Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку icon

Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку


НазваниеПідсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку
Размер6.55 Kb.
ТипДокументы

Підсумкові питання з курсу «Маркетинг»

 1. Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку.

 2. Види маркетингу та їх характеристика - масовий, товарно-диференційний та цільовий маркетинг.

 3. Мета, завдання, принципи та функції маркетингу.

 4. Концепції управління маркетинговою діяльністю.

 5. Поняття та характеристика маркетингової діяльності.

 6. Планування маркетингової діяльності, оцінка її ефективності.

 7. Структура і характеристика маркетингової частини бізнес-плану.

 8. Поняття, класифікація, види ринків.

 9. Сегментація ринку, її аспекти та критерії.

 10. Дослідження, поняття та оцінка місткості ринку – цільовий ринок.

 11. Характеристика внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища.

 12. Суть і джерела, використання маркетингової інформації.

 13. Методи прогнозування збуту та ринку.

 14. Стратегії зростання підприємства та їх характеристика.

 15. Складання бюджету витрат на маркетинг.

 16. Методи управління маркетинговою діяльністю – бостонська матриця, SWOT – аналіз, тощо.

 17. Еволюція органів управління маркетингом на фірмі – організація маркетингових служб.

 18. Прийняття рішення про покупку споживачем.

 19. Поведінка споживачів - складові механізму купівлі споживчих товарів, характеристика споживчих ринків.

 20. Поведінка споживачів - складові механізму купівлі промислових товарів, характеристика промислових ринків.

 21. Державні закупівлі – механізм їх проведення.

 22. Поняття ціни, цінової політики їх завдання та характеристика.

 23. Етапи процесу ціноутворення. Графік беззбитковості. Маржинальний аналіз.

 24. Види ціни та її складові. Методи ціноутворення.

 25. Напрямки реалізації цінової стратегії підприємства.

 26. Диференціація цін (надбавки, знижки), фактори та порядок диференціації.

 27. Поняття товару, товарна номенклатура та асортимент.

 28. Упаковка, призначення, розробка.

 29. Якість товару та її місце в маркетинговому комплексі.

 30. Товарні знаки і марки, порядок розробки і патентування.

 31. Класифікація і характеристика товарів промислового призначення.

 32. Класифікація і характеристика споживчих товарів.

 33. Види нового товару та правила їх розробки і упровадження.

 34. Характеристика конкурентоспроможності товару.

 35. Поняття життєвого циклу товару. Маркетингові стратегії на окремих етапах ЖЦТ.

 36. Поняття, види та характеристика каналів просування товарів.

 37. Товарорух, його цілі та порядок - етапи здійснення.

 38. Роздрібні торгівці, їх види та характеристика, особливості роботи з ними.

 39. Оптові торгівці, їх види та характеристика, особливості роботи з ними - логістика.

 40. Зміст і характеристика політики просування товару.

 41. Назвати та охарактеризувати основні складові політики просування товарів.

 42. Поняття та елементи маркетингових комунікацій.

 43. Фактори, що впливають на стимулювання, складання кошторису витрат на стимулювання.

 44. Стимулювання збуту продукції підприємства.

 45. Реклама – види, розробка і застосування в маркетингу.

 46. Особистий продаж товару – торгові агенти та організація їх роботи.

 47. Міжнародний маркетинг та стратегії проникнення на закордонні ринки.

 48. Перерахувати та охарактеризувати види організаційних структур при проведення міжнародного маркетингу.

 49. Поняття послуга та особливості маркетингу послуг.

 50. Маркетинг і громадськість, організація зв’язків з громадськістю – створення позитивного іміджу підприємства.

Похожие:

Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconПідсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку
Види маркетингу та їх характеристика масовий, товарно-диференційний та цільовий маркетинг
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconКонцепція Розуміння маркетингу > Походження та еволюція концепції маркетингу > Основні поняття маркетингу
Належне місце завойовує маркетинг І в Україні. Іще на початку 90-х р. ХХ ст це явище економічного життя було тут відоме здебільшого...
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconПідсумковий контроль
Сутність маркетингу, його принципи, функції та завдання. Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління...
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconПитання до екзамену «бд та субд» (гр. 42, 44)
Бази даних та інформаційні системи. Основні поняття.Історія розвитку субд (самостійно)
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconВступ до курсу Історія України
На питання чи є історія наукою, однозначної відповіді немає. Історична наука відрізняється від інших наук тим, що має свою специфіку,...
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку icon1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення і спосіб життя,...
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconПитання 8 Загальне поняття риторики
Вона виникла в стародавній Греції. Як і епос, драма, музика, скульптура й архітектура, вона вважалася мистецтвом, творчістю, її величали...
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconПитання 8 Загальне поняття риторики
Вона виникла в стародавній Греції. Як і епос, драма, музика, скульптура й архітектура, вона вважалася мистецтвом, творчістю, її величали...
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconРозвиток у школярів інтересу до предмета та мотивації до його вивчення
Курс історії у 5 класі має пропедевтичний характер, що визначає принципи відбору змісту та стилістичні особливості його подачі. П’ятикласники...
Підсумкові питання з курсу «Маркетинг» Загальне поняття маркетингу та історія його розвитку iconКонтрольні питання по курсу “Історія міжнародних відносин”
Паризька (1919 р.) мирна конференція та її рішення. Суперечності Версальської системи
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы