Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» icon

Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства»


НазваниеПерелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства»
Размер5.59 Kb.
ТипДокументы

Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства»

1 • • Розкрийте мету та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку

^ Дати характеристику правовому регулюванню бухгалтерського обліку та фінансової звітності. ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні",

-З* Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві

4 Розкрийте методику формування облікової політики підприємства

 1. Опишіть порядок прийняття касира на роботу, вкажіть необхідні документи при оформлені на роботу касира.

 2. Обґрунтуйте вимоги до приміщення каси, вкажіть заходи по збереженню готівки в касі.

 3. Розкрийте облік грошових коштів у касі підприємства та дайте характеристику рахунку ЗО, вкажіть первинні документи, облікові регістри.

 4. Обґрунтуйте порядок відкриття рахунків в установах банку, вкажіть необхідні документи, право підпису.

 5. Розкрийте облік грошових коштів на рйхунках в банках, охарактеризуйте рахунок 31, вкажіть облікові регістри.

 6. Розкрийте облік інших коштів. Дайте характеристику рахунку 33, вкажіть синтетичний і аналітичний облік, облікові регістри.

 7. Вкажіть облік розрахунків з різними дебіторами, синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри. Дайте характеристику рахунку 37.

 8. Проаналізуйте облік розрахунків з підзвітними особами, вкажіть перВині документи, облікові регістри.

 9. Розкрийте облік розрахунків з покупцями і замовниками. Дайте характеристику рахунку 36. Вкажіть первинні документи, синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри, П(с)БО 10.

 10. Вкажіть Облік короткострокових векселів одержаних, дайте характеристику рахунку 34.

 11. Вкажіть облік поточних фінансових інвестицій, синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри. Дайте характеристику рахунку 35.

 12. Охарактеризуйте облік розрахунків з покупцями і замовниками. Дайте характеристику рахунку 36, вкажіть синтетичний і аналітичний облік та облікові регістри.

 13. Обґрунтуйте необхідність ведення обліку резерву сумнівних боргів. Дайте характеристику рахунку 38, вкажіть облікові регістри.

 14. Обґрунтуйте необхідність обліку витрат майбутніх періодів. Вказати первині документи, облікові регістри. Дайте характеристику рахунку 39.

 15. Розкрийте порядок обліку та списання витрат на збут.

 16. Розкрийте сутність загально виробничих витрат, охарактеризуйте порядок їх обліку та розподілу.

 17. Охарактеризуйте рахунок бб.Вкажіть види і порядок утримань із заробітної плати, порядок заповнення розрахунково-платіжної відомості.

 18. Вкажіть порядок оплати по листках непрацездатності та його облік.

 19. Вкажіть порядок оплати праці за години простою, браку у виробництві, наднормові години праці, робота у святкові та не робочі дні* нічні години роботи.

 20. Вкажіть порядок оплати праці під час відпусток, її облік.

 21. Охарактеризуйте види, форми і системи оплати праці, вкажіть первинні документи.Похожие:

Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства»
Дати характеристику правовому регулюванню бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зу "Про бухгалтерський облік І фінансову...
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconПитання для підготовки до мк ІІ та Екзамену з дисципліни «Економіка І бухгалтерський облік»
В якому розділі балансу, активу чи пасиву, можуть бути одержані показники поточних зобов'язань підприємства
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconЗаліковаробот а з дисципліни “Вступ до спеціальності”
Студенти денної форми навчання напряму підготовки 0305 “Економіка і підприємництво” спеціальності 03050901 “Бухгалтерський облік”...
Перелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства» iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы