Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" icon

Положення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"


Скачать 126.64 Kb.
НазваниеПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
страница2/3
Размер126.64 Kb.
ТипПоложення
1   2   3

^ 5-1. Вибори до Студентської колегії НаУКМА


5-1.1. Вибори до СК відбуваються шляхом загального, рівного, прямого, таємного голосування один раз на два роки в останній тиждень травня.

Право на участь в виборах до СК має кожен студент НаУКМА на підставі дійсного студентського квитка чи дійсної залікової книжки НаУКМА.

Балотуватися в СК мають право всі студенти НаУКМА.

Вибори в СК проходять за системою преференційного голосування та відкритого єдиного списку кандидатів у члени СК. Студент розподіляє свій голос за шкалою власних преференцій за процедурою, вказаною в пункті 5-1.4.9 цього Положення.


5-1.3. Виборча комісія (далі – ВК) – колегіальний орган, створений для організації та проведення виборів до СК.

ВК працює на тимчасовій основі на засадах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, колегіальності, відкритості, гласності і діє шляхом прийняття обґрунтованих рішень.


5-1.3.1. Рішення ВК приймаються простою більшістю від складу ВК та фіксуються протоколами, підписаними Головою та Секретарем ВК.


5-1.3.2. Формування ВК відбувається на засіданні СК на початку першого робочого тижня весняного триместру другого року повноважень СК з чотирьох представників СК, обраних на засіданні СК, та трьох представників від Старостату НаУКМА, обраних на засіданні Старостату НаУКМА. У разі відсутності Старостату НаУКМА, СК самостійно обирає трьох старост НаУКМА до складу ВК.

Протокол про склад ВК оприлюднюється наступного дня після фактичного затвердження формування ВК. Протягом цього ж тижня проводиться перше засідання ВК на якому члени ВК обирають Голову ВК та розробляють зразок Підписного листа, графік виборчого процесу та розклад чергувань членів ВК, з наступним оприлюдненням цієї інформації. ВК зобов'язана розподілити чергування в робочі години серед своїх членів.

В склад ВК не може входити студент, який є кандидатом в члени СК.


5-1.3.3. Повноваження ВК:


 • організація і проведення виборів до СК;
 • обов’язкове інформування студентів НаУКМА про початок виборчого процесу за два тижні до початку реєстрації кандидатів;
 • затвердження зразка Підписного листа і виборчого бюлетеня, а також зразка свідоцтва про реєстрацію кандидатів;
 • реєстрація кандидатів;
 • перевірка кандидатів на предмет відповідності цьому Положенню;
 • реєстрація спостерігачів від кандидатів;
 • контроль за проведенням передвиборчої агітації;
 • організація передвиборчих дебатів;
 • організація процедури голосування;
 • прийняття рішення про кандидата з виборчого процесу за грубе порушення правил виборів або фальсифікацію результатів виборів;
 • підрахунок голосів, визначення остаточних результатів голосування та їх оголошення;
 • визнавати вибори недійсними та призначати повторні вибори або повторне голосування, якщо процедура виборів відбулася з суттєвими порушеннями, які могли вплинути на результат волевиявлення.


5-1.4. Організація і проведення виборів до СК:


5-1.4.1. Протягом наступних двох тижнів після формування ВК засоби масової інформації НаУКМА в співпраці з ВК зобов’язані інформувати студентів НаУКМА про початок та перебіг передвиборчого процесу.


5-1.4.2. Висування кандидатів (подання Реєстраційних заяв на участь у виборах до СК) триває протягом наступного робочого тижня після формування ВК. В цей час ВК працює 8 годин на тиждень згідно з графіком, встановленим на першому засіданні ВК. Кандидати протягом цього тижня зобов’язані подати до ВК Реєстраційну заяву на участь у виборах до СК. В Реєстраційній заяві вказується:

- прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, факультет;
- спосіб забезпечення серйозності своїх намірів: зобов’язання зібрати встановлену цим Положенням кількість підписів на підтримку кандидата або внесенням грошової застави у розмірі поточної мінімальної академічної стипендії.

Заява підписується кандидатом та подається ним до ВК особисто. До заяви додається передвиборча програма кандидата.

Кандидати, які не подали заяви до ВК протягом тижня висування кандидатів, не допускаються до участі у виборчому процесі.

Кошти, отримані ВК від реалізації механізму грошової застави, не повертаються та використовуються ВК для фінансування організації виборчого процесу. Голова ВК несе відповідальність за цільове використання коштів і звітує про витрати перед новообраним складом СК. Залишок коштів передається Головою ВК розпоряднику коштів з новообраного складу СК на фінансування діяльності СК.

5-1.4.3. Збір підписів на підтримку кандидата триває один робочий тиждень, наступний після тижня подання заяв на участь у виборах. Під час цього тижня збору підписів кандидати, які подали до ВК заяви, заповнюють і подають до ВК Підписні листи встановленого зразка. Зразок підписного листа розробляється та затверджується ВК на першому засіданні і повинен мати графи, в яких містяться такі відомості: порядковий номер, ПІБ, факультет, рік навчання, номер студентського квитка та особистий підпис студента НаУКМА. Кандидат може бути зареєстрований, як кандидат на посаду Голови СК, якщо ним та його прихильниками буде зібрано не менше як 5% підписів від усієї кількості студентів НаУКМА.


5-1.4.4. ВК перевіряє достовірність підписів. За результатами перевірки Підписи можуть бути визнані недійсними. Недійсними вважаються неправильно оформлені Підписні листи та такі, що містять підроблені, а також примусово зібрані підписи, якщо про факт примусу у письмовій формі заявить студент НаУКМА. Перевірка підписів триває один робочий тиждень.

Недійсною визнається вся сторінка Підписного листа, на якій зафіксоване порушення. Визнання Підписного листа недійсним може бути підставою для прийняття рішення ВК про виключення кандидата з виборчого процесу.


5-1.4.5. Протягом тижня перевірки підписних листів ВК приймає та оголошує рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації кандидата.

Зареєстрований кандидат отримує письмове свідоцтво встановленого зразка про реєстрацію із зазначенням свого імені, прізвища, по-батькові та номеру, під яким зареєстровано кандидата.

Брати участь у виборах мають право лише зареєстровані кандидати.


5-1.4.6. У разі відмови у реєстрації кандидат має право отримати обґрунтовану відповідь, яка містить об'єктивні причини прийняття ВК такого рішення.

Відмова у реєстрації може бути оскаржена шляхом подання заяви на ім'я Декана з роботи зі студентами, який до початку тижня агітації розглядає та вирішує це питання. Це рішення є остаточним і обов'язковим до виконання.


5-1.4.7. Наступними після тижня перевірки підписних листів є два тижні передвиборчої агітації, які передують тижню виборів. Основна мета акцій, які проводяться протягом цього тижня, полягає у роз'ясненні виборцям особливостей та переваг програм кандидатів. ВК організовує дебати, залучає засоби масової інформації НаУКМА. Участь у дебатах для зареєстрованих кандидатів є обов'язковою. Неучасть у дебатах є підставою для прийняття рішення ВК про виключення кандидата з виборчого процесу.

В інші тижні виборчого процесу агітація заборонена. Порушення заборони є підставою для прийняття рішення ВК про виключення кандидата з виборчого процесу.


5-1.4.8. Під час наступного тижня після двох тижнів агітації, тижня виборів, ВК працює з 10:00 до 18:00 повний робочий тиждень. Протягом цього періоду в кімнаті для голосування повинен постійно знаходитись хоча б один представник ВК. У відповідального представника ВК знаходяться виборчі бюлетені й виборчі відомості. Виборчі відомості містять прізвища всіх студентів НаУКМА. Студент НаУКМА, який прийшов на голосування, пред’являє студентський квиток чи залікову книжку, отримує виборчий бюлетень та розписується у відомості. Участь у голосуванні може брати лише чинний студент НаУКМА.


Студент особисто робить у виборчому бюлетені помітки навпроти імен кандидатів, за яких він бажає проголосувати, та обов’язково вкидає свій бюлетень у скриньку для голосування, яка обов'язково має бути опломбованою.


5-1.4.9. Виборчий бюлетень складається із загального списку всіх зареєстрованих ВК кандидатів у члени СК. Студент ранжує свої преференції за шкалою від 1 до 3: цифра "1" - найбільш пріоритетний кандидат з усіх, за яких він бажає проголосувати, цифра "2" - менш пріоритетний кандидат, та цифра "3" - відповідно найменш пріоритетний кандидат.


Кандидат, який отримав від студента найбільш пріорітетний голос (цифра "1") отримує 3 виборчі бали, кандидат, який отримав менш пріорітетний голос (цифра "2") отримує 2 виборчі бали та кандидат, який отримав найменш пріоритетний голос (цифра "3") отримує 1 виборчий бал.

Студент, який голосує, не зобов'язаний голосувати за трьох кандидатів, а може голосувати лише за одного або двох пріорітетних кандидатів.


Після завершення голосування ВК підраховує кількість виборчих балів кожного кандидата і на основі цього формує рейтинговий список кандидатів. Сім кандидатів з найбільшою кількістю виборчих балів вважаються обраними членами СК.


В разі рівної кількості виборчих балів у двох і більше кандидатів вищим в рейтингу вважається кандидат, який отримав найбільший пріоритет (цифру "1") у більшої кількості студентів. В разі рівної кількості виборчих балів у двох і більше кандидатів, а також рівної кількості випадків отримання найбільшого пріоритету (цифри "1") вищим в рейтингу вважається кандидат, який набрав більшу кількість меншого пріорітету (цифри "2").


5-1.4.10. Кожен кандидат має право висувати до трьох спостерігачів. Спостерігачі повинні зареєструватися у ВК до початку тижня виборів, на підставі письмової заяви кандидата.

Під час процедури виборів у приміщенні для волевиявлення студентів одночасно має право бути присутнім лише один спостерігач від кожного блоку.

Спостерігачі мають право:

 • спостерігати за ходом виборчого процесу, безпосередньо перебуваючи не ближче 1,5 метри від скрині;

 • подавати заяви на ім'я голови ВК з викладом помічених порушень та пропозиціями щодо їх усунення;

 • ознайомлюватися зі списком виборців, які взяли участь у голосуванні.


5-1.4.11. ВК о 18:00 останнього дня тижня виборів перед підрахунком голосів за участі присутніх спостерігачів фіксує кількість всіх невикористаних бюлетенів і розкриває скриньки для голосування. Результати виборів фіксуються у протоколі, під яким підписуються всі члени ВК. Якщо процедура виборів відбулася без суттєвих порушень, які могли вплинути на результат волевиявлення, перемогу отримують кандидати, які набрали найбільшу кількість виборчих балів у кількості семи осіб за рейтинговим списком.

Кандидат, який вважає, що його права були суттєво порушено під час виборів, а результати виборів не відповідають дійсному волевиявленню студентів НаУКМА, має право на апеляцію. Апеляція подається в ВК в день підрахунку голосів або на наступний робочий день, після дня підрахунку голосів. ВК зобов’язана розглянути апеляцію та прийняти відповідне рішення в день її подання.

В разі, якщо результати виборів визнані такими, що відповідають дійсному волевиявленню студентів НаУКМА, ВК зобов’язана повідомити студентів НаУКМА про результати виборів не пізніше першого вівторка після тижня виборів.


5-1.4.11. Кандидати, які за результатами голосування ВК визнані переможцями, набувають повноважень СК через тиждень після офіційного повідомлення ВК про результати виборів. До набуття повноважень, кандидати співпрацюють з діючим складом СК задля передачі досвіду роботи в СК.

Кандидати, які за результатами голосування ВК визнані переможцями, набувають повноважень СК лише після того, як складуть з себе повноваження в разі, якщо вони посідають керівні посади в інших органах студентського самоврядування НаУКМА.


5-2.1. Проміжні вибори до СК відбуваються не пізніше, аніж за місяць після опублікування протоколу СК про вибуття члена(ів) СК. Проміжні вибори відбуваються за системою, вказаною в п.5-1.4.9 цього Положення. На проміжних виборах дообирається необхідна кількість членів СК відповідно до кількості членів СК, що вибули.


5-2.2. Виборча комісія для проміжних виборів (далі – ВКПВ) – колегіальний орган, створений для організації та проведення проміжних виборів до СК.

ВКПВ працює на тимчасовій основі на засадах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, колегіальності, відкритості, гласності і діє шляхом прийняття обґрунтованих рішень.


5-2.2.1. Рішення ВКПВ приймаються простою більшістю від складу ВКПВ та фіксуються протоколами, підписаними Головою та Секретарем ВКПВ.


5-2.2.2. Формування ВКПВ відбувається на засіданні СК не пізніше ніж через тиждень після опублікування протоколу СК про вибуття члена(ів) СК з двох представників СК, обраних на засіданні СК та одного представника Старостату НаУКМА, який обирається на засіданні Старостату НаУКМА. У разі відсутності Старостату НаУКМА, СК самостійно обирає старосту НаУКМА до складу ВКПВ.

Протокол про склад ВКПВ оприлюднюється в день фактичного формування ВКПВ. Протягом цього ж дня проводиться перше засідання ВКПВ, на якому члени ВКПВ обирають Голову ВКПВ та розробляють графік виборчого процесу та розклад чергувань членів ВКПВ, з наступним оприлюдненням цієї інформації. ВКПВ зобов'язана розподілити чергування в робочі години серед своїх членів.

В склад ВКПВ не може входити студент, який є учасником проміжних виборів до СК.


5-2.2.3. Повноваження ВКПВ:


 • організація і проведення проміжних виборів до СК;
 • затвердження зразка виборчого бюлетеня, а також зразка свідоцтва про реєстрацію кандидата в члени СК;
 • реєстрація кандидатів в члени СК;
 • перевірка кандидатів в члени СК на предмет відповідності цьому Положенню;
 • реєстрація спостерігачів від кандидатів;
 • контроль за проведенням передвиборчої агітації;
 • організація передвиборчих дебатів;
 • організація процедури голосування;
 • прийняття рішення про виключення кандидата в члени СК з виборчого процесу за грубе порушення правил виборів або фальсифікацію результатів виборів;
 • підрахунок голосів, визначення остаточних результатів голосування та їх оголошення;
 • визнавати проміжні вибори недійсними та призначати повторні вибори або повторне голосування, якщо процедура виборів відбулася з суттєвими порушеннями, які могли вплинути на результат волевиявлення.


5-3.1. Організація і проведення проміжних виборів до СК:


5-3.1.1. Протягом тижня після оприлюднення протоколу СК про вибуття члена(ів), засоби масової інформації НаУКМА в співпраці з СК зобов’язані інформувати студентів НаУКМА про початок передвиборчого процесу.


5-3.1.2. Висування та реєстрація кандидатів (подання Реєстраційних заяв на участь у проміжних виборах до СК) триває протягом наступного робочого тижня після формування ВКПВ. В цей час ВКПВ працює 8 годин на тиждень згідно з графіком, встановленим на першому засіданні ВКПВ. Кандидати в члени СК протягом цього тижня зобов’язані подати до ВКПВ Реєстраційну заяву на участь у проміжних виборах до СК. В Реєстраційній заяві вказуються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, факультет;


Заява підписується кандидатом та подається ним до ВКПВ особисто. До заяви додається передвиборча програма кандидата.

Кандидати, які не подали заяви до ВКПВ протягом тижня висування та реєстрації кандидатів, не допускаються до участі у виборчому процесі.


5-3.1.3. Протягом тижня висування та реєстрації кандидатів ВКПВ приймає та оголошує рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації кандидата.

Зареєстрований кандидат отримує письмове свідоцтво встановленого зразка про реєстрацію із зазначенням свого імені, прізвища, по-батькові та номеру, під яким зареєстровано кандидата.

Брати участь у виборах мають право лише зареєстровані кандидати.


5-3.1.4. У разі відмови у реєстрації кандидат має право отримати обґрунтовану відповідь, яка містить об'єктивні причини прийняття ВКПВ такого рішення.

Відмова у реєстрації може бути оскаржена шляхом подання заяви на ім'я Декана з роботи зі студентами, який до початку тижня агітації розглядає та вирішує це питання. Це рішення є остаточним і обов'язковим до виконання.


5-3.1.5. Наступним після тижня висування та реєстрації кандидатів є тиждень передвиборчої агітації, який передує дням виборів. Основна мета акцій, які проводяться протягом цього тижня, полягає у роз'ясненні виборцям особливостей та переваг програм кандидатів. ВКПВ організовує дебати, залучає засоби масової інформації НаУКМА. Участь у дебатах для зареєстрованих кандидатів є обов'язковою. Неучасть у дебатах є підставою для прийняття рішення ВКПВ про виключення кандидата з виборчого процесу.

В інші тижні виборчого процесу агітація заборонена. Порушення заборони є підставою для прийняття рішення ВКПВ про виключення кандидата з виборчого процесу.


5-3.1.6. Під час наступних трьох робочих днів після тижня агітації, днів виборів, ВКПВ працює з 10:00 до 18:00 повний робочий день. Протягом цього періоду в кімнаті для голосування повинен постійно знаходитись хоча б один представник ВКПВ. У відповідального представника ВКПВ знаходяться виборчі бюлетені й виборчі відомості. Виборчі відомості містять прізвища всіх студентів НаУКМА. Студент НаУКМА, який прийшов на голосування, пред’являє студентський квиток чи залікову книжку, отримує виборчий бюлетень та розписується у відомості. Участь у голосуванні можуть брати всі студенти НаУКМА.

Студент особисто робить у виборчому бюлетені помітку(и) навпроти прізвищ(а) кандидата(ів), за якого(их) він бажає проголосувати, та обов’язково вкидає свій бюлетень у скриньку для голосування, яка обов'язково має бути опломбованою.


5-3.1.7. Кожен кандидат має право висувати до двох спостерігачів. Спостерігачі повинні зареєструватися у ВКПВ до початку днів проміжних виборів, на підставі письмової заяви кандидата.

Під час процедури проміжних виборів у приміщенні для волевиявлення студентів одночасно має право бути присутнім лише один спостерігач від кожного кандидата.

Спостерігачі мають право:

 • спостерігати за ходом виборчого процесу, безпосередньо перебуваючи не ближче 1,5 метри від скрині;

 • подавати заяви на ім'я голови ВКПВ з викладом помічених порушень та пропозиціями щодо їх усунення;

 • ознайомлюватися зі списком виборців, які взяли участь у голосуванні.


5-3.1.8. ВК о 18:00 останнього дня проміжних виборів перед підрахунком голосів за участі присутніх спостерігачів фіксує кількість всіх невикористаних бюлетенів і розкриває скриньки для голосування. Результати проміжних виборів фіксуються у протоколі, під яким підписуються всі члени ВКПВ. Якщо процедура проміжних виборів відбулася без суттєвих порушень, які могли вплинути на результат волевиявлення, перемогу отримує кандидат(и), який(і) набрав(ли) найбільшу кількість виборчих балів за рейтинговим списком у відповідній кількості до кількості членів СК, що вибули.


Кандидат, який вважає, що його права були суттєво порушено під час виборів, а результати проміжних виборів не відповідають дійсному волевиявленню студентів НаУКМА, має право на апеляцію. Апеляція подається в ВКПВ в день підрахунку голосів або на наступний робочий день, після дня підрахунку голосів. ВКПВ зобов’язана розглянути апеляцію та прийняти відповідне рішення в день її подання.

В разі, якщо результати проміжних виборів визнані такими, що відповідають дійсному волевиявленню студентів НаУКМА, ВКПВ зобов’язана повідомити студентів НаУКМА про результати проміжних виборів не пізніше першого вівторка після днів виборів.


5-3.1.9. Кандидат(и), який(і) за результатами голосування ВКПВ визнаний(і) переможцем(ями), набуває(ють) повноважень члена(ів) СК через три робочих дні після офіційного повідомлення ВКПВ про результати проміжних виборів. До набуття повноважень, новообраний(і) член(и) СК співпрацює(ють) з діючим складом СК задля передачі досвіду роботи в СК.

Кандидат(и), який(і) за результатами голосування ВКПВ визнаний(і) переможцем(ями), набуває(ють) повноважень члена(ів) СК лише після того, коли кандитат(и), який(і) посідає(ють) керівні посади в інших органах студентського самоврядування НаУКМА, складе(уть) з себе ці повноваження.


6. Старостат НАУКМА


6.1. Старостат НаУКМА – виконавчий представницький орган студентського самоврядування, який формується з представників Старостатів факультетів НаУКМА, та покликаний організовувати та оптимізувати роботу Старост НаУКМА. Старостат НаУКМА підзвітний СК та Конференції студентів НаУКМА.


6.1.1. Формування та діяльність Старостату НаУКМА.

Старостат НаУКМА формується щороку протягом восьмого тижня осіннього триместру з представників Старост факультетів НаУКМА. Старости кожного факультету НаУКМА всіх спеціальностей та років навчання обирають зі свого складу одного представника до Старостату НаУКМА.

Засідання Старостату проводяться не рідше одного разу на два тижні. Позачергові засідання Старостату НаУКМА можуть скликатись на письмову вимогу: чотирьох членів Старостату НаУКМА, СК, Конференції студентів НаУКМА та адміністрації НАУКМА.

Засідання Старостату НаУКМА є повноважним, коли на ньому присутні дві третини членів Старостату НаУКМА від повного складу Старостату НАУКМА. Рішення Старостату НаУКМА приймаються відкритим голосуванням простою більшістю від повного складу Старостату НаУКМА.


6.1.2. Повноваження Старостату НаУКМА:


6.1.2.1. Права Старостату НаУКМА:


 • представляти інтереси всіх Старост, виступати від їх імені;
 • зобов’язувати окремих членів Старостату на виконання певних рішень Старостату в межах їх повноважень;
 • приймати рішення про визнання роботи Старости незадовільною на підставі заяв студентів, членів Старостату, опитувань серед студентів та оголошувати це рішення публічно;
 • звертатися з обґрунтованими пропозиціями, скаргами, запитами, зауваженнями до адміністрації НаУКМА та органів студентського самоврядування НаУКМА та отримувати вмотивовану відповідь в строк, визначений Законом України «Про звернення громадян»;
 • делегувати своїх представників на Житлову комісію та Стипендіальну комісію.


6.1.2.2. Обов’язки Старостату НаУКМА


 • розглядати спірні та проблемні питання, які стосуються діяльності Старост, приймати рішення для їх розв’язання та виконувати ці рішення в межах своїх повноважень;
 • співпрацювати зі Старостами факультетів, спеціальностей НаУКМА;
 • організовувати та проводити вибори та перевибори Старост спеціальностей по факультетах;
 • координувати роботу Старост, поширювати інформацію та роз’яснювати напрямки діяльності та ініціативи органів студентського самоврядування НаУКМА;
 • ділитися досвідом та залучати новообраних Старост до активної роботи в галузі студентського самоврядування НаУКМА;
 • створити командну атмосферу серед всіх Старост НаУКМА.


6.2. Старостат факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА – орган студентського самоврядування НаУКМА, який складають збори Старост спеціальності певного факультету (визначеного року навчання, спеціальності).


6.2.1. Організація скликання та діяльності зборів Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА.

Збори Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА може скликатися деканом факультету, заступником декана, методистом факультету (кафедри), СК, або трьома Старостами цього факультету (визначеного року навчання, спеціальності).

Засідання Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА проводяться постійно та регулярно.


6.2.2. Повноваження Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) НаУКМА:


 • вирішувати поточні проблеми студентського життя факультету (визначеного року навчання, спеціальності);
 • делегувати своїх представників, наділених правом голосу, на Раду факультету;
 • звертатися до адміністрації факультету та органів студентського самоврядування НаУКМА з обґрунтованими пропозиціями;
 • координувати роботу старост академічних груп факультету (визначеного року навчання, спеціальності), роз’яснювати загальний план розвитку і діяльності факультету;
 • створити командну атмосферу серед Старост спеціальності певного факультету (визначеного року навчання, спеціальності);
 • виконання порядку погодження рішень щодо руху студентів.


6.3. Діяльність та повноваження Старостату НаУКМА, Старостату факультету (визначеного року навчання, спеціальності) можуть уточнюватися і розширюватися іншими нормативними актам.

1   2   3

Похожие:

Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентське самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
«Києво-Могилянська академія» (далі – Наукма), визначає діяльність студентського самоврядування Наукма, для забезпечення реалізації...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про Студентське самоврядування в ннц «Інституті біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Це положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування в ннц «Інститут біології» (далі Інститут)...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення "Про студентське самоврядування Наукма" (далі Положення) вона є повноважною. Мочула Назарій запропонував власну кандидатуру на посаду Головуючого Конференції студентів Наукма (далі Конференція). Голосування: За : 16 Проти
На Конференції присутні 28 делегатів, що складає більше ніж 2/3 від їх повного складу, тому, відповідно до п. 4 Положення “Про студентське...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПодіумна дискусія “Візія для України”
Центр політичних студій та аналітики запрошує Вас взяти участь в подіумній дискусії “Візія для України”, яка відбудеться за підтримки...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconВітаю! Новини
Книжковий ярмарок-розпродаж видавництв вд «Києво-Могилянська академія», «Дух І літера». 1 поверх Культурно-мистецького центру Наукма,...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconПоложення про студентські наукові гуртки юридичного факультету таврійського національного університету імені в.І. Вернадського сімферополь, 2011 загальні положення
Студентські наукові гуртки (далі – науковий гурток) є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідних...
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconКафедра військової підготовки національного університету «одеська ї юридична академія»
Провести перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу та оцінку отриманих знань за розділом
Положення про студентське самоврядування Національного університету \"Києво-Могилянська академія\" iconРішення від 05 грудня 2013 року № м. Хмельницький Про внесення змін до положення про постійні комісії Хмельницької обласної ради
Керуючись частиною п’ятнадцятою статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы