Початок грецької колонізації Причорномор\

Початок грецької колонізації Причорномор'я


Скачать 41.02 Kb.
НазваниеПочаток грецької колонізації Причорномор'я
Размер41.02 Kb.
ТипДокументы

1 млн. до Р.Х. Палеоліт

10 тис. до Р.Х. Мезоліт

6000 до Р.Х. Неоліт

4000 до Р.Х. Трипільська культура Енеоліт

2000 до Р.Х. Бронзовий вік

900 до Р.Х. Початок Залізного віку

700 до Р.Х. Поява скіфів у південноукраїнських степах.

Початок грецької колонізації Причорномор'я.

400 до Р.Х. Початок скіфської державності.

300 до Р.Х. Панування у Північному Причорномор'ї сарматських племен.

77 до Р.Х. Згадка про венедів римського історика Плінія Старшого

200 Поширення християнства у полісах Північного Причорномор'я

400-ті Розселення слов'ян. Утворення слов'янських родо-племінних союзів, перших державних утворень.

800-ті Формування держави Київська Русь

860 Похід київських князів Аскольда й Діра на Візантію. 860-ті: Просвітницька діяльність Кирила і Мефодія.

863 Похід київських князів Аскольда й Діра на Візантію.

866 Похід київських князів Аскольда й Діра на Візантію.

874 Похід київських князів Аскольда й Діра на Візантію.

882 Князювання Олега в Києві після вбивства Аскольда і Діра.

912 Князювання Ігоря в Києві.

941 Похід князя Ігоря на Візантію.

944 Похід князя Ігоря на Візантію.

945 Правління княгині Ольги, дружини Ігоря.

957 Князювання Святослава І в Києві.

972 Вбивство Святослава печенігами на Дніпрі.

980 Князювання Володимира І в Києві

988 Хрещення Русі 989—996: Будівництво Десятинної церкви в Києві.

1015 Князювання Святополка ІІ в Києві

1019 Князювання Ярослава І в Києві

1036 Укладення зводу права «Руська Правда» Ярославом Мудрим 1037: Будівництво Софіївського собору в Києві і бібіліотеки.

1037: Іларіон. «Слова про закон і благодать»


* 1051 - обрання першого митрополита руського походження Іларіона

* 1051 — Заснування Києво-Печерського монастиря.

* 1072 р. — Укладення «Правди Ярославичів»

* 1097 р. — З'їзд князів у Любечі.

* 1113 р. — Літописний звід Нестора «Повість минулих літ». Устав Володимира Мономаха.

* 1113—1125 рр. — Князювання Володимира Мономаха.

* 1125—1132 рр. — Князювання Мстислава Володимировича (Великого). Після його смерті Київська держава остаточно розпалася на окремі політично незалежні князівства.

* Бл. 1187-88р. — Створення «Слова о полку Ігоревім».

* 1187 р. — Вперше в літописі згадується назва «Україна» стосовно південноруських земель.

* 1199 р. — Об'єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицького і Волинського і утворення Галицько-Волинського князівства.

* 1199—1205 рр. — Князювання Романа Мстиславовича.

* Бл. 1201—1264 рр. — Роки життя князя Данила Галицького (правив у Галицько-Волинському князівстві з 1238 по 1264 рр.).

* 1238 р. — Розгром військом Данила Галицького хрестоносців під Дорогочином.

* 1239 р. — Захоплення татаро-монголами Переяславського і Чернігівського князівств.

* 1240 р., 6 грудня — Захоплення Києва татаро-монголами.

* 1241 р. — Вторгнення татаро-монголів у Галицько-Волинське князівство.

* 1323 р. — Зайняття Великим князівством Литовським Берестейської та Дорогочинської земель земель.

* 1325—1340 рр. — Князювання Юрія II (Болеслава Тройденовича)—останнього Галицько-Волинського князя.

* 1340—1377 рр. — Князювання Любарта Гедиміновича на Волині

* І345—1377 рр. — Князювання великого князя Ольгерда в Литві

* 1362 р. — Розгром великим князем литовським Ольгердом татаро-монголів на р. Сині Води. Кінець татаро-монгольского іга на українських землях. Зайняття Литвою Київщини і Поділля.

* 1375 р. — Створення Галицької католицької митрополії. Початок експансії католицизму на українські землі.

* 1377—1434 рр. — Князювання Ягайла Ольгердовича (з 1386 р. — польський король).

* 1385 р. — Кревська унія Литви і Польщі.

* 1387 р. — Остаточне загарбання Галичини Польщею.

* 1410, 15 липня — Грюнвальдська битва.

* 1413 р. — Городельська унія Литви і Польщі.

* 1392—1430 рр. — Князювання великого князя Вітовта у Литві.

* 1447 р. — Перший напад кримського хана на Україну.

* 1471 р. — Ліквідація Київського князівства.

* 1492 рр. — Перша згадка про українських козаків.

* 1490—1492 рр. — Повстання Мухи в Галичині.

* Бл. 1525—1583 рр. — Роки життя Івана Федорова — українського першодрукаря.

* 1526—1608 рр. — Костянтин Острозький — засновник Острозької академії.

* 1556 р. — Заснування Запорозької Січі на о. Мала Хортиця Д.Вишневецьким (Байдою).

* 1556—1561 рр. — Переклад українською мовою Євангелія («Пересопницьке Євангеліє»).

* 1569 р. — Люблінська унія Польщі й Литви. Утворення Речі Посполитої.

* 1596—1647 рр. — Петро Могила — митрополит Київський (з 1634), засновник Києво-Могилянської колегії (1632 р.)

* 1591—1593 рр. — Козацьке повстання під проводом К.Косинського.

* 1594—1596 рр. — Козацьке повстання на чолі С.Наливайком.

* Бл. 1595—1657 рр. — Богдан Зиновій Хмельницький — гетьман України (1648—1657 рр.).

* 1596 р. — Берестейська церковна унія.

* 1616—1622 рр. — Гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного.

* 1621 р. — Битва під Хотином.

* 1625 р. — Козацько-селянське повстання Марка Жмайла. Куруківський договір.

* 1630 р. — Козацько-селянське повстання Трясила (Тараса Федоровича)

* 1635 р. — Повстання Івана Сулими. Зруйнування фортеці Кодак.

* 1637-38 рр. — Козацько-селянські повстання Павла Бута, Д.Гуні, Карпа Скидана, Якова Острянина.

* 1648—1657 рр. — Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького.

* 1648 р., травень, вересень — Перемоги козацького війська над поляками під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями.

* 1649 р., серпень — Розгром польського війська під Зборовом. Зборівська угода.

* 1651 р. — Поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір.

* 1652 р. — Розгром польської армії військами Б. Хмельницького під Батогом.

* 1653 р. , жовтень — Битва під Жванцем. Рішення Земського Собору у Москві взяти Україну під високу царську руку".

* 1654, 8 січня — Переяславська рада.

* 1654, березень — Березневі статті. Політичний та правовий статус України в складі Російської держави.

* 1657, 27 липня — Смерть Богдана Хмельницького. Обрання гетьманом Юрія Хмельницького.

* 1657, жовтень — 1659 рр. — Гетьманування Івана Виговського.

* 1658 р. — Гадяцький договір Івана Виговського з Польщею.

* 1659 р. — Битва під Конотопом.

* 1659—1663 рр. — Гетьманування Ю. Хмельницького.

* 1659 р. — Переяславські статті Ю. Хмельницького.

* 1660 р. — Слободищенський трактат — угода Ю. Хмельницького з Польщею. .

* 1661 р. — Відкриття університету у Львові.

* І663—1668 рр. — Гетьманування Івана Брюховецького на Лівобережній Україні.

* 1663 р. — Батуринські статті І. Брюховецького.

* І663—І665 рр. — Гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні.

* 1665 р. — Московські статті І. Брюховецького.

* 1665—1676 рр. — Гетьманування П. Дорошенка.

* 1667 р. — Андрусівське перемир'я між Росією і Польщею. Поділ України на Лівобережну(у складі Росії) і Правобережну (у складі Польщі).

* 1668—1672 рр. — Гетьманування Д. Многогрішного.

* 1669, березень — Глухівські статті. Обмеження автономії України.

* 1672—1687 рр. — Гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні.

* 1674 р. — Перше видання «Синопсису» — нарису історії України

* 1677—1681 рр. 1677, 1678 — Російсько-турецька війна за Правобережну Україну. Чигиринські походи турків на Правобережну Україну

* 1681 р. — Бахчисарайський договір між Росією, Туреччиною і Кримським ханством.

* 1685 р. — Підпорядкування Київської митрополії московському патріарху.

* 1686 р. — «Вічний мир» між Росією і Польщею.

* 1687—1709 рр. — Гетьманування І. Мазепи. Коломацькі статті.

* 1708, жовтень — Перехід І. Мазепи на бік Карла XII.

* 1708, 2 листопада — Зруйнування російськими військами О. Меньшикова гетьманської, столиці — м. Батурина.

* 1708—1722 рр. — Гетьманство І. Скоропадського.

* 1709 р. — Зруйнування російською армією Чортомлицької Січі.

* 1709, 27 червня (8липня) — Полтавська битва

* 1709, 2 жовтня — Смерть гетьмана І. Мазепи в Бендерах.

* 1710, квітень — Обрання гетьманом України П. Орлика в Бендерах. Ухвалення Конституції («Пакти прав і вольностей Війська Запорозького»)

* 1711 р. — Заснування Олешківської Січі.

* 1722 ?1727 рр. — Малоросійська колегія.

* 1722—1724 рр. — Павло Полуботок — наказний гетьман Лівобережної України

* 1722—1794 рр. — Роки життя Г. Сковороди.

* 1727—1734 рр. — Гетьманування Данила Апостола.

* 1734—1750 рр. — «Правління гетьманського уряду».

* 1743 р. — Заснування Нової Січі на р. Підпільній.

* 1750—1764 рр. — Гетьманування К. Розумовського.

* 1762—1775 рр. — Нова Січ.

* 1764 р. — Ліквідація Гетьманщини.

* 1764—1786 — Друга Малоросійська колегія

* 1768 р. — Коліївщина — гайдамацьке повстання на Правобережній Україні.

* 1772 р. — Перший поділ Польщі. Приєднання Східної Білорусі до Росії та Галичини до Австрії

* 1775 р. — Ліквідація Росією Запорозької Січі.

* 1774 р. — Загарбання Австрією Буковини

* 1775—1828 рр. — Задунайська Січ.

* 1781 р. — Ліквідація полкового адміністративного поділу на Лівобережжі.

* 1783 р. — Приєднання Кримського ханства до Росії. Царський указ про закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні.

* 1783 р. — Заснування Севастополя.

* 1788 р. — Утворення Чорноморського козацького війська.

* 1793 р. — Другий поділ Польщі. Включення Правобережної України до складу Росії.

* 1795 р. — Третій поділ Польщі. До складу Росії відійшли Західна Волинь, Західна Білорусь, Литва і Курляндія.

* 1805 р. — Відкриття Харківського університету.

* 1809—1852 рр. — Роки життя М. Гоголя.

* 1812—1835 рр. — Селянський рух на Поділлі під проводом Устима Кармалюка.

* 1813—1873 рр. — Роки життя С. Гулака-Артемовського — автора першої української опери «Запорожець за Дунаєм».

* 1814—1861 рр. — Роки життя Т. Шевченка.

* 1825, 29 грудня — 1826, 3 січня — Повстання Чернігівського полку. (Південного товариства декабристів)

* 1828 р. — Повернення запорозьких козаків з Туреччини Утворення Азовського війська.

* 1834, 15 липня — Відкриття Київського університету Св. Володимира.

* 1837 р. — Видання «Руською трійцею» літературного альманаху «Русалка Дністрова»

* 1845, грудень — 1847, березень — Діяльність Кирило-Мефодіївського братства

* 1846 р. — Видання в Москві «Історії русів».

* 1848 р. — Виникнення першої української політичної організації — «Головної Руської ради» у Львові. Ліквідація кріпосного права в Східній Галичині і Буковині.

* 1851 р. — Розпуск «Головної Руської ради».

* 1856 — 1916 рр. — Роки життя І. Франка.

* 1861, січень — 1862 р. — Видання в Петербурзі щомісячного громадсько-політичного і літературного журналу українською мовою «Основа».

* 1863, 18 липня — Валуєвський циркуляр про обмеження видання книг і заборону навчання у школах українською мовою.

* 1864 — 1913 рр. — Роки життя М. Коцюбинського.

* 1865 р. — Відкриття Новоросійського університету в Одесі.

* 1866—1934 рр. — Роки життя М. Грушевського.

* 1868 р. — Заснування товариства «Просвіта» у Львові

* 1873 р. — Заснування літературного товариства ім. Т. Шевченка у Львові

* 1875 р. — Заснування Чернівецького університету.

* 1876 р. — Підписання Олександром II Емського указу, який забороняв видавати та ввозити з-за кордону літературу українською мовою

* 1880 — 1951 рр. — Роки життя В. Винниченка.

* 1885 р. — Заснування Народної Ради у Львові.

* 1890 р. — Утворення русько-української радикальної партії в Галичині.

* 1899 р. — Утворення в Галичині Української національно-демократичної та Української соціал-демократичної партій.

* 1900 — утворення Революційної української партії (РУП);


— видання у Львові брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» в Петербурзі.


* 1905, 9 січня — розстріл робітничої демонстрації («Кривава неділя») ;


— початок першої російської революції.


* 1905, червень — повстання на броненосці -Потьомкін".

* 1905, жовтень — всеросійський загальний політичний страйк. Виникнення Рад робітничих депутатів.

* 1905, жовтень — підписання царем маніфесту -Про удосконалення державного порядку", в якому було обіцяно громадянські свободи та скликання законодавчої Думи.

* 1905, грудень — збройні повстання в Харкові. Олександрівську. Горлівці.

* 1906, листопад — царський указ про вільний вихід селян із общини. Початок столипінської аграрної реформи.

* 1907.3 червня — царський указ про розпуск II Державної думи. Державний переворот, що фіксував поразку революції 1905—1907 pp.

* 1908 — утворення «Товариства українських поступовців» (ТУП).

* 1914, лютий — масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка.

* 1914, серпень — створення в Львові Головної української ради;


— заснування "Союзу визволення України- (СВУ).


* 1914 — створення в складі австро-угорської армії українського добровольчого Легіону січових стрільців (УСС);


— утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-губернаторства.


* 1917, 27 лютого — перемога Лютневої демократичної революції. Повалення самодержавства в Росії.

* 1917.4 березня — утворення Центральної Ради.

* 1917, 23 червня — І Універсал Центральної Ради.

* 1917, 3 липня — II Універсал Центральної Ради.

* 1917, липень — збройний виступ полуботківців.

* 1917, серпень — тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України.

* 1917, листопад — III Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

* 1917, 3 грудня — маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.

* 1917,12 грудня — проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові.

* 1917, 5 грудня — початок наступу радянських військ на Київ.

* 1918,11 січня — IV Універсал Центральної Ради.

* 1918, 26 січня — підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками:— вступ до Києва радянських військ на чолі з М. Муравйовим.

* 1918,18 лютого — початок наступу німецьких військ на територію України.

* 1918, 29 квітня — ухвалення Центральною Радою Конституції УНР;


— проголошення на Всеукраїнському хліборобському з'їзді П. Скоропадського гетьманом України. Здійснення державного перевороту і перехід усієї повноти влади в Україні до рук гетьмана.


* 1918, листопад — проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР);— утворення Директорії.

* 1918,14 грудня — вступ до Києва збройних формувань Директорії. Зречення гетьманом П. Скоропадським влади.

* 1919, 22 січня — Акт злуки УНР і ЗУНР.

* 1919, 6 січня — проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) декретом Тимчасового робітничо-селянського Уряду України.

* 1919, 10 березня — прийняття III Всеукраїнським з'їздом рад (Харків) першої Конституції УСРР. Юридичне оформлення радянської державності в Україні.

* 1919, липень — окупація Криму та майже всього Лівобережжя, за винятком Чернігівщини, військами Денікіна.

* 1919,3 грудня — затвердження VIII Всеросійською конференцією РКП(б) резолюції ЦК РКП(б) «Про радянську владу на Україні».

* 1919.11 грудня — створення Всеукраїнського революційного комітету на чолі з Г. Петровським.

* 1919,16 грудня — вступ збройних формувань Червоної армії до Києва.

* 1920, квітень — підписання Варшавського договору між УНР та Польщею.

* 1920, 25 квітня — початок радянсько-польської війни.

* 1920,6 травня — вступ польсько-українського війська до Києва.

* 1920, 26 травня — початок Київської наступальної операції. Контрнаступ радянських військ.

* 1920.12 жовтня — підписання у Ризі угоди про перемир'я та попередні умови миру між РСФРР та УСРР з одного боку та Польщею — з іншого.

* 1920, листопад — остаточний розгром армії Врангеля в Криму. Ліквідація Південного фронту.

* 1921, березень — ухвала X з'їздом РКП(б) постанови про запровадження нової економічної політики (неп).

* 1921, 18 березня — підписання Ризького мирного договору між Польщею і РСФРР та УСРР.

* 1921—1923 — голод в Україні.

* 1922, 30 грудня — затвердження І з'їздом СРСР декларації про утворення Союзу РСР і союзного договору.

* 1923, березень — остаточне визнання Східної Галичини частиною Польщі Радою послів великих держав у Парижі.

* 1923, 20 вересня — остаточна ліквідація Наркомату закордонних справ УСРР.

* 1924 — II з'їзд Рад СРСР, що затвердив Конституцію СРСР.

* 1925, березень — саморозпуск УКП.

* 1925, грудень — проголошення XIV з'їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію.

* 1925—1928 — літературна дискусія, розпочата М. Хвильовим.

* 1928—1932 — п'ятирічний план розвитку народного господарства України.

* 1928 — «Шахтинська справа».

* 1929, січень — створення у Відні Організації Українських Націоналістів (ОУН).

* 1929 — перехід до політики суцільної колективізації.

* 1930 — кампанія «пацифікації» в західноукраїнських землях.

* 1932—1933 — Голодомор в Україні.

* 1932, жовтень — пуск Дніпрогесу.

* 1933—1937 — другий п'ятирічний план розвитку народного господарства України.

* 1937, січень — ухвалення нової Конституції УРСР Надзвичайним XIV з'їздом Рад України.

* 1938,11 жовтня — здобуття Закарпаттям автономії.

* 1939,15 березня — проголошення самостійності Карпатської України.

* 1939, 23 серпня — підписання договору між СРСР і Німеччиною про ненапад, а також таємної угоди про розмежування сфер інтересів у Східній Європі.

* 1939,1 вересня — початок Другої світової війни.

* 1939. 17 вересня — перехід радянськими військами польського кордону. Початок радянізації Західної України.

* 1939, вересень — підписання радянсько-німецького договору про дружбу та кордони.

* 1940, червень — Інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини до складу Радянського Союзу.

* 1941, ЗО червня — ухвалення Українськими національними зборами у Львові Акта про відновлення Української держави.

* 1941, липень — вересень — оборона Києва.

* 1941, жовтень — липень — оборона Севастополя.

* 1942, 20 червня — створення Українського штабу партизанського руху (УШПР).

* 1942, жовтень — утворення Української Повстанської Армії (УПА).

* 1942.18 грудня — Визволення першого українського населеного пункту — с. Півнівки Міловського р-ну Ворошиловградської (Луганської) обл.

* 1942 — рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля до Карпат.

* 1943, листопад — Київська наступальна операція, внаслідок якої визволено Київ.

* 1944, липень — утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР).

* 1944, 28 жовтня — визволення радянськими військами Закарпатської України.

* 1945,6 травня — прибуття української делегації до Сан-Франциско на установчу конференцію 00Н.

* 1945,9 травня — перемога збройних сил СРСР над фашистськими військами гітлерівської Німеччини.

* 1946—1947 — голод в Україні.

* 1947, квітень — операція «Вісла» — депортація українського населення Холмщини та Лемківщини до Західної Польщі.

* 1949, грудень — звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду Л. Мельникова.

* 1950,5 березня — загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки).

* 1953, 5 березня — помер Й. Сталін.

* 1953, червень — звільнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КП України, призначення на цю посаду 0. Кириченка.

* 1954.19 лютого — передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР рішенням Президії Верховної Ради СРСР.

* 1956, лютий — XX з'їзд КПРС. Доповідь М. Хрущова «Про культ особи і його наслідки».

* 1957, травень — проголошення М. Хрущовим надпрограми у тваринництві.

* 1959,15 жовтня — вбивство в Мюнхені агентом КДБ С. Бандери.

* 1960, лютий — пуск першого атомного реактора в Україні.

* 1961, січень — суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки (УРСС). створеної Л. Лук'яненком.

* 1963, липень — звільнення М. Підгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ, призначення на цю посаду П. Шелеста.

* 1972, травень — звільнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ, обрання на цю посаду В. Щербицького.

* 1976, жовтень — утворення Української Гельсінської групи на чолі з М. Руденком.

* 1985, квітень — проголошення на Пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову.

* 1986, 26 квітня — аварія на Чорнобильській АЕС.

* 1988 — XIX Всесоюзна конференція КПРС.

* 1989, вересень — установчий з'їзд Народного Руху України за перебудову. 1989, жовтень — прийняття Верховною Радою УРСР Закону про мови в УРСР.

* 1989, березень — вибори до Верховної Ради УРСР.

* 1990, 16 липня — ухвала Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.

* 1991, серпень — спроба державного перевороту в СРСР.

* 1991, 24 серпня — проголошення Верховною Радою України Акта про державну незалежність України.

* 1991, 1 грудня — проведення референдуму про незалежність України. Обрання Президентом України Л. Кравчука.

* 1991,8 грудня — юридичне оформлення розпаду СРСР. Проголошення утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

* 1992,15 січня — ухвала указу Президії Верховної Ради України про Державний гімн України (затверджено мелодію М. Вербицького «Ще не вмерла Україна»).

* 1992,19 лютого — затвердження Верховною Радою України тризуба малим гербом України.

* 1993, 2 липня — схвалення Верховною Радою України «Основних напрямків зовнішньої політики України».

* 1994, 27 березня — вибори до Верховної Ради України.

* 1994, червень — вибори Президента України. Президентом обрано Л. Кучму.

* 1995, 8 червня — підписання Президентом України Л. Кучмою та головою Верховної Ради України О. Морозом Конституційного договору.

* 1996, 28 червня — прийняття Верховною Радою Конституції України.

* 1997, 30 травня — підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною.

* 1997, 9 липня — підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО. 1998,29 березня — вибори до Верховної Ради України.

* 1999, жовтень — листопад — вибори Президента України — Президентом обрано Л. Кучму.

* 2000, 16 квітня — проведення всеукраїнського референдуму з питань державного будівництва.

* 2000, осінь — 2001, весна — масові акції протесту («Україна без Кучми»), спричинені вбивством журналіста Г. Гонгадзе, «касетний скандал».

* 2001, січень — зміна керівництва Верховної Ради України, названа «оксамитовою» революцією; створення парламентської більшості.

* 2004, жовтень — грудень — вибори Президента України; помаранчева революція.

* 2004, 26 грудня — переголосування у другому турі виборів, у результаті якого Президентом України обрано В. Ющенка.

Похожие:

Початок грецької колонізації Причорномор\Початок грецької колонізації Причорномор'я
Розселення слов'ян. Утворення слов'янських родо-племінних союзів, перших державних утворень
Початок грецької колонізації Причорномор\Варіант 1
Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у VII – VI ст до н е.?
Початок грецької колонізації Причорномор\Розклад занять медичного університету, професор для студентів 4 курсу медичного факультету на 7 семестр 2012-2013 М. Р. Гжегоцький навчального року Зимові канікули 31.
Початок занять 03. 09. 2012 р. Кінець занять 27. 01. 2013 р початок занять по І тижню
Початок грецької колонізації Причорномор\Р. В. Лаврецький “ ” 2009 р. План семінарського заняття з історії України
Розвиток господарства та торгівлі в античних містах-державах Північного Причорномор’я
Початок грецької колонізації Причорномор\2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ
Державний устрій та правова система грецьких міст Північного Причорномор’я у VII ст до н ери – V ст
Початок грецької колонізації Причорномор\Armin van Buuren Armind Vol. 8 Початок форми

Початок грецької колонізації Причорномор\Результати фахового випробування на окр "спеціаліст", "магістр" 12. 07. 2012 р. (Початок о 10. 00)

Початок грецької колонізації Причорномор\Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр

Початок грецької колонізації Причорномор\Дата Подія
Початок запровадження князем Володимиром християнства як державної релігії Київської Русі
Початок грецької колонізації Причорномор\Данні про початок та закінчення роботи тролейбусів і автобусів на кінцевих зупинках (будні дні)

Початок грецької колонізації Причорномор\Січ за дніпровськими порогами – Запорізька. Перша Запорізька Січ
Основою господарської колонізації пониззя Дніпра стали січі – місцеві оборонні фортеці. Серцевиною козацької державності стала одна...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы