Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери icon

Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери


Скачать 12.09 Kb.
НазваниеОсобливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери
Размер12.09 Kb.
ТипДокументы

Спеціалісти


 1. Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів

 2. Структура діяльності фахівця юридичної сфери.

 3. Предмет, закономірності та проблеми сучасної юридичної психології.

 4. Історія психологічної консультації та основні етапи її розвитку.

 5. Шляхи розв’язання конфліктів в організаціях.

 6. Характеристика етапів розвитку юридичної психології.

 7. Професійна психологічна консультація: особливості та зміст.

 8. Черговість побудови-руйнування гештальтів («цикл контакту») у гештальт-терапії.

 9. Завдання сучасної юридичної психології.

 10. Структура юридичної психології.

 11. Професійне самовизначення суб’єкта як складова кар’єри.

 12. Властивості сімейної системи з точки зору системної сімейної психотерапії.

 13. Визначити предмет та завдання кримінальної психології.

 14. Завдання професійного самовизначення у діяльності психоконсультанта.

 15. Етичні основи психотерапії.

 16. Характеристика особистості правопорушника та основні чинники її формування.

 17. Теорія мотивації А. Маслоу, її характеристика.

 18. Логотерапія Віктора Франкла.

 19. Основні детермінанти професійних деструкцій за Е.Ф.Зеєром.

 20. Суспільні стереотипи стосовно «жіночої» професійної кар’єри.

 21. Основні поняття, терміни та визначення у психоаналітичній терапії.

 22. Психологічна характеристика потерпілого у юридичній психології.

 23. Особливості «жіночої» моделі професійної кар’єри.

 24. Особливості професійної само реабілітації для психологів, працюючих в організації.

 25. Методи юридичної психології.

 26. Психологічна консультація як специфічний вид діяльності в різних сферах людського буття.

 27. Психологія неповнолітніх злочинців.

 28. Класичні підходи до психологічної консультації: психодинамічний, біхевіоральний, гуманістичний та клієнт-центований, когнітивний та когнітивно-поведінковий.

 29. Кризи дорослої людини, які пов’язані з кар’єрою.

 30. Причини злочинності неповнолітніх.

 31. Соціально-психологічні чинники, які стримують та заважають професійній кар’єрі жінок.

 32. Особливості методу систематичної десенсибілізації у поведінковій психотерапії.

 33. Визначити предмет та завдання психології юридичної праці.

 34. Професійні та особистісні вимоги до психолога, працюючого в організації.

 35. Техніки та прийоми у роботі з автоматичними думками у когнітивній психотерапії.

 36. Характеристика психологічних особливостей різних видів злочинних груп.

 37. Супровід психологом професійної кар’єри працівника на всіх стадіях його професійного розвитку.

 38. Бар’єри і міфи, що заважають адекватній оцінці у психологічній консультації.

 39. особливості професійного самовизначення практичного психолога.

 40. Фактори, що впливають на формування психологічного клімату в організаціях.

 41. система та опис методів юридичної психології.

 42. Психотерапія як об’єкт наукового дослідження.

 43. Предмет та завдання юридичної психології.

 44. Особливості поняття «професійна кар’єра» на сучасному етапі. Психологічні компоненти професійної кар’єри.

 45. Особливості психотерапії у рамках Его-психології.

 46. Характеристика та класифікація методів юридичної психології, особливості їх використання в юридичній сфері.

 47. Психологічні особливості стану безробіття працівника як патогенного фактора.

 48. Основні вимоги до професійної діяльності психолога-практика, працюючого в організації.

 49. Основні принципи когнітивної терапії.

 50. Базові підстави поведінкової психотерапії.

 51. Особливості використання методу тестування в юридичній практиці.

 52. Функції та напрями психологічної консультації.

 53. Особливості інтерпретації за О. Кернбергом

 54. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності.

 55. Психологічні особливості правопорушників з різною спрямованістю поведінки.

 56. Механізми опору у гештальт-терапії.

 57. Соціально-психологічні чинники, що стримують жіночу кар’єру.

 58. Поняття «професійна кар’єра»,Ю особливості його розуміння у ХІХ на початку ХХ століття.

 59. Професійна кар’єра як предмет дослідження сучасної психологічної науки. Основні наукові підходи до її вивчення.

 60. Становлення гуманістичної психотерапії. Основні психотерапевтичні установки у людино центрованій терапії Роджерса.

 61. Поняття про «конфлікт» в психології управління.

 62. професійні деструкції психолога та шляхи професійної само реабілітації.

 63. розкрити поняття організації як феномену.

 64. Розкриття поняття конфлікту в організації.

 65. Особливості психопрофілактики злочинців неповнолітніх.

 66. Психологічні характеристики здійснення збору інформації про кандидатів на вакантну посаду: спостереження, інтерв’ювання, тестування тощо.

 67. Постановка професійно-важливих цілей психологічної консультації та допомоги клієнту.

 68. Феномен «лідерство». Лідерство в організаціях.

 69. Назвати основні психологічні техніки, які використовують при відборі персоналу організації.

 70. Види психології дитячої злочинності.

 71. Контролююча експозиція у поведінковій терапії.

 72. Назвати основні механізми формування довіри політику під час публічного виступу.

 73. Особливості здійснення психологічного консультування персоналу організації.

 74. Основні поняття у раціонально-емотивній терапії А.Елліса.

 75. Розкрити поняття політичної реклами.

 76. Основні терапевтичні техніки РЕТ.

 77. Психологічна допомога сімї та її членам у психологічній консультації.

 78. Роль діагностичних методів у вирішенні завдань психології управління.

 79. Розкрити поняття інформаційної безпеки у сучасних ЗМІ.

 80. Ефективність різних стилів керівництва.

 81. Загальні поняття та базові підстави біхевіористської терапії.

 82. Назвіть основні підходи до управління персоналом.

 83. Специфіка тренінгових форм психологічних консультацій за напрямом роботи психолога. Роль тренера і модель успішного тренера.

 84. Особливості розробки та впровадження психопрофілактичних та просвітницьких заходів для керівників та працівників організацій.

 85. Центр оцінки, як технологія відбору персоналу.

 86. Психологічні особливості профілактики злочинності неповнолітніх підлітків.

 87. Дистантне та заочне психологічне консультування та його види.

 88. Командоутворення як технологія формування управлінського потенціалу організації.

 89. Психологічні особливості неповнолітнього правопорушника.

 90. Організаційні зміни та розвиток.

Похожие:

Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери iconОсобливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери
Особливості професійної само реабілітації для психологів, працюючих в організації
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери icon1. Функції аналізу господарської діяльності
Забезпечує визначення реального стану об’єктів і економічних процесів, констатує зміни за певний період часу, розкриває позитивні...
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери iconТести по статистиці. Предметом статистики є
А структура явищ і процесів; закономірності формування і розвитку явищ і процесів
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери iconЛекційні заняття Модуль Практичний психолог в системі психологічних служб
Тема 4: Особливості взаємодії фахівця психологічної служби з різними категоріями суб’єктів психологічної допомоги
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери iconЗаява № року
Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів та фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності)
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери iconТема 6 Діяльність та її структура
Ключові поняття: діяльність, мета діяльності, дії, засоби діяльності, інтеріоризація, екстеріоризація, ігрова діяльність, навчальна...
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери icon1. Предмет, методологічні основи і структура сучасної юридичної психології
Психологія допиту неповнолітніх. Врахування підліткової і юнацької психології при допиті
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери iconТа комунікаційний процес
Особливості сучасного етапу розвитку ринкових відносин зу­мовлюють об'єктивну потребу використовувати поняття «комуні­кація» для...
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери iconМетодичні рекомендації з вивчення теми
Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностики, диференційна...
Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери icon1ec3872b jpg" name="Рисунок 1" alt="E:\хобы\Схеми феньок\Схеми другы\f7FqX9t2YNk

Особливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери iconПоняття, місія і напрямки діяльності підприємства
Підприємство – це організаційно відокремлена і економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы