Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” icon

Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови”


НазваниеПитання до заліку з курсу „Культура наукової мови”
Размер4.54 Kb.
ТипДокументы

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з курсу „Культура наукової мови”

1. Універсальний характер наукової мови. Наукове мовлення. Предметна (фахова) мова.

2. Об’єкт і предмет культури української наукової мови.

3. Ключові поняття курсу.

4. Мова науки. Нормативний, комунікативний, естетичний аспекти культури наукової мови.

5. Стилістично грамотне професійне мовлення. Мовна особистість майбутнього фахівця.

6. Особливості усного й писемного наукового мовлення.

7. Науковий, науково-популярний, науково-довідковий, науково-дидактичний субстилі.

8. Лексикографічна компетентність як показник мовної культури майбутнього фахівця.

9. Лексичні особливості наукової мови. Характер оцінної лексики в різних жанрах наукового стилю.

10. Фразеологія наукового стилю. Мовні штампи та кліше в науковій мові.

11. Морфологічні особливості наукового тексту.

12. Синтаксис наукової мови. Питання синтаксич­ної синоніміки в наукових текстах.

13. Специфіка наукового тексту на тлі текстів інших стилів.

14. Структурно-смислові компоненти наукових текстів різних жанрів.

15. Композиція писемного наукового тексту.

16. варіантність мовних норм у науковій мові.

17. Наукова стаття: структурно-змістові компонен­ти і вимоги до написання.

18. Мова і стиль анотації, ключові слова.

19. Мова і стиль рецензії.

20. Науковий відгук.

21. Переклад наукового тексту. Перекладність/неперекладність термінів.

22. Комп'ютерний переклад.

23. Рубрикування тексту.

24. Використання скорочень, абревіатур у наукових текстах.

25. Загальні правила цитування.

26. Оформлення покликань на використану літературу, списків джерел, додатків.

27. Авторські стратегії і тактики основного наукового тексту.

28. Типові помилки у стилі викладу наукової роботи.

29. Термінологічна культура в наукових роботах різних жанрів.

30. Алгоритм редагування наукових текстів.

31. Наука в міжкультурній комунікації.

32. Форми мовної презентації наукових та науково-технічних результатів.

33. Усна мова науковців. Комунікативно-логічна побудова усної наукової доповіді, виступу.

34. Специфіка участі в дискусії.

35. Специфіка наукового діалогу.

36. Культура мови і мовний ети­кет.

37. Мовні електронні ресурси і використання їх у праці науковця.

38. Візуальні засоби презентації наукового дослі­дження. Вимоги застосування мультимедійних технологій.

Похожие:

Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconПитання до заліку з курсу „Культура наукової мови”
Універсальний характер наукової мови. Наукове мовлення. Предметна (фахова) мова
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconХерсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”
Складіть бібліографічний опис галузевих термінологічних словників за Вашим фахом (не менше 4 позицій), виданих українською чи російською...
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІІІ курсу спеціальності
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconПитання 7 Мова і думка
У зверненні до носіїв укр мови М. Рильський писав: «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо...
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconПитання для заліку з курсу «інтелектуальна власність»
Становлення та розвиток організацій колективного управління правами авторів. Принципи діяльності
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconПитання до заліку з курсу «Вступ до фаху (психологія)»
Характеристика основних видів діяльності, які реалізує психолог у власній практиці (психодіагностика, консультування, корекція, профілактика,...
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconПитання до іспиту
Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconПитання до іспиту
Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconПитання до іспиту/заліку із курсу «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» Чи потрібна лінгвістиці лінгвометодологія?
Охарактеризуйте передумови, головні течії та наукові школи й доробок чотирьох ключових наукових парадигм лінгвістики
Питання до заліку з курсу „Культура наукової мови” iconРобоча програма із "Загального мовознавства" для студентів V курсу Для спеціальності: пмсо."Українська мова І література"
Важливе місце займають філософські проблеми мови, а також співвідношення мови та свідомості, мови та мислення, мовий мовлення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы