Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год icon

Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год


Скачать 19.21 Kb.
НазваниеПлани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год
Размер19.21 Kb.
ТипПлан

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

Змістовий модуль1.Психологічні аспекти іміджу

Семінар 1. Тема: Імідж як об’єкт психології – 2 год.


І. Теоретична частина.Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття іміджу: суть, зміст, форми прояву.

2. Поняття психології іміджу: мета, об’єкт та методи дослідження.

3. Зв'язок психології іміджу з іншими галузями та напрямками психології

4. Іміджелогія як прикладна наукова дисципліна: мета, об’єкт та методи дослідження.

5. Іміджелогія як вид практичної діяльності: мета, об’єкт та методи діяльності.

6. Професія іміджмейкер: суть діяльності, вимоги до спеціаліста.

ІІ. Виконання творчих завдань.

1. Знайдіть в словниках, підручниках, спеціальних дослідженнях визначення поняття» «імідж», «іміджелогія», «іміджмейкер», «психологія іміджу». Дозволяється використання мережі Internet при коректному посиланні на джерело інформації (сайт, назва, авторство статті)

2. Порівняйте визначення та виділіть суттєві (подібні) ознаки та відмінності

література:

 • Аверченко Л.К. Имидж и личностный рост: учеб. пособие. - Новосибирск, 1999. - 146с.

 • Нефедова И. Я и мой имидж / И.Нефедова, Е.Власова. - М., 1997. - 207с.

 • Панасюк А.Ю. Имидж: энцикл. слов. - М.: РИПОЛ классик, 2007. - 767с. - (Библиотека энциклопедических словарей).

 • Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учебное пособие - М.: Аспект Пресс, 2002. – 223 с.

 • Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001. - 698с.

 • Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – СПб.: Алетейя, 2001. – 256 с.

 • Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям - М., 2002

 • Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М., 1997. - 168с
^

Семінар 2. Тема: Соціально-психологічна природа іміджу – 2 год.


І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Символічна природа іміджу: особливості впливу символів на свідомість і підсвідомість.

2. Категорізація, як засіб сприйняття іміджу.

3. Індивідуальний імідж, орієнтований на самосприйняття, як засіб подолання психологічного дискомфорту

4. Індивідуальний імідж, орієнтований на зовнішнє сприйняття, як засіб забезпечення успішності суб’єкта .
^

Семінар 3. Тема: Основні види іміджів та їх соціально-психологічна характеристика - 2 год.


І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.

1.Особливості іміджу політика, підприємця, бізнесмена, викладача, вчителя.

2. Груповий імідж: суть, особливості створення та функціонування.

3. Предметний імідж: суть, особливості створення позитивного іміджу предмета.

4. Корпоративний імідж: суть, особливості створення та збереження

ІІ. Виконання творчих завдань.

1. Знайдіть в приклади ефективних та неефективних індивідуальних та групових іміджів. Дозволяється використання мережі Internet при коректному посиланні на джерело інформації (сайт, назва, авторство статті)

2. Порівняйте визначення та виділіть суттєві (подібні) ознаки та відмінності

література:

 • Аверченко Л.К. Имидж и личностный рост: учеб. пособие. - Новосибирск, 1999. - 146с.

 • Нефедова И. Я и мой имидж / И.Нефедова, Е.Власова. - М., 1997. - 207с.

 • Панасюк А.Ю. Имидж: энцикл. слов. - М.: РИПОЛ классик, 2007. - 767с. - (Библиотека энциклопедических словарей).

 • Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учебное пособие - М.: Аспект Пресс, 2002. – 223 с.

 • Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001. - 698с.

 • Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – СПб.: Алетейя, 2001. – 256 с.

 • Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям - М., 2002

 • Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М., 1997. - 168с

 • Гарет М. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития – М.: Вершина, 2006. – 416 с.

 • Бухаркова О.В. Горшкова Е.Г. Имидж лидера: технология создания и продвижения. Тренинговая программа. – СПб.: Речь, 2007. – 222 с.


Змістовий модуль ІІ Психологія створення іміджу
^

Семінар 4Тема: Психологічне підґрунтя створення іміджу: врахування особистісних властивостей та факторів впливу. – 2 год.


І. Теоретична частина.Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття іміджування, як основного виду діяльності іміджмейкера. .

2. План створення іміджу: визначення мети та цільових установок клієнта, аналіз адекватності вимог та реальності втілення .

3. Врахування анатомічних та психофізіологічних характеристик об’єкту при створенні відповідного іміджу.

4. Створення зовнішнього іміджу відповідно до цільової установки:

4.1. Одяг, як знаково-інформативна система. Значення і призначення стилю одягу.

4.2. Психологічний зміст кольорів одягу та правила їх поєднання.

4.3. Аксесуари: їх види та призначення.

4.4. Зачіска, як знакова система

4.5. Парфумерія як один із засобів створення іміджу.

^

Семінар 5 Тема:. Психологічні основи збереження та поліпшення позитивного іміджу – 2 год


І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.

1 .Вживання в образ: діяльнісні особистісні характеристики носія іміджу:

1.1. Манера триматися як індикатор адекватності іміджу.

1.2. Постава, пантоміміка та міміка, як діяльні сні компоненти іміджу.

1.3. Особливості мови і мовлення: культура мовлення та груповий і професійний сленг.

1.4. Ефективність професійної діяльності, як засіб формування і збереження іміджу.

2. Опосередковані методи створення іміджу суб’єкта.

3. Збереження іміджу:

3.1. Фактори, що сприяють збереженню позитивного іміджу.

3.2. Фактори, що сприяють руйнуванню позитивного іміджу.

ІІ. Виконання творчих завдань.

1. Знайдіть в приклади ефективних та неефективних індивідуальних іміджі політиків та зірок шоу-бізнесу. Дозволяється використання мережі Internet при коректному посиланні на джерело інформації (сайт, назва, авторство статті)

література:

 • Аверченко Л.К. Имидж и личностный рост: учеб. пособие. - Новосибирск, 1999. - 146с.

 • Нефедова И. Я и мой имидж / И.Нефедова, Е.Власова. - М., 1997. - 207с.

 • Панасюк А.Ю. Имидж: энцикл. слов. - М.: РИПОЛ классик, 2007. - 767с. - (Библиотека энциклопедических словарей).

 • Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учебное пособие - М.: Аспект Пресс, 2002. – 223 с.

 • Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001. - 698с.

 • Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – СПб.: Алетейя, 2001. – 256 с.

 • Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям - М., 2002

 • Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. - М., 1997. - 168с

 • Гарет М. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития – М.: Вершина, 2006. – 416 с.

 • Бухаркова О.В. Горшкова Е.Г. Имидж лидера: технология создания и продвижения. Тренинговая программа. – СПб.: Речь, 2007. – 222 с.
^

Семінар 6. Тема: Психологічне підґрунтя технології створення корпоративного імідж у 2 год.


І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття корпоративного іміджу.

2. План створення корпоративного іміджу: визначення мети та цільових установок фірми (організації), аналіз адекватності вимог та реальності втілення .

3. Врахування репутації та інших характеристик об’єкту при створенні відповідного іміджу.

4. Визначення цільової аудиторії – реципієнтів іміджу.

5. Створення зовнішнього іміджу відповідно до цільової установки:

5.1. Продукція (послуги) як основна характеристика іміджу.

5.2. Зовнішні фактори, що впливають на імідж: престижність місце розташування, дизайн та функціональність приміщення.

5.3. Зовнішні аксесуари (символіка фірми): їх види та призначення.

5.4. Корпоративний стиль, як знакова система.

5.5. Реклама і використання засобів масової інформації у створенні іміджу.

6.Робота по підтримці і збереженню іміджу:

6.1. Ставлення до фірми її працівників: корпоративна етика та корпоративна поведінка.

6.2. Запобігання факторам, що здатні зруйнувати імідж та їх класифікація .

6.3. Заходи по відновленню іміджу, якому завдана шкода .

ІІ. Виконання творчих завдань.

1. Знайдіть в приклади ефективних та неефективних корпоративних іміджі фірм та організацій.

2. Дозволяється використання мережі Internet при коректному посиланні на джерело інформації (сайт, назва, авторство статті)

література:

 • Панасюк А.Ю. Имидж: энцикл. слов. - М.: РИПОЛ классик, 2007. - 767с. - (Библиотека энциклопедических словарей).

 • Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учебное пособие - М.: Аспект Пресс, 2002. – 223 с.

 • Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001. - 698с.

 • Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – СПб.: Алетейя, 2001. – 256 с.

 • Гарет М. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития – М.: Вершина, 2006. – 416 с.


Перелік завдань до ІНДЗ

 1. Імідж політичного діяча (за власним вибором).

 2. Імідж «зірки» шоу-бізнесу (за власним вибором) .

 3. Імідж корпорації (за власним вибором).

 4. Імідж професії (за власним вибором).

 5. Власний імідж, як імідж особистості та професіонала.


Перелік практичних питань до ІНДЗ

 1. Дослідити особливості іміджу суб’єкта порівняно з іншими досліджуваними.

 2. Визначити ступінь ефективності іміджу відповідно до проаналізованої мети його створення.

 3. Сформулювати рекомендації щодо покращення проаналізованого іміджуМодульний контроль по курсу «Психологія Іміджу»

Модуль 1 Психологічні аспекти іміджу (25 балів)

 1. Поняття іміджу.

 2. Імідж і особистість: система взаємовпливів.

 3. Імідж як спосіб адаптації в суспільстві.

 4. Поняття групового іміджу та особливості його функціонування

 5. Функції іміджу


Модуль 2 Психологія створення іміджу (25 балів)

 1. Вимоги до професії іміджмейкера.

 2. Характеристики ефективного іміджу суб’єкта.

 3. Основні вимоги до створюваного іміджу корпорації.

 4. Врахування особливостей предмету іміджу (суб’єкта) в роботі іміджмейкера.

 5. Врахування особливостей цільової аудиторії при створенні іміджу.

Похожие:

Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconПлани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год
Знайдіть в словниках, підручниках, спеціальних дослідженнях визначення поняття» «імідж», «іміджелогія», «іміджмейкер», «психологія...
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconМетодичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconМетодичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю. н. Полтавський О. В. та інші. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. с
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconПлани практичних занять по курсу “Цивільне право. Частина перша”. Третій семестр. Змістовний модуль Практичне заняття Тема 1: Поняття цивільного права як галузі права (4 години)
Метод правового регулювання цивільних відносин. Характеристика диспозитивного методу правового регулювання
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconПлани семінарських занять з курсу «управління якістю» План семінарського заняття 1
Досвід управління якістю в сша, Японії, країнах Европи: особливості, переваги та недоліки
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconТеми і зміст семінарських (практичних) занять
Джерела розвитку методики української літератури. Методи наукового дослідження. Стан сучасної методичної науки
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Плани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Соціологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы