Питання до іспиту з предмету “Політологія” icon

Питання до іспиту з предмету “Політологія”


Скачать 10.56 Kb.
НазваниеПитання до іспиту з предмету “Політологія”
Размер10.56 Kb.
ТипДокументы


Питання до іспиту з предмету “Політологія”.


 1. Проаналізувати розвиток політології як науки про політику.

 2. Розкрити об’єкт та предмет політології.

 3. Розкрити і охарактеризувати методи політології.

 4. Визначити співвідношення політології з іншими науками.

 5. Розкрити суть політики. Ознаки політики як суспільної діяльності.

 6. Дати характеристику структури політики.

 7. Дати повну класифікацію політики.

 8. Проаналізувати розвиток світової політичної думки.

 9. Періодизувати та охарактеризувати розвиток української політичної науки.

 10. Дати визначення поняття “політична система”. Місце та роль політичної системи у життєдіяльності суспільства.

 11. Визначити структуру політичної системи.

 12. Визначити функції політичної системи.

 13. Типологізувати політичні системи сучасності.

 14. Розкрити поняття демократії. Її ознаки та принципи.

 15. Дати характеристику витокам та історичним формам демократії.

 16. Розкрити походження та сутність держави.

 17. Типологізувати держави.

 18. Визначити та дати характеристику форм правління та державного устрою.

 19. Охарактеризувати монархію та республіку як типи державного правління.

 20. Охарактеризувати типи держав за територіальним устроєм.

 21. Розкрити поняття політичного режиму, його різновиди.

 22. Дати характеристику концепції ліберальної демократії.

 23. Назвати та охарактеризувати типи авторитарного політичного режиму.

 24. Розкрити поняття тоталітаризму: його ознаки, форми.

 25. Дати визначення поняття влади як суспільного явища.

 26. Розкрити визначення політичної влади.

 27. Охарактеризувати бюрократію як феномен влади і управління.

 28. Здійснити поділ влади. Тріада влади.

 29. Розкрити поняття “політична партія”. Еволюція партій.

 30. Типологізувати партії.

 31. Дати характеристику різновидам партійних систем.

 32. Розкрити особливості сучасної партійної системи України.

 33. Визначити місце людини у політиці.

 34. Розкрити політичну соціалізацію як процес входження людиниу політику.

 35. Охарактеризувати типи політичного статусу особи.

 36. Розкрити форми політичної участі.

 37. Розкрити поняття політичного: відчуження: поняття, прояви.

 38. Охарактеризувати теорії еліти (В.Парето, Г.Моска, Р.Міхельс, В.Липинський).

 39. Дати якісні характеристики еліти та їх типології.

 40. Визначити системи формування і зміни політичних еліт.

 41. Розкрити специфіку політичної еліти сучасної України.

 42. Розкрити природу та соціальну сутність політичного лідерства.

 43. Типологізувати політична лідерство. Класифікація М.Вебера.

 44. Розкрити поняття культу особи як теорії та практики політичного лідерства.

 45. Дати характеристику політичного іміджу політичних лідерів сучасної України .

 46. Розкрити співвідношення і взаємовплив культури та політики.

 47. Визначити структуру політичної культури.

 48. Визначити функції та рівні політичної культури.

 49. Формування та розвиток політичної культури сучасної України.

 50. Розкрити співвідношення і взаємовплив культури та політики.

 51. Визначити структуру політичної культури.

 52. Визначити функції та рівні політичної культури.

 53. Формування та розвиток політичної культури сучасної України.

 54. Розкрити поняття “ідеологія”.

 55. Охарактеризувати консерватизм та лібералізм як основні політичні доктрини сучасності.

 56. Розкрити концепції сучасної соціал-демократії.

 57. Розкрити поняття “фашизм та неофашизм”.

 58. Розкрити політичну доктрину анархізму.

 59. Визначити суть і зміст національної політики держави та її основні напрямки.

 60. Дати визначення націоналізму та національному патріотизму як явища суспільно-політичного життя.

 61. Розкрити особливості українського націоналізму.

 62. Охарактеризувати національні меншини як суб’єкти політики.

 63. Розкрити проблему співвідношення політики та моралі.

 64. Дати визначення поняття “політична етика”.

 65. Визначити особливості взаємодії політики та релігії.

 66. Дати характеристику соціально-політичних доктрин основних світових релігій.

 67. Дати визначення ролі та функцій засобів масової інформації в політичному процесі.

 68. Охарактеризувати політичні особливості телебачення.

 69. Політична етика мас-медіа.

 70. Розкрити особливості та розвитку політичних комунікативних систем в сучасному українському суспільстві.

 71. Охарактеризувати основні положення сучасної теорії конфлікту.

 72. Розкрити сутність політичного конфлікту.

 73. Типологізувати політичні конфлікти.

 74. Охарактеризувати стилі поведінки у конфліктній ситуації.

 75. Дати характеристику шляхам і способам розв’язання політичних конфліктів.

 76. Визначити основні шляхи, засоби досягнення національної та соціальної згоди в сучасному українському суспільстві.

 77. Здійснити порівняльний аналіз основних виборчих систем.

 78. Охарактеризувати виборчу систему України.

 79. Розкрити поняття міжнародних відносин.

 80. Міжнародна політика: суть, цілі, функції.

 81. Визначити місце та роль України на міжнародній арені.

 82. Розкрити поняття “тероризм”.

 83. Розкрити поняття “геополітика”.

 84. Дати характеристику воєнній політиці. Воєнна політика України.

 85. Охарактеризувати основні способи ведення зовнішньої політики країни.

 86. Політична глобалістика: предмет, структура, категорії.

 87. Дати повну характеристику глобальних проблем сучасності (політичні аспекти).

 88. Розкрити проблему підтримки миру.

 89. Розкрити демографічну проблему.

 90. Розкрити проблему подолання відсталості.

Похожие:

Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання до іспиту з предмету “Політологія”
Дати визначення поняття “політична система”. Місце та роль політичної системи у життєдіяльності суспільства
Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання для підготовки до іспиту
Питання та терміни за темами, які на 23. 05. 2013 не були ще викладені на лекції або не надсилалися/давалися викладачем, можуть ще...
Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання для іспиту
Олега з імператором Візантії у 911 р обумовлювалися митні питання між двома державами. Уже на той час у київ­ських слов'ян як норма...
Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання до держіспиту з предмету «Підприємницьке право»

Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання до Іспиту з дисципліни «Кримінальне право» на 2011-2012 навчальний рік

Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання до іспиту ( заліку )
Класифікація держав за формами: правління, устрою, державного політичного режиму
Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання до іспиту з дисципліни «Політична економія»
Розкрити суть собівартості продукції і як вона пов’язана з доходами підприємства
Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconЕвристичні питання з курсу «Політологія» на 2010/2011 рр
Охарактеризуйте рівень політичної конфліктності українського соціуму. Які саме політичні конфлікти – конфлікти інтересів, конфлікти...
Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання до іспиту
Групові особливості популяції ( чисельність, щільність, народжуваність, смертність, приріст популяції, темп росту)
Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання для державного іспиту з «Цивільного процесу України»
Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах
Питання до іспиту з предмету “Політологія” iconПитання до Іспиту з дисципліни «адміністративне право» на 2011-2012 навчальний рік
Характерні риси державного управління, його співвідношення з державною виконавчою владою
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы