Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права icon

Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права


Скачать 10.95 Kb.
НазваниеПерелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права
Размер10.95 Kb.
ТипДокументы

Перелік програмних питань

для підготовки до іспиту з курсу

теорії держави і права

 1. Поняття юридичної науки її система та місце і роль в системі суспільних наук.

 1. Загальна теорія держави і права як наука та її предмет.

 2. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук.

 1. Визначення методології і методів теорії держави і права, їх класифікація і характеристика.

 2. Визначення функцій (задач) теорії держави і права як науки і їх класифікація.

 3. Організація суспільної влади у первісному суспільстві та її відмінність від державної влади.

 4. Теорії виникнення держави та її сучасні концепції і їх характеристика.

 5. Форми виникнення держави, історичні типи держав і їх характеристика.

 6. Загальні закономірності (передумови) виникнення держави та причини її виникнення.

10. Поняття і основні ознаки сучасної держави та її сутність

11 . Поняття та основні ознаки правової держави.

12. Форма держави поняття та структурні елементи.

13. Визначення і характеристика форм державного правління.

14. Визначення і характеристика форм державного устрою.

15. Визначення і характеристика форм ( політичного) державного режиму.

16. Особливості розвитку в Україні форм державного правління, устрою та режиму.

17. Поняття механізму держави та його ознаки.

18. Структура механізму держави та характеристика його елементів.

19. Поняття державного апарату та його ознаки.

20. Принципи організації і діяльності державного апарату і їх

характеристика.

21 . Поняття органу держави і його ознаки. 22.Види органів держави.

23. Система державних органів за Конституцією в Україні. 24. Верховна Рада України як орган законодавчої влади.. 25.Органи виконавчої влади та їх класифікація.

26.Державна служба, як є лемент державного апарату України.

27.Поняття функцій держави і їх ознаки.

28.Види функцій держави і їх характеристика.

29.Форми і здійснення функцій держави.

30. Методи здійснення функцій держави. 31.Політична система і її елементи.

32.Фактори, що характеризують роль держави в організації суспільства здійсненні політичної влади.

33.Форми взаємодії держави з іншими суб'єктами політичної системи.

 1. Громадянське суспільство і його ознаки та форми сприяння держави в його створенні і діяльності.

 2. Поняття права та різні підходи до його розуміння (пр аворозуміння).

 3. Визначення права у нормативному розумінні, та його зміст.

 4. Ознаки права в його нормативному розумінні.

 5. Соціологічні і нормативні підходи на виникнення права і їх характеристика.

 6. Принципи права і їх характеристика.

 7. Поняття функцій права і їх характеристика.

 8. Поняття правового статусу особи, його види і елементи.

 9. Поняття об"єктивного і суб"активного права.

 10. Поняття системи права, її структурні елементи і їх характеристика.

 11. Критерії побудови системи права.

 12. Система права України і характеристика основних правових галузей.

 13. Поняття системи законодавства та критерії її відмінності від системи права.

 14. Поняття систематизації законодавства та його види.

 15. Соціальні норми: поняття, види та їх характеристика.

 16. Поняття норм права та їх характеристика.

 17. Структура норми права та її елементи.

 18. Класифікація (види) норм права.

 19. Поняття правоутворення, його види та основні стадії.

 20. Поняття правотворчості, її види та принципи.

 21. Етапи правотворчості та їх стадії.

 22. Форми (джерела) права: поняття і види та їх характеристика.

 23. Поняття нормативно-правового акту та його ознаки.

 24. Дві групи нормативно-правових актів та характеристика їх видів.

 25. Чинність (дія) нормативно-правових актів. Зворотна сила закону.

 26. Поняття реалізації норм права та її форми.

 27. Застосування норм права та його ознаки.

 28. Поняття стадій процесу застосування норм права.

 29. Правозастосовчий акт: поняття, елементи та ознаки його відмінності від нормативно-правового акту.

 30. Поняття тлумачення норм права, як стадія їх застосування, види і способи.

 31. Прогалини в праві та основні засоби їх усунення і подолання.

 32. Поняття правових відносин і їх ознаки.

 33. Визначення правовідносин і їх види.

 34. Структура правових відносин та її елементи.

 35. Зміст правовідносин.

 36. Суб"ективне право та юридичний обов"язок.

 37. Поняття суб"єкта правових відносин та їх види.

 38. Правосуб"єктність (правоздатність і дієздатність).

 39. Поняття об"єктів правових відносин та їх види.

 40. Поняття юридичних фактів та їх види.

 41. Поняття правомірної поведінки, її ознаки і види.

 42. Неправомірна поведінка: ознаки і її види.

 43. Ознаки і склад правопорушення, їх елементи і їх характеристика.

 44. Співвідношення між ознаками та складом правопорушення, а також між об"єктом правопорушення і об"єктом правовідносин.

 45. Поняття юридичної відповідальності і її ознаки.

 46. Характеристика основних видів юридичної відповідальності.

 47. Підстави юридичної відповідальності.

 48. Поняття державного примусу і його види.

 49. Примусово-забезпечувальні заходи і їх характеристика.

 50. Заходи захисту і їх особливості.

 51. Поняття законності, її принципи та юридичні засоби гарантування.

 52. Поняття правопорядку.

 53. Поняття дисципліни і її види та їх характеристика.

 54. Поняття правосвідомості, її структура і функції.

 55. Поняття правової культури, її структура і правові утворення.

 56. Формування правосвідомості і правової культури: форми, структурні елементи.

 57. Поняття, предмет і способи правового регулювання.

 58. Механізм правового регулювання і його стадії.

 59. Поняття процесуального права та його види.

 60. Особливості норм і правовідносин процесуального права.

 61. Загальна характеристика та особливості світових правових систем.

Похожие:

Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconПерелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права
Визначення методології і методів теорії держави і права, їх класифікація і характеристика
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconЦивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту
Поняття цивільного права як галузі права. Місце і значення цивільного права в системі галузей права
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconОрієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з курсу «Мікроекономіка»
Поняття: корисність блага; сукупна та гранична корисність; принцип спадної граничної корисності
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconПерелік питань, для підготовки до іспиту з дисципліни
Опорні пластини для встановлення деталей по пласким базовим поверхням, їх класифікація
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconПрограма на 2011- 2012 навчальний рік з «теорії держави та права» для спеціальності 060101 Правознавство
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconФорми української держави. План вступ 3 Розділ 1 Сутність поняття „форма держави”
Для збагнення такого складного соціального інституту, як держава у вітчизняній теорії держави і права особливе місце виділяється...
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права icon2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України»
Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Форми реалізації кримінальної відповідальності
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconМетодичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт, питань для підготовки до екзамену і ключові поняття
Навчально-методичний посібник розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії, політології та права протокол...
Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconПерелік питань, що виносяться на іспит з політології для напряму підготовки «Туризм», «Правознавство»

Перелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права iconПерелік питань для підготовки студентів стоматологічного факультету до підсумкового модульного контролю

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы