Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


НазваниеПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
страница6/14
Размер0.59 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
^

Тематика УДРС та НДРС:

 • Особливості перебігу кору в сучасних умовах.

 • Особливості перебігу краснухи в сучасних умовах.

 • Сучасні методи специфічної діагностики кору та краснухи.

 • Проблеми лікування кору та краснухи сьогодні.
Тема: Герпетичні вірусні інфекції – HSV, VZV, EBV, CMV. Клінічна характеристика простого герпесу. Лікування та профілактика.


1. Актуальність теми: Актуальність проблеми, що розглядається, зумовлена високою розповсюдженістю герпесвірусів серед населення, легкістю зараження, часто латентним перебігом та довічною персистенцією. Герпесвірусні інфекції займають за частотою 3-є місце після серцево-судинної та онкологічної патології, характеризуються різною локалізацією процесу і різноманітною клінікою. За даними ВООЗ, захворювання, викликані вірусами простого герпесу 1-го та 2-го типів, посідають 2-е місце (15,8%) після грипу (35,8%) як причини смерті від вірусних інфекцій.

Інфекційний мононуклеоз (ІМ) - захворювання, що супроводжується різноманітними клінічними і лабораторними проявами, найбільш закономірними з яких є реакція лімфатичних вузлів та гематологічні зміни. До останнього часу його розвиток пов’язували виключно з вірусом Епштейна-Барр (EBV). По мірі збільшення можливостей вірусології та імунології, стало зрозумілим, що подібні патологічні зміни, окрім EBV, можуть викликати й деякі інші збудники, переважно представники родини герпесвірусів. І якщо раніше, щоб не путати з EBV-інфекцією, подібну патологію, зумовлену іншими лімфотропними вірусами описували як мононуклеозоподібний чи мононуклеозний синдром, то останнім часом все частіше в літературі зустрічаються рекомендації об’єднати їх під загальною назвою «ІМ», додаючи етіологічну розшифровку. Однак у більшості випадків етіологічна структура хвороби залишається нерозшифрованою, а перебіг, вихід та наслідки значною мірою залежать від етіології збудника.

Найбільшу увагу привертає гостра форма ІМ, що зазвичай перебігає сприятливо, проте не завершується повною елімінацією збудника. Подальший перебіг набуває латентного характеру, який може ніяким чином не проявляти себе майже все життя людини, але за наявності імунодефіциту можлива реактивація інфекції з тяжким ураженням органів та систем, що клінічно проявляється менінгітами, енцефалітами, полірадікулоневритами, гепатитами та ін. Останнім часом все більша увага приділяється герпесвірусам і як представникам групи ТORCH-інфекцій, доведена їх роль у розвитку гематологічних, неврологічних та онкологічних захворювань; певна роль приділяється у виникненні хвороби Альцгеймера, саркоїдозу, синдрому хронічної втоми та іншої патології. Збудники ІМ виступають опортуністичними інфекціями при СНІДі.


2. Учбові цілі завдання


2.1. Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): a-1

 • значимість та поширеність у світі герпесвірусних захворювань

 • роль герпесвірусів у виникненні патології вагітності та плоду

 • диференційну діагностику інфекційного мононуклеозу.


^ 2.2. Студент повинен знати: а-2

- етіологію та епідеміологію герпетичної інфекції, вітряної віспи, оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій, фактори патогенності збудників;

- клінічні прояви герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- патогенез, терміни виникнення і клінічні прояви ускладнень герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- лабораторну діагностику герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- принципи лікування герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій

- принципи профілактики герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- показання до госпіталізації при герпетичній інфекції, вітряній віспі оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- тактику ведення хворих у разі виникнення невідкладних станів;

- прогноз захворювання залежно від тяжкості та форми герпетичної інфекції, вітряної віспи, оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

- правила виписки із стаціонару та правила диспансеризації реконвалесцентів;

- поняття про маніфестні та латентні форми, носійство, персистенцію, рецидив та загострення;

- класифікацію інфекційних хвороб за тривалістю перебігу;

- етіологію та епідеміологію інфекційного мононуклеозу;

- клінічні прояви інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

- атипові форми перебігу інфекційного мононуклеозу;

- синдром інфекційного мононуклеозу при інфекційних хворобах;

- основні ланцюги патогенезу інфекційного мононуклеозу;

- основні критерії тяжкості інфекційного мононуклеозу;

- особливості ураження герпесвірусами центральної нервової системи;

- особливості ураження ротоглотки при інфекційному мононуклеозі;

- особливості ураження печінки при інфекційному мононуклеозі;

- токсико-алергійні прояви при інфекційному мононуклеозі та їх причини;

- ускладнення та наслідки інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

- особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у разі ко- та суперінфекції;

- поняття про синдром хронічної втоми, його клінічні прояви та причини виникнення;

- гематологічні зміни при інфекційному мононуклеозі;

- клінічні проблеми ранньої діагностики інфекційного мононуклеозу;

- діагностичну цінність ультразвукового дослідження при інфекційному мононуклеозі;

- роль герпесвірусів в патології вагітних та плоду;

- принципи лікування інфекційного мононуклеозу;

- противірусну терапію інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

- показання для глюкокортикостероїдної терапії при інфекційному мононуклеозі;

- особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих на СНІД.


2.3. Студент повинен вміти: а-3

 1. Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

 2. Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних.

 3. Обстежити хворого і виявити основні симптоми, особливості патологічних проявів і терміни їх зникнення.

 4. Проаналізувати лабораторні данні.

 5. Провести диференційний діагноз.

 6. Скласти план лабораторного обстеження хворого.

 7. Скласти індивідуальну терапію з урахуванням етіології, патогенезу, віку хворого, тяжкості, періоду хвороби, наявності невідкладних станів.

 8. Дати рекомендації по нагляду, режимі та дієті харчування в періоді реконвалесценції.


2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних і підготовлених студентів): а-4

Розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел: залучати до роботи у студентському науковому гуртку кафедри; запропонувати теми для рефератів з найбільш актуальних питань.


3. Міжпредметне інтегрування:
Дисципліна

Знати

Вміти
Мікробіологія

Етіологію герпесвірусних інфекцій

Проводити вірусологічні дослідження, вміти оцінити дані досліджень ПЛР
Анатомія, патанатомія, гістологія

Будову шкіри, дихальної та центральної нервової систем, гістологічні зміни при їх ураженні герпесвірусами.

Визначити гістологічні зміни слизової оболонки дихальних шляхів, шкіри, слизових,ЦНС, мікроско-пічне дослідження)
Епідеміологія

Шляхи передачі, механізм зараження при герпесвірусних інфекціях

Проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у вогнищі інфекції.
Імунологія та алергологія

Механізм ураження шкіри, дихальної та центральної нервової систем при герпесвірусних інфекціях.

Методику проведення серологічних досліджень.

Вміти оцінити дані імунологічних досліджень.
Нервові хвороби

Семіотику враження нервової системи:

 • загальномозковий с-м

 • вогнищевий с-м

 • гіпертензійний с-м

 • менінгіальний с-м

 • вегето-судинний с-м

Визначити клінічні симтоми:

 • загальномозковий

 • вогнищевий

 • гіпертензійний

 • менінгіальний

 • вегето-судиннийПропедевтика дитячих хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Проаналізувати дані клінічного обстеження хворого в тому числі лабораторні.
Фармакологія

Основні лікарські засоби фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Знати вікові дози препаратів.

Вміти виписати рецепти на основні препарати таких фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

антигістамінні
Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • гіпертермічний

 • набряк мозку

 • перитоніт

 • судомний синдром

Надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах


Наступні дисципліни
Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення при герпесвірусних інфекціях. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу із герпесвірусними інфекціями. Розпізнати герпесвірусні інфекції, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення у разі вперше встановленого діагнозу. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.
Внутрішньопредметна інтеграція
Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладненнягерпесвірусних інфекцій. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику герпесвірусних інфекцій з іншими інфекційними хворобами. Розпізнавати різні клінічні форми герпесвірусних інфекцій, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


4. Структурно-логічна схема:VZV-інфекція


етіологія

Varicella (herpes) zoster (VZV)


Джерело – людина, хвора на вітряну віспу або оперізувальний герпес. Шляхи передачі: крапельний, контактний, перінатальний. Сприйнятливість висока.


епідеміологіяпатогенез


клінічна класифікація

вітряна віспа


оперізувальний герпес


гангліошкірна форма

очна форма

синдром Ханта


гангренозна (некротична) форма


менінгоенцефалітична форма


клініка

^ ВІТРЯНА ВІСПА


інкубаційний період

продромальний період

період висипу

період реконвалесценції


екзантема (на голові, плечах, грудях, животі, стегнах): гіперемія шкіри→папула→

везикула→

кірочка

помірна слабкість, нездужання, погіршення апетиту, субфебрильна температура
енантема (на слизовій оболонці щік, піднебіння, язика або ясен): маленькі везикули→ерозії (іноді – на слизовій оболонці порожнини рота – афти, покриті жовтувато-сірим нальотом)

тяжкі форми (бульозна, пустульозна, геморагічна, гангренозна): t=38,5-39,5ºС, озноб, слабкість, біль голови, м`язів


оперізувальний герпесгангліошкірна форма: гострий початок, пропасниця, озноб, слабкість, біль голови, м`язів, різкі болі на місці наступних висипань→висип – за ходом чутливих нервів: гіперемія шкіри→папула→везикула→кірочка

очна форма: дуже тяжкий перебіг, ураження трійчастого (гасерова) вузла; висип – за ходом гілок трійчастого нерву (на слизових оболонках ока, носа, на шкірі обличчя, часто з втягненням очного яблука); специфічний вірусний кератит, рідше – ірит, глаукома


синдром Ханта (ураження вух): ураження колінчастого ганглія; висип – на вушній раковині, у зовнішньому слуховому проході, може розвинутись параліч лицьового нерву

гангренозна (некротична) форма: глибокі ураження шкіри з виникненням рубців


менінгоенцефалітична форма (рідко): тяжкий перебіг, висока летальність (більше 60%); гангліошкірні прояви→симптоми менінгоенцефаліту (атаксія, галюцинації, геміплегія, менінгеальні ознаки)ускладнення

постгерпетична невралгія

пневмонія

гепатит


сегментарний мієліт

укривання виразками рогівки

міокардит


герпетична інфекція

бешиха

екзема

піодермія

диференційний діагноз (з такими захворюваннями)


імпетиго

лікарський дерматит

контактний дерматит

вторинний сифіліс


лабораторна діагностика

виявлення віріона, визначення генома вірусу та його антигенів у вмісті везикул, мазках-відбитках зі слизових оболонок, зіскрібах з уражених слизових оболонок та біоптатах органів

виявлення вірусу класичним вірусологічним методом з вмісту елементів висипу на культурі ембріональних клітин
виявлення багатоядерних гігантських клітин у зіскрібах з основи елементів висипу в мазках, пофарбованих за Тцанком
виявлення тілець Арагао у клітинах везикульозної рідини в мазках, пофарбованих серебрінням
виявлення антитіл до антигенів вірусу (РЗК, IФА, тест флюоресценції антитіл до мембранних антигенів)
противірусні препарати: ацикловір, валацикловір, фамцикловір, ганцикловір

етіотропна терапія

лікування


специфічна імуноглобулінотерапія


інтерферони: лаферон, віаферон, роферон,

інтрон-А


індуктори інтерферонів: аміксин, неовір, інозит (гропринозин), циклоферон


патогенетична та симптоматична терапія

дезінтоксикація


антибіотики


місцеве лікування


профілактика

імуноглобулін (для осіб з імунодефіцитом)

^ EBV-, CMV-інфекція. Інфекційний мононуклеоз.


EBV, CMV

Етіологія


Хворий

Вірусоносій

Епідеміологія

а) джерело


Повітряно-краплинний

Трансфузійний

Статевий

Вертикальний

в) спосіб інфікування

Патогенез


А) фази


Клініка


Типова

Атипова

ЛегкаСередньотяжкаТяжка

А) за типом
В) за ступенем тяжкості


С) клінічні варіанти

перебігу


Д) Основні клінічні симптоми


ЛімфаденопатіяАнгіна

Спленомегалія

Картина крові


Е
Розрив селезінки

Анемія

Отит

Пневмонія

Неврити

Енцефалопатія
) Ускладнення

Міо- та перикардити

Менінгоенцефаліт

Печінкова недостатність

Д
Вірусний гепатит

Дифтерія

Лейкоз

Ангіна

Туляремія
иференційний

діагноз


Висипний тиф

Черевний тиф

Лімфогранулематоз

Лабораторна

д
Гематологічна


Серологічна

Неспецифічна


Цитологічна

іагностикаЛ
СпецифічнеПатогенетичне

СимптоматичнеЕтіотропне (CMV)


ікуванняІнфекційний мононуклеоз як поліетіологічне захворюванняІнфекційний мононуклеоз

1.

Етіологія


EBV, CMV, HHV6, EBV+CMV

2.

Епідеміологія

Джерело інфекції – хворі та носії (безсимптомні форми).

Механізм зараження:

 • повітряно-крапельний

 • контактний

 • статевий

 • вертикальний

 • трансплантаційний
3.

Патогенез

Інфекційно-алергічні та імунні ураження, гіперергічна реакція.

4.

Імунітет

Після перенесеної гострої форми пожиттєва персистенція, у разі імунодепресії – рецидиви, з можливим ураженням всіх органів, онкогенна дія

5.

Патанатомія

Лімфопроліферативні процеси

6.

Класифікація

-EBV,CMV,HHV6,EBV+CMV

-Маніфестний, субклінічний

-Типовий, атиповий

-Гострий, затяжний, хронічний

7.

Клініка

Генералізована лімфаденопатія, лихоманка, біль в горлі, гепатоспленомегалія, можливі висипка та жовтяниця

8.

Лабораторні дослдження

Загальн клінічні аналізи

ПЛР

ІФА

9.

Диф. діагноз

Ангіна

Дифтерія

СНІД

Аденовірусна інфекція

Лімфогранулематоз

10.

Лікування

Антибактерійні препарати у разі тонзиліту, вторинних ускладнень та при застосуванні кортикостероїдів. Останні застосовують при тяжких формах (токсикоз-алергійні реакції, гіперспленізм).

11.

Профілактика

Специфічної – немає.


Показання до госпіталізації:

 • епідеміологічні – проживання в організованих колективах (гуртожитки, казарми);

 • клінічні – тяжкість захворювання (ускладнення).

 • Додатково до стуктурно-логічної схеми у розділі 5 «Зміст теми» можуть бути використані за розсудом кафедр таблиці диф. діагностики, тези (залежно від складності теми, її новизни, наявності чи відсутності лекцій тощо), перелік нормативних документів МОЗ, що регламентують порядок обстеження, профілактичних заходів, лікування тих чи інших інфекційних хвороб, які увійшли до теми заняття.


7.Матеріали методичного забезпечення заняття:


^ 7.1. Підготовчий етап.


7.1.1.Питання для фронтального опитування: a=2


 1. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать герпесвірусні інфекції?

 2. Шляхи передачі герпесвірусних інфекцій.

 3. Стадії патогенезу різних проявів герпесвірусних інфекцій.

 4. Клінічна класифікація герпесвірусних інфекцій.

 5. Основні симптоми різних нозологічних форм герпесвірусних інфекцій.

 6. Особливості перебігу різних проявів герпесвірусних інфекцій у хворих на СНІД.

 7. Ускладнення різних проявів герпесвірусних інфекцій.

 8. Основні причини смерті різних нозологічних форм герпесвірусних інфекцій..

 9. План обстеження хворого з різними формами герпесвірусних інфекцій.

 10. Зміни в лікворі при ураженнях нервової системи, спричинених герпесвірусами.

 11. Методи специфічної діагностики герпесвірусних інфекцій.

 12. Інтерпретація результатів залежно від терміну хвороби і матеріалу дослідження.

 13. Етіотропна терапія герпесвірусних інфекцій: дози, шлях введення, тривалість лікування.

 14. Принципи патогенетичної терапії герпесвірусних інфекцій

 15. Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 16. Етіологічна структура інфекційного мононуклеозу.

 17. Класифікація інфекційного мононуклеозу.

 18. Клінічні варіанти перебігу інфекційного мононуклеозу.

 19. Ускладнення та наслідки інфекційного мононуклеозу.

 20. Особливості ураження ротоглотки при інфекційному мононуклеозі.

 21. Особливості ураження печінки при інфекційному мононуклеозі.

 22. Основні клінічні прояви інфекційного мононуклеозу.

 23. Характер змін в гемограмі при інфекційному мононуклеозі.

 24. Критерії тяжкості інфекційного мононуклеозу.

 25. Ультразвукова діагностика при інфекційному мононуклеозі.

 26. Основні етапи патогенезу при інфекційному мононуклеозі.

 27. Принципи лікування інфекційного мононуклеозу.

 28. Правила виписки хворих при інфекційному мононуклеозі.


7.1.2. Тести 2-го рівня: a=2

вибрати правильні відповіді

ВАРІАНТ 1

 1. До якого класу мікроорганізмів відноситься збудник інфекційного мононуклеозу?
А. Бактерії
Б. Віруси
В. Гриби

Г. Найпростіші

Д. Гельмінти

2. Специфічні методи діагностики герпесвірусних інфекцій.
А. Гемокультура

Б. ІФА

В. ПЛР


Г. РНГА

Д. Копроурінокультура

3. Основний елемент висипки при герпетичній інфекції.

А. Папула

Б. Пустула

В. Везикула

Г. Розеола

Д. Петехія

4. Хірургічні ускладнення інфекційного мононуклеозу.

А. Розрив селезінки

Б. Шлункова кровотеча

В. Кишкова кровотеча

Г. Абсцес печінки
^

Д. Асцит

5. Клінічні форми герпетичної інфекції.

А. Панарицій


Б. Коліт

В. Міокардит

Г. Екзема

Д. Проктит

ЕТАЛОНИ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ

1. Б

2. Б В

3. В

4. А

5. А Г Д


^ 7.2. ОСНОВНИЙ ЕТАП

7.2.1. Сиатуаційні задачі a=2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. 3 Гігієна харчування з методами санітарно-гігієнічних досліджень
Хто з посадових осіб санітарно- епідеміологічної служби має право виносити постанову
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. Гігієнічне значення конвекційної і радіаційної температури
Мікроклімат, його оптимальні параметри. Захворювання, пов’язані з дискомфортним впливом мікроклімату на організм людини
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconСанітарно-епідеміологічна служба Міністерства оборони України
Структура державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення теми та мети уроку
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення про зміни законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку
Ви керівник підприємства. Протягом дня Вами отримано 10 інформаційних повідомлень (табл. 1 ). Керуючись наданою інформацією
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція з дисципліни «Цивільний процес» Тема №25 Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах
Лекція обговорена і схвалена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін 01 вересня 20 12 р. Протокол №1
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЗміст о розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconО розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція №4 з патофізіології на тему: «Алергія»
Актуальність: Багато явищ, які супроводжують людину в процесі життєдіяльності, так чи інакше пов'язані з її працездатністю, здоров'ям,...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon37. Основні труднощі слововживання в діловому та професійному мовленні
Труднощі, пов’язані із мовними засобами, слововживанням у текстах документів, посідають одне з перших місць. Причинами цього є незнання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы