Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії icon

Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії


НазваниеПитання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Размер9.42 Kb.
ТипДокументы

Питання до іспиту з історії України


1. Вступ. Предмет української історії

1.1. Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М.Грушевського.


2. Доісторичне минуле

2.1. Розкрийте зміст трипільської культури та її місце в історії України;

2.2. Проаналізуйте первісні державні утворення на території України.


3. Україна-Русь

3.1. Проаналізуйте внутрішні та зовнішні фактори у розвитку давньоруської держави;

3.2. Проаналізуйте теорії походження Київської русі в історіографії;

3.3. Розкрийте і проаналізуйте причини роздробленості давньоруських земель та розпаду України-Руси;

3.4. Проаналізуйте процес виникнення та існування Галицько-Волинського князівства як спадкоємця державних і соціокультурних традицій Київської Русі.


^ 4. Литовсько-Польська доба

4.1. Проаналізуйте державно-політичний, економічний, культурний і релігійний вплив українських земель на Литву;

4.2. Проаналізуйте процес інкорпорації Русі Литвою. Розкрийте боротьбу Литовського і Московського князівств за давньоруську спадщину;

4.3. Проаналізуйте процес становлення та розвитку Великого князівства Литовського. Значення Кревської та Люблінської унії для українських земель;

4.4. Проаналізуйте процес розвитку українських земель у складі Речі Посполитої.


5. Козацтво

5.1. Проаналізуйте причини і наслідки національно-визвольної війни українського народу під керівництвом Б.Хмельницького в середині XVII ст. Місце і роль Переяславської ради та її оцінки;

5.2. Проаналізуйте причини виникнення і розвитку українського козацтва. Місце і роль Запорізької Січі як центру консолідації українських національних сил;

5.3. Проаналізуйте місце і роль української козацької держави в геополітичних інтересах сусідніх держав у другій половині XVII ст. Причини, зміст та наслідки Великої Руїни;

5.4. Проаналзіуйте період Гетьманщини XVIII століття та процес остаточної ліквідації української гетьманської держави у другій половині XVIII століття.


^ 6. Росія та Австро-Угорщина

6.1. Проаналізуйте становлення та розвиток українського політичного руху у складі Російської імперії та його основних течій (ХІХ ст.);

6.2. Розкрийте процес утворення єдиного національно-господарського комплексу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Формування української нації;

6.3. Проаналізуйте український політичний рух та його течії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.);

6.4.Розкрийтпе державно-правовий і політичний статус і стан Україниу складі Російської імперії(ХІХ – початок ХХ ст.).


^ 7. Революція 1917-1920 р.р.

7.1.В чому полягало історичне значення Брестського миру та місце і роль Гетьманату та Директорії в українській революції 1917-1920 р.р.;

7.2.Проаналізуйте процес трансформації революційних процесів у військове протиборство за владу в Україні;

7.3. Проаналізуйте діяльність політичних сил національно-визвольної революції 1917-1918 р.р.(квітневий прогрес);

7.4. Розкрийте платформу УЦР у відносинах з Росією (березень-жовтень 1917 р.).


^ 8. Комуністичний режим (20-30 р.р. ХХ ст.)

8.1. Проаналізуйте процес прискореної індустріалізаціїї та її наслідки для України;

8.2. Проаналізуйте політику «Воєнного комунізму» та НЕП в Україні;

8.3. Проаналізуйте процес примусової колективізації в Україні та голодомору 1932-1933 р.р.;

8.4. Розкрийте проблему політичних репресій кінця 20-30 р.р. ХХ ст.в Україні;

8.5. Розкрийте проблему УСРР у складі договірної федерації та входження до складу Радянського Союзу;

8.6.Розкрийте проблему тоталітаризму як політичного режиму в Україні, його сутність та механізм реалізації.


9. Війна

9.1. Проаналізуйте геополітичні наслідки Другої світової війни для України та труднощі відбудови народного господарства(1945-1953 р.р);

9.2. Проаналізуйте процес визволення України. В чому полягає внесок народу України та інших народів СРСР в перемогу над фашизмом?

9.3. Проаналізуйте окупаційний режим в Україні. Розгортання Руху Опору;

9.4. Розкрийте проблему українського питання у політиці інших держав напередодні Другої світової війни. Початок Другої світової війни та її хід.


^ 10. 60-80 р.р. ХХ ст.

10.1. Проаналізуйте політику «перебудови» М. Горбачова. Спроби реформування суспільства на засадах демократії та гласності;

10.2. Проаналізуйте становлення та розвиток дисидентського руху в Україні;

10.3. Проаналізуйте зміст економічних і політичних реформ 1960-1980-х рр. ХХ ст., їх суперечливий та непослідовний характер;

10.4. Проаналізуйте застійні тенденції в економічному та соціально-політичному житті України. Розкрийте діяльність державних діячів України (П. Шелест, В. Щербицький).


11. Незалежність

1.1. Проаналізуйте процес боротьби України за незалежність. В чому полягає історичне значення Декларації про державний суверенітет та Акту проголошення незалежності України?

Похожие:

Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconПитання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М. Грушевського
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconПитання до екзамену з методології та історіографії історії
Методологія історії як наука. Предмет, завдання, місце в системі історичних та філософських дисциплін
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconПитання на іспит з історії історичної науки
Предмет, мета і завдання історії історичної науки Предмет і завдання історіографічного дослідження
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconР. В. Лаврецький “ ” 2009 р. План семінарського заняття з історії України Тема №6
Сімнадцяте та вісімнадцяте століття в історії української культури називають “епохою бароко”. Цей запозичений із Заходу культурний...
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconВступного іспиту(співбесіди) з історії України освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які вступають на спеціальність 02030201 Історія*. Пояснювальна записка
В. Власов, Я. Грицак, І. Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С. Кульчицький, Р. Лях, Ю. Мицик, П. Панченко, І. Підкова, Н. Теплоухова,...
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 02030201 «магістр історії»
Сучасні методи оптимізації навчання історії в вищій школі: метод проблемного викладу, презентації, дискусії, міні-дослідження, ділові...
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconЕкзаменаційні питання з історії української літератури (8 семестр 2013 р.)
Творчість Б. І. Антонича в контексті літературного процесу міжвоєнного двадцятиліття
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconХронологія української історії XX ст
Найзнаменніші події назавжди викарбувані у пам'яті поколінь як добра або, навпаки, як трагічна ознака. Тому для розуміння історії...
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconТема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов'яни. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
Навчальна мета: навчити студентів формулювати самостійні оціночні судження про події найдавніших часів історії України
Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії iconЗ нової історії країн європи та америки
Поняття нової історії, його історичний зміст. Проблеми періодизації нової історії
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы