Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


НазваниеПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
страница7/14
Размер0.59 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Задача 1


Хворий 17 років, поступив до інфекційного відділення на 4 добу хвороби. Захворювання пов'язує з переохолодженням, коли з'явився сильний біль у горлі, що зберігається і сьогодні. З першого дня хвороби відзначається висока (39,0 – 39,50С) лихоманка. Місцеве застосування антисептиків до покращення стану не призвело.

Об-но: В ротоглотці – якрава гіперемія слизової оболонки, гіпертрофія (II cтупеню) піднебінних мигдаликів, що вкриті гнійними нашаруваннями, які легко знімаються шпателем та не виходять за їх межі. Збільшені в розмірах шийні лімфовузли. З боку інших органів та систем патології не виявлено.

1.Сформулюйте клінічний діагноз.

2.План обстеження

3.Лікування.


7.3. Заключний етап

7.3.1. Тести 3-го рівня a=3


Особливості продуктивної, латентної та трансформаційної герпесвірусної інфекції у людиниВірус

Типова первинна інфекція

Типова реци-дивуюча інфекція

Інфекція у імуно-некомпетент-них

Стан латенції

Асоціація з онкологіч-ними захворюваннями

ВПГ1

Гінгівостоматит кератоконюктивіт шкіряний герпес геніальний герпес енцефаліт

Herpes labialis кератоконюктивіт шкіряний герпес енцефаліт

Гінгівостоматит

кератокон'юктивіт, шкіряний герпес, езофагіт, пнемоніт, гепатит

Чутливі нейрони

?

ВПГ2

Геніальний герпес шкіряний герпес гінгівостоматит менінгоенцефаліт герпес новонарод-жених

Геніальний герпес шкіряний герпес асептичний менінгіт

Геніальний герпес шкіряний герпес генералізована інфекція

Чутливі нейрони

Рак шийки матки

VZV

Вітряна віспа, оперізувальний лишай

Оперізувальний лишай

енцефаліт, менінгіт, гепатит, пневмонія, невріти

Чутливі нейрони

?

EBV

Мононуклеоз, гепатит, менінгіт, енцефаліт

Хронічний мононуклеоз, СХВ, та ін.

Лімфопроліферативний синдром, лейкоплакія

В-лімфо-цити

Лімфома Беркіта, CNS-лімфома, лімфогранулематоз, лейкоміо-саркома та ін.

CMV

Мононуклеоз, гепатит, вроджена цитомегалія

Хронічна CMV-інфекція: СХВ менінгіт, енцефаліт та ін.

Гепатит, ретинит, пневмоніт, енцефаліт, коліт

Моно-цити, ней-трофіли

Рак гортані^ Препарати, які застосовують при лікуванні інфекцій, викликаних -герпесвірусами

1-3-го типів (гострий період)


Препарати

-герпесвіруси 1-3-го типів

Цифран

-

Ацикловір

+

Стрептоміцин

-

Лаферон

+

Преднізолон

-

Аміксин

+

Нестероїдні протизапальні

-

Лінімент циклоферона (місцево)

+

Специфічна імуноглобулінотерапія (в/м, в/в)

+

Ампіцилін

-


^ Лабораторний контроль за ефективністю лікування захворювань, які викликані вірусом простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1)


Заходи

ВПГ-1

ДНК-діагностика

+

Біопсія

-

Імунофлюоресцентна діагностика антигенів

+

Дуоденальне зондування

-

Визначення антитіл IgM

+

Контроль ліпідограми

-

Контроль імунограми

+^ Динаміка клінічних симптомів при вітряній віспі*


№ з/п

Ознаки

Термін

А

Б

В

1.

Середня тривалість інкубаційного періоду

1-2 дні

1-2 тижні

2-3 тижні

2.

День появи температури від початку хвороби

1-2

3-4

5-6

3.

Тривалість гарячки (дні)

2-7

7-14

14-28

4.

Тривалість підсипань (дні)

1-2

3-4

4-6

5.

Поліморфний висип (з якого дня)

1-2

3-4

5-6


1 Б 2 А 3 А 4 В 5 Б


Література по темі заняття:

Основна:

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров'я, 2001.

 2. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 3. Тітов М.Б. Інфекційні хвороби. – Київ: Вища школа,1995.

 4. Лобзин Ю.В. Руководство по инфекционным болезням Санкт-Петербург: Фолиант, 2003.

 5. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001.Тема: Поняття про ентеротоксигенні та ентероінвазивні діареї.

Шигельоз. Клініка, діагностика, лікування.


^ 1. Актуальність теми:

Шигельоз відноситься до числа найбільш розповсюджених в усьому світі кишкових інфекцій. В країнах Африки, Латинської Америки, Азії він є однією з основних причин смерті дітей віком до 5 років. Останнім часом відмічається тенденція до росту захворюваності не тільки в цих країнах, але і в країнах Східної Європи, державах СНГ, в тому числі і в Україні.

Боротьба із шигелами складна через поліморфізм клінічних проявів, різноманіття факторів передачі збудників, високу сприйнятливість при нетривалості видоспецифічного імунітету після перенесеної хвороби, через високу адаптаційну здатність шигел, резистентність їх до антимікробних засобів.

Шигельоз зустрічається повсюдно як у вигляді конкретних спорадичних випадків, так і епідспалахів, що потребує знання цієї інфекції.

Проблема амебіазу також набуває особливого значення у зв’язку з розширенням контактів з різними країнами, збільшенням числа туристичних і ділових поїздок у регіони з жарким кліматом. При цьому створюються реальні умови для зараження у зв’язку з високим рівнем захворюваності корінного населення. За висновками ВООЗ (1988), амебіаз є однією з найважливіших медичних і соціальних проблем у західних і південно-східних регіонах Африки, Південно-Східній Азії, Китаї, Латинській Америці, де число осіб, інвазованих дизентерійною амебою, складає 20-70%.

У зонах помірного клімату амебіаз реєструють у вигляді спорадичних випадків, однак відсутність настороженості лікарів і знання цієї патології робить статистичні дані про захворюваність на амебіаз у цих регіонах не цілком достовірними, тим більше що носійство дизентерійної амеби у разі ретельного обстеження виявляються у 5-15% обстежуваних і тут. У нашій країні спорадичні випадки амебної дизентерії зустрічаються переважно на півдні. У країнах СНД найбільш неблагополучними є держави Середньої Азії і Закавказзя, де носійство виявлено в 15-35% жителів.


^ 2. Навчальні цілі заняття:

2.1. Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): a-1

 • мати уявлення: про місце шигельозу, амебіазу в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення, науковий внесок вітчизняних та зарубіжних вчених в історію наукових досліджень у цій галузі.

 • ознайомитися: із статистичними даними щодо поширеності шигельозу та амебіазу, частоти ускладнень, носійства в Україні і в світі на сьогодні.


2.2. Студент повинен знати: а-2

 • етіологію шигельозу, амебіазу;

 • епідеміологію шигельозу, амебіазу, особливості сучасного епідеміологічного процесу;

 • патогенез;

 • класифікацію клінічних форм шигельозу, амебіазу;

 • особливості перебігу шигельозу в залежності від клінічної форми та виду збудника;

 • клінічні прояви амебної дизентерії та позакишкового амебіазу;

 • можливі ускладнення шигельозу та термін їх появи;

 • ускладнення амебної дизентерії та позакишкового амебіазу;

 • методи діагностики шигельозу, амебіазу;

 • принципи лікування хворих на шигельоз, амебіаз;

 • тактику ведення хворих у разі виникнення невідкладних станів;

 • принципи профілактики;

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів.2.3. Студент повинен вміти: а-3

 • дотримуватися основних санітарно-протиепідемічних правил роботи біля ліжка хворого на шигельоз, амебіаз;

 • зібрати анамнез хвороби, оцінити епідеміологічні дані (вживання харчових продуктів, які не зазнають перед вживанням термічної обробки, спілкування з хворим на шигельоз чи носієм, перебування в регіонах, ендемічних щодо амебіазу);

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми шигельозу, амебіазу, обґрунтувати попередній діагноз;

 • визначити наявність у хворого специфічних ускладнень;

 • провести диференційну діагностику шигельозу, амебіазу з захворюваннями, які перебігають з подібною симптоматикою;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу “шигельоз”, “амебіаз” (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення – Ф.058);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження, в тому числі і специфічних методів діагностики;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, клінічної форми хвороби, тяжкості перебігу, наявності ускладнень, алергологічного анамнезу, супутньої патології, виписати рецепти;

 • надати невідкладну допомогу при інфекційно-токсичному, гіповолемічному шоці;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції.


2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних студентів): а-4

 • розвивати творчі здібності студентів у процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел;

 • залучати студентів до роботи в студентському науковому гуртку кафедри;

 • запропонувати теми для УДРС та НДРС з найбільш актуальних питань, наприклад: „Узагальнення результатів обстеження хворих із кишковими інфекціями за даними обласної інфекційної лікарні”; „Узагальнення досвіду протиепідемічної роботи в осередку кишкових інфекцій”, „Особливості лабораторної діагностики амебіазу”, ”Диференційна діагностика діарей” тощо.


^ 3. Виховні цілі (цілі розвитку особистості ):

 1. Розвинути деонтологічні уявлення в процесі вивчення теми. Дотримуватись правил поведінки біля ліжка хворого, принципів лікарської деонтології. Вміти встановлювати психологічний контакт з хворим і його родиною.

 2. Розвинути уявлення про вплив соціально-гігієнічних факторів на поширеність шигельозу, амебіазу.

 3. На матеріалі теми розвинути почуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій.


^ 4. Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Нормальна анатомія

Анатомічну будову шлунково-кишкового тракту людини
Мікробіологія

Таксономічні властивості шигел, антигенну структуру, ріст, розмноження, культивування, ідентифікацію збудника.

Властивості дизентерійної амеби, форми існування її в організмі людини, методи специфічної діагностики амебіазу.

Проводити необхідний об’єм специфічних лабораторних досліджень (засів матеріалу на поживні середовищапри шигельозі, паразитоскопія при амебіазі)


Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики.Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг. ан. крові, сечі, випорожнень, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного ґенезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функції органів і систем різного ґенезу.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки кишкової кровотечі, перитоніту, тактику невідкладної допомоги.

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія

Фамакокинетику і фармакодинаміку, побічні ефекти препаратів, що застосовуються для лікування шигельозу, амебіазу, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти.

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічні прояви, можливі ускладнення шигельозу, амебіазу. Принципи профілактики і лікування. Тактику ведення хворих в амбулаторних умовах, показання до госпіталізації.

Проводити диференціальну діагностику шигельозу, амебіазу з хворобами, які перебігають з подібною клінічною симптоматикою. Розпізнати захворювання, інтерпретувати дані лабораторного обстеження, організувати протиепідемічні заходи в осередку, визначити необхідність госпіталізації, дати рекомендації щодо наступного нагляду та лікування, заповнити екстрене повідомлення в СЕС на інфекційного хворого (Ф.058). Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.


Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення шигельозу, амебіазу. Особливості перебігу в залежності від клінічної форми, принципи лікування і профілактики.

Проводити диференціальну діагностику амебіазу з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати захворювання, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Диференційовано призначити етіотропну, патогенетичну та симптоматичну терапію.

Розробити рекомендації хворому щодо харчування, режиму, професійної діяльності, відпочинку та інших елементів особистої гігієни.

^ 5. Зміст теми заняття:

Шигельоз

АмебіазДиференційна діагностика гострої діареї
Диференційна діагностика гострої діареїШигельоз

Сальмонельоз

Амебіаз

Псевдотубер-

кульоз

1

Етіологія

Бактерія, фактори патогеннності

Бактерія, фактори патогеннності

Найпростіше, протеолітичні ферменти

Бактерія, фактори патогеннності

2

Епідеміо-логія

Джерело-хворий, носій; Механізм-

фек-оральний;

Шляхи-водний, харчовий, контактний;

Сезонність-

літньо-осіння;

Сприйнятливість-загальна

Джерело-хворий, носій; Механізм-

фек-оральний;

Шляхи-харчовий, водний;

Сезонність-

літньо-осінній;

Сприйнятливість-загальна

Джерело-хворий

носій; механізм-фек-оральний;

Шляхи-харчовий, водний;

Сезонність-

весінньо-осіння;

Сприйнятливісь-

загальна (частіше-чоловіки)

Джерело-тварини, гризуни,птахи, грунт; Механізм-фек-оральний;

Шляхи-харчовий,водний,

контактний,

Сезонність-

осінньо-зимова;

Сприйнятливість загальна

3

Патогенез

Інф.-алергічне ураження, гіперергічна реакція

Інф.-алергічне ураження, гіперергічна реакція

Інфекційне

ураження, обумовлене дією

протеолітичних

ферментів

Інф.-алергічне ураження, гіперергічна реакція

4

Патанатомія

Набряк, судинні порушення,

крововиливи, некроз

Набряк,

сдинні порушення,

крововиливи, ерозії

Набряк, судинні порушення,

крововиливи,

виразки

Набряк,судинні порушення, крововиливи,

ЦИК, аутоантитіла

5

Імунітет

Нетривалий, видо- та

типоспецифічний

Нетривалий,

видо- та типоспецифічний

Слабкий, нетривалий

Нетривалий, видо- та типоспецифічний

6

Класифі-

кація

Форми:

Колітична, ентероколітична,

гастроентероколі-

тична;

Перебіг: гострий, затяжний,

носійство;

Важкість: стерта, легка, середня, важка, дуже важка;

Форми:

1) локалізовані:

гастритична, гастроентеритичнагастроентероколі-тична;

ентероколітична,

2)генералізовані:

-тифоподібна,

-септикопіємічна

Перебіг:

субклінічний,

гострий, носійство

Важкість: стерта, легка, середня, важка,дуже важка;

Вогнищеві форми: менінгит, абсцеси, плевропульмональні хвороби.

Форми: 1)носійство, амебна дизентерія,

позакишковий амебіаз;

Хар-ер перебігу:

безперервно

прогресуючий, рецидивуючий;

Тривалість перебігу:гострий,

підгострий, хронічний;

Важкість: стерта, легка, середня, важка, дуже важка;


Форми:

1)локалізовані-інтестинальні:

гастроентерит, ентерит, термінальний ілеїт;

абдомінальні: аппендицит, мезаденіт;

2)генералізовані: жовтянична, артралгічна, міалгічна, екзентематозназна,катаральна, менінгеальна;

Тривалість

перебігу:гострий (циклічний, ациклічний),

затяжний (безперервний, рецидивуючий), хронічний;

Важкість:

стерта, легка, середня, важка, латентна;

7

Клініка

Загально-інтокси-

каційний индром, дистальний коліт,

Загально-інтокси-

каційний индром, гастроентерит,

неводнення

Синдром проксимального коліту

Загально-інтокс.

синдром,екзантема катаральний,

артралгічний, міалгічний, синдром раження кишечника

8

Лабораторні дослідження

ЗАК+гематокрит, ЗАС,

копрцитограма,

Б/х крові, ЕКГ,

Коагулограма,

РНГА, РІФ, бакпосів випорожнень

ЗАК+ гематокрит, ЗАС, копрцитограма,

Б/х крові, ЕКГ,

Коагулограма,

РНГА, РІФ, бакпосів крові випорожнень та


ЗАК, ЗАС, копрцитограма,

Паразитоскопія свіжовипорожнених фекалій

ЗАК+гематокрит,

ЗАС, копрцитограма,

Б/х крові, Коагулограма,

ЕКГ, УЗД ОЧП,

РНГА, РІФ, бакпосів крові, сечі, жовчі,

випорожнень

9

Дифдіагностика

ХТІ, НВК, рак прямої кишки

ХТІ, холера,

Ешерихіоз

Балантідіаз, лямбліоз.

кампілобактеріоз

Киш. єрсиніоз, ВГА,ЕBVінфекція,

10

Лікування

Хіміопрепарати (нітроксоліни, оксихінолони, фторхінолони), дезинтоксикаційна регідратаційна терапія, ферменти, пробіотики

Хіміопрепарати (нітроксоліни, оксихінолони, фторхінолони), дезинтоксикаційна та регідратаційна терапія, ферменти, пробіотики

Амебоциди (прямої дії, тканинні та універсальні), патогенетична терапія

Антибіотики (левоміцетин,

аміноглікозиди, тетрациклін), ГКС, НПЗП,

дезинтоксикаційна та регідратаційна терапія, ферменти, пробіотики

11

Профілактика

Активної немає

Активної немає

Активної немає

Активної немає


Література по темі заняття:

Основна:

 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 – 903 с.

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – 567 с.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. – Санкт-Петербург: Фолиант,2003. – 931 с.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

 • Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998. – 412 с.

 • Покровский В.И., Ющук Н.Д. Бактериальная дизентерия. – М.: Медицина, 1994. – 256 с.

 • Івахів О.Л., Грицько Р.Ю., Киселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань. – Тернопіль, 2006. – 233 с.

 • Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2002. – 361 с.

 • Дифференциальная диагностика инфекционных болезней / Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев А.П., Лесников А.А. – Ленинград: Медицина, 1991. – 336 с.

 • Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.


Питання для самоконтролю:

 1. Сучасний стан захворюваності на шигельоз в Україні, світі.

 2. Основні серогрупи шигел, їх морфологічні властивості.

 3. Стійкість збудника до дії факторів зовнішнього середовища.

 4. Фактори патогенності шигел.

 5. Джерело інфекції, механізм та основні шляхи інфікування.

 6. Стадії патологічного процесу при шигельозі.

 7. В якому відділі кишківника переважно локалізується патологічний процес при шигельозі?

 8. Морфологічні зміни в стінці товстої кишки при шигельозі.

 9. Патогенез виникнення тенезмів при шигельозі.

 10. Клінічна класифікація шигельозу.

 11. Особливості перебігу шигельозу в залежності від клінічної форми та виду збудника.

 12. Клініка колітичного синдрому в період розпалу хвороби.

 13. Типові клінічні прояви порушень з боку дигестивної системи при шигельозі.

 14. Опорні симптоми шигельозу у розпалі хвороби.

 15. Клініка діарейного синдрому при шигельозі, характеристика випорожнень при шигельозі.

 16. Специфічні кишкові та поза кишкові ускладнення шигельозу.

 17. План обстеження хворого на шигельоз.

 18. Гемограма хворого на шигельоз у періоді розпалу хвороби.

 19. Копрограма хворого на шигельоз у періоді розпалу хвороби.

 20. Методи специфічної діагностики шигельозу. Інтерпретація результатів досліджень.

 21. Основні діагностичні ознаки шигельозу.

 22. Принципи терапії хворих на шигельоз.

 23. Етіотропна терапія шигельозу: дози, шлях введення, тривалість призначення.

 24. Терміни і правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 25. Профілактика шигельозу.

 26. Терміни диспансерного нагляду.

 27. Сучасний стан захворюваності на амебіаз в Україні, світі.

 28. Форми існування дизентерійної амеби в організмі людини, їхособливості.

 29. Стійкість збудника до дії факторів зовнішнього середовища.

 30. Джерело інфекції, механізм та основні шляхи інфікування.

 31. Клінічна класифікація амебіазу.

 32. Основні стадії патологічного процесу при амебіазі.

 33. Особливості клінічного перебігу амебної дизентерії.

 34. Клініка діарейного синдрому при амебіазі.

 35. Клінічні ознаки позакишкового амебіазу

 36. Можливі ускладнення амебіазу.

 37. План обстеження хворого на амебіаз.

 38. Копрограма хворого на амебіаз у періоді розпалу хвороби.

 39. Методи специфічної діагностики амебіазу.

 40. Основні діагностичні критерії амебіазу.

 41. Принципи терапії хворих на амебіаз.

 42. Характеристика амебоцидних препаратів.

 43. Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 44. Профілактика амебіазу (специфічна, неспецифічна).

 45. Строки диспансерного нагляду.Матеріали післяаудиторної самостійної роботи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Похожие:

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. 3 Гігієна харчування з методами санітарно-гігієнічних досліджень
Хто з посадових осіб санітарно- епідеміологічної служби має право виносити постанову
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. Гігієнічне значення конвекційної і радіаційної температури
Мікроклімат, його оптимальні параметри. Захворювання, пов’язані з дискомфортним впливом мікроклімату на організм людини
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconСанітарно-епідеміологічна служба Міністерства оборони України
Структура державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення теми та мети уроку
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення про зміни законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку
Ви керівник підприємства. Протягом дня Вами отримано 10 інформаційних повідомлень (табл. 1 ). Керуючись наданою інформацією
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція з дисципліни «Цивільний процес» Тема №25 Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах
Лекція обговорена і схвалена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін 01 вересня 20 12 р. Протокол №1
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЗміст о розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconО розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція №4 з патофізіології на тему: «Алергія»
Актуальність: Багато явищ, які супроводжують людину в процесі життєдіяльності, так чи інакше пов'язані з її працездатністю, здоров'ям,...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon37. Основні труднощі слововживання в діловому та професійному мовленні
Труднощі, пов’язані із мовними засобами, слововживанням у текстах документів, посідають одне з перших місць. Причинами цього є незнання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы