Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


НазваниеПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
страница9/14
Размер0.59 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
^

Тематика УДРС та НДРС:


 • Сучасні методи специфічної діагностики сальмонельозу, холери.

 • Лікувальна тактика лікаря при при сальмонельозі, холері.

 • Клініко-епідеміологічні особливості та диференційна діагностика сальмонельозу, холери.

 • Організаційна тактика лікаря при підозрі на сальмонельозу, холери.

 • Специфічна профілактика сальмонельозу, холери.Тема: Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передачі: гепатити А і Е. Клініка, діагностика, лікування. Імунопрофілактика вірусного гепатиту А.


 1. Актуальність.

Серед інфекційної патології людини особливе місце займають вірусні гепатити. Основні причини цього наступні: широке поширення вірусних гепатитів (ВГ) у світі. Більш як 2 млрд. осіб із 6 млрд., які проживають на Землі, протягом життя перенесли в тій чи іншій формі вірусний гепатит В (ВГВ), а біля 400 млн. лишилися носіями НВsАg на все життя. Кожного року у світі від гострого ВГВ та його наслідків помирає від 1,5 до 2 млн. осіб, з них: біля 100 тис. від блискавичного гепатиту, 500 тис. - від гострого гепатиту, біля 700 тис. – від цирозу печінки та 300 тис. – від первинної гепатокарциноми. За останні 15-20 років від ВГВ померло більше людей, ніж від бойових дій за час другої світової війни. Вірусний гепатит С (ВГС) є найбільш розповсюдженою у світі хворобою печінки. На сьогодні у світі кількість хронічних носіїв ВГС знаходиться в межах від 150 до 500 млн. В індустріальних країнах Європи ВГС є причиною 20% гострого гепатиту, 70% - хронічного гепатиту, 40% - термінальних стадій цирозу, 60% - гепатоцелюлярної карциноми і 30% - трансплантації печінки. В 1973 році ВООЗ прийняла рішення про необхідність роздільної реєстрації сироваткового гепатиту та фекально-орального, а захворювання, що вони зумовлюють, називати вірусним гепатитом В та вірусним гепатитом А (ВГА). Раніше ВГА спостерігався переважно у дітей, тому входило в групу так званих «дитячих» захворювань. У дітей спостерігаються переважно легкі форми захворювання, без симптому жовтяниці у 75-80% всіх випадків хвороби. Але в останній час спостерігається значне зростання захворюваності на ВГА серед дорослого населення із домінуванням більш тяжких форм, що супроводжуються жовтяницею, значною тривалістю захворювання та взагалі більш тяжким перебігом. Захворюваність на ВГЕ реєструється переважно в регіонах, що мають жаркий клімат та низький рівень санітарної культури – це, перш за все, країни Азії, Африки, Південної Америки, де ВГЕ є причиною 50% усіх випадків гострого вірусного гепатиту. Хворіють переважно люди від 15 до 40 років. У випадку захворювання на вірусний гепатит Е (ВГЕ) вагітних летальність досягає 20-40%.
^

Відсутність перехресного імунітету дозволяє людині неодноразово протягом життя хворіти ВГ різної етіології.

Усе це обумовлює необхідність кожному лікарю знати клінічну картину цих інфекцій залежно від етіологічного чинника, своєчасно вміти встановити діагноз, надати допомогу при виникненні невідкладних станів і призначити адекватну терапію.2. Учбові цілі завдання

2.1. Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): a-1

 • поширеність гострих вірусних гепатитів А і Е в Україні

 • наслідки гострих вірусних гепатитів

 • диференційну діагностику гострих вірусних гепатитів.


^ 2.2. Студент повинен знати: а-2

 • поняття про маніфестні та латентні форми, носійство, персистенцію, рецидив та загострення

 • клінічні класифікації вірусних гепатитів

 • визначення понять „вірусний гепатит ”, „фульмінантна форма ВГ”, „конфекція при ВГ”, „суперінфекція при ВГ, „гострий ВГ”.

 • сучасні погляди на етіологію, патогенез найважливіших вірусних гепатитів

 • особливості клінічних симптомів та варіанти перебігу гострих вірусних гепатитів

 • частоту і характер ускладнень, прогноз при різних вірусних гепатитах

 • принципи клінічної діагностики найважливіших вірусних гепатитів.

 • основні критерії тяжкості вірусних гепатитів

 • особливості клінічного перебігу вірусних гепатитів у разі ко- та суперінфекції

 • характер біохімічних змін крові при гострих вірусних гепатитах

 • сучасну специфічну діагностику гострих вірусних гепатитів

 • діагностичну цінність ультразвукового дослідження при гострих вірусних гепатитах

 • принципи лікування гострих вірусних гепатитів

 • клінічні та лабораторні прояви гострої печінкової енцефалопатії

 • показання для глюкокортикостероїдної терапії при гострих вірусних гепатитах

 • правила виписки зі стаціонару хворих на гострий вірусний гепатит


2.3. Студент повинен вміти: а-3

 1. Дотримуватися основних правил особистої профілактики найважливіших вірусних гепатитів при роботі біля ліжка хворого, на амбулаторному прийомі;

 2. Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних.

 3. Обстежити хворого і виявити основні симптоми, особливості патологічних проявів і терміни їх зникнення.

 4. Сформулювати попередній діагноз відповідно до існуючих класифікацій, обґрунтувати його відповідно до даних епіданамнезу, анамнезу захворювання, об’єктивного огляду;

 5. Скласти план обстеження та лікування залежно від виду патології та клінічної форми, особливостей перебігу та ускладнень, що виникли, преморбідного фону

 6. Призначити необхідне лабораторне та інструментальне обстеження, дати інтерпретацію отриманих результатів для обґрунтування заключного клінічного діагнозу згідно клінічної класифікації;

 7. Провести диференціальну діагностику з іншими подібними інфекційними хворобами;

 8. Скласти індивідуальну терапію з урахуванням етіології, патогенезу, віку хворого, тяжкості, періоду хвороби, наявності невідкладних станів.

 9. Дати рекомендації по нагляду, режимі та дієті харчування в періоді реконвалесценції.


2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних і підготовлених студентів): а-4

Розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел: залучати до роботи у студентському науковому гуртку кафедри; запропонувати теми для рефератів із найбільш актуальних питань.


3. Виховні цілі (цілі розвитку особистості):

 1. Сформувати уявлення про основи психотерапевтичного підходу до хворих на гострі вірусні гепатити.

 2. Розвинути уявлення про вплив гігієнічних та соціальних факторів на здоров’я людини при гострих вірусних гепатитах.

 3. На матеріалі теми розвинути почуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій.

 4. Вміти встановлювати індивідуальний психологічний контакт із хворим та його родичами.


^ 3. Матеріали для до аудиторної самостійної роботи.

3.1.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Етіологію гострих вірусних гепатитів

Проводити вірусологічні дослідження, вміти оцінити дані досліджень ПЛР

Анатомія, патанатомія, гістологія

Будову печінки, гістологічні зміни при її ураженні вірусами гепатитів А, Е.

Визначити гістологічні зміни печінки (мікроскопічне дослідження)

Епідеміологія

Шляхи передавання, механізм зараження при гострих вірусних гепатитах

Проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Механізм ураження печінки при інфекційно-алергічному та цитопатогенному механізмах. Методику проведення серологічних досліджень.

Вміти оцінити дані імунологічних досліджень.

Нервові хвороби

Семіотику враження нервової системи при гострій печінковій енцефалопатії:

 • загальномозковий с-м

 • вогнищевий с-м

 • гіпертензійний с-м

 • менінгіальний с-м

Визначити клінічні симтоми:

 • загальномозковий

 • вогнищевий

 • гіпертензійний

 • менінгіальний
Пропедевтика дитячих хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Проаналізувати дані клінічного обстеження хворого в тому числі лабораторні.

Фармакологія

Основні лікарські засоби фармакологічних груп:

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Знати вікові дози препаратів.

Вміти виписати рецепти на основні препарати таких фармакологічних груп:

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

- гостра печінкова енцефалопатія

Надавати невідкладну допомогу при ГПЕ


Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення ВГ. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із ВГ. Розпізнати ВГ, можливі ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення, особливості клінічного перебігу ВГ. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику ВГ з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати ВГ, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування.^ 3.2. Структурно-логічна схема:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. 3 Гігієна харчування з методами санітарно-гігієнічних досліджень
Хто з посадових осіб санітарно- епідеміологічної служби має право виносити постанову
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon2. Гігієнічне значення конвекційної і радіаційної температури
Мікроклімат, його оптимальні параметри. Захворювання, пов’язані з дискомфортним впливом мікроклімату на організм людини
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconСанітарно-епідеміологічна служба Міністерства оборони України
Структура державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення теми та мети уроку
...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconПовідомлення про зміни законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку
Ви керівник підприємства. Протягом дня Вами отримано 10 інформаційних повідомлень (табл. 1 ). Керуючись наданою інформацією
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція з дисципліни «Цивільний процес» Тема №25 Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах
Лекція обговорена і схвалена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін 01 вересня 20 12 р. Протокол №1
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЗміст о розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconО розділ І
Сутність фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін iconЛекція №4 з патофізіології на тему: «Алергія»
Актуальність: Багато явищ, які супроводжують людину в процесі життєдіяльності, так чи інакше пов'язані з її працездатністю, здоров'ям,...
Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін icon37. Основні труднощі слововживання в діловому та професійному мовленні
Труднощі, пов’язані із мовними засобами, слововживанням у текстах документів, посідають одне з перших місць. Причинами цього є незнання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы