Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни icon

Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни


Скачать 15.43 Kb.
НазваниеПоложення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни
Размер15.43 Kb.
ТипПоложенняСАМОСТІЙНА РОБОТА


Розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну на денному відділенні:


Відповідно до п.3.10.2 Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Самостійна учбова робота студентів по курсу «Безпека життєдіяльності» припускає їх діяльність в процесі навчання, що виконується за завданням викладача. Вона може бути аудиторною і внеаудіторною.

Аудиторна самостійна робота припускає складання конспекту, тез або розгорненого плану лекцій, роботі з тестами в ході семінарських занять.

Внеаудіторна самостійна робота включає і роботу над конспектами лекцій після їх проведення, і роботу з першоджерелами, учбовою і навчально-методичною літературою до семінарських занять.

Метою самостійної роботи є формування у студентів усвідомлених, міцних знань, умінь і навиків, творчого мислення, пізнавальних здібностей, відповідальності за результати своєї праці.
Теми і питання самостійної роботи

Час

(година)
1.

^ ТЕМА.: АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

Функції та будівля нервової системи. Функціональні системи організму. Центральна нервова система. Спинний мозок. Головний мозок. Вища нервова діяльність. Вегетативна нервова система. Значення органів почуття й аналізаторів в забезпеченні рівноваги у системі «Організм – середа».

4
2.

^ ТЕМА.: ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА КОМФОРТНІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Фізіологія труда. Класифікація основних форм діяльності людини. Оптимальні, припустимі, шкідливі умови праці. Працездатність, її фази.

3
3.

^ ТЕМА: ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА СТАН ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ. КОМФОРТНІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Санітарні норми, допустимі рівні і концентрації шкідливих речовин. Методи і засоби оцінки загазованості, запиленості і наявності шкідливих факторів.

3
4.

^ ТЕМА: АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Джерела, зони дії та рівні енергетичного забруднення навколишнього середовища (парниковий ефект, електромагнітні поля, іонізаційні випромінювання, шум, вібрація). Екологічні кризи.

Регіональний комплекс небезпечних і шкідливих факторів навколишнього середовища, причини його формування.

4
5.

ТЕМА:ПСИХОЛОГIЧНА НАДIЙНIСТЬ ЛЮДИНИ

Мышление, глубина и последовательность мышления; самостоятельное мышление; критичность и скорость мышления. Понятие о риске и осторожности.

Сенсомоторные реакции. Воля, дисциплинированность, самообладание, решительность, настойчивость.

Понятие о способности и коммуникабельности. Компетентность – наличие полных знаний и обладание правом принимать решение.

Группы основных черт характера и типы темпераментности. Тренировка эмоциональной устойчивости – профилактика стрессов и неврозов.

3
6.

^ ТЕМА ВИРОБНИЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ

Виробниче середовище. Джерела небезпечних та шкідливих факторів, причини їх виникнення. Виробництво й технічні засоби підвищення безпеки. Шляхи негативної дії виробничого середовища на біосферу: промислові викиди, тверді та рідинні відходи, енергетичні випромінювання, аварії і катастрофи, великі пожежі: побутові, виробничі, лісові (низові, верхові, торф`яні).

3
7.

^ ТЕМА: ПОНЯТТЯ РИЗИКУ. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ (7 год.)

Ризик. Аналіз ризику. Означення і вимірювання ризику. Методологія дослідження ризику.

3
8.

^ ТЕМА: СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА Небезпеки фізичного впливу (розбій, бандитизм, терор, зґвалтування,). Небезпеки, пов`язані з використанням речей, що руйнують організм (наркоманія, токсикоманія, пияцтво та алкоголізм, тютюнопаління). Небезпеки, пов`язані з хворобами та інфекціями (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, хвороби, що передаються статевим шляхом). Натовп ( його вплив на людину, правила поведінки людини у натовпі). Суїцид.

3
9.

^ ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАСТРОФ НА ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ`ЄКТАХ, ЛІСОВІ ПОЖЕЖИ

Причини виникнення пожеж. Фактори, що впливають на виникнення й поширення пожеж. Умови виникнення окремих пожеж. Способи ліквідації пожеж. Боротьба з лісовими й торф`яними пожежами.


3
10.

^ ТЕМА: ТРАНСПОРТНІ АВАРІЇ ТА КАТАСТРОФИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дорожньо-транспортна аварійність і безпека руху. Причини дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Фактори ДТП і їхня кількісна оцінка.

3
11.

^ ТЕМА: АВАРІЇ НА АТОМНИХ ЄЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

Вплив радіації на навколишнє середовище та здоров`я людини. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження повітря під час аварій на АЄС (на прикладі Чорнобильської АЄС). Характер ураження людей і тварин, забруднення сільськогосподарських рослин, продовольства і води.

3
12.

^ ТЕМА: ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ Засоби захисту шкіри(захисний комбінезон, легкий захисний костюм Л-1, загальновійськовий захисний костюм ЗЗК, комплект захисного фільтруючого одягу ЗОФ-58).

Порядок накопичування, зберігання й видачі засобів індивідуального захисту на об`єктах народного господарства.

Евакуаційні заходи захисту населення; способи евакуації, евакуаційні органи, їхня структура й завдання, підготовка і забезпечення евакуаційних заходів. Організація, планування й порядок проведення евакуаційних заходів у випадках аварій, катастроф, стихійних лих та при застосуванні вражаючих засобів.

4
13.

^ ТЕМА: ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ У ЗОН1 ЛИХА 1 ОСЕРЕДКАХ. Особливості рятувальних робіт у районах стихійного лиха. Боротьба з лісовими і торф’яними пожежами. Розробка та реалізація заходів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Послідовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об`єктах. Прийоми і способи проведення рятувальних робіт. Організація робіт по знезараженню місцевості, споруд, техніки, одягу й засобів індивідуального захисту.

4
14..

^ ТЕМА: ПРАВОВІ, НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Питання надзвичайних ситуацій у законах і підзаконних актах. Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Єдина державна система попередження і дій у надзвичайних ситуаціях.

Система цивільної оборони. Завдання і організаційна структура ЦО у державі й на об`єктах народного господарства.

3РАЗОМ

46
Похожие:

Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconПоложення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни
Відповідно до п 10. 2 Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3...
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconПоложення "Про студентське самоврядування Наукма" (далі Положення) вона є повноважною. Мочула Назарій запропонував власну кандидатуру на посаду Головуючого Конференції студентів Наукма (далі Конференція). Голосування: За : 16 Проти
На Конференції присутні 28 делегатів, що складає більше ніж 2/3 від їх повного складу, тому, відповідно до п. 4 Положення “Про студентське...
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconНавчальний посібник «Основи психології та педагогіки» Частина ІІ для студентів усіх галузей знань
За умов, що на лекції відведено дуже мало часу, то під час них можливо тільки ознайомити студентів з основними категоріями предмета,...
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconНавчальний посібник «Основи психології та педагогіки» Частина І для студентів усіх галузей знань
За умов, що на лекції відведено дуже мало часу, то під час них можливо тільки ознайомити студентів з основними категоріями предмета,...
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни icon4 Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни
Змістовий модуль №1: Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconПоложення про систему контролю знань студентів) (накази ректора №3710 від 11. 11. 2011р та №2352 від 31. 08. 2012 р.) Відраховуються з університету: студенти, які за результатами семестрового пмк мають
Пк з помітками про пере зарахування результатів навчання з даної дисципліни, не допуски, тощо
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconМетодичні рекомендації розроблені відповідно до Положення про організацію навчального процесу в Українському державному хіміко-технологічному університеті, затвердженого наказом ректора від 30 грудня 2002 р. №595
При проектуванні виробництва необхідно використовувати найбільш передові, прогресивні і високопродуктивні способи переробки горючих...
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconНазва вищого учбового закладу Учбова дисципліна
Заповніть таблицю і назвіть прізвища вчених, що зробили істотний внесок у розвиток політичної теорії
Положення про організацію учбового процесу у вузах, на самостійну роботу студентів відводиться не менше 1/3 і не більше 2/3 загального об`єму учбового часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни iconКонспект лекцій для самостійного опрацювання для студентів 2 го курсу спеціальності 070 10 103
Методичні рекомендації для виконання роботи: Дана тема передбачає вивчення основних та загальних свідчень про способи управління...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы