Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі icon

Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі


НазваниеПерелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі
Размер9.73 Kb.
ТипДокументы


Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі


 1. Деталізація макроструктури навчальних занять.

 2. Дослідницькі технології у формуванні життєвих навичок учнів.

 3. Зміст і структура програми з ОБЖ у початковій школі.

 4. Зміст навчальної галузі “Здоров’я і фізична культура”.

 5. Інформаційні технології у навчанні учнів основам безпеки життєдіяльності.

 6. Методика викладання електро- та пожежної безпеки.

 7. Методика створення навчальних алгоритмів з ОБЖ.

 8. Моделі безпеки у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.

 9. Норми й критерії оцінювання знань учнів на уроках з ОБЖ.

 10. Організаційні основи безпеки життєдіяльності в закладах освіти.

 11. Основи безпеки життєдіяльності у побуті.

 12. Основи радіаційной безпеки.

 13. Особливості формування знань з основ здоров’я в початковій школі.

 14. Правові засади безпеки життєдіяльності.

 15. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках з ОБЖ.

 16. Розвиток учнів у процесі навчання основам безпеки життєдіяльності.

 17. Структурно-логічні схеми вивчення основних понять і термінів з ОБЖ.

 18. Технологічна модель уроку з основ здоров’я.

 19. Форми й методи організації навчання з основ здоров’я.

 20. Цілі й принципи навчання основам здоров’я.


Завдання з методики викладання ОБЖ

    1. Розробити розгорнутий конспект уроку та його технологічну модель.

    2. Створити структурно–логічну схему вивчення небезпеки, яка вивчається на уроці з ОБЖ (відповідно до розробленого конспекту уроку).

Структура залікового заняття

       1. Питання з переліку …(одне питання із 20)

       2. Створити структурно-логічну схему небезпеки (пожежа, шум, забруднення атмосфери, аномальні параметри мікроклімату, зниження імунітету тощо).


Рекомендована література

 1. Балакірєва О.М., Ващенко Л.С., Сакович О.Т, Дуплянко П.Ю та ін. Навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації. – К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2004. – 108 с.

 2. Бойченко Т., Колотій Н., Царенко А., Жеребецький Ю. та ін. Батькам про валеологію. – К., 2000. – 152 с.

 3. Валеологія: Навчальний посібник в 2 ч. / Бобрицька В.І., Гриньова М.В. –та ін. – Полтава: Скайтек, 2000. – 306 с.

 4. Герасимов Г., Фадеев В. и др. Йододефицитные заболевания. Простое решение сложной проблемы. – М: Адамантъ, 2002. – 168 с.

 5. Гончаренко М. С, Коновалова О.О, Авєріна С.Ф., Самойлова Н.В. та ін. Практичні заняття з основ безпеки життєдіяльності (матеріали до уроків) – Методичний посібник. – Харків, 2003. – І00 с.

 6. Гриньова М.В. Методика викладання валеології. – Полтава: АСМІ, 2001. – 155 с.

 1. Динаміка поширення тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України: 1995, 1999. 2003 рр. / Балакірєва О.М. та ін. – К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2003. – 74 с.

 2. Ефимова В.И., Гавриленко Ю.М. Современные технологии формирования навыков защищенного поведения у подростков. – Симферополь: Таврия, 2002. – 200 с.

 3. Заплатников Л.Т. Проблемы валеологии и гигиены в педагогике: прошлое, настоящее, будущее. – Донецк: ООО «КИТИС», 1998. – 228 с.

 4. Здоров'я та безпека життєдіяльності учнів (Посібник для вчителів "Основ безпеки життєдіяльності" та класних керівників). / За ред. В І. Шахненка. –Харків: Харківський обласний центр здоров'я. – 2002. – С. 59-61.

 5. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М.: Педагогика, 1991. – 254 с.

 6. Методика навчання основ здоров'я, валеологіїта безпеки життєдіяльності // Навчальна програма. – Київ: Освіта України, 2006. – 16 с.

 7. Величко С.П., К.М. Царенко І.Л, Царенко О.М. Методика викладання безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 296 с.


Зміст практичних занять


Практичне заняття № 1

 1. Правові засади безпеки життєдіяльності.

 2. Зміст навчальної галузі “Здоров’я і фізична культура”. Зміст і структура програми з ОБЖ у початковій школі.

 3. Норми й критерії оцінювання знань учнів на уроках з ОБЖ.

 4. Організаційні основи безпеки життєдіяльності в закладах освіти.

 5. Особливості формування знань про безпеку життєдіяльності людини в ПШ.


Практичне заняття № 2

 1. Методичні особливості викладання електро- і пожежної безпеки в ПШ.

 2. Методичні особливості викладання ПДР у початковій школі.

 3. Навколишнє природне середовище і природні стихійні лиха.

 4. Нові фактори небезпек в Україні.

 5. Основи радіаційной безпеки.Практичне заняття № 3


 1. Основи алгоритмізації навчального процесу з ОБЖ.

 2. Створення структурно–логічних схем з програмного матеріалу.

 3. Технологічна модель уроку з ОБЖ та її компоненти.


Практичне заняття № 4


 1. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках ОБЖ.

 2. Розвиток учнів у процесі навчання основам безпеки життєдіяльності.

 3. Форми й методи організації навчання з ОБЖ.

 4. Дослідницькі технології у вивченні основ безпеки житєдіяльності.

 5. Інформаційні технології у навчанні основам безпеки життєдіяльності.Похожие:

Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconПерелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі

Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі icon«Методика викладання української мови»
Теоретичні засади методики навчання української мови в початковій школі як науки і навчальної дисципліни
Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconАкція «Зроби світ чистіше! Почни з себе!»
Профком студентів та аспірантів ону імені І. І. Мечникова, кафедра медичних знань та безпеки життєдіяльності за підтримки Науково-методичної...
Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconПрограма
...
Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconПерелік питань до заліку
Волков Н. И., Несен З. Н. Осипенко А. А., Корсун С. Н. Биохимия мшечной деятельности. Киев.: Олимпийская литература, 2000. – 502...
Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconПерелік питань до заліку з навчальної дисципліни «Медіакритика»
Медіакритика і сучасні тенденції розвитку медіасистеми: комерціалізація, таблоїдизація, збільшення масштабів
Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconПерелік питань до диференційованого заліку способи наближення до поранених на полі бою
Способи накладання асептичної пов'язки при пораненнях кінцівок, живота, грудної клітки
Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconІністерство освіти І науки україни с. П. Величко, І. Л. Царенко, О. М. Царенко
Величко С. П., Царенко І. Л, Царенко О. М. Методика викладання безпеки життєдіяльності: Посібник для студентів вищих педагогічних...
Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconПерелік питань для державного екзамену з історії, теорії І методики журналістики теоретична
Передумови виникнення та національні джерела української журналістики. Початковий етап виникнення журналістики в Україні: перші періодичні...
Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconЗміст гшрщщува б вступ 8 теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Перелік питань до заліку з методики викладання основ безпеки життєдіяльності у початковій школі iconП.І. Підсумкова контрольна робота з дисципліни «Технології вивчення освітньої галузі «Математика»
Завдання: Ознайомитись зі змістом сучасних навчальних технологій в початковій школі
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы