Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 icon

Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302


Скачать 19.15 Kb.
НазваниеПитання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302
Размер19.15 Kb.
ТипДокументы

Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу

та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування»

для студентів 4 курсу спеціальності 5.05050302 -

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»


РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи технології машинобудування


ТЕМА 1.1 Об’єкти, типи і форми організації машинобудівного виробництва


 1. Сутність, основні поняття та визначення дисципліни «Технологія машинобудування».

 2. Які види виробів визначені ГОСТ 2.101-68, дайте визначення кожному з них.

 3. Які типи виробництв є в машинобудуванні, і які їх основні ознаки ?

 4. Що називають виробничим і технологічним процесами в машинобудуванні?

 5. Назвіть основні принципи організації виробничих процесів і коротко охарактеризуйте їх .

 6. Назвіть основні напрямки вдосконалення виробничих і технологічних процесів та охарактеризуйте їх.

 7. Наведіть класифікацію видів обробки деталей машин у машинобудуванні.


ТЕМА 1.2 Види оброби та технологічність конструкції деталей машин


 1. Дайте визначення технологічності конструкції деталі, охарактеризуйте показники , які її оцінюють ?

 2. В чому полягає якісний та кількісний методи оцінки технологічності конструкції деталі?


ТЕМА 1.3 Бази та базування


 1. Які існують види баз при обробці заготовок, дайте визначення терміну базування .

 2. Опишіть кожен зі способів встановлення заготовок для обробок на метало- ріжучих верстатах.

 3. Опишіть принципи постійності і суміщення баз.


ТЕМА 1.4 Точність та якість продукції


 1. Розкрийте сутність поняття «точність обробки деталей», її види та фактори від яких вона залежить.

 2. Розкрийте сутність поняття «якість поверхні деталей», ознаки, які її характеризують

 3. Дайте визначення шорсткості поверхні, вимоги до неї .ТЕМА 1.5 Види заготовок та їх вибір. Припуски на обробку заготовок


 1. Назвіть види заготовок та способи їх виготовлення.

 2. Перерахуйте вимоги, які висуваються до заготовок.

 3. Розкрийте сутність поняття «припуск на обробку», його види .

 4. Охарактеризуйте кожен з факторів, які впливають на величину припусків.

 5. Перерахуйте послідовність розрахунково – аналітичного методу визначення припусків та розкрийте його сутність.


ТЕМА 1.6 Основні принципи проектування технологічних процесів механічної обробки 1. Подайте класифікацію технологічних процесів: за кількістю виробів, які вони охоплюють; за часом їх використання; за ступенем деталізації.

 2. У чому полягає сутність «типізації» технологічних процесів?

 3. Наведіть послідовність розробки, прийняття та передачі у виробництво нових технологічних процесів.

 4. З яких структурних елементів складається технологічний процес обробки різанням, та дайте визначення кожному з них?

 5. Дайте визначення термінам: «операція», «установ», «перехід», «робочий хід», «допоміжний хід», «прийом».

 6. Перерахуйте і охарактеризуйте вимоги, які висуваються до технологічних процесів механічної обробки.

 7. Перерахуйте і охарактеризуйте основні техніко-економічні принципи технологічного проектування.

 8. Перерахуйте вихідні дані при проектуванні технологічних процесів для нових виробництв і тих що реконструюються.

 9. Що таке оптимізація технологічних процесів і за допомогою яких методів вона здійснюється?

 10. Яка послідовність проектування технологічних процесів?

 11. Перерахуйте вихідні дані і порядок вибору режимів різання.

 12. Дайте визначення технічної норми часу та наведіть її складові, охарактеризуйте кожен з них.

 13. Що називається технічним документом (ТД)? Як класифікуються ТД за ГОСТ 3.1102-81?

 14. Як поділяються ТД за ступенем деталізації їх опису? Наведіть приклад і охарактеризуйте структуру позначення ТД.


РОЗДІЛ 2. Методи механічної обробки поверхонь деталей машин


ТЕМА 2.1 Методи обробки зовнішніх та внутрішніх циліндричних поверхонь


 1. Назвіть види обробки деталей типу «тіла обертання», та дайте коротку характеристику кожному з них.

 2. Охарактеризуйте метод «тонкого точіння» для чистової обробки поверхонь.

 3. Дайте характеристику методу шліфування зовнішніх циліндричних поверхонь, його види.

 4. Дайте характеристику методу обробки «притиранням», інструмент який застосовується.

 5. Дайте характеристику методу обробки «поліруванням», вкажіть переваги методу.

 6. Перерахуйте види отворів та способи їх обробки.

 7. Дайте характеристику методу обробки отворів лезовим інструментом.

 8. Наведіть способи обробки отворів шліфуванням та дайте характеристику кожному з них.

 9. Вкажіть сутність та переваги методу хонінгування отворів.

 10. Охарактеризуйте метод обробки отворів без зняття стружки.

 11. Охарактеризуйте різні методи чистової обробки отворів.

 12. Охарактеризуйте методи отримання отворів малих діаметрів.


ТЕМА 2.2 Обробка різьбових поверхонь


 1. Наведіть види різьб, інструмент, який застосовується.

 2. Подайте послідовність нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби, інструмент який використовується.

 3. Опишіть послідовність методу накатування різьби.


ТЕМА 2. 3 Методи обробки пласких поверхонь


 1. Дайте характеристику методам обробки пласких поверхонь струганням та довбанням.

 2. Дайте характеристику методам обробки пласких поверхонь фрезеруванням та шліфуванням.


ТЕМА 2. 4 Обробка фасонних поверхонь


 1. Дайте характеристику методам обробки фасонних поверхонь точінням, розточуванням та свердлінням.

 2. Дайте характеристику методам обробки фасонних поверхонь фрезеруванням, струганням та протягуванням.


ТЕМА 2. 5 Обробка зубчастих поверхонь деталей


 1. Перерахуйте види зубчастих коліс та вкажіть їх призначення.

 2. Дайте характеристику методу нарізання зубчастих коліс методом копіювання дисковими та пальцевими фрезами.

 3. Дайте характеристику методу нарізання зубчастих коліс методом обкатки.

 4. Дайте характеристику методу нарізання зубчастих коліс методом зуботочіння.

 5. Розкрийте сутність методу накатування зубів зубчастих коліс та його переваги.

 6. Дайте характеристику методу шевінгування зубів зубчастих коліс, наведіть його види.

 7. Дайте характеристику методу шліфування зубів зубчастих коліс, наведіть його види.


ТЕМА 2.6 Обробка шпонкових пазів та шліцьових поверхонь деталей


 1. Розкрийте сутність методу обробки шпонкових канавок, вкажіть його переваги та недоліки.

 2. Наведіть види обробки шліцьових поверхонь та дайте характеристику кожному з них.


РОЗДІЛ 3 Проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин


ТЕМА 3.1 Проектування одиничних технологічних процесів механічної обробки


 1. За якими ознаками класифікують поверхні деталі?

 2. Наведіть і поясніть повну структуру конструкторсько-технологічного коду деталі.

 3. За якими принципами проектується схема маршруту обробки?

 4. Які існують рекомендації щодо вибору базових поверхонь деталі?

 5. За якими критеріями і в якому порядку здійснюють вибір технологічного обладнання?

 6. Які системи пристроїв існують у машинобудуванні?

 7. Перерахуйте рекомендації, якими необхідно керуватись при виборі різального та вимірювального інструмента в різних типах виробництва.


ТЕМА 3.2 Проектування уніфікованих технологічних процесів


 1. Назвіть види уніфікованих технологічних процесів та охарактеризуйте кожен з них.

 2. Назвіть основні етапи розробки типових технологічних процесів та дайте характеристику кожному з них.

 3. Назвіть основні етапи розробки групових технологічних процесів та дайте характеристику кожному з них.


ТЕМА 3.3 Проектування технологічних процесів та операцій для автоматів і напівавтоматів


 1. Як класифікуються верстати автомати і напівавтомати, види робіт, які можна виконувати на них.

 2. Які заготовки можуть оброблятись на верстатах автоматах і напівавтоматах, та які вимоги до них?

 3. Які особливості складання плану обробки деталей на верстатах автоматах і напівавтоматах?

 4. Які вимоги ставлять до технологічного оснащення, що застосовується на верстатах автоматах і напівавтоматах?


ТЕМА 3.4 Проектування технологічних операцій для агрегатних верстатів


 1. На які групи поділяються та які види робіт можна виконувати на агрегатних верстатах?

 2. Назвіть етапи та послідовність проектування агрегатних операцій.

 3. Як здійснюється розробка маршруту обробки заготовки на агрегатному верстаті?


ТЕМА 3.5 Проектування технологічних процесів виготовлення деталей на автоматичних лініях


 1. Дайте визначення автоматичної лінії. За якими ознаками класифікують автоматичні лінії?

 2. Які особливості та основні етапи проектування технологічних процесів для автоматичних ліній?

 3. Перерахуйте стадії проектування автоматичних ліній.


ТЕМА 3.6 Проектування технологічних процесів для верстатів з ЧПК та гнучких виробничих систем (ГВС)


 1. Охарактеризуйте переваги та недоліки верстатів з ЧПК та вкажіть галузь їх застосування.

 2. За якими ознаками класифікують системи програмного керування (ПК)?


ТЕМА 3.7 Проектування технологічних процесів складання машин


 1. Назвіть початкові дані для проектування технологічних процесів складання.


РОЗДІЛ 4 Механізація і автоматизація проектування технологічних процесів

ТЕМА 4.1 Проектування технологічних процесів з використанням засобів оргтехніки

 1. Які засоби механізації та автоматизації застосовуються у складальному виробництві?

 2. В чому перевага процесу автоматизації процесів складання?

 3. Які системи проектування технологічних процесів з використанням засобів оргтехніки Ви знаєте?

ТЕМА 4.2 Економічний аналіз та обґрунтування технологічних процесів

 1. Назвіть і охарактеризуйте найбільш поширені завдання економічного аналізу технологічних процесів.

 2. У чому полягає порівняльний техніко-економічний аналіз варіантів технології?
Похожие:

Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconПитання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302
Назвіть основні принципи організації виробничих процесів і коротко охарактеризуйте їх
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconКурсовий проект з дисципліни «Технологія машинобудування»
Спеціальності 05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ІНСТИТУТ ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ
Методичні вказівки до розробки та захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та для студентів V курсу навчання, напряму підготовки...
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconЛабораторна робота Вивчення програмного
Лабораторні роботи підготовлено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за модулем №1...
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconЕкзаменаційні питання з дисципліни „Адміністративне право” для студентів 3 курсу заочного відділення інституту права

Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності «Економіка підприємств»
Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства
Питання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302 iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
«Технологія обслуговування в готелях І туркомплексах» (для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы