План практичних занять з навчальної дисципліни icon

План практичних занять з навчальної дисципліни


Скачать 131.39 Kb.
НазваниеПлан практичних занять з навчальної дисципліни
страница1/4
Размер131.39 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Азовський регіональний інститут управління

Запорізького національного технічного університету

Кафедра галузевих юридичних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету права і лінгвістики


_____________________Гриб О.М.

(підпис)

“____” ____________ 2009 р.


ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО»

для студентів спеціальності (шифр та назва напряму підготовки або спеціальності, для студентів якої викладається дисципліна)
^

Форма навчання денна
Бердянськ


Заняття № 1.

ТЕМА: ПРЕДМЕТ І МЕТОД БАНКІВСЬКОГО ПРАВА.

 1. Поняття банків. Передумови винекнення та становлення банківської справи.


 2. Визначення терміну «банківське право». Його предмет, метод правового регулювання, принципи.

 3. Банківські правовідносини, їх види та суб’єкти.

 4. Джерела банківського права України.

 5. Місце банківського права в системі галузей права України.


Теми рефератів:

1. Історичний аспект виникнення та розвитку банків і банківської системи в світі.

2. Банківська справа: минуле та сьогодення.


Література:

Конституція України від 28 червня 1996 р.// Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про Національний банк України: - Закон України від 20.05.1999 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про банки і банківську діяльність: - Закон України від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями// Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: - Закон України від 12.07.2000 р. із змінами// Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: - Закон України від 05.04.2001 р. // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про фонд гарантування внесків фізичних осіб: - Закон України від 20.09.2001 р. із змінами// Інформаційна система «Нормативні акти України».

Банківська енциклопедія: Посібник. За ред. Мороза А.М. - К., 1993. – 110 с.

Основи банківського права: Курс лекцій. За ред. Олійника О.М. -.М., 1998. – 240 с.

Раєвська Т.О. Словник банківських термінів // Вісник Національного банку України. – 1996. - № 2, 4, 5, 6.

Банківське право українське та європейське. Навчальний посібник. За ред. Біленчук Н.Д. – К.,1999. – 297 с.

Банківське право. Навчальний посібник. За ред. Качана О.О. – К.,2000. – 62 с.

Банки и банковское дело. Учебник для вузов. Под ред. Балабанова И.Т. – С-П.- М. – Х.- Минск, 2002. – 302 с.

Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Монографія. За ред. Орлюк О.П. – К., 2003. – 102 с.

Банківська система України. Правові засади організації. Монографія. За ред. Орлюк О.П. - К., 2003. – 240 с.

Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Орлюк О.П. – К., 2004. – 376 с.

Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник. За ред. Щибиволок З.І. – К., 2007. – 312 с.

Безклубий І. До питання про історію виникнення банків //Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 10. – С. 60-65

Білич І. Основні завдання та функції Бундесбанку як інтегруючого елементу європейської системи центральних банків //Юридична Україна. – 2005.- № 2. – С. 19-22

Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні //Юридичний журнал.- 2006. - № 1. - С. 80-83

Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його забезпечення.// Право України – 2008. - № 1. – С.35.

Селезньова О. Проект Банківського кодексу України: актуалізація проблеми та деякі пропозиції стосовно структури.// Право України. – 2008 - № 5 – С.82.

Моргуновський Д. Напрями реалізації концепції трансформації банківських продуктів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7.

Ящищак О. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10.

Полюхович В. Місце фондового ринку в структурі фінансового ринку України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Попов Ю. Поняття забезпечення виконання зобов’язань.//Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 119.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7. – С. 136.

Сирота А. Правові основи формування кредитних установ європейського зразка в Україні другої половини XIX ст.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Працовнік Т. Принцип підзвітності Європейського центрального банку: правовий аналіз та особливості реалізації.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Працовнік Т. Особливості й основні напрями співпраці Європейського центрального банку з міжнародними економічними та фінансовими організаціями.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Попов Ю. Забезпечення виконання зобов’язань: прощання з міфом.//Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 118.

Попова А.В. Особливості правового регулювання андеррайтингу //Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 1. - С. 124

Нечай А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи: можливочи необхідно.// Право України – 2009 - № 6. – С.147.


Заняття № 2.


^ ТЕМА: БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ – ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ.


 1. Банківська система України та її роль у ринковій економіці.

 2. Законодавча база функціонування банківської системи в Україні.

 3. Правовий статус Національного банку України.

 4. Функції та повноваження Національного банку України в фінансово-кредитному механізмі ринкової економіки.

 5. Операції Національного банку України і фінансове обслуговування держави.

 6. Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків та заходи впливу за порушення банківського законодавства.Теми рефератів:

1. Банківська система та її роль у ринковій економіці.

2. Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку.

3. Центральний банк і його функції.

4. Роль Національного банку України в регулюванні діяльності комерційних банків.

5. Національний банк України, його функції та роль в регулюванні економіки держави.


Література:

Конституція України від 28 червня 1996 р.// Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про Національний банк України: - Закон України від 20.05.1999 р. із змінами// Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про банки і банківську діяльність: - Закон України від 07.12.2000 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: - Закон України від 12.07.2000 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про господарські товариства: - Закон України від 19.09.1991 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Цивільний кодекс України від16 січня 2003 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Банківська енциклопедія: Посібник. За ред. Мороза А.М. - К., 1993. – 110 с.

Основи банківського права: Курс лекцій. За ред. Олійника О.М. -.М., 1998. – 240 с.

Раєвська Т.О. Словник банківських термінів // Вісник Національного банку України. – 1996. - № 2, 4, 5, 6.

Банківське право українське та європейське. Навчальний посібник. За ред. Біленчук Н.Д. – К.,1999. – 297 с.

Банківське право. Навчальний посібник. За ред. Качана О.О. – К.,2000. – 62 с.

Банки и банковское дело. Учебник для вузов. Под ред. Балабанова И.Т. – С-П.- М. – Х.- Минск, 2002. – 302 с.

Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Монографія. За ред. Орлюк О.П. – К., 2003. – 102 с.

Банківська система України. Правові засади організації. Монографія. За ред. Орлюк О.П. - К., 2003. – 240 с.

Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Орлюк О.П. – К., 2004. – 376 с.

Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник. За ред. Щибиволок З.І. – К., 2007. – 312 с.

Білич І. Про правові засади організації та діяльності Національного банку України //Юридичний вісник України. – 2004. - № 51. – С.29

Безклубий І. До питання про історію виникнення банків //Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 10. – С. 60-65

Білич І. Основні завдання та функції Бундесбанку як інтегруючого елементу європейської системи центральних банків //Юридична Україна. – 2005.- № 2. – С. 19-22

Ванда А., Поливодский А. Деятельность рантье вне закона? (возможна ли уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность) //Юридическая практика. – 2005. - № 36. – С. 16

Поліщук Т. Типологія заходів впливу Національного банку України //Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 12. – С. 115-119

Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні //Юридичний журнал.- 2006. - № 1. - С. 80-83

Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його забезпечення.// Право України – 2008. - № 1. – С.35.

Селезньова О. Проект Банківського кодексу України: актуалізація проблеми та деякі пропозиції стосовно структури.// Право України. – 2008 - № 5 – С.82.

Моргуновський Д. Напрями реалізації концепції трансформації банківських продуктів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7.

Зеленов Г. Про вдосконалення кримінально-правової заборони на шахрайство з фінансовими ресурсами.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Ящищак О. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10.

Полюхович В. Місце фондового ринку в структурі фінансового ринку України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7. – С. 136.

Сирота А. Правові основи формування кредитних установ європейського зразка в Україні другої половини XIX ст.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Працовнік Т. Принцип підзвітності Європейського центрального банку: правовий аналіз та особливості реалізації.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Працовнік Т. Особливості й основні напрями співпраці Європейського центрального банку з міжнародними економічними та фінансовими організаціями.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Попов Ю. Забезпечення виконання зобов’язань: прощання з міфом.//Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 118.

Попова А.В. Особливості правового регулювання андеррайтингу //Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 1. - С. 124

Нечай А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи: можливочи необхідно.// Право України – 2009 - № 6. – С.147.

Заняття № 3 - 4.


^ ТЕМА: КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1. Правове положення комерційних банків, етапи формування і сучасний стан.

 2. Види та класифікація комерційних банків.

 3. Порядок створення комерційних банків.

 4. Документи, які необхідні для реєстрації комерційного банку.

 5. Процедура реєстрації комерційного банку. Порядок ліцензування банківської діяльності. Операціїї комерційних банків згідно діючого законодавства України.

 6. Відкриття філій і представництв комерційних банків, їх правове положення.

 7. Припинення діяльності комерційного банку.

 8. Банківські об’єднання: правовий статус та функції.

 9. Банківська таємниця: поняття, порядок розкриття, відповідальність за порушення порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю.

 10. Комерціїний банк – суб’єкт первинного фінансового моніторингу. Заходи фінансового моніторингу, що проводять комерційні банки згідно діючого законодавства України.


Теми рефератів:

1. Організація та структура комерційного банку.

2. Становлення та структура банківської системи України.

3. Законодавча база функціонування банківської системи в Україні.

4. Банківські спілки та асоціації: порядок створення та мета діяльності.


Література:

Конституція України від 28 червня 1996 р.// Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про Національний банк України: - Закон України від 20.05.1999 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про банки і банківську діяльність: - Закон України від 07.12.2000 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про господарські товариства: - Закон України від 19.09.1991 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-ним шляхом: Закон України від 28.11.2002 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про організацію формування та обігу кредитних історій. Закон України від 23.06.2005 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Банківська енциклопедія: Посібник. За ред. Мороза А.М. - К., 1993. – 110 с.

Основи банківського права: Курс лекцій. За ред. Олійника О.М. -.М., 1998. – 240 с.

Раєвська Т.О. Словник банківських термінів // Вісник Національного банку України. – 1996. - № 2, 4, 5, 6.

Банківське право українське та європейське. Навчальний посібник. За ред. Біленчук Н.Д. – К.,1999. – 297 с.

Банківське право. Навчальний посібник. За ред. Качана О.О. – К.,2000. – 62 с.

Банки и банковское дело. Учебник для вузов. Под ред. Балабанова И.Т. – С-П.- М. – Х.- Минск, 2002. – 302 с.

Банківська система України. Правові засади організації. Монографія. За ред. Орлюк О.П. - К., 2003. – 240 с.

Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Орлюк О.П. – К., 2004. – 376 с.

Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник. За ред. Щибиволок З.І. – К., 2007. – 312 с

Гизатулин Ф. О режиме банковской тайны //Хозяйство и право. – 2004. - № 9. – С. 74-85

Голодницкий Э . Девиз клиента банка: «Отдайте деньги!» //Юридическая практика. – 2004. - № 51. – С.9

Білич І. Про правові засади організації та діяльності Національного банку України //Юридичний вісник України. – 2004. - № 51. – С.29

Безклубий І. До питання про історію виникнення банків //Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 10. – С. 60-65

Білич І. Основні завдання та функції Бундесбанку як інтегруючого елементу європейської системи центральних банків //Юридична Україна. – 2005.- № 2. – С. 19-22

Ефимов А. Может ли банк-поручитель стать налоговым залогодержателем, а ГНИ – кредитором? Бізнес. Бухгалтерия. (Право, налоги, консультации). – 2005. - № 20. – С.65-73

Ванда А., Поливодский А. Деятельность рантье вне закона? (возможна ли уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность) //Юридическая практика. – 2005. - № 36. – С. 16

Буркова А. Банки как агенты паевых инвестиционных фондов //Юрист. – 2005. № 9. – С. 22-26

Ниничук В. Реалии защиты интересов кредитора (анализ проблем, с которыми сталкивается кредитное учреждение в работе с клиентами) //Юридическая практика. – 2005. - № 48. – С. 13

Поліщук Т. Типологія заходів впливу Національного банку України //Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 12. – С. 115-119

Безклубий І. Правова природа договору банківського рахунка //Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 125-133

Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні //Юридичний журнал.- 2006. - № 1. - С. 80-83

Гетманцев Д. До питання про правову природу грошей на банківському рахунку //Підприємництво, господарство і право. - 2006.- № 9. - С. 78-82

Харламова С. Історико-правова характеристика інститутів комерційної та банківської таємниці //Підприємництво, господарство і право. - . 2006. - № 11. - С. 59-63

Пустовой М. Как тайное становится ... (о некоторых аспектах раскрытия банковской тайны //Юридическая практика. - 2006. - № 52. - С. 9

Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його забезпечення.// Право України – 2008. - № 1. – С.35.

Чуніхіна Л. Щодо походження поняття «первинний фінансовий моніторинг».// Право України. – 2008 - № 5 – С.48.

Селезньова О. Проект Банківського кодексу України: актуалізація проблеми та деякі пропозиції стосовно структури.// Право України. – 2008 - № 5 – С.82.

Моргуновський Д. Напрями реалізації концепції трансформації банківських продуктів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7.

Зеленов Г. Про вдосконалення кримінально-правової заборони на шахрайство з фінан-совими ресурсами.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Ящищак О. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10.

Потапова С. Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченного ст. 155¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку проведення розрахунків).// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Полюхович В. Місце фондового ринку в структурі фінансового ринку України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7. – С. 136.

Сирота А. Правові основи формування кредитних установ європейського зразка в Україні другої половини XIX ст.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Лукомська О. Перехід прав за іпотечними цінними паперами.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Працовнік Т. Принцип підзвітності Європейського центрального банку: правовий аналіз та особливості реалізації.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 11.

Працовнік Т. Особливості й основні напрями співпраці Європейського центрального банку з міжнародними економічними та фінансовими організаціями.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Попов Ю. Забезпечення виконання зобов’язань: прощання з міфом.//Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 118.

Попова А.В. Особливості правового регулювання андеррайтингу //Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 1. - С. 124

Нечай А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи: можливочи необхідно.// Право України – 2009 - № 6. – С.147.


Заняття № 5.


^ ТЕМА: ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В СУЧАСНОМУ

БАНКІВСЬКОМУ ПРАВІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН.


 1. Поняття розрахункових відносин.
 1. Правова природа і зміст договору банківського рахунку.

 2. Порядок відкриття рахунків в банках.

 3. Види рахунків.

 4. Відповідальність за порушення зобов’язань за договором банківського рахунку.

 5. Форми безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України. Міжбанківські розрахунки на території України.

 6. Правові підстави безакцептного та договірного списання грошових коштів з рахунків у банках.


Теми рефератів:

  1. Акредитивна форма розрахунків.

  2. Заходи фінансового моніторингу при відкритті рахунків юридичним особам.


Література:

Конституція України від 28 червня 1996 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про Національний банк України: - Закон України від 20.05.1999 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про банки і банківську діяльність: - Закон України від 07.12.2000 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: - Закон України від 12.07.2000 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: - Закон України від 05.04.2001 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про цінні папери та фондовий ринок: - Закон України від 23.02.2006 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про господарські товариства: - Закон України від 19.09.1991 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: - Закон України від 22.11.1996 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про обіг векселів в Україні: - Закон України від 05.04.2001 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-ним шляхом: Закон України від 28.11.2002 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: - Інструкція НБУ, затверджена постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 р. із змінами// Інформаційна система «Нормативні акти України».

Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валюті: - Інструкція НБУ, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Цивільний кодекс України від16 січня 2003 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами // Інформаційна система «Нормативні акти України».

Банківська енциклопедія: Посібник. За ред. Мороза А.М. - К., 1993. – 110 с.

Основи банківського права: Курс лекцій. За ред. Олійника О.М. -.М., 1998. – 240 с.

Раєвська Т.О. Словник банківських термінів // Вісник Національного банку України. – 1996. - № 2, 4, 5, 6.

Банківське право українське та європейське. Навчальний посібник. За ред. Біленчук Н.Д. – К.,1999. – 297 с.

Банківське право. Навчальний посібник. За ред. Качана О.О. – К.,2000. – 62 с.

Банки и банковское дело. Учебник для вузов. Под ред. Балабанова И.Т. – С-П.- М. – Х.- Минск, 2002. – 302 с.

Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Монографія. За ред. Орлюк О.П. – К., 2003. – 102 с.

Банківська система України. Правові засади організації. Монографія. За ред. Орлюк О.П. - К., 2003. – 240 с.

Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник. За ред. Щибиволок З.І. – К., 2007. – 312 с.

Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Орлюк О.П. – К., 2004. – 376 с.

Гизатулин Ф. О режиме банковской тайны //Хозяйство и право. – 2004. - № 9. – С. 74-85

Голодницкий Э. Девиз клиента банка: «Отдайте деньги!» //Юридическая практика. – 2004. - № 51. – С.9

Ефимов А. Может ли банк-поручитель стать налоговым залогодержателем, а ГНИ – кредитором? Бізнес. Бухгалтерия. (Право, налоги, консультации). – 2005. - №20. – С.65-73

Кирилюк Д. Принудительное списание денег //Юридическая практика. – 2005. - № 37. – С. 14

Користін О. Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів //Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 7. – С. 39-44

Буркова А. Банки как агенты паевых инвестиционных фондов //Юрист. – 2005. № 9. – С. 22-26

Іванов В. Проблема классификации форм безналичных рачетов в условиях развития нових информационных технологий //Юрист. – 2005. № 9. – С. 26-29

Ниничук В. Реалии защиты интересов кредитора (анализ проблем, с которыми сталкивается кредитное учреждение в работе с клиентами) //Юридическая практика. – 2005. - № 48. – С. 13

Проскурняк Т. Храните свои тайны в банке прозрачной (практика примениня законо-дательства Украины относительно раскрытия информации) //Юридическая практика. – 2006. - № 4. – С. 13

Домбругова А. Розрахунки за акредитивом //Юридичний вісник України. – 4-10 лютого 2006 року. - № 5

Безклубий І. Правова природа договору банківського рахунка //Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5. – С. 125-133

Кирилюк Д. Правові засади використання електронних розрахункових документів та електронних підписів в банківській діяльності //Юридичний журнал. – 2005. - № 12. – С. 83-88

Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні //Юридичний журнал.- 2006. - № 1. - С. 80-83

Гетманцев Д. До питання про правову природу грошей на банківському рахунку //Підприємництво, господарство і право. - 2006.- № 9. - С. 78-82

Харламова С. Історико-правова характеристика інститутів комерційної та банківської таємниці //Підприємництво, господарство і право. - . 2006. - № 11. - С. 59-63

Пустовой М. Как тайное становится ... (о некоторых аспектах раскрытия банковской тайны //Юридическая практика. - 2006. - № 52. - С. 9

Вершинин С. Правовые основы выплаты гарантийной суммы по банковской гарантиии //Юрист. - 2007. --№ 2. - С. 33-35

Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика.// Право України. – 2008- № 1 – С.55.

Чуніхіна Л. Щодо походження поняття «первинний фінансовий моніторинг».// Право України. – 2008 - № 5 – С.48.

Селезньова О. Проект Банківського кодексу України: актуалізація проблеми та деякі пропозиції стосовно структури.// Право України. – 2008 - № 5 – С.82.

Моргуновський Д. Напрями реалізації концепції трансформації банківських продуктів.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7.

Зеленов Г. Про вдосконалення кримінально-правової заборони на шахрайство з фінансо-вими ресурсами.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9.

Ящищак О. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10.

Обольшева О. Особливості накладання арешту на кошти, що знаходяться на рахунках суб’єктів господарювання .// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4.

Потапова С. Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченного ст. 155¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку проведення розрахунків).// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12.

Полюхович В. Місце фондового ринку в структурі фінансового ринку України.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6.

Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7. – С. 136.

Лукомська О. Перехід прав за іпотечними цінними паперами.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 3.

Барбара В. Особливості правового регулювання вексельних правовідносин: історичний дискурс.// Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7.

Попов Ю. Забезпечення виконання зобов’язань: прощання з міфом.//Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 118.

Нечай А. Державне регулювання фінансово-економічної кризи: можливочи необхідно.// Право України – 2009 - № 6. – С.147.


Заняття № 6.
  1   2   3   4

Похожие:

План практичних занять з навчальної дисципліни iconПлан практичних занять з навчальної дисципліни
Визначення терміну «банківське право». Його предмет, метод правового регулювання, принципи
План практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
План практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
План практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
План практичних занять з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
План практичних занять з навчальної дисципліни iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Та практичних занять з навчальної дисципліни "криміналістика" (відповідно до вимог естs)
План практичних занять з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „ Електронна комерція Для студентів спеціальності 140101
Тема 1«Суть І зміст електронної комерції (ЕК). Основні поняття,складові та функціональні характеристики ек»
План практичних занять з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
План практичних занять з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
План практичних занять з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
План практичних занять з навчальної дисципліни iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы