Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) icon

Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)


НазваниеПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Размер9.14 Kb.
ТипДокументы

Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання

для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)

(білети – як для БМР)

 1. Поняття, умови виникнення та ознаки національної економіки.

 2. Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками.

 3. Товарне виробництво. Просте і складне товарне виробництво.

 4. Способи регулювання економіки. Ринковий та плановий типи національної економіки.

 5. Реформування української економіки з 1991 року. Політичні проблеми в сучасній Україні.

 6. Економічні та соціальні проблеми сучасної України.

 7. Євроінтеграційні наміри України.

 8. Україна як член СОТ: вади і переваги.

 9. Теорії регулювання економіки.

 10. Інституційне середовище національної економіки України.

 11. Характеристика натурального господарства.

 12. Змішана економіка та її характеристика. Перехідна економіка, її приклади.

 13. Моделі регулювання ринкової економіки (американська, шведська, німецька, японська та ін.).

 14. Національне багатство України.

 15. Виробничий та науково-технічний потенціал України.

 16. Характеристика природних ресурсів України. Екологічні проблеми в Україні та шляхи їх вирішення.

 17. Поняття соціальної ринкової економіки.

 18. Суспільний добробут громадян. Індекс людського розвитку та піраміда потреб А.Маслоу як способи оцінки рівня добробуту.

 19. Соціальний захист населення в Україні.

 20. Ринок робочої сили в Україні. Безробіття та шляхи його зменшення.

 21. Пенсійна система в Україні.

 22. Освітня сфера в Україні.

 23. Поняття та типи економічної системи.

 24. Традиційна та монополістична економічна система.

 25. Економічні функції держави.

 26. Домогосподарства в Україні.

 27. Державні та приватні підприємства в Україні.

 28. Малі підприємства в економіці України. Підприємництво в Україні.

 29. Монополії в економіці України (природні та штучні). Антимонопольне законодавство в Україні.

 30. Енергетична сфера України та проблеми забезпечення України енергоресурсами.

 31. Бюджетна та податкова система в Україні.

 32. Банківська система в Україні. Національний банк України, його функції.

 33. Інфляція та шляхи її зменшення.

 34. Державний борг в Україні та його регулювання.

 35. Аукціони, біржі, торгові палати як елементи інфраструктури ринку.

 36. Сучасні підходи до державного управління економікою.

 37. Цілі та функції державного регулювання економіки.

 38. Методи державного регулювання економіки (прямі та непрямі; адміністративні, економічні, правові, пропагандистські).

 39. Конституція України, її основні розділи. Органи державної влади в Україні.

 40. Адміністративно-територіальний устрій України.

 41. Права людини (за Конституцією України). Громадські організації в Україні.

 42. Верховна Рада України, її функції в економічній сфері.

 43. Президент України та його повноваження в економічній сфері.

 44. Кабінет Міністрів України та його повноваження в економічній сфері.

 45. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.

 46. Міжгалузевий балансу виробництва і розподілу продукції.

 47. Інвестиції. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

 48. Заходи держави щодо реформування структури економіки.

 49. Поняття ВВП та ВНП, різниця між ними. Розрахунок ВВП за трьома способами.

 50. Агропромисловий комплекс України, його регулювання.

 51. Державне регулювання розвитку промисловості в Україні.

 52. Державне регулювання розвитку транспортної сфери в Україні.

 53. Макроекономічні прогнози: суть та види.

 54. Сутність макроекономічного планування, види планів.

 55. Державне програмування та види соціально-економічних програм. Державна програма ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Державна програма зайнятості населення в України. Державна програма «Євро-2012».

 56. Циклічність економічного розвитку. Криза, піднесення, падіння.

 57. Зміст та фактори економічного зростання. Види зростання та їх характеристика.

 58. Моделі економічного зростання. Модель Р.Солоу.

 59. Динаміка економічного зростання в Україні у 2002-2008 рр. Кризові явища економіки у 2009 рр. та шляхи виходу з кризи.

 60. Науково-технічний прогрес та науково-технічна революція.

 61. Форми інтеграції національної економіки у світове господарство.

 62. Платіжний баланс як показник зовнішньоекономічної діяльності країни.

 63. Завдання зовнішньоекономічного розвитку України на сучасному етапі.

 64. Торгівля товарами України з іншими країнами.

 65. Торгівля послугами України з іншими країнами.

 66. Прямі іноземні інвестиції в Україну (з яких країн, у які галузі, у які області).

 67. Економічні відносини України та країн СНД.

 68. Економічні відносини України та країн Заходу.

 69. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.
Похожие:

Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconВимоги до написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання) дисципліна «Психологічна служба»
Контрольна робота передбачає комплексний підхід для її написання та має декілька варіантів (за вибором студента). Варіанти не повинні...
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу історія інженерної справи ' для студентів заочного відділення
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconМетодичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «господарський процес» для денної та заочної форми навчання
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconПитання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302
Назвіть основні принципи організації виробничих процесів і коротко охарактеризуйте їх
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Питання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку) iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы