План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» icon

План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи»


Скачать 13.26 Kb.
НазваниеПлан лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи»
Размер13.26 Kb.
ТипДокументы


План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи»

(5 курс, магістри)

Середа, чисельник

13,30, 364 ауд.


Жовтень – 15, 29

Листопад 12, 26

Грудень 10


Тема 1. РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА СПРАВА В УКРАЇНІ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ*


  1. Російська (радянська) концепція витоків і розвитку української рукописної і друкарської справи2. Концепції західних та українських учених виникнення українського друкарства в контексті зародження і поширення видавничої справи в Європі.

3. Редакційно-видавнича справа в Київському університеті в історичному контексті.

4. Значення досвіду перших друкарів і видавців Києво-Печерської лаври і Київського університету Св. Володимира для нинішніх редакторів і видавців.


Література

1.Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. – Львів: Центр Європи, 2000. − 22 с.

2.Низовий М., Тимошик М. Українське друкарство і видавнича справа на сторінках російської енциклопедії “Книга” // Друкарство. − 2000. − №6. − С. 90-93.

3.Огієнко І. Історія українського друкарства / передмова, упоряд. і примітки М. Тимошика. К., 1994.

4.Тимошик М.. Історія видавничої справи. Підручник. К.: Наша культура і наука, 2003. С. 128-147. С. 198-230. 159-169.

5.Тимошик М. Її величність – книга. К.: Наша культура і наука. 1999. Розд. 1, 2, 3

6.Тимошик М. Видавнича справа та редагування: навч. посібник. – К., 2004.


Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

1. Ситуація в українській книговидавничій справі після розвалу радянської імперії

2. Закон України “Про видавничу справу” 
- вплив суспільно-політичної ситуації в державі і окремих парламентарів на зміст і характер прийняття закону (Її величність - книга. С. 266-276) 
- структура Закону, його позитивні сторони й недоліки (статті М. Тимошика в “Друкарстві” про цей Закон) 
- характер і зміст боротьби вітчизняних видавців за удосконалення законодавства з видавничої справи та її результати (статті М. Т. в “Друкарстві”) 
- характер і зміст прийнятих 2001 року поправок до Закону про видавничу діяльність і їх вплив на стан книговидавничої галузі (статті М. Т. в “Друкарстві”)

3. Порівняльна характеристика законодавства України, Росії та Польщі щодо видавничої справи (статті М. Т. в “Друкарстві”: 1999, № 4, №6)

4. Набутки, тенденції і проблеми українського книговидання сьогодні: тематичний, мовний, географічний аспекти

Література:

1.Закон України “Про видавничу справу” // “Урядовий кур’єр. - 1997. - № 130-131. - 19 липня. (Або окремі видання Закону). 
2.Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності. - К., 2000. - 234 с. 
3.Тимошик М. Видавничий бізнес. – К., 2005. – С.

4.Тимошик М. Історія видавничої справи. – К.: Наша культура і наука, 2003. (Розділ “Видавнича справа незалежної України на етапі становлення”). - С. 455-479. 
5.Тимошик М. Її величність – книга. - К.: Наша культура і наука, 1999. - С. 262-271. 
6.Сенченко М. ПДВ у видавничій справі русифікує Україну // Друкарство. - 2000. - №2. - С. 12-15.

7.Копистинська І. Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти: дисер. на здобуття ст. канд. філол. наук. – К., 2004. – С.52-150. – Режим доступу до джерела: studmed.ru/download/c7952e7ef9d/


Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА. ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ

1. Видавництва (видавничі структури) та їх типи.

2. Характеристика видавництв за головними ознаками (масштаб діяльності, тематичний діапазон літератури, вікова специфіка адресатів, знаковий принцип творення видання, форма власності, економічна природа діяльності, структура підпорядкованості) на прикладі видавництв: 
-“Освіта”; 
-“Мистецтво”; 
-“Світ”; 
-“Маяк”; 
- “Каменяр”

3.Структура сучасного видавництва. Переваги й недоліки структури середнього видавництва радянського, західного і американського типу.

4. Вимоги щодо оптимальної структури сучасного видавництва.


Література:

1.Буханенко Д. На реалії зважати, а книжки видавати (вид-во “Маяк”) // Друкарство. - 1999. - №5 (вересень-жовтень). - С. 14-15. 
2.Мельник І. “Світ” відчиняє двері у світ // Палітра друку. - 1996. - №3. - С. 60-61. 
3.Подолюк І. Працюємо на майбутнє (вид-во “Освіта”) // Друкарство. - 2000. - №6 (35). - С. 47-50. 
4.Подолюк І. Діамантовий ювілей видавництва “Освіта” // Друкарство. -1995. - №5 (вересень-грудень). - С. 27-30. 
5.Прибєга Н. “Нова палітра “Мистецтва” // Палітра друку. - 1996. - №2. - С. 56-58. 
6.Сапіга Д. Видавництву “Каменяр” – 60 // Друкарство. - 1999. - №6 (29). - С. 22-23. 
7.Тимошик М. Організація і структура сучасного видавництва // Друкарство. - 2001. - №3 (38). - С. 14-16.

8.Копистинська І. Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти: дисер. на здобуття ст. канд. філол. наук. – К., 2004. – С.52-150. – Режим доступу до джерела: studmed.ru/download/c7952e7ef9d/


^ ВИДИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. Поняття “видавнича продукція”.

2. Спільні й відмінні ознаки видів видавничої продукції.

3. Ознаки офіційних та нормативних видань.

4. Ознаки наукових і науково-популярних видань.

5. Характеристика підвидів довідкових видань.

Література:

1.Видання. Основні види: Терміни та визначення. ДСТУ 3017-95. – К.: Держстандарт України, 1995. - 46 с. 
Дейтус К. Сміт. Посібник книговидавця. – К.: Любіть Україну, 1999. – С. 107-120 (види книговидань – для загального знайомства) 
2.Мигонь К. Наука о книге: очерк проблематики / пер. с польского. – М.: Книга, 1991 (параграфи про етимологію поняття книга). 
3. Тимошик М. Видавнича продукція та її види. Книга як основний предмет видавничої діяльності // Друкарство. – 2001. – №5. – С.84-86.

4. Тимошик М. Видавничий бізнес. – К., 2005.


^ ВІДНОСИНИ ВИДАВНИЦТВА І РЕАЛІЗАТОРА ДРУКОВАНОГО ПРОДУКТУ

1. Ретроспектива становлення і розвитку торгівлі друкованою продукцією.

2. Централізована система продажу видавничої продукції.

3. Ринкова система продажу видавничої продукції.

4. Становлення нової мережі продажу видавничої продукції в Україні: 
- відділи маркетингу видавництв
- книжкові магазини та їх відділи
- книготорговельні фірми
- дрібнооптові (гуртові) книготорговельні підприємства
- лотки й кіоски з продажу друкованої продукції
- Інтернет-магазини
- книжкові базари
- книжкові ярмарки
- книжкові клуби
- роямий продаж без посередників
- фізичні особи (книгоноші) 
- книжкові відділи непрофільних торговельних підприємств
- відділи “книга – поштою”.


Рекомендована література до теми

1. Тимошик М. Видавничий бізнес. – К., 2005.

2. Володарчик Я. Маркетинг у видавничій справі: фантазія чи дійсність?: Пер. з польської. – Львів: Кальварія, 2002. - 144 с. 
Вишнякова М. Реклама в книжных издательствах // Полиграфист и издатель (Россия). – 2002. - №1. – С. 74-75. 
Ковба Ж., Барзилович О. Книжковий ринок «Петрівка»: спогади з минулого чи ораз майбутнього? // Друкарство. – 1999. - №3 (травень-червень). – С. 55-57. 
Копистинська І. Книгорозповсюдження в Україні: стан і перспективи // Друкарство. – 2003. №3. – С. 24-25. 
Костів Л. Будні українського книготорговця. – 2002. - № 3. – С. 23-27. 
Костів Л. Інтернет і книга: особливості національної віртуальності // Книжковий огляд. – 2003. - №1-2. - С. 40-47. 

Похожие:

План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconПлан лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи»
Російська (радянська) концепція витоків і розвитку української рукописної і друкарської справи
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconТема 1 Особистість та її структура План
Ключові поняття: індивід, людина, особистість, суб’єкт, індивідуальність, психодінамічна теорія, аналітична теорія, гуманистична...
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу історія інженерної справи ' для студентів заочного відділення
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconЕлектронний посібник з дисципліни “Економічна теорія”
Економічна теорія” призначений надати допомогу в оволодінні основними економічними поняттями студентам як стаціонарної, так і заочної...
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconПитання до семінару №1 с дисципліни «Історія та теорія дизайну» для студентів ІІІ курсу Д\в ммб, дс, дз
Протодизайн у культурі Давньої Греції і Давнього Риму. Романський і Готичний стилі в предметному середовищі
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconІсторія української культури
Кравченко Г. В., Клепалов Б. Я., Піддубська І. В., Шаповалова Н. П. Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія,...
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconРобоча програма нормативної навчальної дисципліни пп. 06 Теорія та методика навчання історії для студентів ІІІ курсу спеціальності: 020302. Історія 34-і групи
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconВступ до курсу Історія України
На питання чи є історія наукою, однозначної відповіді немає. Історична наука відрізняється від інших наук тим, що має свою специфіку,...
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconДсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правили складання»
...
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» icon1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення і спосіб життя,...
План лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи» iconПлан Зміст і обсяг курсу "Медіакритика". Система лекцій і практичних занять. Посібники. Обов’язкова та додаткова література. Характеристика поняття медіакритика. Предмет і завдання медіакритики
Змі. Вона одночасно є І своєрідним способом рефлексії, самопізнання сучасної друкованої та електронної преси, І суспільним дзеркалом,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы