Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


НазваниеПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
страница4/14
Размер0.59 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
^

Тематика УДРС та НДРС:


 • Клініко-патогенетична характеристика хронічної форми менінгококцемії.

 • Сучасні підходи до лікування генералізованих форм менінгококової інфекції.

 • Диференціальна діагностика бактерійного форингіту та менінгококового назофарингіту.Тема: Дифтерія. Імунопрофілактика дифтерії.


 1. Актуальність теми:

Дифтерія – гостре антропонозне інфекційне захворювання з крапельним механізмом передачі, що спричиняється дифтерійними коринебактеріями і характеризується місцевим фібрінозним запаленням (частіше слизових оболонок ротоглотки) і явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної і нервової систем.

Імунізація дітей проти дифтерії в СРСР, що проводилася з 30-х років ХХ ст., дозволила до середини 70-х років практично ліквідувати дифтерію. Вона реєструвалася у вигляді поодиноких випадків, але періодично нагадувала про себе в різних, навіть розвинутих, країнах. А з кінця 80-х – початку 90-х років почалася епідемія дифтерії, яка охопила переважно республіки колишнього СРСР, максимум захворюваності припав на Росію та Україну.

Особливістю даної епідемії є значна перевага серед захворілих дорослого населення над дитячим. Ситуація, що виникла з дифтерією, свідчить про те, що керовані інфекції залишаються підконтрольними лише доти, доки про них пам’ятають, ними займаються. Недотримання графіка щеплень, необгрунтована відмова від них, велика кількість протипоказань негайно призводять до активації епідпроцесу. Враховуючи те, що клінічна картина дифтерії дає характерні зміни в ротоглотці, лікар стоматолог може першим виявити такого хворого і запідозрити діагноз дифтерії. Дуже часто легкі форми захворювання можуть маскуватись під інші інфекційні хвороби, що перебігають з тонзилярним синдромом (ангіни, інфекційний мононуклеоз, локалізовані форми туляремії). 1. Навчальні цілі заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується)


2.1. Студент повинен мати уявлення про: а-1

 • Місце дифтерії в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення дифтерії, внесок вітчизняних вчених в історію дослідження цієї хвороби

 • Статистичні дані щодо поширеності дифтерії, летальності від цієї хвороби в Україні та світі.


2.2. Студент повинен знати: а-2

 • правила госпіталізації хворих на дифтерію;

 • етіологію, епідеміологію;

 • патогенез;

 • роль алергічного та аутоімунного процесів при дифтерії;

 • клінічну класифікацію;

 • клінічну симптоматику перебігу при різних клінічних варіантах;

 • клінічні ознаки ранніх та пізніх ускладнень дифтерії;

 • принципи специфічної та неспецифічної лабораторної діагностики дифтерії та її ускладнень;

 • диференціальну діагностику дифтерії;

 • принципи лікування різних клінічних варіантів дифтерії з урахуванням тяжкості перебігу;

 • протиепідемічні заходи у вогнищі дифтерії;

 • імунопрофілактику;

 • правила виписки;

 • принципи диспансеризації.


^ 2.3. Студент повинен вміти: а=3

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка інфекційного хворого;

 • зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних, властивий для повітряно-крапельних інфекцій;

 • застосувати правила госпіталізації хворих на дифтерію з дотриманням правил протиепідемічної та особистої безпеки;

 • правильно обстежити хворого при підозрі на дифтерію з дотриманням правил протиепідемічної безпеки;

 • виявити основні симптоми та терміни їх появи, локалізацію паталогічного процесу;

 • оцінити макроскопічні зміни при огляді та зібрати матеріал для бактеріологічного дослідження;

 • оформити попередній діагноз відповідно до існуючої класифікації;

 • призначити необхідне лабораторне та інструментальне обстеження, дати інтерпретацію отриманих результатів;

 • провести диференціальну діагностику;

 • скласти план лікування;

 • надати допомогу при виникненні невідкладних станів, властивих для дифтерії;

 • намітити план профілактичних заходів в осередку дифтерії;

 • дати рекомендації щодо диспансерного спостереження в періоді реконвалесценції.


2.4. Творчий рівень :

-розвивати творчі здібності студентів у процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел;

- залучати до роботи у студентському науковому гуртку кафедри;

- запропонувати теми для УДРС та НДРС з найбільш актуальних питань інфекції, наприклад «Диференційна діагностика захворювань, які можуть маскуватись під інфекційними хворобами, що перебігають з тонзилярним синдромом (ангіни, інфекційний мононуклеоз, локалізовані форми туляремії)».


Виховні цілі:

 • Розвивати деонтологічні уявлення в процесі вивчення теми. Вміти дотримуватись правил поведінки біля ліжка хворого, оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з хворим.

 • Розвинути уявлення про вплив соціально-гігієнічних факторів на поширеність дифтерії.

 • На матеріалі теми розвинути почуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій.


^ 3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

3.1.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Властивості збудника, методи специфічної діагностики.

Інтерпретувати отримані результати

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг.ан.крові та сечі; біохімія крові)

Оцінити дані лабораторного

обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження

при порушеннях функції органів і систем різного генезу.

Отолярингологія

Патогенез, клініко-лабораторні ознаки змін в ротоглотці

Провести огляд та діагностувати патологічні зміни

Епідеміологія

Епід.процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі); поширеність патології в Україні і в світі. Стратегію ВООЗ стосовно ліквідації цієї інфекції

Зібрати епідеміологічний анамнез та провести протиепідемічні та профілактичні заходи у вогнищі інфекції

Неврологія

Семіотика ураження НС:

- парези, паралічі

- ураження ЧМ нервів

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи.

Урологія

Клініко-лабораторні ознаки ураження нирок

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти ускладнень.

Оцінити дані імунологічних досліджень

Пропедевтика внутрішніх

хвороб

Основні етапи і методи клінічного обстеження хворого

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити клінічні ознаки патології. Аналізувати отримані дані.Клінічна

фармакологія

Фармакокінетику іфармакодинаміку,побічні ефекти: ПДС,антибіотиків, засобів патогенетичної терапії

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

- ІТШ, дифтерійний круп, ГНН

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу^ 3.2. Структурно-логічна схема змісту теми заняття (дифтерія)
3.3 Рекомендована література

Основна:

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 .

 2. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007


Додаткова:

 1. Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

 2. Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

 3. Інфекційні хвороби /за ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа, 1995.

 4. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей (ред. Лобзина Ю.В.). – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

 5. Покровський В.И, Пак С.Г. та ін. Інфекційні хвороби та епідеміологія, ГОЕТАР МЕДИЦИНА, М, 2000

 6. Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003. – 1036 с.

 7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.^ 3.4. Матеріали для самоконтролю

3.4.1. Питання для самоконтролю


 1. Характеристика збудника дифтерії.

 2. Джерело, механізм, шляхи передачі при дифтерії.

 3. Характер імунітету при дифтерії.

 4. Які органи вражаються при дифтерії?

 5. Класифікація дифтерії.

 6. Класифікація дифтерійного крупу.

 7. Особливості плівок при дифтерії гортані.

 8. Назвати основні фактори агресії дифтерійної палочки.

 9. Основні ланки патогенезу дифтерії.

 10. Клініка загальноінтоксикаційного синдрому при дифтерії.

 11. Особливості перебігу дифтерії гортані.

 12. Зміни в ротоглотці при різних формах дифтерії.

 13. Специфічна лабораторна діагностика дифтерії.

 14. Ускладнення при дифтерії.

 15. Причини смерті при дифтерії.

 16. Принципи лікування дифтерії.

 17. Правила введення протидифтерійної сироватки.

 18. Профілактика дифтерії.


3.4.2. Тести для самоконтролю a=2

вибрати правильну відповіді

1.Найчастіше викликають захворювання такі типи Corynebacteria diptheriae:

1. mitis, gravis;

2. ulсегаns;

3. pyogenes;

4. intermedius;

5. всі типи.

2. Джерелом інфекції при дифтерії можуть бути всі, окрім:

1. хворого маніфестною формою;

2. хворого атиповою формою;

3. хворого ангіною Сімановського-Венсана;

4. бактеріоносія токсигенних штамів;

5. бактеріоносія нетоксигенних штамів.

3. До специфічних ускладнень при важких формах дифтерії ротоглотки відноситься:

1. міокардит, пневмонія;

2. менінгіт, енцефаліт;

3. інфекційно-токсичний шок, міокардит, полірадикулоневрит;

4. гепатит;

5. полірадикулоневрит.

4 Для лікування хворих на дифтерію з позитивною алергічною пробою на пеніцилін слід призначити:

1. гентаміцин;

2. ампіокс;

3. еритроміцин

4. оксацилін;

5. ампіцилін.


5. Доза протидифтерiйної сироватки за умови задовiльного стану хворого на дифтерію:

1. 20 - 30 тис. МО.

2. 50 - 70 тис. МО.

3. 30 - 40 тис. МО.

4. 10 - 20 тис. МО.

5. 5 -10 тис. МО.


3.4.3. Задачі для самоконтролю

Хворий, 28 років, поступив до інфекційного стаціонару на 2-й день хвороби зі скаргами на помірний біль у горлі, помірну слабкість, підвищення температури тіла. Діагноз при направленні: “Лакунарний тонзиліт”.

При огляді: Т 38,2оС. В ротоглотці - на фоні незначного набряку мигдаликів спостерігається сірий наліт у вигляді острівків, що не виходить за їх межі та погано знімається з послідуючою кровоточивістю. Пальпуються помірно збільшені, малоболючі підщелепні лімфовузли. Загальний стан мало порушений. Дихання носом вільне, в легенях хрипів немає. Пульс – 80 уд/хв. Тони серця звучні, ритмічні. Живіт м’який, безболісний.

1. Попередній діагноз

2. План обстеження

3. План лікування


Заповнити таблицю: =3

Диференціальна діагностика при стенозі гортані

Захворювання


Ознаки

Дифтерія

^ Несправжній круп

при ГРВІ

Чужерідне тіло гортані

Розвиток симптомів:

-поступово

- раптово


Температура


Інтоксикація


Кашель:

- грубий, сухий

-грубий вологий

-сухий, приступом


Насморк


Колір шкіри обличчя:

-блідість, ціаноз

 • гіперемія, ціаноз

 • ціаноз


Набряк слизових


Гіперемія слизових


Нальоти^ Визначте клінічні симптоми, які характерні для захворювань, що перебігають з ураженням мигдаликів
п/п

Захворювання


Симптоми

Дифтерія

Ангіна стрепто-кокова

Скарлатина

Інфекц. монону-клеоз

Ангіна Симановсь-кого-Венсана

1.

Підвищення температури тіла
2.

Біль у горлі:

- інтенсивний

- помірний

- незначний

або відсутній


5.

Набряк мигдаликів
6.

Гіперемія слизової мигдаликів, дужок
7.

Наліт фібринозний, знімається із зусиллям
8.

Некротичний характер ураження мигдаликів
9.

Гнійні нашарування на мигдаликах у вигляді пробок, що легко знімаються
10

Одностороннє ураження мигдаликів
11

Регіональний лімфаденіт
12

Лімфаденопатія
13

Висипка на шкірі
14

Гепатомегалія
15

Спленомегалія
Диференціальна діагностика з іншими захворюваннями

Захворювання


Симптоми, ознаки

Дифтерія

Інфекційний

мононуклеоз

Ангіна

Сімановського –

Венсана

Початок захворювання:

 • гостро

 • поступово


Лихоманка:

 • висока

 • помірна


Гіперемія ротоглотки:

 • незначна

 • яскрава


Мигдалики збільшені:

 • значно

 • помірно

 • не збільшені


Характер нальоту:

 • фібринозний

 • гнійний

 • некротичний

 • фолікулярний


Поширеність


Набряк підшкірної

Клітковини


Збільшення печінки і

Селезінки


Біль у горлі^ 4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи.

4.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

 • Оволодіти методикою обстеження хворого на дифтерію

 • Провести курацію хворого на дифтерію

 • Провести диференціальну діагностику дифтерії

 • Скласти план лабораторного обстеження

 • Інтерпретувати результати специфічного обстеження хворого на дифтерію

 • Розпізнати ускладнення дифтерії

 • Скласти план лікування хворого на дифтерію

 • Визначити лікарську тактику в разі виникнення невідкладних станів

 • Оформити медичну документацію за фактом встановлення діагнозу „Дифтерія”.


4.2 Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики дифтеріїЗавдання

Послідовність виконання

Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1.Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на дифтерію

I. З’ясувати скарги хворого.Відокремити скарги, що характеризують синдроми:

- загальної інтоксикації;

- органних уражень;

- додаткових уражень;

2.Провести курацію

хворого

II. З‘ясувати анамнез:

1. Анамнез хвороби


2. Анамнез життя

3. Епіданамнез


III.Провести об’єктивне обстеження.


1. Загальний огляд:

- загальний стан хворого;

- шкіра,

-слизові ротоглотки, лімфатичні вузли;


- голос;Звернути увагу на початок; термін, послідовність виникнення, динаміку

- гарячки;

- болю в горлі;

- змін у ротоглотці;

- набряку;

- інших симптомів;

Виявити перенесені хвороби.

Виявити дані стосовно реалізації повітряно-крапельного механізму передачі, звернути увагу на можливий контакт хворого (реалізація побутового шляху), дані вакцинації;

Пам’ятати: наявність, вираженість, динаміка симптомів зумовлені терміном і тяжкістю перебігу хвороби, залежать від віку хворого, супутньої патології;

Звернути увагу на:

- температуру тіла;

- свідомість;

- блідість шкіри;

-наявність, локалізацію, характер нальоту;

-наявність, локалізацію набряку;

Звернути увагу на:

- набряк слизової ротоглотки значно виражений порівняно з місцевою гіперемією;

- нальоти мають характерний вигляд (щільні, блискучі, сіруватого кольору, важко знімаються – можлива кровоточивість);2. Серцево - судинна система:


- пульс;

- артеріальний тиск;


- аускультація серця;

-підщелепні лімфовузли помірно збільшені і нерідко болісні;

-гучність, ясність, сиплість, гугнявість;

-важкість інтоксикації часто не корелює з характером місцевого процесу;

- Звернути увагу на:

-лабільний пульс (залежить від важкості перебігу),схильність до тахікардії при ускладненнях (ранніх та пізніх міокардитів), може бути стійка брадикардія;

- помірно знижений АТ (значне зниження свідчить про ускладнення!);

- помірна глухість тонів серця;


3. Дихальна система:

-аускультація легень.


4. Нервова система


5. Видільна система:


-наявність ознак зумовлених приєднанням або активацією вторинної мікрофлори та порушенням дихання на фоні невриту чи обтурації;

- характер дихання – везикулярне, жорстке, бронхіальне; послаблене, посилене;

Звернути увагу на:

-можливість (ранніх та пізніх) уражень черепних нервів, що перебігають за типом моно- або поліневритів;

- виявити наявність патологічних ознак при розвитку ускладнень зі сторони нирок (нефрозо-нефриту);

3.

Призначити лабораторні і додаткові досліджен-ня, інтерпрету-вати результати.

1. Загальний аналіз крові.


2. Загальний аналіз сечі.


3. Біохімічні методи:


4.Специфічна діагностика:


6. Серологічні методи:

- РНГА


7. Додаткові методи:

Звернути увагу на типові зміни: помірний нейтрофільний лейкоцитоз (у разі важкої форми-виражений) зі зсувом формули вліво, ШОЕ помірно збільшена;

Відсутність значних змін за типового перебігу, при ускладненнях – підвищений вміст білка, висока питома густина, виявляються цилін, поодинокі змінені еритроцити;

- зміни показників АсАТ, ЛДГ, КФК, ниркових тестів, електролітів, коагулограми при відповідних усклпдненнях;

Призначається незалежно від терміну хвороби бактеріоскопія та бакпосів секрету ротоглотки та носових ходів для виділення культури;

Призначаються в парних сироватках крові з інтервалом 10 діб;


- ЕКГ-дослідження (у динаміці), рентгенографія легень;

- огляд оториноларингологом, при необхідності – невропатологом, кардіологом, урологом^ 5. Матеріали післяаудиторної самостійної роботи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. 3 Гігієна харчування з методами санітарно-гігієнічних досліджень
Хто з посадових осіб санітарно- епідеміологічної служби має право виносити постанову
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. Гігієнічне значення конвекційної і радіаційної температури
Мікроклімат, його оптимальні параметри. Захворювання, пов’язані з дискомфортним впливом мікроклімату на організм людини
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconСанітарно-епідеміологічна служба Міністерства оборони України
Структура державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення теми та мети уроку
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення про зміни законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку
Ви керівник підприємства. Протягом дня Вами отримано 10 інформаційних повідомлень (табл. 1 ). Керуючись наданою інформацією
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція з дисципліни «Цивільний процес» Тема №25 Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах
Лекція обговорена і схвалена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін 01 вересня 20 12 р. Протокол №1
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЗміст о розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconО розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція №4 з патофізіології на тему: «Алергія»
Актуальність: Багато явищ, які супроводжують людину в процесі життєдіяльності, так чи інакше пов'язані з її працездатністю, здоров'ям,...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon37. Основні труднощі слововживання в діловому та професійному мовленні
Труднощі, пов’язані із мовними засобами, слововживанням у текстах документів, посідають одне з перших місць. Причинами цього є незнання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы