Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та icon

Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та


Скачать 14.57 Kb.
НазваниеПоложення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та
Размер14.57 Kb.
ТипПоложення

Договір

про провадження волонтерської діяльності

№ _______________


м. Київ «____»______________2012р.


Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Танцюри Валерія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі - Центр) та


___________________________________________________________________________,

(Громадянином України, паспорт серії)

________________________________, виданий___________________________________

___________________________________________________________________________,

«____ » _________________ ________ року, який мешкає за адресою:________________

____________________________________________________________(надалі Волонтер), з іншої сторони, (надалі разом Сторони), відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.02 2012 № 231 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2011 № 499» та враховуючи положення Угоди про співпрацю, укладеної між Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2012, підписали цей Договір про таке:


 1. Предмет договору

1.1. Сторони визнають, що волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

1.2. Напрям волонтерської діяльності - обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві.


 1. Права та обов’язки Сторін

  1. Волонтер має право на:

   1. належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності;

   2. забезпечення телефонною карткою (SIM - карткою) на період провадження волонтерської діяльності під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м.Києві;

   3. обов'язкове страхування відповідно до Закону України "Про страхування";

   4. зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;

   5. забезпечення харчуванням у період надання волонтерської допомоги у випадку, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;

   6. забезпечення спеціальною формою;

   7. забезпечення проїзним квитком на міські види транспорту на період надання волонтерської допомоги.

  2. Обов’язки волонтера:

   1. сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені Договором про провадження волонтерської діяльності та чинним законодавством України;

   2. пройти практичну підготовку та набувати практичний досвід протягом волонтерської діяльності;

   3. заповнювати потрібні оцінювальні форми волонтерської роботи (акредитацію, журнал відвідування тощо);

   4. дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

   5. відшкодовувати прямі збитки, завдані, у разі одностороннього розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо інше не передбачено договором;

   6. відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону;

   7. узгоджувати графік роботи з Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до функціональних обов’язків;

   8. не вчиняти жодних дій, що можуть зашкодити репутації Приймаючого міста Києва та волонтерського руху;

   9. нести відповідальність за надане йому майно;

   10. зберігати конфіденційність щодо будь-яких персональних даних кандидатів у волонтери, отриманих Волонтером під час виконання своїх обов’язків;

   11. після укладання цього Договору не розголошувати жодну конфіденційну інформацію будь-яким третім особам.

  3. Обов’язки центру:

   1. забезпечити належні умови здійснення волонтерської діяльності волонтерами, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності;

   2. забезпечити розподіл серед волонтерів послуг, придбаних Головним управлінням з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема:

 • (SIM - карток) на період провадження волонтерської діяльності під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м.Києві;

 • обов'язкового страхування відповідно до Закону України "Про страхування";

 • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;

 • забезпечення харчуванням у період надання волонтерської допомоги у випадку, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;

 • забезпечення спеціальною формою;

 • забезпечення проїзним квитком на міські види транспорту на період надання волонтерської допомоги.

 1. Відповідальність сторін

3.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань , передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України;

3.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо останнє є безпосереднім наслідком затримки чи відсутності бюджетного фінансування відповідних видатків;

3.3. Центр не несе відповідальність за особисте майно волонтера.

 1. Інші умови

4.1. Підписуючи цей Договір, Волонтер погоджується на використання Центром та третіми особами, що діють від імені Приймаючого міста Києва або у співпраці з Приймаючим містом Києвом, його персональних даних у діяльності, пов’язаній з виконанням умов цього Договору;

4.2. Волонтер підтверджує, що на дату підписання цього Договору він ознайомлений з технологічною картою, функціями роботи та зобов’язується виконувати їх належним чином протягом терміну дії цього Договору;

4.3. Будь-яка зміна цього Договору має юридичну силу лише, якщо вона вчинена у письмовій формі та підписана обома Сторонами;

4.4. Цей договір укладений українською мовою у двох оригінальних примірниках.

 1. Термін дії договору

  1. Термін дії Договору з моменту підписання по “1” липня 2012 року включно.

  2. Після припинення дії цього Договору Волонтер зобов’язується не висувати претензій до Центру, що випливають з умов цього Договору.




 1. ^ Юридичні адреси сторін




Волонтер

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Адреса: 03057, м. Київ,

вул. О. Довженка, 2

Тел: (044) 458-27-67, 456-49-83

Прізвище, імя, по-батькові Волонтера____________________________

_____________________________________

_____________________________________

Контактний телефон___________________

_____________________________________

________________/_____________/

Підпис

_____________/__________________/

Підпис

М.П.




Похожие:

Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconПоложення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та
Танцюри Валерія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді...
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconВсього: 333-90 Всього: Триста тридцять три 90 коп. Рахунок №
Отримувач: Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної...
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconДержавний стандарт україни
Розроблено І внесено інститутом прикладної інформатики (ІПрІн) Київської міської державної адміністрації; Українським інститутом...
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconПоложення про III міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт на тему «особистості в історії україни: герої та антигерої» («personalities in the history of ukraine: heroes and antiheroes» )
Заступник директора департаменту – начальник управління у справах сім’ї та молоді Харьківської міської ради
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconЛуганська міська рада департамент освіти та молоді
Луганської міської ради від 28. 03. 2014 №13-471/51-14 453, Департамент освіти та молоді Луганської міської ради повідомляє, що з...
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconПосадова інструкція практичного психолога навчально-виховного закладу
України від 27. 08. 2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби...
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconПоложення про проведення 4-го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького мистецтва «Штурм» Патронат фестивалю: Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Будинок дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconПоложення про міський молодіжний конкурс «Хіп хоп ринг 2014» 1 Загальні положення
Конкурс «Хіп – хоп – ринг» проводиться з метою виявлення та підтримки талановитої та обдарованої молоді, сприяння розкриттю творчої...
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач сектора у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської районної державної адміністрації
Завідувач сектора у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської районної державної адміністрації
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconАнкета Прізвище, ім’я
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Положення про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з однієї сторони (надалі Центр) та iconЧас Тема
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы