(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр icon

(повне найменування вищого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


Скачать 62.63 Kb.
Название(повне найменування вищого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Размер62.63 Kb.
ТипДокументы
2a7690f7.gif" ALIGN=LEFT>

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

С п є шал ьн і сть Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 29

 1. Назвіть складові системи міграційного права України. Охарактеризуйте інститути і норми міграційного права України.

 2. Місце юридичного факту у міграційно-нравових відносинах. Що таке міграційно-правові відносини?

 3. Міграція фізичних осіб як соціально-правове явище. Класифікуйте міжнародних мігрантів. Хто такий мігрант?

/Затверджено на засіданні ^~і# у

кафедри, циклової комісії цивільно - правових і\\\суілгіїші&д/*~у /» р , /?Л/

Завідувач кафедри, голова циклової комісії 1 ,г]с^~^' //£?іО£їс~ ?,/*/.

\ІУ(}иштс} /7 „, (прізвище та ш і піали)

екзаменатор

( підпис) А / Прізвище та ініціали)


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва)

Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № ЗО

 1. Предмет міграційного права України,метод його правового регулювання. Визначте передумови виокремлення міграційного права України в окрему галузь права в національній правовій системі.

 2. Умови обмеження права на свободу пересування територією України. Які документи дають право громадянам України,іноземцям,особам без громадянства на перетинання державного кордону і посвідчують особу? Що таке віза?

 3. Повернення(репатріація) репресованих осіб та їх правовий статус за законодавством України. В яких формах відшкодовується шкода,завдана незаконними репресіями?

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисципліну?

Лротокол №1 від „31 "серпня 20!2року ^^/"/^-х^Ч^ / 4> Ґі

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ( £■А^У/ Г/{Р>С^£ £ /■

Ч__^(пім1ис) /} - (прізвище та ініціали) _

Екзаменатор ^.і%Р&/г~ £&/%>/&&£>£& / /6

( підпис)/"*" ршізвищета ініціали)


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 27

 1. Які документи дають право громадянам України,іноземцям,особам без громадянства на перетинання державного кордону і посвідчують особу? Що таке віза?

 2. Хто гакий міг рант?Класифікуйте міжнародних мігрантів. Як у національному законодавстві України класифікуються іноземці та особи без громадянства?

 3. У чому проявляється специфіка юридичної відповідальності іноземців та осіб без громадянства? Чи застосовується юридична відповідальність до

/ юридичних осіб у міграційному праві України?

Затверджено па засіданні

МЬ&е ?-//■


V-/ (підпис) Л (прізвище та ініціали)-, „

Екзаменатор .^ 4. ЩЩ- Сдф£0>//аБС?/Л

( підписі' ффізвище та ініціали)


кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисцищ Протокол №1 від „31" серпня 2012 року Завідувач кафедри, голова циклової комісії

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва)

Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 28

 1. Види юридичної відповідальності та їх застосування до іноземців,а також до осіб без громадянства. Підстави притягнення до юридичної відповідальності

 2. Назвіть суб'єкти міграційно-правових відносин. Що таке міграційно-правові відносини?

 3. Які фактори впливають на струкзуризацію системи міграційного права України? Дайте визначення, що таке система міграційного права України.

"Затверджено на засіданні ґ у ^/^

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисшттЩС^^''^/ . 0

Завідувач кафедри, голова циклової комісії І >^С^І^ /угР<&>/ £" 'А/,

у-тідпис) X/ (прізвище та ініціали) _

Екзаменатор ^/. У£££/Г~~ ££2ф/£?//С?/г?//&

( підпис} {прізвище та ініціали)


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 25

 1. У чому проявляється специфіка юридичної відповідальності іноземців та осіб без громадянства? Види юридичної відповідальності та їх застосування до іноземців а також до осіб без громадянства.

 2. Навести приклади обмеження права на свободу пересування територією України, пов'язані не з виникненням конкретних правовідносин, а з правовим статусом фізичної особи.

 3. Правовий статус іммігрантів в Україні. Яку юридичну відповідальність несуть іммігранти в Україні?

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін

Протокол № 1 від „З 1" серпня 2012 року ґ^~ /гу£%/^ // £ у Л //>


л (прізвище та іншіали) Екзаменатор -&' Щем'*" С&ШО#2£'

/Завідувач кафедри, голова циклової комісії \ /%=?^

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 26

1. З яких норм складається інститут репаїріації в міграційному праві України?
Визначте політичні,юридичні та інші проблеми,які впливають на вирішення
питання раніше депортованих народів в Україні.

2. Особливості реалізації механізму надання,втрати та позбавлення статусу
біженця в Україні.

3. Яку юридичну відповідальність несуть іммігранти в Україні? Дайте
визначення понять «імміграція», «іммігрант».

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисципліну? ^/Р

/Протокол №1 від „31 "серпня 2012 року Л^уґу^/ /> /> /> / -

Завідувач кафедри, голова циклової комісії /\ //£'£?'££ г^ А/-

\У-^тщ\\с) ~Л ~ (прізвище та ініщали).

Екзаменатор с/ Ш&/— 1-&ф/і'&&&&£?/%> -

вище та ініціали)


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки ПравознавствоСеместр

Спеціальність

(назва)

Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 23

1. Класифікуйте міжнародних мігрантів. Хто такий мігрант?

2. Розкрийте значення й роль візи в міграційному праві України. Що таке віза?
Умови обмеження права на свободу пересування територією України.

3. Поняття та значення міграції фізичних осіб. Міграція фізичних осіб, як
соціально-правове явище. Класифікація міграцій фізичних осіб.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін^

Уо&і ЯМ


ТфМс

/Офізви


/Протокол №1 від „З 1" серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії
ЧУТ^ЙаЙЙ/>_ /І/ л (прізвище та інішали)

( підпис)


ще та ініціали)


екзаменатор „"/■


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки Правознавство
Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 24

 1. Що таке «міграційне право України»? Чому міграційне право України можна зарахувати до комплексних галузей права?

 2. Назвіть складові системи міграційного права України.

 3. Як у національному законодавстві України класифікуються іноземці та особи без громадянства? Хто такий ми рант?Класифікуйте міжнародних мігрантів.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін^

ротокол №1 від „31" серпня 2012 року ґ^х/п'іУ^У і/ /* '/ /У/У"

'Завідувач кафедри, голова циклової комісії \ АІСуУ' і7/УІРЛ#- >-^7

./(підтис) /7 л (прізвище та іншіапи) „,

( підпис) р'~ і^фізвише та ініціали)


Екзаменатор


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 21

 1. Як у національному законодавстві України класифікуються іноземці та особи без громадянства? Класифікуйте міжнародних мігрантів.

 2. Визначте політичні, юридичні та інші проблеми,які впливають на вирішення питання, раніше депортованих народів в Україні.

 3. Що таке міграційно - правових відносин? У чому виявляється специфіка міграційно-правових відносин?
Затверджено на засіданні

яь&лРМ


кафедри, циклової комісії цивільно - правових .Протокол №1 від „31" серпня 2012року Завідувач кафедри, голова циклової комісії

Екзаменатор

'(/різвище та ініціали)

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки Правознавство
Спеціальність Семестр

(назва)

Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 22

 1. Місце юридичному факту у міграційно-правових відносинах. Назвіть суб'єкти міграційно - правових відносин.

 2. Визначте передумови виокремлення міграційного права України в окрему галузь права в національній правовій системі.

3. У чому полягає специфіка міграційних нормативно - правових актів?
Затверджено на засіданні

кафедри, цивільно - правових дисциплін

Протокол №1 від „31" серпня 2012 року ^-""2?^^ у^У £Р ^ ' О /V

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ( 1/7 /
Екзаменатор


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 19

 1. Умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства.

 2. Визначте політичні, юридичні та інші проблеми, які впливають на вирішення питання раніше депортованих народів України.

 3. Умови обмеження права на свободу пересування територією України. Навести приклади обмеження права на свободу пересування територією України, пов'язані не з виникненням конкретних правовідносин, а з правовим статусом

фізичної особи. Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплж' />

Протокол №1 від „31" серпня 2012 року ґпГс// ІЇп/у/У РЖ

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ( / А_2£_ -ІІкікі^*^-^—^

Екзаменат

( підгою)?- ^п/опище та ініціали

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України


1.


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 20 Охарактеризуйте інститути і норми міграційного права України.

 1. Назвіть систему правових актів, які є джерелами міграційного права України. Порядок оприлюднення міграційно - правових актів.

 2. Документи,які дають право громадянам України,іноземцям,особам без громадянства на перетинання державного кордону України та посвідчують особу.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисципліну л

Дротокол№1 від „31" серпня 2012 року ^^ИІ/ /^/ ґ /?

Завідувач кафедри, голова циклової комісії^ ' &&/ //£?■&/£ / //■

\ >7 0?'і¥1ис) ./ /7 (прізвище та ініціали) л„

Екзаменатор ^ Щ£/П1 к^Ш^ІОІ^Шй/З

прізвище та ініціали)


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 17

 1. Класифікація міграцій фізичних осіб. Хто такий мігрант? Класифікуйте міжнародних мігрантів

 2. Повернення ( репатріація ) репресованих осіб та їх правовий статус за законодавством України.

 3. Предмет міграційного права України, метод його правового регулювання. Чому міграційне право України можна зарахувати до комплексних галузей права?

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін ур^^ ,

ГІротокол№1 від „31" серпня 2012 року ^^ЙК*^/ ИР /?О // />

Завідувач кафедри, голова циклової комісії \/г^\/^ П&Р7& /•/ч.
Екзаменатор _ чу. ^рь^п

(підписи/""""


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)
Освітньб-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки Правознавство
Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 18

 1. Дайте визначення, що таке система міграційного права України. Назвіть складові системи міграційного права України.

 2. Юридична відповідальність у міграційному праві України. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.

 3. Які умови та порядок в'їзду на територію України,виїзду за її межі, свободи пересування територією України громадян України, іноземців, осіб без

громадянства?

Затверджено на засіданні

/> (прізвище та ініціали)


кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциш Протокол № 1 від „З 1" серпня 2012 року /Завідувач кафедри, голова циклової комісії

ір/івище та ініціали)


Екзаменатор


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки Правознавство
Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 15

 1. Розкрийте правовий статус біженця в Україні. Особливості реалізації механізму надання втрати та позбавлення статусу біженця.

 2. Правовий статус іммігрантів в Україні. Яку відповідальність несуть іммігранти в Україні

 3. Умови обмеження права на свободу пересування територією України. Наведіть приклади обмеження права на свободу пересування територією України, пов'язані не з виникненням конкретних правовідносин, а з правовим статусом фізичної особи

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплу Протокол №1 від „31" серпня 2012 року 'Завідувач кафедри, голова циклової комісії

Ек

( підпис) / ^прізвище та ініціали)


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

С п є ці ал ь н і сть С є местр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 16

 1. З яких норм складається інститут репатріації в міграційному праві України? В яких формах відшкодовується шкода, завдана незаконними репресіями?

 2. Які умови та порядок в'їзду на територію України, виїзду за іі межі, свободи пересування територією України громадян України, іноземців, осіб без громадянства?

 3. Поняття та значення міграції фізичних осіб. Міграція фізичних осіб як соціально - правове явище.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових ди

Протокол №1 від „31" серпня 2012 року ^^///сУ/^ ГР & * £> Р

/Завідувач кафедри, голова циклової комісії у /уС-<х ... /УІР^/л- /. Аг ■

/ \г Йдай>Й> Яр /-V (прізвище та ініціали)

Екзаменатор

Лийвишс га ініціали)


(прізвищета ініціали) яр


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки ПравознавствоСеместр_

Спеціальність

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 13

 1. Предмет міграційного права України, метод його правового регулювання

 2. Охарактеризуйте інститути і норми міграційного права України

 3. Види юридичної відповідальності та їх застосування до іноземців, а також до осіб без громадянства

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін

(прізвище та ініщали) «прізвищета ініціали)


ротокол №1 від „ЗГ'серпня 2012 року Завідувач кафедри, голова циклової комісії

(прізвище гаппщяли)„

Екзаменатор

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування витого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки Правознавство


Семестр^


Спеціальність

(назва)

Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №14

 1. Поняття, класифікація міграції фізичних осіб та мігрантів. Чи застосовується юридична відповідальність до юридичних осіб у міграційному праві України

 2. Які документи дають право громадянам України, іноземцям, особам без громадянства на перетинання державного кордону і посвідчують особу? Що таке віза?

 3. Яка юридична природа права на притулок? Розкрийте його зміст. Охарактеризуйте відмінність між отриманням притулку й набуттям статусу біженця в України

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін

Протокол №1 від „31" серпня 2012 року ^^Йя У^/' /р /3» ґ?//

Завідувач кафедри, голова циклової комісії \ СК^УІ/ л ]/С?С?/іс. /./у

( ПІДПИС


Екзаменатор


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки ПравознавствоСеместр^

Спеціальність

(назва)

Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № Ц

1. Інститут повернення ( репаїріації) репресованих осіб і раніше депортованих

народів у міграційному праві України

 1. Поняття та загальна характеристика міграційно - правових відносин

 2. Правовий статус іммігрантів в Україні

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін^

Протокол №1 від ,,31" серпня 20 Ороку >-—^/^%д^у^ £//~і£ V/ /З/У

'Завідувач кафедри, голова циклової комісії [ 4*К-гС^

Х77

Екзаменатор __с/2_:

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки ПравознавствоСеместр_

Спеціальність

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 12

 1. Інститут імміграції в міграційному праві України. Дайте визначення понять «імміграція», «іммігрант»

 2. Що таке віза? Розкрийте значення й роль візи в міграційному праві України

 3. Визначте передумови виокремлення міграційного права України в окрему галузь права в національній правовій системі

Затверджено на засіданні

ІЇе&е Я/А

(прізвище та ініцшли) -~я &шрізвищета ініціали)

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциг Іротокол № 1 від „З 1" серпня 2012року 'Завідувач кафедри, голова циклової комісії

менатор <У/ • ггі'л


( підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384 Форма X» Н-5.05


і'..к:іа


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищою навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 9

 1. Юридична відповідальність іммігрантів за порушення законодавства України

 2. Поняття та загальна характеристика міграпійно-правових відносин

 3. Умови та порядок в'їзду на територію України, виїзду за її межі, свободи пересування територією України громадян України, іноземців, осіб без

громадянства

Затверджено на засіданні

ш


(прізвище та ііуяіали) звийте та ініціали)


л (прізвище та іігщіали)


Щ

Спрі-


кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплц Протокол №1 від „31" серпня 2012 року 'Завідувач кафедри, голова циклової комісії

Екзаменатор


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування витого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

. ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № і о

 1. Документи, які дають право громадянам України, іноземцям, особам без громадянства на перетинання державного кордону України та посвідчують особу

 1. Джерела міграційного права України

 1. Особливості реалізації механізму надання, втрати та позбавлення стаїусу біженця

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін
Протокол №1 від „31" серпня 2012 року ґ^^^^^У

/Завідувач кафедри, голова циклової комісії [ / ЇСу/ _ г7є>С>/.Ж ГІ/С/,

}^ЖШ- АШ%№*"


прізвище та ініціали)


Екзаменатор


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки Правознавство
Спеціальність Семестр

(назва)

Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 7

 1. Інститут повернення ( репатріації) репресованих осіб і раніше депортованих народів у міграційному праві України

 2. Система міграційного права України та його джерела

 3. Правовий статус іммігрантів в Україні

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін

Протокол №1 від „31" серпня 2012 року ^-^Рг/^\/ //> &\ /7/1

Завідувач кафедри, солова циклової комісії ( /ж У _ гІР&ї-п. ґ-ЛІ•

п (прізвище та ініціали)Екзаменатор

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки ПравознавствоСеместр

Спеціальність

(наша)

Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 8

1. Інститут притулку в міграційному праві України

 1. Джерела міграційного права України

 2. Віза - дозвіл ( рішення ) на в'їзд до України, транзитний проїзд через її територію і виїзд з території України.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін


ИЬ&еР.М
/Протокол №1 від „31" серпня 2012 року Завідувач кафедри, голова циклової комісії Екзаменатор >Ду /і

(підпис) і/ /(п/ізвише та ініціали)


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки ПравознавствоСпеціальність

(назва)

Семестр_


Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 5

 1. Юридична відповідальність у міграційному праві України.

 2. Конституційно-правові та законодавчі підстави обмеження права на в'їзді на територію України, виїзд за її межі, свободу пересування територією України.

 3. Особливості реалізації механізму надання, втрати та позбавлення ста іусу біженця.

Затверджено на засіданні

ІЇеііА РМ


кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциг Протокол №1 від „31" серпня 2012 року 'Завідувач кафедри, голова циклової комісії
( підпис

Екзаменатор

іс) Ту—~ Прізвище та ініціали)


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування витого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Напрям підготовки ПравознавствоСпеціальність

Семестр__


Навчальна дисципліна Міграційне право України


ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 6

 1. Поняття, класифікація міграції фізичних осіб та мігрантів

 2. Інститут імміграції в міграційному праві України

 1. Поняття міграційного права України Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін/
Протокол №1 від „З!" серпня 2012 року /^/[У^/ І/ £/// Р/./


1/ПіпггГйс) ^ Л /~. (пргзвнше та ініціали)

аТОр. жжт
~ ШШшрт/Л

( ттщ~- (^рі/виїцета ініціали)

Завідувач кафедри, голова циклової комісії (/ /-V У Ліа^к^.Л^^-^

Екзамен


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Напрям підготовки Правознавство
Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №3

 1. Джерела міграційного права України

 2. Віза - дозвіл ( рішення } на в'їзд до України, транзитний проїзд через її територію і виїзд з території України.

3. Юридична природа та зміст права на притулок.
Затверджено на засіданні

М&е Р.М

(гщЬвиїцс та ініїшйіи) * -~


кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплі Іротокол №1 від „Зі'" серпня 2012 року "Завідувач кафедри, голова циклової комісії

імзиище та ініціали)


ікзамєнатар


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціал ьність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 4

 1. Поняття та загальна характеристика міграційно-правових відносин.

 2. Умови та порядок в'їзду за її межі, свободи пересування територією України громадянам України, іноземців, осіб без громадянства

 3. Особливості реалізації механізму надання, втрати та позбавлення статусу

біженця

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплін

ротокол№1 від „31" серпня 2012 року /^ГІ/еїГУ І

'Завідувач кафедри, голова циклової комісії \ /. Х-^ /уС,-С~с/С /, / /.
Екзаменатор


Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування витого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 1

 1. Поняття міграційного права України

 1. Інститути в'їзду на територію України, виїзду за її межі та свобода пересування територією України людини і громадянина в мігранійному праві України

 1. Правовий статус біженців України.

Затверджено на засіданні

~ (прізвище та ініцшш) п

С_&фьр#с>РЙ/.Л


кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисципліні. Протокол №1 від „31" серпня 2012 року 'Завідувач кафедри, голова циклової комісії

рипи ще та ініціали)


Екзаменатор

Криворізький факультет Дніпропелровського державного університету внутрішніх справ

(повне найменування вишого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки Правознавство

Спеціальність Семестр

(назва) Навчальна дисципліна Міграційне право України


заліковий білет № 2

1. Система міграційного права України, та його джерела.

2. Документи, які дають право громадянам України, іноземцям особам без
громадянства на перетинання державного кордону України та посвідчують
особу.

3. Інститут притулку в міграційному праві України.
Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії цивільно - правових дисциплш у/

/Протокол №1 від „31" серпня 2012 року у/^л^// (р Р г /0 //>

Завідувач кафедри, голова циклової комісії Ґ1> УІУ Т/(УсУ^- <- ^ /І/,

\^Л(ішціис) ~/ л (прізвище та ініціали)

(підпис) І/ (прізвище та ініціали)


Екзаменатор ЖМі£ф, ІЬфШИРШҐ£)

Похожие:

(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр icon(повне найменування вищого навчального закладу) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconФорма № н 03 (повне найменування вищого навчального закладу) щоденник практики

(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconВідомості про автора та наукового керівника наукової роботи
Повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу, у якому навчається
(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconФорма № н 01 житомирський агротехнічний коледж (повне найменування вищого навчального закладу) Циклова комісія спеціальних дисциплін (повна назва кафедри, циклової комісії) курсова робота
Циклова комісія спеціальних дисциплін (повна назва кафедри, циклової комісії)
(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconУмови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році
Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу
(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconХерсонський державний університет повідомляє: шановний абітурієнте!
У зв’язку з ліцензуванням нового напряму підготовки 020303. Філологія (прикладна лінгвістика), освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»...
(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconЗавідувач кафедри Берднікова Т. М
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconЗавідувач кафедри Берднікова Т. М
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconПояснювальна записка до бакалаврської роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень)

(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

(повне\n	найменування\n	вищого навчального\n	закладу)\n	\n	Освітньо-кваліфікаційний\n	рівень бакалавр iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы