Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» icon

Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»


Скачать 136.72 Kb.
НазваниеПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
страница4/4
Размер136.72 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4
Питання до іспиту:


1. Основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи України».

2. Основні напрями правоохоронної діяльності та характер органів, які її здійснюють.

3. Правоохоронна діяльність: ознаки, поняття та завдання.

4. Співвідношення курсу «Судові та правоохоронні органи України» з іншими навчальними дисциплінами.

5. Система судів загальної юрисдикції.

6. Загальна характеристика і класифікація нормативно-правових актів про судові та правоохоронні органи.

7. Побудова правової держави в Україні: особливості судової влади.

8. Судова влада, її поняття та співвідношення з іншими гілками влади.

9. Суд як орган судової влади.

10. Судова система України, її структура.

11. Правосуддя та його демократичні принципи: їх поняття, значення, класифікація, взаємозв’язок.

12. Забезпечення законності, компетентності та безсторонності суду.

13. Здійснення правосуддя тільки судом.

14. Порядок призначення та строк повноважень суддів КСУ.

15. Здійснення правосуддя на підставі рівноправності громадян перед законом і судом.

16. Забезпечення права громадян на судовий захист.

17. Змагальність та рівноправність сторін.

18. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому та підсудному права на захист.

19. Поняття презумпції невинуватості, мова судочинства.

20. Відкритий розгляд справ у судах.

21. Поняття судової «інстанції». Її значення.

22. Участь представників народу в здійсненні правосуддя.

23. Місцеві суди — основна ланка системи судів загальної юрисдикції.

24. Основні права та обов’язки суддів і народних засідателів.

25. Повноваження місцевих судів, їх склад.

26. Організація діяльності місцевих судів загальної юрисдикції.

27. Апеляційні суди, їх повноваження й місце в судовій системі України.

28. Організація діяльності апеляційних судів як судів загальної юрисдикції другої ланки.

29. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

30. Верховний суд України — вищий судовий орган.

31. Повноваження Верховного суду України.

32. Порядок формування Верховного Суду України. Його склад та структура.

33. Організація роботи у Верховному Суді України.

34. Загальні засади суддівського самоврядування

35. Функції, повноваження, права міліції..

36. Основні правоохоронні підрозділи МВС України.

37. Народні засідателі та присяжні. Порядок формування списків народних засідателів.

38. Суддівський імунітет

39. Господарські суди: структура, завдання та їх місце в системі судів загальної юрисдикції України.

40. Господарські суди першої ланки: структура, склад, повноваження.

41. Апеляційні господарські суди: їх утворення на території України.

42. Вищий господарський суд України, його склад та повноваження.

43. Конституційний Суд України: повноваження та основи організації.

44. Рішення Конституційного Суду України: їх види, зміст, форма та юридичне значення.

45. Форми звернення до КСУ.

46. Правова регламентація статусу суддів в Україні: загальна характеристика.

47. Порядок призначення на посаду судді вперше.

48. Гарантії незалежності суддів.

49. Національна школа суддів України

50. Міністерство внутрішніх справ України. Його роль та місце в системі правоохоронних органів.

51. Органи дізнання, їх завдання та повноваження.

52. Органи досудового розслідування, їх компетенція.

53. Органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність: їх компетенція.

54. Прокурорський нагляд та основні напрями діяльності прокуратури.

55. Система, структура і порядок створення органів прокуратури.

56. Кадри органів прокуратури: чини і відзнаки.

57. Вищий Адміністративний суд України.

58. Порядок призначення на посаду судді місцевого суду вперше.

59. Міністерство юстиції та його органи: основні функції і організація.

60. Служба безпеки України. Її завдання та повноваження.

61. Апарат суду.

62. Помічник суддів судів загальної юрисдикції.

63. Загальна характеристика соціально-економічних гарантій суддівської діяльності.

64. Суддівська винагорода

65. Статус судді у відставці

66. Вища кваліфікаційна комісія суддів. Її статус та повноваження.

67. Поняття та завдання Служби безпеки України.

68. Вища рада юстиції. Її слад, порядок формування та повноваження.

69. Особисті гарантії незалежності суддів.

70. Державна судова адміністрація України.

71. Суддівське самоврядування в Україні: поняття та організаційні форми.

72. Підстави припинення повноважень судді

73. Пленум Верховного Суду України: склад та повноваження.

74. Засоби забезпечення особистої безпеки судді

75. Функції та основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України.

76. Правові основи адвокатської діяльності в Україні.

77. Види, значення юридичної допомоги в Україні.

78. Роль адвокатури України як правозахисної організації.

79. Основні завдання та система нотаріату в Україні.

80. Нотаріус. Правовий статус нотаріуса.

81. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси.

82. Оплата праці адвоката та його помічника

83. Вимоги, які пред'являються до осіб, що бажають займатися адвокатською діяльністю.

84. Порядок та підстави припинення адвокатської діяльності

85. Повноваження, функції та права міліції.

86. Порядок та умови надання безкоштової адвокатської допомоги у кримінальних справах

87. Державна виконавча служба. Її система та повноваження.

88. Порядок обрання на посаду судді безстроково.

89. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді.

90. Організаційно-правові гарантії забезпечення незалежності суддів.


Робоча навчальна програма з дисципліни „Судові та правоохоронні органи України” розроблена:

к.ю.н. Вечерова Є.М., к.м.н. Мавед О.О. ________________________

Зав. кафедрою ________________________
1   2   3   4

Похожие:

Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „ Електронна комерція Для студентів спеціальності 140101
Тема 1«Суть І зміст електронної комерції (ЕК). Основні поняття,складові та функціональні характеристики ек»
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconПлани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год
Знайдіть в словниках, підручниках, спеціальних дослідженнях визначення поняття» «імідж», «іміджелогія», «іміджмейкер», «психологія...
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconДля самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "соціологія" (відповідно до вимог естs)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconПлан практичних занять з навчальної дисципліни
Визначення терміну «банківське право». Його предмет, метод правового регулювання, принципи
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Та практичних занять з навчальної дисципліни "криміналістика" (відповідно до вимог естs)
Плани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы