Питання на іспит icon

Питання на іспит


НазваниеПитання на іспит
Размер4.13 Kb.
ТипДокументы

Питання на іспит 1. Вектори. Дії над ними.

 2. Базис на прямій, в площині, в просторі.

 3. Декартовий прямокутний базис. (Права трійка).

 4. Скалярний добуток векторів. Його властивості (алгебраїчні та геометричні).

 5. Проекція вектора на напрямок.

 6. Скалярний добуток в координатах.

 7. Нормування вектора. Напрямні косинуси вектора.

 8. Векторний добуток, його властивості.

 9. Векторний добуток в координатах.

 10. Мішаний добуток трьох векторів. Геометричний зміст мішаного добутку.

 11. Властивості мішаного добутку.

 12. Мішаний добуток в координатах.

 13. Визначники 2-го, 3-го порядку, їх властивості.

 14. Лінійна залежність і незалежність векторів.

 15. Полярна система координат.

 16. Пряма на площині. Різні способи її задання.

 17. .Неповні рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках.

 18. Нормальне рівняння прямої.

 19. . Відхилення та відстань від точки до прямої. Пучок прямих.

 20. Взаємне розташування прямих. Кут між двома прямими.

 21. Канонічне рівняння еліпса.

 22. Канонічне рівняння гіперболи.

 23. Канонічне рівняння параболи.

 24. Ексцентриситет і директриса еліпса та гіперболи.

 25. Рівняння дотичної до еліпса, гіперболи та параболи.

 26. База, ранг системи векторів.

 27. Лінійний простір, підпростір. Приклади.

 28. Лінійна оболонка.

 29. Матриці, дії над ними.

 30. Базис, розмірність лінійного простору. (Дати 2 визначення базису і довести, що вони еквівалентні).

 31. Лінійні оператори. Приклади.

 32. Матриця лінійного оператора.

 33. Ядро, образ лінійного оператора. (Довести, що ядро та образ є лінійними підпросторами).

 34. Теорема про розмірність ядра і образа лінійного оператора.

 35. Лінійний, білінійний та n-лінійний функціонал. Симетричність та кососиметричність функціоналу. Приклади.

 36. Визначник n-того порядку.

 37. Методи обчислення визначників n-того порядку.

 38. Комплексні числа.

 39. Теорема про ділення многочленів.

 40. Корені многочленів. (Корені кратності k).

 41. Теорема Безу. Її наслідок.

 42. Основна теорема алгебри, наслідки з неї.

 43. *НСД двох многочленів.

 44. Алгебра лінійних операторів. Зв'язок з алгеброю матриць.

Похожие:

Питання на іспит iconПитання на іспит
Базис, розмірність лінійного простору. (Дати 2 визначення базису і довести, що вони еквівалентні)
Питання на іспит iconМенеджмент організацій (5 курс) Орієнтовані питання, що виносяться на іспит
Системне управління організацією як процес поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів
Питання на іспит iconТеоретичні питання на комплексний державний іспит для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»
Соціально-психологічний клімат в організації. Механізми регулювання соціально-психологічного клімату
Питання на іспит iconПитання на іспит з Цивільного права(особлива частина)
Загальні підстави відшкодування шкоди. Способи відшкодування шкоди. Врахування вини потерпілого матеріального становища фізичної...
Питання на іспит iconПитання на іспит з історії історичної науки
Предмет, мета і завдання історії історичної науки Предмет і завдання історіографічного дослідження
Питання на іспит iconЗакон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама Питання Засоби реклами Питання Елементи засобів реклами Питання Теле- та радіореклама Питання Реклама в пресі
Питання Закон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама
Питання на іспит iconЦе питання не на іспти це питання, що були в інтернеті
Українська національна культура як самобутній соціокультурний феномен, її характерні риси та ознаки
Питання на іспит iconТема: «облаштування післявоєнного світу» мета
Міжнародні конференції 20-х років ХХ століття: суперечливі питання І питання та їх розв’язання
Питання на іспит iconПерелік питань, які виносяться на іспит з дисципліни «Методологія правових досліджень»

Питання на іспит iconПитання для підготовки до іспиту
Питання та терміни за темами, які на 23. 05. 2013 не були ще викладені на лекції або не надсилалися/давалися викладачем, можуть ще...
Питання на іспит iconПерелік питань, що виносяться на іспит з політології для напряму підготовки «Туризм», «Правознавство»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы