Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» icon

Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія»


Скачать 20.97 Kb.
НазваниеПитання до іспиту з дисципліни «Політична економія»
Размер20.97 Kb.
ТипДокументы

Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія»


 1. Охарактеризуйте об’єкт і предмет вивчення політичної економії.

 2. Дати характеристику показників суспільного виробництва.

 3. Дати характеристику функції грошей.

 4. Розкрити суть чинників виробничого процесу.

 5. Охарактеризуйте фази економічного циклу.

 6. Розкрити суть грошового обігу та елементів грошової системи.

 7. Розкрити суть пропозиції, її чинників та закону пропозиції.

 8. Охарактеризувати види міжнародних економічних відносин.

 9. Охарактеризуйте види безробіття.

 10. Розкрити суть роздержавлення та приватизації власності.

 11. Дати характеристику факторів виробництва та розкрити їхній взаємозв’язок.

 12. Розкрити суть принципів і умов підприємницької діяльності.

 13. Розкрити суть принципів діяльності акціонерних товариств.

 14. Пояснити суть інфляції та її видів.

 15. Охарактеризувати види одноосібних володінь.

 16. Розкрити суть соціальних фондів держави.

 17. Розкрити суть видів ринку.

 18. Дати характеристику функціям політичної економії.

 19. Розкрийте роль політичної економії в системі інших наук.

 20. Розкрити суть ринкової інфраструктури.

 21. Розкрийте суть і види суспільного виробництва.

 22. Поясніть характер походження потреб,які фактори впливають на їхній зміст.

 23. Розкрити суть приватної власності.

 24. Розкрити суть нечесної конкуренції.

 25. Розкрити суть суспільної власності.

 26. Розкрити суть доходів населення та їх джерел.

 27. Охарактеризувати кругообіг та обіг промислового капіталу.

 28. Розкрити суть домогосподарст у ринковій економіці.

 29. Охарактеризувати фактори і типи економічного зростання.

 30. Провести класифікацію витрат та розкрити їх зміст.

 31. Розкрити суть неціннових чинників попиту.

 32. Дати характеристику формам і методам державного регулювання економіки.

 33. Розкрити суть неціннових методів конкуренції.

 34. Пояснити закон спадкової граничної корисності та закон зростання потреб.

 35. Охарактеризуйте сучасну ринкову економіку.

 36. Пояснити причини виникнення корупції.

 37. Охарактеризуйте систему національних показників.

 38. Розкрити суть антимонопольної політики держави.

 39. Охарактеризувати показники економічної ефективності виробництва.

 40. Розкрити суть структури суспільного продукту.

 41. Розкрити суть товару та його властивостей.

 42. Охарактеризувати форми міжнародних економічних відносин.

 43. Дати характеристику видів капіталу.

 44. Розкрити суть економічних інтересів та їх видів.

 45. Охарактеризуйте функції ринку.

 46. Пояснити суть типів економічного зростання.

 47. Пояснити суть процесів роздержавлення та приватизації.

 48. Розкрити зміст амортизації та її методів.

 49. Дати характеристику формам власності в Україні.

 50. Охарактеризуйте національний дохід, споживання та заощадження.

 51. Розкрити суть попиту, пропозиції та пояснити, які фактори на них впливають.

 52. Дати характеристику типам конкуренції.

 53. Розкрити суть натурального і товарного виробництва і вказати їх ознаки.

 54. Охарактеризуйте явище безробіття та його види.

 55. Розкрити суть світового господарства та пояснити його структуру.

 56. Охарактеризувати форми організації суспільного виробництва.

 57. Охарактеризуйте концепції виникнення грошей.

 58. Розкрийте поняття міжнародної торгівлі.

 59. Охарактеризуйте змішану економічну систему.

 60. Розкрити суть собівартості продукції і як вона пов’язана з доходами підприємства.

 61. Розкрийте основні напрями та методи державного впливу.

 62. Охарактеризуйте міжнародну зовнішньоторгівельну політику.

 63. Охарактеризуйте інфляцію та її наслідки.

 64. Розкрити суть тіньової економіки.

 65. Розкрити сутність та структуру економічних потреб суспільства.

 66. Розкрийте особливості становлення ринкової економіки в Україні.

 67. Розкрити суть товару як економічної категорії.

 68. Охарактеризуйте методи конкурентної боротьби.


Задачі до іспиту.

1.Обчислити ВНД країни за таких умов в грн.:

  • ВВП – 1000

  • Первинні доходи резидентів за кордоном – 100

  • Первинні доходи нерезидентів у даній країні – 60


2.Економіка України в 2008 р. характеризувалась такими макроекономічними показниками (млрд. грн.):

- Валовий випуск (ВВ) становив – 250

- Матеріальні витрати (МВ) – 130

- Податок на додану вартість (ПДВ) – 30

- Інші продуктові податки (ПП) – 20

- Субсидії (С) – 15

Розрахуйте ВВП за виробничим методом.


3.В країні у 2004 році виготовлено продукції на 100 млрд. доларів. Фондомісткість її становить 1,2 долара. Яка величина основних виробничих фондів?


4.За даними таблиці визначити прибуток і рівень рентабельності виробництва продукції у фермерському господарстві.Які висновки можна зробити з цих розрахунків.

Назва продукції

Собівартість 1 ц. (грн)

Ціна реалізації 1 ц. (грн)

Пшениця

Цукровий буряк

Картопля

Яловичина

75

13

63

780

95

18

120

650


5.На взуттєвій фабриці 100 робітників протягом 25 днів виготовляють з розрахунку на 60тисяч пар взуття за день при 8 годинному робочому дні. Скільки витрачають праці на одиницю продукції?


6.Визначить величину чистого прибутку за такими даними: виручка від реалізації – 1500 тис. грн., сукупні витрати – 900 тис. грн., норма оподаткування прибутку – 25%. На орендну плату. Сплату відсотків за кредит витрачено 100 тис. грн.


7.Доходи і податки населення країни Б характеризується такими даними млрд. грн.: заробітна плата – 210, відрахування від заробітної плати в соціальні фонди – 59, чисті відсотки – 23, рента – 10, змішаний дохід – 39, внутрішні соціальні трансферти – 37, чисті соціальні трансферти зовнішні – 5, дивіденди – 12. Розрахуйте особистий дохід населення країни.

8.Валовий прибуток підприємства становить 500 тис. грн., орендна плата – 10, % за кредит – 50, податки – 150. На благодійність та інші фонди витрачено 40 тис. грн. Визначте, який чистий прибуток підприємства.


9.На підприємстві працює 2500 робітників обсяг продукції, що виробляється 25 млн. грн., основні виробничі фонди – 32 млн., вартість перероблених матеріалів 9 млн. грн. , розрахувати продуктивність праці, фондомісткість та матеріаловіддачу.


10.Економіка України в 2009 р. характеризувалась такими макроекономічними показниками (млрд. грн.):

  • Валовий випуск (ВВ) – 237

  • Матеріальні витрати – 128

  • Податок на додану вартість (ПДВ) – 29

  • Інші продуктові податки (ПП) – 20

  • Субсидії (С) – 1311.Ціна споживчого кошика поточного року становить 911 грошових одиниць, а минулого року – 894ндекс цін минулого року – 105%. Визначте індекс цін, темп інфляції.


12.Фермерське господарство зібрало 20 тис. т. зерна, з яких використано для внутрішньогосподарських потреб 7 тис. т., ще 3 – для страхового фонду, решту було реалізовано на ринку за середньою ціною 900 грн. за 1 т., собівартість 1 т. зерна 720 грн. Визначте:

  • величину товарної продукції в натурі і за вартістю

  • величину прибутку за товарну продукцію

  • рівень рентабельності зернового виробництва.13.Ціна споживчого кошика поточного року становить 560 грошових одиниць, а минулого року – 520. Індекс цін минулого року – 105%. Визначте:

  • індекс цін

  • темп інфляції.


14.Розрахувати ВНД за таких умов (грн.):

- ВВП – 1554

- поточні трансферти від іноземних країн – 21

- поточні трансферти іноземним країнам – 15

- чисті первинні доходи зовнішні – 9


15.Підприємство виробило 100 тис. телевізорів за рік. Собівартість одного телевізора – 800 грн., реалізаційна ціна – 1300 грн. Визначте прибуток і рентабельність підприємства.


16.Кількість робочої сили становить 73778 тис. осіб, зайнятих – 69685 тис. осіб. Визначте кількість безробітних та рівень безробіття.


17.Розрахувати ВВП і ЧВП за таких умов млрд. євро:

- Споживчі витрати (СВ) – 154

- Валові інвестиції (ВІ) – 40

- Державні видатки (ДВ) – 59

- Трансферти (Т) – 21

- Експорт (Е) – 13

- Імпорт (Ім) – 12

- Амортизація (А) – 38


18.Банк має депозит від своїх клієнтів на суму 290 млн. грн. і сплачено на них 10% річних, водночас бінк надав позики на суму 210млн. грн. терміном на 2 роки, зі ставкою 15%. Визначте річний прибуток банку.


19.Розрахувати темп інфляції у поточному році за таких умов: у попередньмо році ВВПн становив 155млрд. грн., ВВПр 118млрд. грн., у поточному році очікується одержання ВВПн 190млрд. грн. при індексі цін ВВП 152%.


20.Розрахувати ВВП за таких умов, в грн.:

  • валовий випуск – 1000

  • матеріальні витрати – 500

  • ПДВ – 100

  • інші продуктові витрати – 80

  • субсидії – 10


21.Населення країни становить 3 млн. осіб: 600 тис. – діти та хворі психіатричних лікарень, 800 тис. – пенсіонери, 200 тис. – безробітні, 100 тис. – шукають роботу і зайняті неповний робочий день. Визначте кількість працездатного населення і рівень безробіття.


22.Країна А має такі макроекономічні показники млрд. грн.:

  • заробітна плата (ЗП) – 156

  • дохід від індивідуального бізнесу (змішаний дохід) (ЗД) – 48

  • валовий корпоративний прибуток (ВКП) – 96

  • неприбуткові податки (НП) – 37

  • субсидії (С) – 12

Розрахувати ВВП за доходами.


23.Розрахувати ЧВП за таких умов, грн.:

  • споживчі видатки – 600

  • валові інвестиції – 120

  • видатки на відновлення зношеного капіталу – 80

  • державні видатки – 60

  • трансферти – 20

  • експорт – 10

  • імпорт – 12


24.У 2008 р. ВНП США у поточних цінах становив-5570 млрд. дол.,а в постійних цінах-4254 млрд. дол.. Визначити ВНП-дефлятор.


25.Визначити величину чистого прибутку за такими даними:

  • виручка від реалізації -1500 тис.грн.;

  • сукупні витрати 900 тис. грн.;

  • норма оподаткування прибутку -25%

  • на орендну плату,сплату відсотків за кредит сплачено -100 тис грн.


26.Розрахуйте очікуваний у 2010 р. валовий національний дохід за таких умов, в млрд. грн.:

  • ВВП очікується одержати у сумі – 200;

  • чисті первинні доходи зовнішні (ЧПЗД) – 12;

  • поточні трансферти з закордону (ПТз) – 8;

  • поточні трансферти іншим країнам за кордон (ПТк) – 5.


27.Розрахуйте особистий дохід(ОД), якщо доходи і податки населення країни Б характеризуються такими данними (в млрд. грн.):

  • Заробітна плата(ЗП) – 210;

  • Відрахування в соціальні фонди (ВСФ)– 59;

  • Чисті відсотки(ЧВ) – 29;

  • Рента(Р) – 10;

  • Змішаний дохід (ЗД) -39;

  • Соціальні трансферди внутрішні (СТв) -37;

  • Чисті соціальні трансферди зовнішнішні(ЧСТз) – 5;

  • Дивіденти(Д) – 12.


28.Чисельність населення країни – 50 млн. осіб, 12 млн. осіб – діти до 16 років, а також люди які перебувають у тривалій ізоляції, 15 млн. осіб – вибули зі складу робочої сили(пенсіонери, студенти, домогосподарки), 3млн осіб – безробітні, 1 млн. осіб працює з неповним робочим днем і які шукають кращу роботу. Визначте чисельність робочої сили та рівень безробіття.


29.У 2008 р. ВНП США у поточних цінах становив-5570 млрд. дол., а в постійних цінах-4254 млрд. дол. Визначити ВНП-дефлятор.

Похожие:

Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconПитання до іспиту з дисципліни «Політична економія»
Розкрити суть собівартості продукції і як вона пов’язана з доходами підприємства
Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconПитання до іспиту з предмету “Політологія”
Дати визначення поняття “політична система”. Місце та роль політичної системи у життєдіяльності суспільства
Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconПитання до Іспиту з дисципліни «Кримінальне право» на 2011-2012 навчальний рік

Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconТеми семінарських занять
Політична економія як фундаментальна суспільна наука. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні
Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconПитання до Іспиту з дисципліни «адміністративне право» на 2011-2012 навчальний рік
Характерні риси державного управління, його співвідношення з державною виконавчою владою
Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconЛекція 1 Політична економія як фундаментальна суспільна наука
Економічні відносини та їх місце в системі суспільних відносин. Продуктивні сили та виробничі відносини
Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconПитання до іспиту з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства”
Сутність виробничого потенціалу підприємства і його відмінність від економічного потенціалу
Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconПитання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302
Назвіть основні принципи організації виробничих процесів і коротко охарактеризуйте їх
Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconДержавна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни київський фінансово-економічний коледж національного університету дпс україни курсова робота з курсу «Політична економія»

Питання до іспиту з дисципліни «Політична економія» iconПитання до іспиту з дисципліни «Охорона праці»
Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини, матеріалів, безпечності...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы