Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна icon

Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна


Скачать 359.45 Kb.
НазваниеОсоблива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна
страница1/6
Размер359.45 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6
Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ


Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання


Кафедра кримінального права і кримінології


ЗБІРНИК ЗАДАЧ

з Кримінального права

(Особлива частина)


з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина)


галузь знань 0304 Право


напрям підготовки 6030402 Правознавство


спеціалізація усі спеціалізації


форма навчання денна


м. Харків

2010
^ Рекомендовано до використання в навчальному процесі

Методичною радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

11.01.2010 року

Протокол № 1Рецензенти:

заступник декана юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна канд. юрид. наук, доцент ^ Давиденко М.Л.;

доцент кафедри кримінального права та кримінології навчально-наукового інституту права, економіки та соціології ХНУВС канд. юрид. наук Кундеус В.Г.


^ Збірник задач з кримінального права. Особлива частина / Житний О.О., Павликівський В.І., Литвинов О.М.; За заг. ред. доктора юрид наук, проф. Іншина М.І. та канд. юрид. наук, доцента Житного О.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010.


© Житний О.О., Павликівський В.І., Литвинов О.М.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010.
^

Загальні вказівкиНевід’ємною та важливою складовою вивчення Особливої частини кримінального права України є самостійне вирішення практичних завдань під час підготовки до практичних занять й обговорення їх рішень під час проведення цих занять. У процесі розв’язання практичних завдань студент отримує можливість глибоко засвоїти теоретичні положення Особливої частини кримінального права, зміст норм Особливої частини Кримінального кодексу України, уточнити, конкретизувати знання із Загальної частини, з’ясувати конкретні ознаки, що характеризують відповідний злочин, навчитися самостійно застосовувати кримінальний закон до конкретних випадків, кваліфікувати злочини і складати формулу кваліфікації, робити обґрунтовані висновки щодо відсутності в діянні складу злочину, передбаченого КК України, виявляти правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності, аргументувати власну позицію тощо.

Розв’язання завдань виконуються власноруч в письмовій формі в окремому зошиті і доповідаються під час проведення практичних занять. Вони повинні містити короткий аналіз викладених в фабулі завдання обставин з метою установлення всіх об’єктивних і суб’єктивних ознак складу конкретного злочину, а в разі необхідності – його кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак. У рішенні повинні бути враховані й відображені всі положення Загальної частини, що мають значення для кримінально-правової оцінки діянь, описаних в умові (що стосуються співучасті, стадій вчинення злочину і т. ін.).

Обставини, викладені в фабулі, слід вважати такими, що доведені в установленому законом порядку, описане діяння вважати вчиненим на час розв’язання завдання, осіб, указаних в умові – осудними й такими, що досягли віку, з якого може настати кримінальна відповідальність (якщо інше не оговорене в задачі). Довільна зміна умови студентом не допускається. У тому разі, коли інформація, що міститься в умові завдання, дозволяє знайти кілька варіантів кримінально-правової оцінки вчиненого, студент повинен проаналізувати їх, обов’язково зазначаючи, з яких конкретних обставин випливає те чи інше рішення.

Якщо це необхідно при розв’язанні завдання, слід звертатися до роз’яснень, що містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України, до Конституції України, міжнародних угод, законів чи підзаконних нормативно-правових актів, з обов’язковим посиланням на нього (назва, пункт, стаття, частина тощо). При використанні положень, що містяться в літературі (науково-практичних коментарях до КК, монографіях, наукових публікаціях) слід послатися на джерело з використанням загальноприйнятих стандартів (автор, назва, рік і місце видання, сторінка).

Загальний хід рішення завдання умовно підпорядковується послідовності (етапам) кваліфікації злочину (аналіз фактичних обставин справи; відібрання з фактичних обставин справи лише юридично значущих ознак; встановлення групи кримінально-правових норм, яким в тому чи іншому ступені відповідають встановлені в справі ознаки; вибір тієї норми, описаному в якій складу злочину найбільш повно й точно відповідає всім встановленим обставинам; прийняття рішення й видання відповідного процесуального акту, яким це рішення офіційно закріплюється). Здійснювана кримінально-правова оцінка обов’язково повинна бути належним чином обґрунтована, з повним викладенням аргументів. Рішення повинне завершуватися аргументованим висновком, що містить формулу кваліфікації й формулювання обвинувачення (або обґрунтування відсутності складу злочину, наявності підстав для звільнення від кримінальної відповідальності тощо). Якщо в завданні поставлено додаткові запитання (наприклад, стосовно відмежування одного злочину від іншого, спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності і т. ін.), після кримінально-правової оцінки вчиненого на них необхідно дати розгорнуту відповідь.

^ Тема: Злочини проти основ національної безпеки України


1. Громадянин України Р. систематично вчиняв крадіжки приватного майна. Одного разу, розбивши бокове скло легкового автомобіля „Фольксваген”, який стояв біля супермаркету, він викрав із салону шкіряний портфель, що належав заступнику начальника відділу одного з управлінь при Кабінеті Міністрів України Л. У портфелі Р. знайшов теку з документами, кілька дискет. Документи й дискети містили відомості про балансові запаси корисних копалин у надрах у цілому по Україні: алмазів, берилію, золота, п'єзооптичної сировини, літію, ніобію, танталу, титану, цирконію, скандію, платини, іридію, осмію, паладію. Портфель Р. продав, а потім через спільних знайомих запропонував представнику промислового концерну (громадянину Німеччини Ш.) придбати документи й дискети за 3 тис. євро. Ш. сплатив цю суму, і Р. у бесіді пообіцяв йому, що за можливості він готовий надавати йому за винагороду будь-яку допомогу. Ш. виявився оперативним працівником іноземної розвідки.


2. Першого заступника міністра Д. було знайдено мертвим біля власного автомобілю. Смерть настала від вогнепальних поранень серця. Розслідуванням в справі було виявлено, що вбивство вчинив Ю. Він пояснив, що вважає Д. винним у прийнятті кількох урядових документів, якими було обмежено права громадян.

Варіант: Ю. вчинив убивство за грошову винагороду від С.

Варіант: потерпілий Д. був виконуючим обов’язки міністра.


3. Д. і Р. влаштували пожежу на оборонному заводі. Від вогню було знищено велику кількість промислового устаткування, боєприпасів, кілька одиниць експериментальної бойової техніки, а також технічна лабораторія. Д. й Р. бажали ослабити оборонний потенціал Збройних Сил України.

Кваліфікуйте вчинене. Чи має значення для кваліфікації, що від пожежі загинуло два робітники?


4. Ф., К. та інші створили молодіжну військово-патріотичну організацію. У статуті організації було вказано, що основною метою її діяльності є „докорінна зміна політичного устрою країни на засадах військової диктатури”. Ф. кілька разів звертався до членів організації з промовами, в яких, зокрема, закликав „готуватися до активних дій, щоб зламати існуючий лад”. Ті ж промови він та К. розміщували на заснованому ними Інтернет-сайті.

Кваліфікуйте вчинене.


5. На території АР Крим С. і Р. проводили несанкціоновані мітинги, на яких закликали присутніх провести масові заходи й акти громадянської непокори для повернення Криму до Росії. Вони ж безкоштовно роздавали всім бажаючим літературу, розклеювали листівки відповідного змісту.

Кваліфікуйте їх дії. Чи зміниться кваліфікація, якщо ті ж дії С. та Р. провадили з метою відокремлення Криму і визнання півострова у якості самостійної держави?


6. Перебуваючи у закордонному відрядженні, завідуючий відділом науково-дослідної установи Т. вчинив порушення правил безпеки дорожнього руху й був затриманий поліцією. При допиті був присутній представник контррозвідки цієї держави Г. Він повідомив Т., що вчинене ним за законом країни є злочином, і йому загрожує ув’язнення на строк в один рік, однак, якщо Т. дасть згоду на співробітництво з його установою, його звільнять. Співробітництво повинне було полягати у тому, що Т. передаватиме всю інформацію економічного, військового, наукового й іншого характеру, яка стане йому відомою у зв’язку із виконанням службових обов’язків. Згоду, дану Т., Г. записав на відеоплівку. По поверненні в Україну Т. двічі пересилав на указану Г. адресу інформацію про економічні процеси, яку він збирав, вивчаючи документи (в тому числі й секретні), що надходили до його інституту. Частина інформації становила державну таємницю.

Кваліфікуйте дії Т. Чи зміниться кваліфікація, якщо всі відомості він збирав, вивчаючи публікації у пресі?


^ Тема: Злочини проти життя та здоров‘я особи


1. О., влаштувавшись працювати реалізатором оптово-роздрібної фірми, обходив багатоквартирні будинки, пропонуючи мешканцям квартир різні товари на продаж. В одній з квартир він побачив коштовні старовинні меблі, й зробив висновок про заможність її мешканців. В розмові з 67-мирічною З, яка відчинила йому двері, він з’ясував, що в квартирі окрім неї і її 70-річної сестри В. ніхто не мешкає. З метою заволодіння майном З. і В. О. наніс З. кілька ударів молотком, спричинивши відкриті й закриті переломи кісток склепіння та основи черепа, а В., яка вийшла з кімнати, почувши крики З., ударив ножицями, заподіявши поранення грудної клітки, котрі проникли в плевральну порожнину. Від ушкоджень внутрішніх органів й крововтрати З. і В. померли через кілька годин. Обшукавши квартиру, О. знайшов в столі 260 грн., які привласнив. Увечері того ж дня він із товарами, які належали фірмі (вартістю 220 грн.) виїхав до іншого міста.

Кваліфікуйте вчинене. Які обставини свідчать про спрямованість умислу особи на вбивство?


2. К. й П. Заснували фірму “Дон”. Закупивши нафтопродукти й вигідно реалізувавши їх, фірма отримала прибуток у 500 тис. грн. П. почав вимагати свою частину отриманих коштів. К., не бажаючи розподіляти прибуток, попросив поради у свого товариша Є. Той вважав, що за таких обставин найбільш надійним і вигідним засобом залишити кошти є вбивство П. Оскільки Є. був колишнім військовослужбовцем, К. запропонував йому особисто вчинити це вбивство, пообіцявши віддати за це у власність легковий автомобіль “Форд”. Використавши 200-грамову тротилову шашку і гранату РГД-5, які привласнив під час служби в Збройних силах, Є. виготовив вибуховий пристрій, який заклав під автомобіль П. Вибуховий пристрій спрацював, коли той разом зі своїм водієм Б. знаходився в автомобілі. Внаслідок вибуху П. втратив ногу, але його життя було врятоване своєчасно наданою медичною допомогою. Б. отримав численні, однак незначні поранення. Дізнавшись, що П. залишився живим, К. відмовився передати Є. автомобіль.

Кваліфікуйте вчинене.

Варіант: Вибух автомобіля стався, коли П. віз у машині свою родину: дружину й 5-річного сина. П. і його дружина були поранені, а син загинув.


3. На вечірці С. познайомилася з тридцятирічним К. Вони почали зустрічатися, К. обіцяв С., що згодом одружиться на ній. Однак, через деякий час К. повідомив С., що він одружений і має 3-річну доньку, а тому вони повинні припинити стосунки, оскільки залишити дружину й малолітню доньку він не може. Бажаючи позбутися дружини й доньки К., С. завітала до його квартири, видавши себе за нового дільничного лікаря (К. в цей час був у відрядженні, про що знала С.). В квартирі вона попросила води і, потрапивши під цим приводом до кухні, додала у бляшанку з сіллю отруту.

Ввечері отруєна С. сіль була використана К. при приготуванні їжі, вживши яку, донька К. померла від отруєння. Смерть дружини К. було попереджено своєчасно наданою медичною допомогою.

Кваліфікуйте дії С. Чи є підстави для визнання в цьому випадку стану сильного душевного хвилювання С.?


4. Студенти випускного курсу відзначали в кафе успішне закінчення останньої екзаменаційної сесії. За сусіднім столиком з друзями відзначав свій день народження В. Він запросив до танцю одну із студенток. Повернувшись після танцю до столику, вона поскаржилася, що В. поводився з нею непристойно. Обурений цим, студент К. запросив В. “вийти для чоловічої розмови”. Вийшовши з кафе, К. раптово наніс В. кілька ударів кулаком у обличчя, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, які не потягли короткочасного розладу здоров'я й незначної стійкої втрати працездатності. У відповідь В. також кілька разів ударив К., кулаком, однак, бачачи, що той переважає його фізично, дістав складений ніж і вдарив ним К. у груди, пошкодивши серце. Від отриманого ушкодження К. помер. Після затримання В. пояснював, що ніж він використав виключно для захисту, а тому вимагав кваліфікувати його дії як вчинені у стані необхідної оборони.

Кваліфікуйте вчинене.

5. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, раніше засуджений за ч. 3 ст. 152 КК України Б., а також З. і Б-к, бажаючи вчинити бешкет і “розважитися”, за пропозицією Б. увірвалися до дачного будиночка, в якому перебували С. М. і його 14-ти річна донька С. Ю. Принесеними із собою палицею та лопатами протягом двох годин Б., З. і Б-к били С.М. Від отриманих тілесних ушкоджень та больового шоку С.М. помер. Після цього Б. і З. вчинили насильницькі статеві акти з С.Ю., яка втратила свідомість.

Бажаючи знищити сліди злочину, З. і Б-к за наказом Б. поклали тіло С. М. та непритомну й зв’язану С. Ю. у легковий автомобіль “Таврія”, який належав потерпілому, облили його бензином і підпалили.

Кваліфікуйте вчинене.


6. Після смерті дружини, Ч. Д. почав зловживати алкогольними напоями, втратив роботу. Домашнє господарство була вимушена вести його донька – Ірина. Витрачаючи на це свій час, вона не встигала в повному обсязі готуватися до занять у школі, внаслідок чого почала отримувати незадовільні оцінки. Окрім того, батько, вважаючи “сучасну молодь” розбещеною, забороняв Ірині бачитися з друзями, виходити ввечері з дому. Через деякий час Ч. повідомив доньці, що він має намір удруге одружитися. Вражена цією новиною, і вважаючи своє життя нестерпним, Ірина вжила велику кількість снодійних лікарських препаратів з метою позбавити себе життя. Однак, це помітив її батько і викликав швидку допомогу.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації. Чи має значення для кваліфікації той факт, що смерть Ірини було відвернено завдяки наданню лікарської допомоги?

Чи зміниться кваліфікація, якщо причиною вчинку Ірини були систематичні побої, яких вона зазнавала від батька, який таким чином карав її за дрібні провини (запізнення, тривалі розмови по телефону)?


7. Хворий на наркоманію Г. прийшов до квартири Б., який постачав йому наркотичні речовини. Оскільки Г. не мав коштів, він попросив у Б. кілька таблеток тазепаму у борг. Б. відмовив йому в цьому, оскільки Г. уже був винен йому 500 грн. за наркотики, які брав у нього раніше. Г. заперечував борг. Б. спробував вигнати Гнатова з квартири, але той принесеним з собою ножем кілька разів ударив Б. у живіт. Від пошкодження внутрішніх органів і масивної втрати крові Б. через кілька хвилин помер. Г. забрав з квартири Б. кілька упаковок трамадолу й тазепаму, мобільний телефон Б. й 100 доларів США.

Г. було звинувачено у вчиненні умисного вбивства з корисливих спонукань. Він заперечував проти обвинувачення, стверджуючи, що перебував у стані сильного душевного хвилювання, оскільки відчував хворобливу потребу у наркотику.

Як слід вирішити справу?


8. Учениця 11-го класу Р. взяла в борг у однокласника П. 100 грн., однак вчасно їх не повернула. Для погашення боргу П. вирішив забрати в Р. золоті прикраси – каблучку й ланцюжок. Про свої наміри він розповів своєму приятелю – учню 2-го курсу медучилища І. Той сказав, що Р. може повідомити батькам, а тому безпечніше буде, забравши коштовності, її позбутися. П. запросив Р. разом відпочити у лісі, придбав алкогольні напої. По дорозі до них немов “випадково” приєднався І. Після вживання спиртного, П. ударив Р. по голові порожньою пляшкою і продовжив наносити їй численні удари розбитою пляшкою в голову, обличчя й шию, а І. тримав потерпілу, заважаючи їй опиратися. Це продовжувалося близько півгодини. Коли Р. утратила свідомість, П. зняв з її пальця золоту каблучку, але золотого ланцюжка на дівчині не виявилося. Вважаючи потерпілу мертвою, П. і І. засипали її листям і пішли. Через півгодини Р. опритомніла й покликала на допомогу. Її почули й доставили до лікарні грибники, що випадково опинилися поруч. Завдяки цьому життя потерпілої було врятовано.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненого.


9. Р. проживала з Ч., який був на 8 років молодшим за неї. Восени вона виїхала до Росії на заробітки. Деякий час Ч. надсилав їй листи, але через кілька місяців листування припинив. Повернувшись через вісім місяців, Р. дізналася, що Ч. під час її відсутності проживав разом з П. Отримавши ці відомості, вона зайшла до свого двору, взяла в сараї сокиру, сховала її під одягом, дійшла до помешкання П. й постукала у двері. Двері відчинив Ч. Р. нанесла йому кілька ударів сокирою в голову, а коли він упав – у груди. Від отриманих ушкоджень Ч. помер на місці. Р. обшукала будинок, але П. не знайшла, бо та сховалася на горищі.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Р. Чи є підстави для кваліфікації її дій як вчинених в стані сильного душевного хвилювання?


10. Співробітники охорони заводу будівельних матеріалів М. і О., заступивши на чергування у приміщенні охорони ввечері відзначали день народження О., вживали при цьому спиртні напої. До приміщення увійшов начальник охорони заводу Т-кий, який наказав припинити бенкет і почав вимагати письмових пояснень причин порушення дисципліни. О. ударом по голові звалив Т-кого з ніг і з допомогою М. прив’язав до батареї опалення. М. насильно влив у рот Т-му близько двохсот грамів горілки, сказавши “Ну, от і ти п’єш на роботі”. Уживши ще спиртного, О. сказав М., що начальник охорони дуже прискіпливий, за що необхідно його провчити. За пропозицією О., охоронці почали наносити удари ногами й пляшками в різні частини тіла Т-му і зупинилися, лише побачивши, що той не дихає. Переконавшись у тому, що потерпілий помер, М. і О. вивезли його тіло і втопили в озері.

Кваліфікуйте вчинене.

Чи зміниться кваліфікація, якщо смерть Т-кого настала від серцевого нападу, який став наслідком вживання великої кількості алкоголю, що влив йому в рот М.?


11. Робітники будівельної бригади К., Л. і П-ко святкували день народження Л., вживаючи спиртні напої. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Л. звинуватив К. у тому, що він працює гірше за всіх у бригаді, а тому працівники бригади втрачають замовлення й заробіток. Щоб провчити й покарати його, Л. і П. почали бити К. кулаками, а коли той упав – ногами. К. кричав, що йому дуже боляче, просив припинити. Бити припинили коли К. втратив свідомість. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, у К. виявлено садна на шиї, обличчі, крововилив під оком, ушкодження у виді струсу головного мозку, перелому потиличної кістки.

Кваліфікуйте вчинене.


12. Х-в запропонував 15-річному І. допомогти йому викрасти електричний провід. На автомобілі Х-ва вони під’їхали до лінії електропередач, яку помилково вважали знеструмленою. І. виліз на залізобетонну опору, перерізав один з проводів. Його вразило електрострумом, і він впав з великої висоти, отримавши ушкодження сегментів спинного мозку, ушкодження органів черевної порожнини. Розуміючи, що, доставивши І. до лікарні, він змушений буде пояснювати обставини отримання травм, Х-в залишив його на місці, вважаючи, що його знайдуть працівники аварійної бригади і нададуть допомогу. Аварійна бригада, яка прибула на місце обриву через кілька годин, знайшла І. мертвим.

Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть питання про відповідальність Х-ва за смерть І. Чи зміниться кваліфікація, якщо І. отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості?


13. В коридорі своєї квартири, у ході сварки зі своєю дружиною К.В., що виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, К.Д. відштовхнув її від себе убік вхідних дверей квартири, які було відчинено. Від цього поштовху К.В., що знаходилася в стані алкогольного сп’яніння середнього ступеня, втратила рівновагу, зробила кілька кроків на сходову площадку перед квартирою, і, не утримавшись на ногах, упала на сходову площадку між 2 –м і 3-м поверхами. У результаті падіння К.В. була заподіяна гематома м'яких тканин потиличної області, крововилив під м'які мозкові оболонки в області лобових часток з переходом на підставу лівої і правої півкулі. Від отриманих тілесних ушкоджень К.В. незабаром померла на місці.

К.Д. викликав швидку допомогу, намагався надати медичну допомогу К.В. самостійно.


14. Увечері Ц. дізнався від матері, що його співмешканка Р. вдень певний час пробула в квартирі сусіда – З. Ц. приревнував її до З. і пішов до нього, щоб спитати, чи насправді заходила до нього Р. При цьому він побив останнього, хоча З. і не ображав, його. Потерпілий З. свідчив, що Ц., вибивши двері, ввірвався до нього в квартиру, був сильно збуджений, безпричинно почав бити його по голові й обличчю. Насправді ж Р. цього дня до квартири З. не заходила, а мати Ц. вигадала цю обставину, що посварити сина з його співмешканкою. Ударами Ц. З. було заподіяно забій головного мозку тяжкого ступеня без здавлення головного мозку. Ц. було засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання. У вироку суд зазначав, що згідно з висновками судово-психологічної експертизи, Ц. на момент вчинення злочину, з урахуванням його індивідуальних психологічних особливостей розвитку, під дією ревнощів перебував у стані сильного душевного хвилювання (фізіологічного афекту).

Чи вірне рішення суду?


15. 16-річні Д. та П. піднялися на дах дев’ятиповерхового будинку, де пили пиво. Згодом до них приєдналися 15-річний В. й 14-річна С. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, П. почав залицятися до С., підняв її на руки й спробував поцілувати. Однак, С. відштовхувала його, від чого П. утратив рівновагу, й впав, випустивши С. з рук. Дівчина упала на огорожу даху (висотою 1 метр), не втрималася, перевалилася через неї та упала з даху, отримавши травми, не сумісні із життям.

Кваліфікуйте вчинене.


16. Х. перебував у стані алкогольного сп'яніння середнього ступеню. Згадавши, що чоловік її сусідки – Н. образив його, Х. пішов до сусідського двору, щоб вимагати вибачень. Н. вдома не було, і його дружина Н-ва та її подруга О. почали виганяти Х. з двору. Х. взяв удома ніж (довжина леза якого 12, 1 см.) і завдав ним два удари в живіт Н. (при цьому після другого удару він провернув ніж в рані), а потім 15 ударів у живіт та груди О., від яких вона померла в лікарні. Н. з місця події втекла, тому добити її Х. не встиг. Їй своєчасно було надано медичну допомогу. Х. було засуджено за ч. 1 ст. 115, ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК. Чи вірне рішення прийняв суд?


17. Перебуваючи у фактичних шлюбних відносинах із Р., Д-ва завагітніла від нього. Р. заявив, що ростити дитину він не має бажання й запропонував позбутися її, зробивши аборт. Однак, в лікарні Д-вій повідомили, що у зв’язку із наявністю в неї деяких хронічних захворювань, така операція може загрожувати її життю. Д-ва пообіцяла Р. позбутися дитини після народження. Одразу після пологів вона задушила дитину подушкою. В цьому їй допомогла її подруга Н.

18. М. влітку наймався охороняти сільгоспугіддя, для чого незаконно придбав гладкоствольну мисливську рушницю й патрони до неї. В частині патронів він зменшив кількість пороху й замість дробу зарядив їх кам’яною сіллю. Під час святкування дня народження М. його знайомий К. повів себе зухвало, ображав гостей, бив посуд. М. Намагався вигнати його з квартири, але К. опирався. Тоді М. узяв рушницю, й, вважаючи, що вона заряджена патроном із сіллю, вистрілив, цілячись К. в ноги. В рушниці насправді був заряджений патрон з картеччю (про що М. забув). Від отриманого широкого поранення (в тому числі ушкодження пахової артерії) К. помер на місці. М. намагався зупинити кровотечу, викликав медичну допомогу.

Варіант: М. прицільно вистрілив К. в обличчя. Патрон було споряджено сіллю. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, цими діями потерпілому було завдано тілесні ушкодження у вигляді поранення верхньої частини обличчя з руйнуванням і дефектом (відсутністю) м'яких тканин перенісся, прилеглих ділянок бічних поверхонь носа та очних впадин, лівого надбрів'я, верхньої повіки лівого ока, а також кісткових структур носа, що може бути усунено лише шляхом операції.


19. Р., який мав судимість за ч. 1 ст. 118 КК України, бажав помститися Б, якого він вважав винним у своїх подружніх негараздах. Озброївшись сокирою Р., з метою убивства, вночі проник до будинку Б., і завдав йому сокирою чотири удари по голові. Це почула мати Б., яка спала в сусідній кімнаті. Вона увійшла до кімнати. Боячись, що жінка покличе на допомогу, Р. ударив її обухом по голові, від чого вона втратила свідомість.

Вважаючи потерпілих мертвими, Р. намагався зняти з Б. золотий перстень, а коли це не вдалося – відрізав палець з прикрасою, також забрав з квартири мобільний телефон. Розраховуючи знищити сліди злочину, Р. увімкнув газ. Однак, сусідка, що відчула запах газу, викликала працівників аварійної служби. Смерть Б. Настала від ушкоджень головного мозку, а його мати померла від отруєння газом.

Кваліфікуйте вчинене.


20. Л., який був пенсіонером, мав вищу освіту за спеціальністю „Електромеханіка”, вирощував на продаж овочі у побудованій ним на присадибній ділянці теплиці. Помітивши на землі біля теплиці відбитки чужого взуття, Л. вирішив, що хтось готує крадіжку, а тому оточив огорожу теплиці оголеним електродротом, вночі приєднуючи його до електромережі, а вдень вимикаючи. Одного дня вранці Л. виїхав на ринок з овочами, забувши вимкнути струм в огорожі. Підліток К., проник на земельну ділянку щоб викрасти полуниці, торкнувся дроту рукою й отримав електротравму, зокрема, опік III ступеня з площею ураження 3 % поверхні тіла, що супроводжувався шоком тяжкого ступеня.

Кваліфікуйте вчинене. Чи зміниться кваліфікація, якщо К., від отриманих ушкоджень помер?


21. Повернувшись з роботи й припаркувавши свій автомобіль біля двору свого приватного будинку, М. сів вечеряти. До нього зайшов родич З. Чоловіки вжили спиртне. Коли З. попрощався й вийшов з двору, М. почув шум двигуна автомобіля, що проїжджав в цей час вулицею поряд з домом. Він помилково вирішив, що це З. намагається без дозволу поїхати на його автомобілі й вибіг надвір. З. насправді стояв біля автомобілю. Між чоловіками виникла сварка. З. штовхнув М., від чого той упав. М. схопив сумку зі скляною трилітровою банкою, що лежала в салоні автомобілю й ударив нею З. по обличчю. Від удару банка розбилася, і З. осколками був поранений. Йому було заподіяно численні, але неглибокі порізи обличчя, а також було ушкоджено праве око, що спричинило повну втрату цим оком зору на 100 %. Під час лікування потерпілого у лікарні око було повністю видалено.

Відповідальність М. Чи зміниться кваліфікація, якщо зір у правому оці З. до ушкодження становив лише 3%?


22. Е. разом із неповнолітнім сином Миколою та його приятелем Володимиром на мотоциклі з причепом приїхав на територію занедбаного кар’єру набрати щебеню. Хоча територію кар’єру було огороджено й стояли попереджувальні таблички ”Небезпечна зона”, Е. під’їхав до краю кар’єру й попросив підлітків насипати щебінь в причіп, а сам пішов оглянути територію. В цей час стався зсув ґрунту, Володимир упав вниз і був засипаний каменем і землею. Злякавшись відповідальності, Е. наказав Миколі нікому не розповідати про вчинене. Тіло Володимира було випадково знайдене через два дні. Його смерть настала від асфіксії.

Чи підлягають указані особи відповідальності? Якщо так, кваліфікуйте вчинене. Чи має значення, якщо Володимир одразу загинув при падінні від ушкоджень голови й грудної клітини?


23. О. ввечері їхав на автомобілі ВАЗ безлюдною вулицею зі швидкістю 55 км/год. В автомобілі також перебував його приятель Т. Раптом приблизно в 3–х метрах перед автомобілем з-за кущів вибіг молодий хлопець і побіг через вулицю. О. спробував зупинити автомобіль, але швидкість руху не дозволила йому цього зробити (хоч дозволену швидкість він не перевищував). Автомобілем, що рухався, потерпілого було збито на асфальт, від падіння він отримав травми й втратив свідомість. Т. порадив О. тікати з місця події, оскільки, як він сказав, „ти ж знаєш, в суді винуватим роблять завжди водія”. О. поїхав. Потерпілого В. знайшли перехожі вранці. Він був мертвий. Експертизою встановлено, що ударом автомобілю й падінням на асфальт йому було заподіяно лише середньої тяжкості тілесні ушкодження, і при своєчасній допомозі його життя було б врятоване.


24. Під час виробничої практики викладач У. дав завдання учням 9-го класу О. і Д. працювати на токарному верстаті, а сам відлучився у особистих справах на сорок хвилин, вважаючи хлопців досить досвідченими, щоб працювати самостійно (насправді відповідної кваліфікації школярі не мали). Д. не одяг нарукавники, як того вимагали правила техніки безпеки, й рукав його куртки було захоплено обертовою частиною верстату. Рука була травмована, два пальці довелося ампутувати.

Відповідальність У.


25. О. зустрічалася з іноземним студентом Д. Під час медичного обстеження у неї виявили захворювання на сифіліс. Сподіваючись, що Д. одружиться з нею й вона зможе виїхати з ним за кордон, і будучи переконаною в тому, що відомості про захворювання перешкодить цьому, О. не сказала Д. про захворювання. Звертатися до лікувальних закладів О. не стала, побоюючись розголошення. Студентка 4-го курсу медичної академії Л., пообіцяла її вилікувати, зробила кілька ін’єкцій антибіотиків. Вважаючи, що вона вилікувалася, О. вступила в інтимні стосунки з Д., і заразила його сифілісом.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.


26. Х. працювала завідуючою акушерсько-гінекологічним відділенням. На прийомі у поліклініці до Х. із проханням перервати вагітність звернулася П. Оглянувши останню та встановивши в неї вагітність тривалістю 19 - 20 тижнів, вона відповіла, що зможе це зробити, але та повинна заплатити їй 200 грн. і придбати медичні препарати, необхідні для проведення операції. Госпіталізувавши П., вона провела операцію з переривання вагітності, за що та передала їй 200 грн. До Х. із таким саме проханням звернулась А., в якої вагітність була строком 20 тижнів. Погодившись на проведення операції, вона зажадала за це 250 грн. Того ж дня А. було госпіталізовано, а її мати передала Х. зазначену суму. Х. шляхом введення невстановленого медичного препарату штучно перервала вагітність А. У кінці липня до Х. із проханням перервати вагітність тривалістю 22 тижні звернулася К. Та погодилася провести таку операцію за умови передачі їй винагороди в сумі 250 грн. Госпіталізувавши К., вона перервала вагітність, за що одержала від неї 250 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.


26. Д. під час обопільної бійки, що виникла з особистих неприязних стосунків, ударив С. по голові уламком стільця. Той втратив свідомість. Злякавшись, Д. викликав швидку допомогу, і С. доставили в лікарню. Він перебував на стаціонарному лікуванні 12 днів, був виписаний у задовільному стані, але ще 6 днів продовжував лікуватися амбулаторно.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.


27. А. та З. святкували день народження А. у нього вдома. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, З зібрався йти додому. А. вимагав продовжити святкування, не випускав з квартири З. Образившись на нього, він почав нецензурно лаяти його. На цьому ґрунті між ними виникла сварка і бійка, в ході якої З. наніс А. удари руками і ногами в груди, живіт. А. впав, почав кашляти. З. кілька разів копнув його ногою, взутою у черевик, а потім поклав йому під голову згорнуту ковдру “щоб не захлинувся” і пішов. Вранці сусід знайшов А. мертвим. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала від асфіксії. В дихальні шляхи А. потрапила велика кількість блювотних мас, які виділилися від травм органів черевної порожнини, нанесених ударами твердим тупим предметом.

Кваліфікуйте вчинене.

28. Повертаючись після прогулянки лісом, вчителі і учні загальноосвітньої школи побачили, що дорослий чоловік шмагає кропивою підлітка, роздягненого й прив’язаного до дерева. Чоловіка було затримано й доставлено у райвідділ міліції. Ним виявився Р. Він пояснив, що таким чином намагався покарати за порушення домашньої дисципліни свого 14-річного пасинка О., який почав невчасно повертатися додому й палити.

Чи є ознаки злочину у діях Р.? Якщо так, проаналізуйте їх.


29. А. підтримував стосунки з К. Однак, через деякий час вона відмовилася зустрічатися із ним, мотивуючи це тим, що познайомилася з іншим чоловіком – М. Бажаючи помститися за “зраду”, А. звернувся до Д. і Р., які мали судимості за злісне хуліганство, із пропозицією “заробити грошей”. Він пообіцяв їм 300 грн. за розправу над М. і К.. Виконуючи завдання А., пізно ввечері Д. і Р. напали на М. й К.. Поваливши М. на землю, вони нанесли йому численні удари ногами в груди, живіт і голову. В результаті цього М. було заподіяно переломи кісток лицевого скелета, закриті ушкодження органів черевної порожнини.

Окрім того, за проханням А., Д. спробував хлюпнути К. в обличчя сірчаною кислотою, однак вона відхилила голову й її обличчя не було пошкоджене, але вона отримала хімічний опік шкіри лівого вуха.

Кваліфікуйте дії А., Д. і Р.


30. С., яка була хвора на наркоманію, займалася проституцією, щоб мати змогу купувати наркотики. Одного разу, зробивши ін’єкцію шприцом, який уже був використаний її знайомим Л., вона була інфікована ВІЛ (про наявність у нього ВІЛ Л. не знав). Дізнавшись про захворювання, С. вирішила, що винуватцем цього є хтось із чоловіків, яким вона надавала послуги сексуального характеру, а тому вирішила помститися. Продовживши займатися проституцією, вона після кожної зустрічі з чоловіком підкидала йому записку, в якій анонімно повідомляла про необхідність обстежитися на наявність СНІД.

Внаслідок статевих стосунків із Соловйовою троє чоловіків було інфіковано ВІЛ, один захворів на СНІД.

Кваліфікуйте дії С. і Л. Чи зміниться кваліфікація, якщо не було інфіковано жодного потерпілого?


31. 19 вересня 2003 року приблизно о 23 год. Б. прийшов до Будинку культури с. В. на дискотеку. Біля Будинку культури зустрів свого знайомого М., якому під час розмови розповів, що К. образив його матір, яка працює продавцем у магазині і не відпустила йому в борг горілку. М. повідомив Б., що К. перебуває біля Будинку культури.

Після цього Б. і М., використовуючи малозначний привід - образу матері Б., за попередньо домовившись, завели К. за тильну сторону Будинку культури, де Б. наніс К. в обличчя два удари ступнею правої ноги і не менше п'яти ударів правою та лівою рукою. Потім М. ступнею правої ноги наніс К. удар у ліву та праву частини тулуба і два удари по голові. Продовжуючи свої злочинні дії, Б. і М., протягом приблизно 10 хв. руками і ногами наносили К. велику кількість ударів у життєво важливі органи - голову, грудну клітку та живіт, а також в інші частини тіла. Після вказаних дій Б. і М. залишили потерпілого К., який внаслідок заподіяних йому тілесних ушкоджень лежав на землі і не міг піднятися та самостійно пересуватися, а самі пішли в приміщення Будинку культури, де протягом 15 хвилин вживали спиртні напої. Приблизно о 23 год. 50 хв. Б. і М. повернулися на місце скоєння злочину, де лежав К., і почали продовжувати наносити йому удари руками і ногами в голову, грудну клітку і живіт, при цьому кожен із них наніс К. не менше 15 ударів, а потім кожен наніс не менше трьох ударів по статевих органах потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень К. помер на місці скоєння злочину.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи та акта судово-медичного дослідження, потерпілому К. спричинені тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з забиттям головного мозку та крововиливом під тверду і м'яку мозкові оболонки та шлуночки мозку; закриту травму грудної клітки з поперечним переломом грудини на рівні 3-го ребра, переломи 2 - 10 ребер справа та 1 - 10 ребер зліва; закриту травму живота з крововиливами в черевну порожнину та розривом печінки і підшлункової залози, з розривом брижейки тонкої кишки; рани в ділянку правої вушної раковини, рани в ділянці статевого органа, два крововиливи в ділянці верхньої та нижньої повік лівого та правого ока, два крововиливи в ділянці лівої та правої щік, два крововиливи в ділянці верхньої та нижньої губ, крововилив в ділянці підборіддя, два крововиливи в ділянці лівого та правого вух, крововилив в ділянці лобної кістки з переходом на перенісся, два крововиливи на зовнішніх поверхнях правої та лівої кистей. Смерть К. настала 19.09.2003 року в період між 20 та 24 годинами внаслідок поєднаної травми голови, грудної клітки і живота. Додатковим висновком експерта встановлено, що ушкодження, які заподіяні потерпілому, могли виникнути від ударів руками чи ногами або іншими тупими предметами.

Дайте правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення


32. 18 вересня 2003 р. близько 21 год. у м. Кам'янка Черкаської області, В. перебуваючи в стані наркотичного з метою заволодіння майном Д., прийшов на територію домоволодіння останньої в м. Кам'янка, вул. К. буд. 6. та застосувавши до потерпілої насильство, небезпечне для її життя та здоров'я, а саме в сараї домоволодіння куском металевої труби, який знайшов на подвір'ї, наніс Д. три удари по голові, спричинивши їй тілесні ушкодження у вигляді множинних скалкових переломів кісток основи та склепіння черепа, кісток лицьового скелета, забиття та руйнування головного мозку, субарахноїдальних крововиливів над півкулями головного мозку, трьох забитих ран на голові, на лобі в центрі, забитої рани лівої скроневої ділянки, трьох забитих ран у правій тьмяно-скроневій ділянці голови, синців на верхньому та нижньому повіках обох очей у вигляді окулярів, які відносять до категорії тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя та здоров'я в момент заподіяння, внаслідок яких настала смерть потерпілої на місці.

Після чого В., шляхом вільного доступу, проник у жилий будинок Д. і незаконно заволодів її майном на загальну суму 811 грн.

Дайте правову оцінку скоєному. Обґрунтуйте своє рішення


33. Хмельницький міський суд вироком від 2 березня 2004 р. засудив Б. за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК на сім років позбавлення волі. Згідно з вироком Б. визнано винним у тому, що 21 лютого 2003 р. він під час сварки на ґрунті неприязних стосунків умисно, свідомо допускаючи можливість настання смерті С., завдав йому в ліву частину грудної клітки удар ножем, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження.

У касаційній скарзі захисник порушив питання про зміну судових рішень щодо засудженого, а саме - про перекваліфікацію його дій на ч. 1 ст. 121 КК і призначення покарання в межах санкції цієї норми. Захисник посилався на те, що Б. не мав умислу на вбивство С. і що це підтверджено дослідженими у справі доказами.

Чи підлягає скарга захисника задоволенню. Обґрунтуйте рішення.


34. К. постійно спілкувався з подружжям Б.Т. і А.Т., допомагав їм по господарству. В процесі спілкування Б.Т. допускав висловлювання, які принижували честь та гідність К., його національну гордість. Бажаючи припинити постійні глузування та помститися за образи К. вирішив вбити Б.Т.

Для реалізації цієї мети К. наприкінці травня 2006 р., познайомившись з В., запропоновував останньому за грошову винагороду вчинити вбивство Б.Т., на що В. погодився. Обмовляючи з В. наступне вбивство, К. запропоновував вбити потерпілого в той час, коли той буде на рибній ловлі у безлюдному місці на берегу річки Дністер і після вбивства викинути тіло у річку. Продовжуючи обговорення деталей вбивства К. вивіз В. на берег річки і показав місце де постійно рибалить Б.Т.

Як винагороду за скоєне вбивство К. пообіцяв заплатити В. 800 грн, з них 400 – відразу після вбивства та ще 400 після того як особисто впевниться у смерті Б.Т.

Ранком 12.06.2006 р. К. дізнався, що Б.Т. пішов рибалити, повідомив В. про його місцезнаходження і запропонував реалізувати задумане. Однак В., усвідомлюючи тяжкість задуманого злочину, відмовився від останнього і звернувся до працівників правоохоронних органів. В той же день, В. повідомив К. про нібито скоєне вбивство, отримав від останнього 400 грн. Після цього К. був затриманий працівниками міліції.

Дайте кримінально-правову оцінку діям К. та В. Обґрунтуйте своє рішення. Чи підлягає К. кримінальній відповідальності за ст. 116 КК.


35. П. маючи намір заволодіти квартирою, що належала М., звернувся до свого знайомого Д. з проханням підшукати йому людину для вчинення вбивства М. Д. познайомив П. з Є., якому П. запропонував вчинити вбивство М. за матеріальну винагороду у розмірі 5000 доларів США, на що останній погодився.

Для реалізації задуманого, П. показав Є. Потерпілу, квартиру де та мешкає, вказав яким способом можна вчинити вбивство. Крім того, П. повідомив, що потерпіла страждає на психічне захворювання. В рахунок оплати замовлення П. передав Є. 7100 грн.

З метою підготовки умисного вбивства Є. Протягом місяця спостерігав за потерпілою, збирав відносно неї всю необхідну інформацію.

300 липня 2005 р., о 24 годині, Є., попередньо перевдягнувшись в одяг, схожий з форменим одягом працівників органів внутрішніх справ, для того щоб полегшити можливість проникнення у квартиру потерпілої, прийшов до квартири потерпілої.

При намаганні Є. Потрапити до квартири М., потерпіла вибігла на площадку та звернулася за допомогою к сусідам. З метою полегшення вчинення злочину, Є представився М. та її сусідам працівником міліції, який прибув на виклик громадян та ввів їх в оману, створивши в них впевненість у законності своїх дій.

Після того, як М. повернулася до своєї квартири, Є. Під виглядом працівника міліції, обманним шляхом, використовуючи психічне захворювання потерпілої та ту обставину, що вона проживає одна, проник до її квартири. Пройшовши до однієї з кімнат, молотком, який знаходився в цій кімнаті, наніс смертельні ушкодження потерпілій. Смерть М. настала в результаті тупої травми голови у виді відкритої проникаючої черепно-мозкової та закритої черепно-лицьової травмами, які ускладнилися здавленням головного мозку. Після скоєння вбивства Є. розкидав по квартирі речі, з метою створення вигляду пограбування та з місця злочину скрився.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому. Чи має значення для кваліфікації та обставина, що замовник вбивства не зміг заволодіти квартирою.


36. 1 лютого 2006 р. Ж., знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, походячи повз хату О., вирішив напасти на неї і заволодіти її грошима.

З цією метою він постукав у двері будинку і коли О. відкрила двері, звернувся до неї з проханням ніби-то позичити 100 грн. На це О. відповіла, що подивіться, чи є в неї така сума і повернулася в кімнату, а Ж. зайшов вслід за нею. Реалізуючи свій намір, він штовхнув потерпілу на підлогу та став наносити їй удари по обличчю і голові. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці злочину і її смерть настала від закритої внутрішньо-черепної травми із забоєм лобних та тім`яних долей речовини головного мозку.

Після цього, не знайшовши в будинку грошей, та упевнившись у смерті О., з метою приховання злочину, підпалив будинок.

Кваліфікуйте вчинене. Обґрунтуйте своє рішення.

37. М., Т., С. у вагоні сполученням Донецьк-Слав`янськ познайомилися з Я., після чого сумісно стали розпивати спиртні напої. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння М., Т. і С. бажаючи заволодіти майном Я. стали наносити йому численні удари в голову та тулуб. На кінцевій станції зазначені особи вивели Я. з вокзалу і продовжуючи його бити. Після того як потерпілий став виказувати погрозу, що звернеться до міліції, М. забрав сумку з речами Я. і полащили потерпілого до лісосмуги. Там, М., Т. і С. продовжуючи бити Я., домовилися спалити тіло та таким чином знищити сліди злочину. Зібравши суху траву підпалили тіло й упевнившись в тому, що вогонь не затухне, покинули місце злочину. Смерть потерпілого Я. настала внаслідок травматичного шоку, обумовленого численними переломами кісток лицьового черепу та ребер.

Дайте кримінально-правову оцінку скоєному.


  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconОсоблива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconКриміналістика Галузь знань 0304 право Напрям підготовки (спеціальність) 030402 правознавство Спеціалізація кримінальна міліція
Юркова Г. В., начальник кафедри кримінального процесу Херсонського юридичного інституту хнувс, канд юрид наук, доцент
Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconМетодичні вказівки до виконання реферату з дисципліни „бухгалтерський облік" Галузь знань 0304 „Право" Напрям підготовки 030401 „Правознавство"
Доцент кафедри економіки та фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук Бєляєва...
Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни адміністративний процес галузь знань 0304 Право Напрям підготовки (спеціальність) 030401 Правознавство
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки...
Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна icon0304 Право Напрям підготовки 030401 «Правознавство»
Навчально-методичні матеріали до проведення практичних та семінарських занять з «Бухгалтерського обліку» для студентів за напрямом...
Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconГалузь знань 0304 «Право» Напрям підготовки (спеціальність)
В. Н. Каразіна, кандидат юридичних наук Передерій О. С., начальник кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців...
Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconНапрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», ІV курс Форма навчання: денна

Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconРобоча програма Адміністративне право для студентів за напрямком підготовки 020302. Історія., спеціалізація: Правознавство

Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна icon2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України»
Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Форми реалізації кримінальної відповідальності
Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconПитання на іспит з Цивільного права(особлива частина)
Загальні підстави відшкодування шкоди. Способи відшкодування шкоди. Врахування вини потерпілого матеріального становища фізичної...
Особлива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна iconКритерії оцінювання творчого конкурсу при вступі на напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини» галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини» складається з трьох випробувальних завдань: біг на 60 метрів,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы