Основи організації фінансового обліку icon

Основи організації фінансового обліку


НазваниеОснови організації фінансового обліку
Размер5.6 Kb.
ТипДокументы

Зміст


Тема 1. Основи організації фінансового обліку 3

1.1. Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку 3

1.2. Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві 5

1.3. Формування облікової політики підприємства 8

Тема 2. Облік грошових коштів 11


2.1. Облік касових операцій 11

2.2. Облік коштів на рахунках у банках 29

2.3. Особливості обліку операцій на поточному рахунку в іноземній валюті 39

2.4. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках 46

Тема 3. Облік фінансових інвестицій 49

3.1. Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій 49

3.2. Оцінка фінансових інвестицій 55

3.3. Облік поточних фінансових інвестицій 60

3.4. Облік довгострокових інвестицій 64

3.5. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності 89

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості 94

4.1. Визначення та види дебіторської заборгованості 94

4.2. Облік розрахунків з покупцями (замовниками) та сумнів­них боргів 95

4.3. Облік векселів отриманих 102

4.4. Облік розрахунків з підзвітними особами 114

Тема 5. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів 128

5.1. Визнання, оцінка, класифікація основних засобів та їх інвентарний облік 128

5.2. Облік надходження основних засобів 134

5.3. Облік амортизації основних засобів 150

5.4. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів 159

5.5. Облік переоцінки та зменшення корисності основних засобів 164

5.6. Облік вибуття основних засобів та їх переміщення на підприємстві 175

5.7. Облік орендних операцій з основними засобами 190

5.8. Облік нематеріальних активів 195

5.9. Інвентаризація 201

5.10. Розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності 206

Тема 6. Облік виробничих запасів 209

6.1. Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка виробничих запасів 209

6.2. Оцінка виробничих запасів на дату балансу 210

6.3. Документальне оформлення руху виробничих запасів 211

6.4. Аналітичний і статистичний облік наявності та виробничих запасів 214

6.5. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів 223

6.6. Інвентаризація виробничих запасів 231

6.7. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності 234

Тема 7. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції 235


7.1. Визначення, визнання та класифікація витрат виробництва 235

7.2. Облік прямих виробничих витрат 238

7.3. Облік загальновиробничих витрат 243

7.4. Облік інших витрат виробництва 246

7.5. Зведений облік витрат і визначення собівартості готової продукції 246

7.6. Облік готової продукції 250

Додатки 253

Похожие:

Основи організації фінансового обліку iconОснови організації фінансового обліку
Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві 5
Основи організації фінансового обліку iconЗміст о розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Основи організації фінансового обліку iconО розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Основи організації фінансового обліку iconПитання на екзамен з предмету "Облік в банках"
Сутність та основні принципи обліку у банках. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку банку
Основи організації фінансового обліку iconОснови обліку у бюджетних організаціях та установах – конспект лекцій к.е.н., ст.. викл. Маслій Н.Д.
Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію...
Основи організації фінансового обліку iconФінанси підприємств сутність І основи організації фінансів підприємств
Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а за допомогою цілеспрямованої їх організації
Основи організації фінансового обліку iconНаказ №996-14 (далі Закон про бухгалтерський облік), в якому визначені правові засади регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку, та затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, маючи право вибору, ухвалено даним наказом у 2004 р.
Україні від 16 липня 1999 р. №996-14 (далі Закон про бухгалтерський облік), в якому визначені правові засади регулювання та організації...
Основи організації фінансового обліку iconОснови фінансового аналізу та аудиту
Лист-зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється клієнту
Основи організації фінансового обліку iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент представляє собою систему управління фінансовими ресурсами та оборотом грошових засобів підприємства
Основи організації фінансового обліку iconЗаняття Технологічний процес фінансового обліку в зарубіжних країнах
Власники (відомі нам містер Холл та містер Уорен) вирішили, що фінансовий (обліковий) рік для компанії треба встановити з першого...
Основи організації фінансового обліку iconЗаняття Технологічний процес фінансового обліку в зарубіжних країнах
Власники (відомі нам містер Холл та містер Уорен) вирішили, що фінансовий (обліковий) рік для компанії треба встановити з першого...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы