній сумісній власності з іншим членом подружжя).

При цьому сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження такого об'єкта нерухомості.


ІІ. Прибуток, одержаний від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного об'єкта нерухомості з числа зазначених вище, або об'єкта нерухомості, не зазначеного вище, розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим внаслідок продажу такого об'єкта нерухомості, та витратами, понесеними на його придбання (будівництво), та оподатковується за ставкою 15%.

У такому ж порядку оподатковується прибуток від продажу об'єкта незавершеного будівництва. При цьому сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження такого об'єкта нерухомості.


^ Оподаткування операцій з продажу або обміну об'єкта рухомого майна


Дохід платника податку від продажу об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 15%.

Як виняток із цього пункту, при продажу об'єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна продавець звільняється від сплати цього податку, за умови сплати (перерахування) ним суми відповідного державного мита до бюджету до або під час такого продажу.


^ Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав


Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:

а) об'єкт нерухомого майна;

б) об'єкт рухомого майна, зокрема:

 • предмет антикваріату або витвір мистецтва;

 • природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

 • будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

 • інші види рухомого майна;

в) об'єкт комерційної власності, а саме - цінний папір (крім депозитного (ощадного) сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу за нею;

г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного страхування;

д) кошти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні) сертифікати.

Об'єкти спадщини оподатковуються:

при отриманні спадщини членами сім'ї першого ступеня споріднення:

а) за нульовою ставкою до:

 • вартості власності, що успадковується іншим членом подружжя спадкодавця;

 • вартості власності, яка успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, що не є одним із подружжя, та другого ступеня споріднення;

б) за ставкою 5% до:

 • суми коштів, яка не перевищує суму, що дорівнює стократному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на початок року, в якому така спадщина успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя;

 • вартості власності у разі успадкування її членом подружжя спадкодавця;

в) за ставкою 15% до:

 • вартості власності яка успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

 • вартості власності, що успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя;

 • суми перевищення коштів над сумою стократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на початок року, в якому така спадщина успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя;

При отриманні спадщини спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, об'єкти спадщини оподатковуються - за ставкою 15%, до будь-якого об'єкта спадщини, за винятками, зазначеними вище.

При отриманні спадщини будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента об'єкти спадщини оподатковуються - за ставкою 30% до будь-якого об'єкта спадщини.

Похожие:

Оподаткування операцій з продажу об\Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна
Оподаткування операції з продажу нерухомого майна, яке перебувало у власності платника податку на момент набрання чинності законом...
Оподаткування операцій з продажу об\Національний стандарт n 2 «Оцінка нерухомого майна»
Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною,...
Оподаткування операцій з продажу об\Основна мета кластерного аналізу знаходження груп схожих об'єктів у вибірці
Кластерний аналіз ‒ задача розбиття заданої вибірки об'єктів (ситуацій) на підмножини, що називаються кластерами, так, щоб кожен...
Оподаткування операцій з продажу об\Національний стандарт n 1 "Загальні засади оцінки майна І майнових прав"
Національний стандарт n 1 (далі Стандарт) є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав (далі...
Оподаткування операцій з продажу об\Інформації про наявність і зміни майна підприємства, господарські процеси і фінансові результати діяльності підлягають групуванню і відображенню в певному порядку в облікових регістрах
Облікові регістри це носії інформації спеціального формату і будови (паперові, машинні), призначені для реєстрації, групування й...
Оподаткування операцій з продажу об\Бінарні алгебраїчні операції. Приклади комутативних бінарних операцій
Приклади ассоціативних бінарних операцій. Приклади неасоціативних бінарних операцій
Оподаткування операцій з продажу об\Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»
Ю. В. Панасовський Оцінка активів підприємства. Навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2009р стор. 73-77
Оподаткування операцій з продажу об\Типи господарських операцій та балансових змін
В узагальненому вигляді типи господарських операцій та їх вплив на баланс наведено у таблиці
Оподаткування операцій з продажу об\Правила роботи в операційній та організація хірургічної роботи під відкритим небом. Учення про хірургічну операцію. Класифікація операцій. Показання та протипоказання до операцій
Екзаменаційні запитання з курсу: "Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії"
Оподаткування операцій з продажу об\Курсового проекту
Відкриття аналітичних рахунків. 5 Розрахунки до господарських операцій. 6 Складання журналу реєстрації господарських операцій. 7...
Оподаткування операцій з продажу об\ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ В КАСІ ТА НА РОЗРАХУНКОВОМУ РАХУНКУ
Мета: Ознайомити студентів з порядком відкриття банками рахунків, безготівковими формами розрахунків, рахунками бухгалтерського обліку...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы