Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


НазваниеПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
страница1/14
Размер0.59 Mb.
ТипПовідомлення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К Идо практичних занять з інфекційних хвороб для студентів

ІV курсу стоматологічного факультету (VIII семестр)


Тема: Поняття про інфекційний процес та інфекційну хворобу. Принципи діагностики, профілактики та імунопрофілактика інфекційних хвороб.


Актуальність.

Інфекційні хвороби сьогодні залишаються надзвичайно актуальними. В останні десятиліття набули поширення раніше невідомі інфекції – ВІЛ-інфекція, хвороба Лайма, кампілобактеріоз, SARS та ін. Не вдалося зберегти досягнуте зниження захворюваності на дифтерію, кір. Відмічається зростання захворюваності на вірусні гепатити, гострі кишкові інфекційні хвороби, туберкульоз серед населення України та інших країн. Клінічні прояви інфекційних хвороб можуть бути різноманітними, нерідко – атиповими, що може призвести до госпіталізації хворого у лікувальний заклад будь-якого профілю. Вміння розпізнати інфекційну патологію, грамотно провести диференціальну діагностику, призначити доцільне лікування, забезпечити проведення необхідних профілактичних заходів необхідні лікарю будь-якої спеціальності.


В нашій країні найбільшого поширення набула класифікація інфекційних хвороб академіка Л.В. Громашевського. В основу класифікації покладено принцип переважної локалізації збудника в організмі, що зумовлена певним механізм передачі.

Однією з найважливіших складових у лікуванні хворих на інфекційні хвороби є стаціонарне лікування. Інфекційний стаціонар є спеціальним лікувальним закладом, що має ряд структурно-функціональних підрозділів задля забезпечення ефективного лікування, обстеження та ізоляції хворих. Особливості інфекційного стаціонару, що пов’язані з можливістю передачі інфекції від людини до людини, зумовлюють не лише спеціальну структуру інфекційних відділень, але й особливості ведення медичної документації – екстрені повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін.


^ Навчальні цілі заняття.

2.1 Студент повинен мати уявлення а -1


 • мати загальне уявлення про місце та значення інфекційних хвороб в загальній структурі захворюваності, поширеність їх у різних регіонах України та світу;

 • ознайомитися зі статистичними даними щодо захворюваності, летальності частоти ускладнень інфекційних хвороб;

 • ознайомитися з історією наукового вивчення інфекційних хвороб, мати уявлення про науковий внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток інфектології;2.2 Студент повинен знати:


 • особливості інфекційних хвороб, закономірності перебігу інфекційного та епідеміологічного процесу різних інфекційних хвороб, принципи їхньої діагностики, лікування та профілактики.
 • типи інфекційних лікарень, вимоги до території інфекційних лікарень; структурні підрозділи, призначення та задачі санітарного пропускнику, призначення та складові частини боксів та напівбоксів, допоміжних підрозділів;

 • принципи дезінфекції в інфекційному стаціонарі; принципи запобігання нозокоміальній інфекції, зараженню медичного персоналу;

 • правила ведення медичної документації в інфекційному відділенні;

 • правила виписки хворих з інфекційного стаціонару;

 • особливості інфекційних хвороб, фази інфекційного процесу, фактори, що впливають на його перебіг, роль імунітету при інфекційних хворобах;

 • принципи класифікації інфекційних хвороб;

 • загальну характеристику різних груп інфекційних хвороб – кишкові, дихальні, кров’яні, ранові інфекції, інфекційні хвороби з множинними механізмами передачі;

 • роль імунітету і неспецифічних факторів захисту в інфекційному процесі;

 • профілактичні заходи та принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб.2.3 Студент повинен вміти: а - 3


 • дотримуватися правил перебування в інфекційному стаціонарі та зокрема біля ліжка хворого;

 • зібрати епідеміологічний анамнез, відокремити можливі шляхи та фактори передачі інфекції;

 • вирішити питання про необхідність та місце госпіталізації хворого на інфекційне захворювання;

 • оформити та подати відповідну документацію в СЕС;

 • дотримуватись правил виписки хворого з інфекційного відділення.

 • застосовувати засоби імунопрофілактики інфекційних хвороб


2.4. Творчий рівень а – 4

Розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел, залучати до роботи в студентському науковому гуртку кафедри, запропонувати теми для рефератів з найбільш актуальних питань інфектології.


^ Виховні цілі.

 • Розглянути питання етики та деонтології в роботі студентів з хворими на інфекційні хвороби.

 • Сформувати уявлення про основи психотерапевтичного підходу до інфекційних хворих.

 • Розвинути уяву про вплив гігієнічних факторів на інфекційну захворюваність, перебіг та поширення інфекційних хвороб.


^ 4. Міжпредметне інтегрування:


Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Мікробіологічні, вірусологічні, серологічні, біологічні, мікроскопічні, імунологічні методи дослідження, що застосовуються при діагностиці інфекційних хвороб

Проводити забір матеріалу для дослідження, інтерпретувати результати отриманих даних

Нормальна та патологічна анатомія, гістологія.

Топографію, структуру та гістологію різних органів і систем, що вражаються при інфекційних хворобах.

Визначити положення та основні анатомічні характеристики уражених органів

Нормальна та патологічна фізіологія

Функції органів і систем, характер їх порушення при розвитку інфекційного процесу.

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого по органам і системам, виявити клінічні ознаки патології. Аналізувати отримані дані.

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи та фактори передачі). Інфекційний процес.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заході в осередку інфекції

Дерматологія

Характеристику різних видів екзантеми та енантеми

Оцінити характер висипань

Отоларингологія

Методику обстеження ротоглотки.

Правила захисту при огляді інфекційного

хворого.

Провести огляд ротоглотки, діагностувати можливі патологічні зміни.

Стоматологія

Анатомічну будову ротової порожнини.

Топографію слинних залоз.

Діагностувати ураження слизової оболонки та слинних залоз.

Неврологія

Клінічні та лабораторно-інструментальні ознаки менінгіту, енцефаліту, токсичної енцефалопатії, гангліоніту, трігемініту.

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням ЦНС. Здійснювати люмбальну пункцію.

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки гострих хірургічних захворювань

Провести диференційну діагностику інфекційних хвороб із гострою хірургічною патологією. Діагностувати гостру хірургічну патологію.

Клінічна фармакологія.

Фармакокінетику і фармакодинаміку , побічні ефекти етіотропних препаратів, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти.

^

Наступні дисципліни


Стоматологія (терапевтична, дитяча)

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення інфекційних хвороб. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику інфекційних та неінфекційних хвороб.
^

Внутрішньопредметна інтеграція


Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб.

Проводити диференціальну діагностику інфекційних хвороб.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. 3 Гігієна харчування з методами санітарно-гігієнічних досліджень
Хто з посадових осіб санітарно- епідеміологічної служби має право виносити постанову
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. Гігієнічне значення конвекційної і радіаційної температури
Мікроклімат, його оптимальні параметри. Захворювання, пов’язані з дискомфортним впливом мікроклімату на організм людини
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconСанітарно-епідеміологічна служба Міністерства оборони України
Структура державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення теми та мети уроку
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення про зміни законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку
Ви керівник підприємства. Протягом дня Вами отримано 10 інформаційних повідомлень (табл. 1 ). Керуючись наданою інформацією
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція з дисципліни «Цивільний процес» Тема №25 Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах
Лекція обговорена і схвалена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін 01 вересня 20 12 р. Протокол №1
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЗміст о розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconО розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція №4 з патофізіології на тему: «Алергія»
Актуальність: Багато явищ, які супроводжують людину в процесі життєдіяльності, так чи інакше пов'язані з її працездатністю, здоров'ям,...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon37. Основні труднощі слововживання в діловому та професійному мовленні
Труднощі, пов’язані із мовними засобами, слововживанням у текстах документів, посідають одне з перших місць. Причинами цього є незнання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы