Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


НазваниеПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
страница8/14
Размер0.59 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
^

Тематика УДРС та НДРС:


 1. Зібрати та систематизувати анамнез захворювання та епідеміологічний анамнез у хворого на кишкову інфекцію.

 2. Визначити важкість стану хворого.

 3. Взяти досліджуваний матеріал для лабораторної діагностики, організувати його доставку в лабораторію.

 4. Визначити напрямки профілактики захворювання.Тема: « Сальмонельози, холера. Клініка, діагностика, лікування.

Невідкладна допомога»


1.Актуальність теми:

Серед гострих інфекційних уражень травної системи велику частку посідають таке захворювання, як сальмонельоз. На сьогоднішній день сальмонельоз – це один з найбільш розповсюджених антропозоонозів у розвинутих країнах. Захворюваність має тенденцію до зростання, особливо це стосується великих міст з централізованою системою продовольчого постачання. Це зумовлено убіквітарністью збудників, стійкістю в навколишньому середовищі, здатністю накопичуватися поза живого організму. Велику роль відіграють соціальні фактори, які актуальні й для України - розширення мережі громадського харчування, порушення технології приготування та зберігання харчових продуктів, недотримання особистої гігієни, низький рівень санітарній культури окремих верств населення. Це захворювання, особливо, при епідемічному розповсюдженні, надає великий економічний збиток, може провокувати виникнення або загострення хронічних захворювань, а у тяжких випадках - призвести до загибелі хворого. Крім того, збудники, окрім ураження травневого тракту, можуть спричинити розвиток сепсису, особливо в випадках наявності вродженого або набутого імунодефіциту (септико-піємічний варіант вважається ВІЛ-маркерним захворюванням). Значна розповсюдженість сальмонельозу, швидкий розвиток зневоднення, можливість інфікування в умовах стаціонару обумовлює необхідність вивчення цієї патології лікарями всіх спеціальностей.

Холера одне з найдавніших захворювань людини. Вона займає друге місце після чуми в історії людських лих, має тенденцію до пандемічного розповсюдження, є карантинною інфекцією.

Актуальність холери обумовлена загальною сприйнятливістю, простотою інфікування, необхідністю ранньої діагностики і своєчасної адекватної терапії, у разі відсутності якої хвороба швидко прогресує, приводячи до загибелі хворого. Відсутність стійкого імунітету після перенесеного захворювання не виключає повторного інфікування; при виникненні епідемій необхідні великі матеріальні витрати і проведення комплексу протиепідемічних заходів. Відсутність у лікарів настороженості відносно холери і досвіду розпізнавання цієї хвороби приводить до частих діагностичних помилок, особливо при спорадичних випадках, а низький санітарно-гігієнічний рівень життя населення, міграційні процеси, недоліки в роботі комунальних служб можуть сприяти розповсюдженню інфекції.

Виникнення в 90-х роках спалахів холери, викликаних вібріонами О139 серогрупи Бенгал (Азія) і завезення цього захворювання в інші країни, зокрема до Росії, а також генетичної різноманітності холерних вібріонів і можливості селекції епідемічно значущих штамів не дозволяє сподіватися найближчим часом на благополуччя по холері в світі.


^ 2.Навчальні цілі заняття ( з вказівкою рівня засвоєння, що планується):

2.1. Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): a-1

 • мати загальне уявлення про місце сальмонельозу та холери в структурі інфекційних хвороб, поширеність у різних регіонах України і світу, ознайомитися із статистичними даними щодо захворюваності, летальності, частоти ускладнень, бактеріоносійства на сьогоднішній день.

 • ознайомитися з історією наукового вивчення сальмонельозу та холери, мати уявлення про науковий вклад відчизняних вчених , в тому числі, співробітників клініки інф. хвороб НМУ в історію наукових досліджень у цій галузі.


^ 2.2. Студент повинен знати: а- 2

 1. етіологію сальмонельозів та холери, фактори патогенності збудників

 2. епідеміологію сальмонельозів та холери.

 3. патогенез сальмонельозу, ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції

 4. клінічні прояви сальмонельозу за типового перебігута холери

 5. патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень сальмонельозу

 6. лабораторну діагностику сальмонельозів та холери

 7. принципи лікування сальмонельозів та холери

 8. принципи профілактики сальмонельозів та холери

 9. тактику у разі виникнення невідкланих станів

 10. правила виписки реконвалесцентів із стаціонару

 11. прогноз

 12. правила диспансеризації реконвалесцентів даних хвороб


2.3. Студент повинен вміти: а-3

 1. Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

 2. Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних

 3. Обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми сальмонельозу та холери, обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар

 4. На основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення сальмонельозу та холери, невідкладні стани.

 5. Оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу: сальмонельоз, холера (термінове повідомлення у районне епідеміологічне відділення)

 6. Скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого сальмонельозом, холери.

 7. Інтерпретувати результати лабораторного обстеження

 8. Правильно оцінити результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну обстеження

 9. Скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології ; надати невідкладну допомогу

 10. Скласти план профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

 11. Дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалісценції.


2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних і підготовлених студентів): а-4

Розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел: залучати до роботи у студентському науковому гуртку кафедри; запропонувати теми для рефератів з найбільш актуальних питань, наприклад: «Застосування сучасних лікувальних засобів для лікування інфекційних уражень шлунково-кишкового тракту».


^ 3. Виховні цілі(цілі розвитку особистості):

 1. Розвинути деонтологічні уявлення. Вміти дотримуватись правил поведінки біля ліжка хворого, принципів лікарської деонтології. Оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з хворим і його родиною.

 2. Розвинути уявлення про вплив соціально - гігієнічних факторів на поширеність сальмонельозів та ХТІ.

 3. На матеріалі теми розвинути почуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій.


^ 4. Міжпредметне інтегрування:

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Властивості мікроорганізмів роду Salmonella; класичного холерного вібріона і вібріона Ель-Тор, правила і термін забору матеріалу для специфічної діагностики.

Проводити забір матеріалу для бактеріологічного дослідження.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого по органам і системам, виявити клінічні ознаки патології. Аналізувати отримані дані.

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі ) при сальмонельозі, холері, поширеність патології в Україні і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти бактеріального носійства сальмонел.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки перфорації виразки тонкої кишки, кишкової кровотечі, дегідратаційного шоку Правила невідкладної допомоги.

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку , побічні ефекти левоміцетіну, ципрофлоксацину, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • ІТШ

 • Дегідратаційний шок при сальмонельозі, ХТІ

 • Серцево-судинна і ниркова недостатність при рота вірусній інфекції

 • Менінгіт, енцефаліт, перикардит, міокардит, с-м крупу при ентеровірусних хворобах

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • ІТШ

 • Дегідратаційний шок
Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення сальмонельозу, холери. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із сальмонельозом та холерою. Розпізнати сальмонельоз та холеру можливі ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення, особливості клінічного перебігу сальмонельозу, холери. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику сальмонельозу, холери з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати сальмонельоз, холери їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.
 1. Зміст теми заняття

Класифікація холерних вібріонів. Відмінності по О-антігену.
Схема патогенезу холери
^ Компенсаторно-пристосовні і патологічні реакції при холерній гіповолемії і гіпокаліємії

Симптом

Патогенез

Спрага

Втрата рідини

Діарея

Дія токсину на ферментні системи (посилення надходження рідини в кишечник, порушення зво­ротного всмоктування)

Олігурія, анурія

Дегідратація ГНН

Здуття живота, "шум плескоту"

Гіпокаліємія - парез кишечнику

Блювання

Гіпокаліємія - парез кишечнику —> переповнен­ня рідиною шлунка і кишечнику —> рефлекторне блювання

Метаболічні порушення Безпосередня подразлива дія ендотоксину (рідко!)

Падіння температури, похолодання кінцівок

Циркуляторні порушення (спазм периферичних судин, перерозподіл крові)

Тахіпное

Гіпоксія

Зниження тургору шкіри

Зменшення об'єму позасудинної рідини

Падіння AT

Зменшення об'єму позасудинної рідини Перерозподіл крові Втрата рідини

Гостра серцева слабкість

Навантаження на м'яз серця в умовах ацидозу і гіпоксії

Синюшні плями

Стази крові

Судомні скорочення м'язів

Ацидоз, гіпокаліємія

Афонія

Сухість слизових оболонок, незмикання голосових зв'язок


^ Таблиця 6

Основні клінічні прояви холери при дегідратації

(по Покрвському в.І., 1978)
Ступінь дегідратації клінічні прояви

І

II

III

IV

1—3%

4—6%

7—9%

10 % і більше

1

2

3

4

5

Початок за­хворювання

Гострий, але можливий продром

Гострий

Гострий

Гострий, іноді раптовий

Динаміка

Швидке наростання симптомів

Дуже швидке наростання симптомів зневоднення

Бурхливе на­ростання сим­птомів

Дуже бурхли­ве наростання симптомів (ал-гід можливий через 2—3 год)

Температура тіла

Нормальна, можливий субфебрилітет

Нормальна або субфебрильна

Частіше субнормальна

Значно зни­жена (алгід)

Слабкість

Помірна

Виражена

Різка

Різка, до ади­намії

Запаморо­чення

Рідко

Часто

Постійно

Постійно

Непритом­ність

Не характерна

Можлива

Часто

Постійна ознака

Спрага

Помірна, час­то відсутня

Завжди

Постійний, виражений

Дуже сильна, іноді нестерпна

Частота випорожнень

Частота випорожнень не завжди корелює з важкістю захворювання,на важкість перебігу більше впливає об'єм виділень
До 3—10 ра­зів, частіше у невеликій кількості

До 4—10 разів і більше, у ве­ликій кількос­ті (до 1 л)

10 разів і біль­ше (іноді "без ліку"), випо­рожнення у великій кіль­кості

Багаторазові, у великій кіль­кості, але мо­жливе швидке припинення діареї (парез кишечнику)

Характер випорожнень

Частіше водя­нисті, бувають кашкоподіб­ними

Водянисті, ча­сто мають ви­гляд "рисово­го відвару"

Вигляд "рисо­вого відвару"

Вигляд "рисо­вого відвару"

Блювання

Можливе, час­тіше однора­зове

Часто, буває 2 рази і більше

Майже зав­жди буває, не­рідко повтор­не, іноді не­спинне

Завжди буває, рано з'явля­ється, часто неспинне

Шкіра (колір)

Нормальний

Бліда

Бліда

Різко бліда, сірувата

Ціаноз

Не характерний

Можливий (помірний)

Виражений, стійкий (пере­важно акро-ціаноз)

Виражений, можлива зага­льна синюш­ність

Слизові оболонки

Сухуваті

Сухі

Різка сухість

Різка сухість

Синюшні плями

Немає

Немає

Можливі

Часто

Тургор шкіри

Норма,

Трохи зниже­ний (складка розправляєть­ся повільно)

Знижений (складка роз­правляється повільно)

Знижений різ­ко (складка не розправляєть­ся, часто бу­ває "рука пра­лі")

Риси обличчя

Не змінені

Іноді загостре­ні, тіні під очима

Очі запалі, ри­си загострені, «темні окуля­ри»

Див. дегідра­тація III ступе­ня. Амімія, facies hippo-cratica

Зміна голосу

Немає

Трохи ослаб­лений

Сиплий, іноді шепіт

Часто афонія

Тахікардія

Незначні

Помірна (до 100 за 1 хв)

Виражена (120 і більше за 1 хв)

Різка. Пульс на перифе­ричних суди­нах не визна­чається

AT

У нормі незначно знижений

Знижений, але діастолічний не нижче ніж 40 мм рт. ст.

Знижений, діастолічний може не ви­значатися

Не визнача­ється

Тахіпное

Немає

Незначне

До 30 і більше за 1 хв

Виражене (ЗО і більше за 1 хв); дихання поверхневе, нерівне

Олігурія, анурія

Немає

Можлива ко­роткочасна олігурія

Олігурія по­стійно, ану­рія — часто

Анурія

Судоми локалізовані

Практично не­має

Можливі лит­кових м'язів

Часто м'язів кінцівок ("ру­ка акушера", "кінська сто­па"), іноді — м'язів живота

Див. дегідра­тація III ступе­ня

Судоми генералізовані

Немає

Немає

Дуже рідко

Можливі. Мо­же бути опістотонус (як у хворих на правець)

Поведінка хворого

Спокійна

Спокійна

Іноді збудже­на, неспокійна (страх смерті)

Сонлива, загальмована


^ Динаміка клінічних симптомів холери

Показник/ступінь дегідратації

I

II

III

Зменшення маси тіла

5%

8%

10% і більш

судоми м'язів

-

1 або 2 групи

генерализованные

звучність голосу

ослаблений +

осипла ++

афонія +++

ціаноз шкіри і слизових оболонок

акроцианоз

ціаноз

дифузний ціаноз

t тіла

N, субфебрильна

N, субфебрильна

нижче N

частота пульсу

до 100

до 120

більше 120

артеріальний тиск (сист.)

до 100

до 80

менше 80

діурез

N, олігурія

олігурія

анурія

частота блювоти

до 10 разів

до 20 разів

більше 20 разів

частота стільця

до 20 разів

більше 20 разів

без ліку або відсутній


^ Лабораторні критерії залежно від ступеня зневоднення

Показник/ступінь дегідратації

I

II

III

гематокрит крові

до 54%

до 65%

більше 65%

відносна щільність плазми

до 1,029 г/см3

до 1,035 г/см3

більше 1,035 г/см3

ВЕ, ммоль/л

до (-5)

до (-10)

менш (-10)

pH крові, ед.

до 7,36

до 7,30

менше 7,30

електролітні зрушення

гіпокаліємія +

гіпокаліємія ++

гіпокаліємія, гипонатриемия +++


^ Динаміка клінічних симптомів при холері (ВІЗ, 1992)


симптоми


^ ФОРМИ ХВОРОБИ

стерта


легка

50-60% б-х

середньо-важка

20-25% б-х

важка

8-10% б-х

дуже важка


Слабкість

Спрага

Ознаки зневоднення відсутні

++


+ ++


+ + +

+/-


+ + + +

-

Стілець (кількість)

-

3-10

10-20

>30

Немає

Діурез

-

Відповідає об'єму втраченої рідини

Олігоурія

Олігоанурія

Анурія

Блювота

-

1-2 р/с

10-15 р/с

15-20 р/с

Припиняється

Температура

-

Нормаоьная або субфебрильна

Нормальна

Понижена

Гіпотермія

< 35єС

Судоми м'язів

-

Немає

Однієї групи м'язів (частіше литкових)

Декількох груп м'язів

Загальні тонічні судоми (поза «боксера»)

Фонация голосу

-

Немає порушення

Зниження звучності.

Афонія +

Різко понижена.

Афонія + +

Голос відсутній.

Афонія + + +

Колір шкірних покривів

-

Не змінений

(блідість)

Акроцианоз

Ціаноз

Тотальний ціаноз, симптом «темних окулярів»

Тургор і еластичність шкіри

-

Немає

Понижені

Складка розправляється протягом 20-30 мін

Шкірна складка не розправляється протягом 60 мін

Гемодинаміка

-

Не порушена

PS до 100

А/Т понижено до 100 мм рт. ст.

PS > 120

А/Т нижче 100

мм рт. ст.

PS не визначається

А/Т < 80 мм рт. ст.

Задишка-

Немає

Дихання прискорене

До 30

Виражена


Література

Основна:

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380, 691-700.

 2. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина

 3. М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007.

 4. Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.

 5. Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38, 302-307 , 422.

 6. Руководство по инфекционным болезням/ под ред. В.И. Покровского, К.М.Лобана. – М.: Медицина, 1986

 7. Постовит В.А. Инфекционные болезни: Руководство. – СПб.: Сотис, 1997

 8. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959. ,.224 с

Допоміжна:

 1. Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

 2. Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

 3. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

 4. Битти А.Д. Диагностические тесты в гастроэнтерологии: Пер. с англ..- М.: Медицина 1995

 5. Избранные вопросы терапии инфекционных больных/ под ред. Лобзина Ю.В. – Санкт- Петербург: Фолиант, 2005. – 80, 751-760 с.

 6. Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В.-Санкт- Петербург:

 7. Фолиант, 2003.- с.422.

 8. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни.- Ростов н/Д.:Феникс,2001.-с.224.

 9. Букринская А.Г., Грачева Н.М., Васильева В.И. Ротавирусная

 10. инфекция. М., 1989.

Дроздов С.Г., Покравский В.И., Шекоян Л.А., Машилов


Питання для самоконтролю

 1. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать сальмонельози, холера?

 2. Джерело інфекції при сальмонельозі та холері.

 3. Шляхи та основні фактори передачі сальмонельозу, холери.

 4. Фактори патогенності сальмонел, збудників холери.

 5. Стадії патогенезу сальмонельозу.

 6. Патогенез основних клінічних симптомів сальмонельозу.

 7. В якому відділі шлунково-кишкового тракту локалізується патологічний процес у хворого на локалізовані форми сальмонельозу?

 8. Тривалість інкубаційного періоду сальмонельозу, холери.

 9. Опорні симптоми локалізованої форми сальмонельозу.

 10. Основні симптоми генералізованих форм сальмонельозу.

 11. Опорні симптоми холери.

 12. Характеристика випорожнень при сальмонельозі.

 13. Ступені зневоднення по Покровському.

 14. Поняття про «сальмонельозний трикутник».

 15. Клінічна класифікація сальмонельозу.

 16. Наслідки сальмонельозу.

 17. Основні причини летальності при сальмонельозі.

 18. Специфічні ускладнення сальмонельозу.

 19. Клінічні прояви дегідратаційного шоку.

 20. Клінічні прояви інфекційно-токсичного шоку.

 21. Причини розвитку генералізованих форм сальмонельозу.

 22. Біохімічні показники, які необхідно визначати у хворих на сальмонельоз та холери.

 23. Гемограма хворого на сальмонельоз у розпалі хвороби, холери.

 24. План обстеження хворого при підозрі на сальмонельоз та холери.

 25. Методи специфічної діагностики сальмонельозу, холери.

 26. Показання для бактеріологічного дослідження крові при сальмонельозі та холери.

 27. Діагностика сальмонельозного носійства.

 28. Показання для етіотропної терапії сальмонельозу. Препарати, дози, шлях введення, тривалість призначення.

 29. Невідкладна допомога при локалізованої формі сальмонельозу та при холери.

 30. Препарати для корекції артеріального тиску у хворих на сальмонельоз та холер.

 31. Препарати, яки треба призначити хворому на сальмонельоз та холеру при наявності судом.

 32. Правила виписки із стаціонару хворого на сальмонельоз, холеру.Матеріали післяаудиторної самостійної роботи.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Похожие:

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. 3 Гігієна харчування з методами санітарно-гігієнічних досліджень
Хто з посадових осіб санітарно- епідеміологічної служби має право виносити постанову
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. Гігієнічне значення конвекційної і радіаційної температури
Мікроклімат, його оптимальні параметри. Захворювання, пов’язані з дискомфортним впливом мікроклімату на організм людини
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconСанітарно-епідеміологічна служба Міністерства оборони України
Структура державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення теми та мети уроку
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення про зміни законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку
Ви керівник підприємства. Протягом дня Вами отримано 10 інформаційних повідомлень (табл. 1 ). Керуючись наданою інформацією
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція з дисципліни «Цивільний процес» Тема №25 Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах
Лекція обговорена і схвалена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін 01 вересня 20 12 р. Протокол №1
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЗміст о розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconО розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція №4 з патофізіології на тему: «Алергія»
Актуальність: Багато явищ, які супроводжують людину в процесі життєдіяльності, так чи інакше пов'язані з її працездатністю, здоров'ям,...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon37. Основні труднощі слововживання в діловому та професійному мовленні
Труднощі, пов’язані із мовними засобами, слововживанням у текстах документів, посідають одне з перших місць. Причинами цього є незнання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы