Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» icon

Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право»


Скачать 22.56 Kb.
НазваниеПитання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право»
Размер22.56 Kb.
ТипДокументы

Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право»:


1. Поняття, ознаки та види господарської діяльності.

2. Поняття, ознаки та мета підприємництва.

3. Принципи господарювання та їх зміст.

4. Поняття господарського права, його предмет та методи.

5. Місце господарського права в системі права України.

6. Джерела господарського права та їх класифікація.

7. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

8. Об’єкти господарських правовідносин, їх види та особливості.

9. Суб’єкти господарських правовідносин та їх види.

10. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти господарювання.

11. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

12. Юридичні особи як суб’єкти господарювання. Порядки та стадії створення юридичних осіб.

13. Поняття та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання.

14. Документи, що подаються для проведення реєстраційних дій.

15. Підстави для залишення документів поданих для проведення державної реєстрації без розгляду. Відмова в проведенні державної реєстрації.

16. Правовий режим модельного статуту та порядок його застосування.

17. Поняття та ознаки ліцензування. Поняття та правове значення ліцензійних умов.

18. Поняття ліцензії, її зміст та порядок отримання. Порядок користування ліцензією.

19. Переоформлення ліцензії та видача дублікату ліцензії (підстави та порядок).

20. Поняття анулювання ліцензії, його види та підстави.

21. Загальна характеристика патентування підприємницької діяльності.

22. Поняття та зміст торгового патенту.

23. Документи, що необхідні для отримання торгового патенту та вимоги щодо них.

24. Види патентів на заняття певними видами підприємницької діяльності.

25. Патентування торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг.

26. Патентування діяльності з обміну готівкової валюти.

27. Патентування діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу.

28. Поняття та юридичне значення стандартизації та сертифікації господарської діяльності.

29. Суб’єкти та об’єкти стандартизації.

30. Поняття та види сертифікатів. Порядок отримання сертифікату.

31. Поняття, ознаки та види господарських товариств.

32. Установчі документи господарських товариств та їх зміст.

33. Засновники та учасники господарських товариств, особливості їх правового становища.

34. Правовий режим майна господарських товариств.

35. Поняття, ознаки та види акціонерного товариства.

36. Порядок створення та майно акціонерного товариства.

37. Управління діяльністю акціонерного товариства.

38. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.

39. Створення, управління та припинення товариства з обмеженою відповідальністю.

40. Поняття та особливості товариства з додатковою відповідальністю.

41. Поняття та ознаки повного товариства.

42. Порядок управління діяльністю повного товариства.

43. Поняття та ознаки командитного товариства.

44. Поняття, ознаки та принципи діяльності виробничого кооперативу.

45. Правовий режим майна виробничого кооперативу.

46. Управління виробничим кооперативом.

47. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання його види та організаційні форми.

48. Види підприємств та особливості їх правового становища.

49. Правове становище казенного підприємства.

50. Організаційна структура та порядок управління підприємством.

51. Поняття та види об’єднань підприємств.

52. Управління об’єднанням підприємств.

53. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання.

54. Способи і форми припинення господарської діяльності.

55. Поняття та види ліквідації.

56. Поняття банкрутства та його правове значення.

57. Провадження у справах про банкрутство. Санація боржника.

58. Поняття мирової угоди, порядок її укладення, зміст та наслідки невиконання.

59. Ліквідаційна процедура, порядок призначення ліквідатора та створення ліквідаційної комісії.

60. Черговість задоволення претензій кредиторів.


Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Господарське право»:

1. Поняття, ознаки та види господарської діяльності.

2. Поняття, ознаки та мета підприємництва.

3. Принципи господарювання та їх зміст.

4. Поняття господарського права, його предмет та методи.

5. Місце господарського права в системі права України.

6. Господарське право як галузь законодавства, особливості правового регулювання.

7. Джерела господарського права та їх класифікація.

8. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

9. Об’єкти господарських правовідносин, їх види та особливості.

10. Цілісний майновий комплекс (підприємство) як об’єкт господарських правовідносин.

11. Суб’єкти господарських правовідносин та їх види.

12. Поняття та види суб’єктів господарювання.

13. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти господарювання.

14. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

15. Юридичні особи як суб’єкти господарювання.

16. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб (підстави виникнення та припинення).

17. Порядки та стадії створення юридичних осіб.

18. Поняття та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання.

19. Документи, що подаються для проведення реєстраційних дій.

20. Підстави для залишення документів поданих для проведення державної реєстрації без розгляду. Відмова в проведенні державної реєстрації.

21. Правовий режим модельного статуту та порядок його застосування..

22. Дії, що пов’язуються з державною реєстрацію суб’єкту господарювання, їх види та юридичне значення.

23. Поняття та ознаки ліцензування.

24. Поняття та правове значення ліцензійних умов.

25. Поняття ліцензії, її зміст та порядок отримання.

26. Порядок користування ліцензією.

27. Переоформлення ліцензії та видача дублікату ліцензії (підстави та порядок).

28. Поняття анулювання ліцензії, його види та підстави.

29. Загальна характеристика патентування підприємницької діяльності.

30. Поняття та зміст торгового патенту.

31. Документи, що необхідні для отримання торгового патенту та вимоги щодо них.

32. Види патентів на зайняття певними видами підприємницької діяльності.

33. Патентування торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг.

34. Патентування діяльності з обміну готівкової валюти.

35. Патентування діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу.

36. Поняття та юридичне значення стандартизації та сертифікації господарської діяльності.

37. Суб’єкти та об’єкти стандартизації.

38. Поняття та види сертифікатів.

39. Порядок отримання сертифікату.

40. Поняття, ознаки та види господарських товариств.

41. Установчі документи господарських товариств та їх зміст.

42. Засновники та учасники господарських товариств, особливості їх правового становища.

43. Правовий режим майна господарських товариств.

44. Поняття, ознаки та види акціонерного товариства.

45. Порядок створення акціонерного товариства.

46. Майно акціонерного товариства.

47. Умови, форми та порядок збільшення та зменшення статутного капіталу (фонду) акціонерного товариства.

48. Управління діяльністю акціонерного товариства.

49. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю.

50. Створення та припинення товариства з обмеженою відповідальністю.

51. Управління діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю.

52. Поняття та особливості товариства з додатковою відповідальністю.

53. Поняття та ознаки повного товариства.

54. Порядок управління діяльністю повного товариства.

55. Поняття та ознаки командитного товариства.

56. Поняття, ознаки та принципи діяльності виробничого кооперативу.

57. Правовий режим майна виробничого кооперативу.

58. Управління виробничим кооперативом.

59. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання його види та організаційні форми.

60. Види підприємств та особливості їх правового становища.

61. Правове становище казенного підприємства.

62. Організаційна структура та порядок управління підприємством.

63. Поняття та види об’єднань підприємств.

64. Управління об’єднанням підприємств.

65. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання.

66. Способи і форми припинення господарської діяльності.

67. Поняття та види ліквідації.

68. Поняття банкрутства та його правове значення.

69. Провадження у справах про банкрутство.

70. Санація боржника.

71. Поняття мирової угоди, порядок її укладення, зміст та наслідки невиконання.

72. Ліквідаційна процедура, порядок призначення ліквідатора та створення ліквідаційної комісії.

73. Черговість задоволення претензій кредиторів.

74. Поняття та значення правового регулювання захисту від недобросовісної конкуренції та обмеження монополістичної діяльності.

75. Антимонопольний комітет та його компетенція.

76. Монопольне становище та порядок його визначення.

77. Поняття та види дій, що визнаються антиконкурентними.

78. Поняття та види дій, що визнаються неправомірним використанням ділової репутації господарюючого суб’єкта (підприємця).

79. Поняття та види дій, що визнаються створенням перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

80. Поняття та види дій, що визнаються неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці.

81. Поняття та види цін, їх функції.

82. Поняття, види прав споживачів та їх захист.

83. Гарантійні зобов’язання додержання прав споживачів.

84. Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань.

85. Види господарських зобов’язань.

86. Поняття та ознаки господарського договору.

87. Види господарських договорів, їх характеристика.

88. Правове забезпечення укладання та виконання договору поставки.

89. Правове забезпечення укладання та виконання договору контрактації.

90. Правове забезпечення укладання та виконання договору енергопостачання.

91. Правове забезпечення укладання та виконання договору лізингу.

92. Правове забезпечення укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво.

93. Правове забезпечення укладання та виконання договору побутового підряду.

94. Правове забезпечення укладання та виконання договору перевезення.

95. Комерційне посередництво у сфері господарювання.

96. Поняття та ознаки торговельної діяльності.

97. Система нормативно-правових актів які забезпечують публічний порядок здійснення торговельної діяльності.

98. Поняття, ознаки та правове забезпечення інвестиційної діяльності.

99. Правове регулювання здійснення іноземного інвестування.

100. Правові форми інвестиційної діяльності.

101. Правове становище суб’єктів інвестиційної діяльності.

102. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її правове забезпечення.

103. Підстави та порядок проведення ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності.

104. Поняття, види зовнішньоекономічного договору, його зміст, форма та порядок укладення.

105. Поняття, види бірж та їх ознаки.

106. Правове становище товарної біржі.

107. Правовий становище фондової біржі.

108. Поняття, види біржових угод та порядок їх укладання.

109. Біржовий товар та його види.

110. Спори, що виникають в процесі проведення біржових торгів та укладення біржових угод, порядок їх вирішення.

111. Поняття, ознаки та види фінансових послуг.

112. Поняття фінансової установи та умови її створення та діяльності.

113. Державне регулювання ринку фінансових послуг.

114. Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг.

115. Правове регулювання ринку страхових послуг.

116. Поняття контролю, його сутність та форми.

117. Види та значення контролю за господарською діяльністю.

118. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

119. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

120. Поняття адміністративно-господарських санкцій, їх види.

Похожие:

Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconПитання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право»
Юридичні особи як суб’єкти господарювання. Порядки та стадії створення юридичних осіб
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconЗ господарського права
Практикум з навчальної дисципліни "Господарське право". – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. 101...
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичний занять з навчальної дисципліни «Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу
«Господарське право» (відповідно до вимог ects) для студентів IV курсу / Уклад. Д. В. Задихайло Ю.Є. Атаманова, Р. П. Бойчук та ін....
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconПитання до заліку з дисципліни «Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки»

Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconПерелік питань до заліку з навчальної дисципліни «Медіакритика»
Медіакритика і сучасні тенденції розвитку медіасистеми: комерціалізація, таблоїдизація, збільшення масштабів
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconПрограма навчальної дисципліни історія україни
України. Програма навчальної дисципліни / Укладач: заруба в. М. доктор історичних наук, професор. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський...
Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconПитання до Іспиту з дисципліни «Кримінальне право» на 2011-2012 навчальний рік

Питання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право» iconІнструктивно-методичні матеріали
Психологія організацій. Інструктивно-методичні матеріали до практичних І лабораторних занять, тематика самостійної та індивідуальної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы