Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання icon

Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання


Скачать 158.97 Kb.
НазваниеПоложення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання
страница1/3
Размер158.97 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3

Модуль № 7


Змістовий модуль № 7: Недоговірні зобов’язання


Тема № 33: Загальні положення про недоговірні зобов’язання

Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання

Навчальна мета заняття: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики недоговірних відносин. Знати види недоговірних зобов’язань, що виникають з правомірних дій.


Час проведення - 4 год. Місце проведення навчальна аудиторія


Навчальні питання:

1. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

2. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

3. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.

5. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.

6. Зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб.

7. Зобов’язання, що виникають в результаті запобігання загрози.

Додаткові питання:

 1. Поняття, види і характеристика публічної обіцянки вина­городи

 2. Інститут ведення чужих справ без доручення


Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу та розкрити визначення «конкурсу». Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

нормативні акти та Література:

 1. Конвенція Міжнародної організації праці про відщкодування шкоди у разі нещасних випадків на роботі у сільському господарстві від 01.09.2001, №12

 2. Міжнародний документ СНД про виконання внутрішньодержавних процедур за Угодою про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням чи іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків вiд 01.07.2003

 3. Конституція України

 4. Цивільний кодекс України

 5. Господарський кодекс України

 6. Кодекс законів про адміністративні правопорушення

 7. Кримінальний кодекс

 8. Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України вiд 21.04.1998 № 521

 9. Постанова Кабінет Міністрів України вiд 19.08.2002 № 1219

 10. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

 11. Постанова Кабінет Міністрів України Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії вiд 08.09.2004 № 1177

 12. Наказ Державного казначейства, Мінфін України Про затвердження Порядку виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів вiд 04.02.2008

 13. Наказ Держмитслужба України Про затвердження Порядку розгляду митними органами скарг платників податків на податкові зобов'язання, нараховані митними органами вiд 08.02.2006 № 97

 14. Рішення Конституційний Суд вiд 27.01.2004 № 1-рп/2004

 15. (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального страхування)

 16. Ухвала Конституційний Суд вiд 06.06.2002 № 38-у/2002

 17. (справа про тлумачення положень частини четвертої статті 62 Конституції України, Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду")

 18. Постанова Верховний Суд Про витребування майна з чужого незаконного володіння та відшкодування шкоди вiд 26.12.2006 № 26/10-2002

 19. Постанова Верховний Суд Про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним та відшкодування моральної шкоди вiд 02.08.2006

 20. Ухвала Верховний Суд Про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними притягненнями до кримінальної відповідальності вчинення дій, відшкодування моральної шкоди вiд 21.02.2007

 21. Ухвала Верховний Суд Про відшкодування майнової та моральної шкоди вiд 02.08.2006

 22. Ухвала Верховний СудПро відшкодування одноразової допомоги та моральної шкоди у зв'язку з утратою працездатності при виконанні трудових обов'язків вiд 11.01.2006

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільне право Укрвїни: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

 2. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

 4. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

 5. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда , причиненного субьектами гражданського права. – Х : Консул, 1996.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзе-ри, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002.Кн. 1 — 720 с.

 7. Підопригора 0. А., Боброва Д. В. Цивільне право /2 частина/. -К.: Вентурі, 1996.

 8. Будман Ш. Й., Павловский Е. А. Невозможность исполнения обязательств в современном договорном праве // Проблеми еовременного гражданского права: Сборник статей. — М.: Городец, 2000. — С. 223-235.

 9. Камалитдинова Р. А. Развитие доктрины невозможности исполнения обязательств в различннх правових системах // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вип. 4. — М., 2002. — С. 111-167.

 10. Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8.

 11. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

 12. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

 13. Поняття джерела підвищеної небезпеки / Н. Терещенко // Право України. — 2000. — N 11. — С. 115-118.

 14. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / І. Боровська // Право України. — 2004. — N 9. — С. 58-60.

 15. Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

 16. Берестова І. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

 17. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

 18. Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4

 19. Ніжинська І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5


^ Хід проведення заняття:


І. Порядок проведення вступу до заняття.

Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними темами.


ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові індивідуальні завдання. Вирішення практичних завдань.

^ Завдання № 181

Гр-н О. випадково знайшов у метро гаманець, в якому виявилася візитка з домашньою адресою та фотографією гр. К. Виявилося, що гаманець дійсно належить К., якому О. його і повернув. Після цього О. випадково у газеті натрапив на оголошення про винагороду в розмірі 300 грн., обіцяну К. тому, хто знайде його гаманець. Гр-н О. звернувся до гр-на К. з вимогою про сплату винагороди, посилаючись на те, що він виконав умови публічної обіцянки винагороди, визначені К. Останній відмовився виплатити винаго­роду, пославшись на те, що він здійснив би її виплату, якби О. пред'явив до нього вимогу одночасно з поверненням гаманця.

Чи маєправо гр-н О. претендувати на одержання винагороди?

^ Завдання № 182

Повертаючись додому з роботи, пожежник Т. побачив, що з-під дверей магазину, що належить ТОВ «Весна», йде густий дим. Оскільки в магазині ніхто не відповідав на крики Т., останній вибив вітрину магазину, загасив пожежу і врятував непритомну прибиральницю магазину С., через недопалок цигарки якої виникла пожежа.

ТОВ «Весна» пред'явила вимогу до Т. про відшкодування шкоди, завдану знищенням вітрини, посилаючись на те, що товариство не уповноважувало Т. на вчинення зазначених дій. Т. в свою чергу зазначив, що рятувати чуже життя та майно від пожежі - його службовий обов'язок, тому ці відносини взагалі не можуть регулюватися цивільним правом, адже є трудовими. Т. вважав, що пожежна частина, в якій він працює, зобов'язана відшкодувати шкоду, завдану його здоров'ю, адже, рятуючи життя і майно інших від пожежі, Т. ушкодив руку і зазнав опіків, на лікування яких витратив 1500 грн.

Чиї вимоги є правомірними? Вирішіть справу по суті.

^ Завдання № 183

По телеканалу «ТВТ» торговельна марка «Старт» оголосила конкурс про створення найкращого рекламного слогану спортив­ним товарам, що нею виробляються. Поет П. вирішив узяти участь у конкурсі, надіславши на адресу, зазначену в оголошенні, кілька варіантів рекламних слоганів.

На ім'я П. надійшов лист від торговельної марки «Старт», в якій була висловлена вдячність П. за його працю, проте вказувалося, що у зв'язку з перепрофілюванням її діяльності вона більше не займається виробництвом спортивної продукції, а відтак конкурс був скасований, про що раніше повідомлялося по радіо.

Хто виступив організатором конкурсу? Чи правомірні дії торговельної марки «Старт»? Чи може П. претендувати на виплату винагороди?

Чи змінилося б вирішення справи, якби П. у зв'язку з виконан­ням конкурсного завдання узяв би відпустку за свій рахунок?


ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та оволодіння навичками.


^ Тема № 34: Деліктні зобов’язання

Практичне заняття: Деліктні зобов’язання

Навчальна мета заняття: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики деліктних відносин. Знати порядок відшкодування завданої шкоди.


Час проведення - 4 год. Місце проведення навчальна аудиторія


Навчальні питання:

1. Поняття і система деліктних зобов’язань.

2. Суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань.

3. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.

4. Відшкодування моральної шкоди.

Додаткові питання:

 1. Деліктна відповідальність: поняття, зміст, підстави

 2. Умови виникнення зобов'язання із заподіяння шкоди

 3. Підстави звільнення від відповідальності за завдання шкоди

 4. Способи визначення розміру відшкодування моральної шкоди.

 5. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов’язаної відшкодувати шкоду.

 6. Порядок відшкодування шкоди.

Теми для рефератів:

 1. Особливості відшкодування моральної шкоди.

 2. Особливості відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

 3. Деліктні зобов’язання: історичний досвід та сучасні тенденції розвитку в Україні.


Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення зобов’язання, делікту та деліктного зобов’язання. Розкрити систему деліктних зобов’язань. Вказати на нормативно-правові акти, що спрямовані на регулювання вказаних правовідносин.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення зобов’язання, делікту та деліктного зобов’язання. Зазначити суб’єктний склад і зміст деліктних зобов’язань.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення зобов’язання, делікту та деліктного зобов’язання. Вказати на правові умови виникнення деліктних зобов’язань.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення зобов’язання, делікту та деліктного зобов’язання. Дати визначення моральної шкоди. Вказати на основні правила відшкодування моральної шкоди. Вказати порядок відшкодування, як обраховується моральна шкода, які чинники на це впливають.

нормативні акти та Література:

 1. Конвенція Міжнародної організації праці про відщкодування шкоди у разі нещасних випадків на роботі у сільському господарстві від 01.09.2001, №12

 2. Міжнародний документ СНД про виконання внутрішньодержавних процедур за Угодою про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням чи іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків вiд 01.07.2003

 3. Конституція України

 4. Цивільний кодекс України

 5. Господарський кодекс України

 6. Кодекс законів про адміністративні правопорушення

 7. Кримінальний кодекс

 8. Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України вiд 21.04.1998 № 521

 9. Постанова Кабінет Міністрів України вiд 19.08.2002 № 1219

 10. Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

 11. Постанова Кабінет Міністрів України Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії вiд 08.09.2004 № 1177

 12. Наказ Державного казначейства, Мінфін України Про затвердження Порядку виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів вiд 04.02.2008

 13. Наказ Держмитслужба України Про затвердження Порядку розгляду митними органами скарг платників податків на податкові зобов'язання, нараховані митними органами вiд 08.02.2006 № 97

 14. Рішення Конституційний Суд вiд 27.01.2004 № 1-рп/2004

 15. (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального страхування)

 16. Ухвала Конституційний Суд вiд 06.06.2002 № 38-у/2002

 17. (справа про тлумачення положень частини четвертої статті 62 Конституції України, Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду")

 18. Постанова Верховний Суд Про витребування майна з чужого незаконного володіння та відшкодування шкоди вiд 26.12.2006 № 26/10-2002

 19. Постанова Верховний Суд Про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним та відшкодування моральної шкоди вiд 02.08.2006

 20. Ухвала Верховний Суд Про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними притягненнями до кримінальної відповідальності вчинення дій, відшкодування моральної шкоди вiд 21.02.2007

 21. Ухвала Верховний Суд Про відшкодування майнової та моральної шкоди вiд 02.08.2006

 22. Ухвала Верховний СудПро відшкодування одноразової допомоги та моральної шкоди у зв'язку з утратою працездатності при виконанні трудових обов'язків вiд 11.01.2006ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільне право Укрвїни: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

 2. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

 4. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

 5. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда , причиненного субьектами гражданського права. – Х : Консул, 1996.

 6. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзе-ри, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002.Кн. 1 — 720 с.

 7. Підопригора 0. А., Боброва Д. В. Цивільне право /2 частина/. -К.: Вентурі, 1996.

 8. Будман Ш. Й., Павловский Е. А. Невозможность исполнения обязательств в современном договорном праве // Проблеми еовременного гражданского права: Сборник статей. — М.: Городец, 2000. — С. 223-235.

 9. Камалитдинова Р. А. Развитие доктрины невозможности исполнения обязательств в различннх правових системах // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вип. 4. — М., 2002. — С. 111-167.

 10. Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8.

 11. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

 12. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

 13. Поняття джерела підвищеної небезпеки / Н. Терещенко // Право України. — 2000. — N 11. — С. 115-118.

 14. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / І. Боровська // Право України. — 2004. — N 9. — С. 58-60.

 15. Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

 16. Берестова І. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

 17. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1

 18. Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4

 19. Ніжинська І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5


^ Хід проведення заняття:


І. Порядок проведення вступу до заняття.

Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними темами.


ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові індивідуальні завдання. Вирішення практичних завдань.

^ Завдання № 184

У грудні 2003 року Савенко звернулась до суду з позовом до виробничого об’єднання “Електроприлад” і Костенко про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Позивачка зазначала, що вона працювала комірником, а потім куховаром дитсадка ВО “Електроприлад”. 11 березня 2001 року по дорозі з роботи додому вона була травмована автомобілем, керованим Костенко, який за цей злочин був засуджений. У зв’язку з травмою Савенко була встановлена інвалідність ІІІ групи, а з 2002 року – ІІ групи. Згідно з висновком ЛТЕК від 18 липня 2002 року, вона втратила 70 % професійної працездатності.

Оскільки нещасний випадок стався з нею по дорозі з роботи додому, позивачка вважала, що відповідальність за шкоду слід покласти на ВО “Електроприлад” та Костенко, і просила стягнути з відповідачів одноразово 1 723 грн. та 100 грн. щомісяця.

Яке рішення має винести суд? Відповідь обґрунтуйте.

^ Завдання № 185

Подружжя Титових пред’явили позов до Бабкіної про стягнення завданих збитків. Позовні вимоги мотивували тим, що Марченко, керуючи належною йому машиною “Жигулі”, в якій знаходились його дружина і двоє дітей, допустив порушення правил руху, що призвело до зіткнення з автомашиною “Москвич”, яка належить позивачам. Внаслідок автоаварії подружжя загинуло, а їх дітям та позивачам у справі заподіяно тілесні ушкодження. Після смерті Марченків залишилось спадкове майно, спадкоємцями якого є неповнолітні діти. Опікуном призначена Бабкіна – відповідачка в справі. Винними діями водія “Жигулів” позивачам завдано збитків, які складаються з вартості ремонту машини “Москвич” і втраченого заробітку у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Рішенням суду позов задоволено частково. Стягнуто на користь Титових 1 313 грн. в рівних частинах кожному. Стягнення звернуто на частку в майні, належному Марченко, яке перебуває в управлінні опікуна Бабкіної, а також на одержані нею зарплату і премію, нараховану Марченко, але не витребувану з місця роботи грошову компенсацію за невикористану відпустку і на страхові виплати, стягнувши половину вказаних сум як таких, що є спільною сумісною власністю подружжя.

Чи правильне рішення прийняв суд? Хто повинен відшкодовувати шкоду і в якому обсязі, якщо заподіювач шкоди помер?

^ Завдання № 186

Головний інженер заводу Фоменко і завідуючий гаражем Конюшко були направлені у відрядження в інше місто. Вони виїхали разом на автомобілі, який належав на праві приватної власності інженеру Фоменко. За кермом автомобіля знаходився завідуючий гаражем Конюшко, який мав посвідчення водія. В дорозі виникла дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Фоменко загинув. Аварія виникла з вини водія. Вдова загиблого звернулась до суду з позовом до заводу про відшкодування шкоди. В суді вона посилалася на те, що нещасний випадок стався з вини водія, робітника заводу, і при виконанні ним службових обов’язків.

Як необхідно вирішити справу?

^ Завдання № 187

Душевнохворий Юрченко, проникнувши до квартири Савченко, пошкодив її майно на суму 4 500 грн. Савченко звернулась з позовом про стягнення цієї суми з матері душевнохворого. В суді було встановлено: по-перше, що Юрченко не визнаний недієздатним у встановленому законом порядку; по-друге, що його мати під час заподіяння сином шкоди була тяжко хвора і знаходилась на стаціонарному лікуванні в лікарні.

Хто є належним відповідачем по позову Савченко?

^ Завдання № 188

По необережності 13-річного Ігора виникла пожежа, внаслідок якої згоріли чотири приватні гаражі, в тому числі, гараж, автомашина та інше майно подружжя Велихів. При з’ясуванні обставин справи було встановлено, що власниця одного із згорілих гаражів Коріна, від’їжджаючи у відпустку, довірила свій гараж, в якому знаходилися кролі, а також зберігався мопед та пальне до нього, Ігореві, щоб він під час її відпустки годував кролів. Коли Ігор намагався завести мопед, який належав Коріній, від іскри зайнявся бензин, яким були облиті підлога та двері гаража, що і було причиною пожежі. Подружжя Велихів звернулося до суду з позовом до батьків Ігора про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному обсязі.

Чи правильно вирішена справа?

^ Завдання № 189

Товариство “Побутсервіс” за договором підряду з Мазуром виконало в його будинку капітальний ремонт системи опалення та водопроводу. Через декілька днів після закінчення ремонту Мазур виїхав у відрядження. В той час, коли Мазур був у відрядженні внаслідок розриву радіатора опалення гаряча вода заливала декілька днів кімнати та майно. Були повністю зіпсовані меблі та інше майно, також 2 шуби, які Мазур узяв на зберігання у сусіда.

При огляді радіатора було встановлено, що розрив виникнув внаслідок браку литва, який допущений заводом-виробником. Радіатори були закуплені в магазині “Будматеріали”. Брак, допущений заводом, не міг бути виявленим при огляді під час купівлі та встановлення радіатора.

Хто і в якому порядку повинен відшкодувати шкоду, заподіяну Мазуру?

^ Завдання № 190

Марков, працівник відділу постачання комбінату, за службовою справою прямував у транспортний цех, але був збитий маневровим тепловозом, який належав комбінату. Внаслідок цього він зазнав каліцтва і був визнаний інвалідом ІІ групи. Рішенням суду з комбінату на користь Маркова була стягнута сума, втраченого ним заробітку (з урахуванням призначеної пенсії), з посиланням на те, що шкода заподіяна джерелом підвищеної небезпеки. Комбінат оскаржив рішення суду, вважаючи, що треба врахувати допущену самим потерпілим необережність. Вирішіть спір.


ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та оволодіння навичками.


  1   2   3

Похожие:

Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconПоложення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання
Навчальна мета заняття: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики недоговірних відносин....
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconЗакон про відкликання народного депутата, якщо останній не виконує своїх зобов’язань. Усвідомлюючи свою відповідальність перед Українським народом, беру на себе такі зобов`язання
Я, Усов Костянтин Глібович, підтримую встановлення влади народу над Президентом і депутатами через закони про імпічмент президента...
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconОснови фінансового аналізу та аудиту
Лист-зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється клієнту
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconПоложення про Регіональний фестиваль-конкурс сюжетно-образного танцю «Натхнення» загальні положення
Директору Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconСтатут Автомобільної Федерації України визнаю, беру на себе зобов'язання сумлінно виконувати вимоги Статуту та всі рішення

Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconПоложення про Обласний молодіжний проект «Ті100» І загальні положення
Мета: формування у молоді сімейних цінностей, створення сприятливих умов для самореалізації молоді, підвищення рівня їх кулінарних...
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconПоложення про конкурс театральної фотографії «5-та стіна» Загальні положення Оргкомітет конкурсу Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
Підтримка молодих фотографів-початківців і сприяння їх професійному вдосконаленню в жанрі театральної фотографії
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconCausa Causa privāta Causa publĭca
Чиста дошка. Принцип невідповідальності новоствореної держави за зобов’язання попередньої
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconПоложення "Про студентське самоврядування Наукма" (далі Положення) вона є повноважною. Мочула Назарій запропонував власну кандидатуру на посаду Головуючого Конференції студентів Наукма (далі Конференція). Голосування: За : 16 Проти
На Конференції присутні 28 делегатів, що складає більше ніж 2/3 від їх повного складу, тому, відповідно до п. 4 Положення “Про студентське...
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconПоложення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури
Загальна характеристика законодавства України, що регулює порядок здійснення адвокатської діяльності
Положення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання iconТема Суть та функції грошей
Головна ознака і перевага розмінної банкноти навіть на покриття витрат держави вона випускається не безпосередньо і безповортно,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы