Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"


Скачать 93.68 Kb.
НазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
Размер93.68 Kb.
ТипПояснювальна записка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2014 рік"Відповідно до положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, з метою забезпечення відновлення економіки України та невідкладної стабілізації фінансової ситуації підготовлено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу розвитку України на 2014 рік. Новий бюджет враховує реалії економічної ситуації та динаміку її розвитку.

Зокрема, у проекті змін до державного бюджету на 2014 рік передбачено економію видатків бюджету, які максимально скорочені та оптимізовані, а бюджетна політика спрямована не на розпорошення фінансового ресурсу, а сконцентрована на заходах з підтримки економіки та пріоритетах її розвитку.

У 2013 році очікування щодо відновлення світової економіки та покращання кон’юнктури на світових фінансових та товарних ринках не виправдались. Глобальна економіка продемонструвала повільніше зростання, ніж прогнозувалось, – 3 відсотка.

Уповільнення темпів зростання світової економіки та охолодження попиту призвело до зниження цін на сталь на світовому ринку на рівні біля 7 відсотків у 2013 році порівняно з 2012 роком.

Умови зовнішньої торгівлі для України у 2013 році залишалися складними, що суттєво вплинуло на експорт та розвиток вітчизняної економіки в цілому. На розвиток зовнішньоторговельних відносин України також негативно вплинули обмеження на поставку вітчизняних товарів, накладені Російською Федерацією. За даними Національного банку України, у 2013 році експорт товарів та послуг порівняно з 2012 роком знизився на 5,1 відсотка, а імпорт – на 3,6 відсотка.

Суттєве погіршення зовнішніх умов призвело до скорочення експорту товарів у 2013 році на 7,6 відсотка до 64,9 млрд. дол. США, зокрема: машинобудівної продукції – на 20,1 відсотка за рахунок зниження фізичних обсягів поставок залізничного транспорту в Російську Федерацію; хімічної продукції – на 13,8 відсотка, через зменшення експорту добрив у другій половині 2013 року; металургійної продукції – на 7 відсотків унаслідок падіння цін на чорні метали; сільськогосподарської продукції – на 4,8 відсотка внаслідок зниження світових цін на зернові культури.

Імпорт товарів за підсумками 2013 року скоротився на 5,8 відсотка до 84,5 млрд. дол. США в основному за рахунок: зниження енергетичного імпорту на 18,8 відсотка, через зменшення імпорту газу на 17,2 відсотка; скорочення імпорту машинобудівної продукції на 13,4 відсотка; зниження імпорту легкових автомобілів на 7,8 відсотка, у тому числі через установлення утилізаційного мита; зменшення імпорту чорних і кольорових металів та виробів з них на 4,5 відсотка.

Приріст прямих іноземних інвестицій за 2013 рік становив 3,3 млрд. дол. США., що на 50,7 відсотка менше, ніж за 2012 рік.

Несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура зумовила падіння обсягів виробництва орієнтованих на експорт галузей промисловості, тоді як високий внутрішній споживчий попит сприяв розвитку галузей, орієнтованих на внутрішній ринок. У цілому падіння промислового виробництва у 2013 році порівняно з 2012 роком становило 4,3 відсотка. Найбільше падіння було зафіксовано у хімічній промисловості на 16,9 відсотка, машинобудуванні – на 13,2 відсотка, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки скоротилися – на 10,8 відсотка, у металургії – на 5,3 відсотка.

Прибутки прибуткових підприємств за 9 місяців 2013 року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, знизилися на 3 відсотки до 130,3 млрд. гривень.

Обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування, за 2013 рік порівняно з 2012 роком скоротився на 11,1 відсотка і становив 247,9 млрд. гривень.

Зменшення інвестиційної активності підприємств та відсутність у 2013 році великих інвестиційних проектів, пов’язаних із підготовкою до
Євро-2012, зумовили падіння у будівельній галузі. Підприємствами України за минулий рік виконано будівельних робіт на суму 61,2 млрд. гривень, що на 11,1 відсотка менше, ніж у 2012 році.

Утримало економіку від падіння зростання обсягу сільськогосподарського виробництва на 13,7 відсотка внаслідок рекордного врожаю.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком зросла на 7,9 відсотка та становила 3 265 гривень, що було зумовлено незабезпеченим підвищенням мінімальних соціальних стандартів, яке було профінансоване за рахунок дефіциту бюджету.

З огляду на зменшення споживчих цін на 0,3 відсотка у середньому рік до року, за даними Державної служби статистики України, реальне зростання заробітної плати в Україні за підсумками 2013 року становило 8,2 відсотка.

Помірна цінова динаміка на світових товарних ринках, зниження внутрішніх цін на продукти харчування, утримання тарифів на газ та тепло, проведення стримуючої монетарної політики, а також зменшення світових цін на продовольство зумовили продовження тенденції минулих років до низької споживчої інфляції. За підсумками 2013 року, в Україні було зафіксоване зростання індексу споживчих цін лише на 0,5 відсотка у вимірі грудень до грудня попереднього року. Порівняно із 2012 роком споживчі ціни знизились на 0,3 відсотка при прогнозованому річному зростанні у 6,4 відсотка.

Індекс цін виробників у вимірі грудень до грудня попереднього року за 2013 рік зріс на 1,7 відсотка, а у середньому за рік знизився на 0,1 відсотка.

Зростання заробітної плати, зниження цін на деякі групи товарів і послуг пожвавили споживчі настрої населення та забезпечили збільшення обороту роздрібної торгівлі у 2013 році на 9,5 відсотка.

За даними Державної служби статистики України, номінальний ВВП у 2013 році збільшився на 3,1 відсотка і становив 1 454,9 млрд. грн., що на 121,1 млрд. гривень, або на 7,7 відсотка, менше за врахований в бюджеті прогноз (1 576 млрд. гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року №1125).

За підсумками 2013 року, в цілому було зафіксовано нульове зростання реального ВВП порівняно з 2012 роком при врахованому у бюджеті прогнозі річного зростання у 3,4 відсотка.

Незважаючи на негативні тенденції соціально-економічного розвитку України в 2013 році, Державний бюджет України на 2014 рік був затверджений на завищених прогнозних макроекономічних показниках.

Нереалістичний прогноз номінального ВВП на 2014 рік в обсязі 1 653 млрд. грн. був розрахований у грудні 2013 року на основі невиправдано оптимістичної оцінки економічного зростання у 3 відсотка та завищеної бази 2013 року, незважаючи на те, що фактичні статистичні данні за 11 місяців минулого року чітко вказували на тенденцію падіння в базових галузях економіки, а також на відсутність зростання споживчих цін внаслідок депресивного стану економіки.

На нереалістичність цього прогнозу вказувало багато незалежних вітчизняних та іноземних експертів. Зокрема, прогноз Міжнародного валютного фонду за умов продовження економічної політики тогочасного Уряду передбачав номінальний ВВП на 2014 рік в обсязі 1 503 млрд. гривень. Отже, за оцінкою МВФ, прогноз ВВП, на основі якого були розраховані показники бюджету на 2014 рік, був завищеним на 150 млрд. гривень.

Нереалістичність прогнозу зростання реального ВВП на 2014 рік на рівні 3 відсотки підтверджується також звітними статистичними даними на початку поточного року, які демонструють продовження негативних тенденцій.

Так, за січень 2014 року експорт товарів та послуг порівняно з січнем 2012 роком знизився на 7,6 відсотка, а імпорт – на 7,1 відсотка.

Експорт товарів у січні 2014 року порівняно з січнем 2012 роком скоротився на 11,7 відсотка, зокрема за рахунок: продукції хімічної промисловості – на 45,5 відсотка; машин, устаткування, транспортних засобів та приладів – на 30 відсотків; продовольчі товари та сировина для їх виробництва – на 13,1 відсотка.

Імпорт товарів за підсумком січня 2014 року зменшився на 9,1 відсотка. Енергетичний імпорт скоротився на 18,2 відсотка в основному через зниження вартості природного газу та вугілля. Неенергетичний імпорт зменшився на 5 відсотків за рахунок скорочення імпорту продукції машинобудування на 22,5 відсотка та мінеральних продуктів – на 18 відсотків. Водночас, зріс імпорт хімічної продукції на 3,9 відсотка через зростання попиту на фармацевтичну продукцію.

Подальше охолодження зовнішнього попиту зумовило збереження тенденції до падіння промислового виробництва. За підсумком січня-лютого 2014 року промислове виробництво скоротилось на 4,2 відсотка. Найбільше скорочення відбулось у експортоорієнтованих галузях: у металургійній промисловості на 10,4 відсотка, у машинобудуванні – на 18,4 відсотка, у хімічній промисловості – на 8,1 відсотка.

Падіння обсягів виробництва промисловості призвело до падіння вантажообігу за підсумками січня-лютого 2013 року на 0,4 відсотка порівняно з відповідним періодом 2013 року, зокрема вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 1 відсоток.

Обсяги будівельної продукції у січні-лютому 2014 року скоротились на 9,8% порівняно з січнем-лютим 2013 року.

Позитивний внесок у економічний розвиток забезпечує зростання обсягу сільськогосподарського виробництва. У січні-лютому 2014 року порівняно з січнем-лютим 2013 року обсяги сільськогосподарського виробництва зросли на 6,3 відсотка.

З початку 2014 року продовжилась тенденція минулих років до низької споживчої інфляції. За підсумком січня-лютого 2014 року споживча інфляція залишилася низькою та склала 100,8 відсотка (у середньому та у вимірі грудень до грудня). Індекс цін виробників у лютому 2014 року склав 100,3 відсотка до грудня 2013 року.

Оновлений реалістичний прогноз макроекономічних показників, який є максимально наближеним до оцінок Міжнародного валютного фонду, передбачає обсяг номінального ВВП на рівні 1 524,2 млрд. гривень відповідно до методології Системи національних рахунків 1993 року. При цьому, виходячи із складної економічної ситуації, в якій опинилась Україна на початку року, та необхідності проведення низки структурних економічних реформ, які сприяючі створенню бази для довгострокового економічного зростання, мають короткострокові негативні ефекти, прогноз враховує падіння реального ВВП у поточному році на 3 відсотка при зростанні споживчих цін на рівні 8,5 відсотка у вимірі в середньому рік до року.


^ Доходи зведеного бюджету на 2014 рік (з врахуванням законодавства) пропонується зменшити на 19 380,7 млн. гривень та встановити на рівні 482 472,2 млн. гривень, в тому числі по загальному фонду зменшити на 28 093,8 млн. гривень до 405 397,1 млн. гривень.

Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів є:

 • затвердження реалістичного макропрогнозу, що зменшило доходи на ^ 44 099 млн. гривень;

 • врахування змін до податкового законодавства, що збільшило доходи на 24 718,3 млн. гривень.

В результаті перегляду макропоказників, прогнозні показники дохідної частини бюджету були суттєво зменшені, зокрема по основних податках та зборах на:

^ 5 865,2 млн. гривень податок на доходи фізичних осіб у зв’язку з переглядом фонду оплати праці;

5 901,3 млн. гривень надходження податку на прибуток підприємств, що пов’язано з результатами річного декларування податку за 2013 рік;

^ 4 942 млн. гривень податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (збір), що обумовлено погіршенням прогнозу індексу промислової продукції, що частково було компенсоване збільшенням прогнозу споживчих цін;

^ 11 120 млн. гривень надходження ПДВ з ввезених в Україну товарів через суттєве погіршення прогнозу імпорту товарів та послуг з урахуванням збільшення прогнозу середньорічного обмінного курсу;

^ 4 438 млн. гривень акцизний податок з вироблених в Україні товарів через уточнення прогнозних обсягів реалізації підакцизних товарів, переглянутих за підсумками 2013 року.

Також, збільшено на ^ 5 914 млн. гривень ресурс для відшкодування ПДВ в результаті перегляду прогнозу по середньорічному курсу гривні до долара США та експорту товарів та послуг.

Крім того, пропонується внести зміни до Податкового, Митного кодексів України та інших законодавчих актів України, що надасть змогу додатково одержати ресурс до зведеного бюджету в обсязі 24 718,3 млн. гривень, зокрема:

 • збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та готівковій формі - 9 100 млн. гривень;

 • скасування оподаткування за «0» ставкою ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур – додатковий ресурс за рахунок зменшення відшкодування ПДВ у сумі 5 800 млн. гривень;

 • скасування пільг з ПДВ по операціях з першого постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення (імпорт та постачання виробником) - 1 300 млн. гривень;

 • зміна ставки плати за користування надрами – 1 532,5 млн. гривень;

 • збільшення ставок окремих податків і зборів (у тому числі акцизного податку), виражених в абсолютному значенні – 3 500 млн. гривень;

 • застосування єдиної ставки акцизного податку на дизпаливо –
  1 500 млн. гривень;

 • збільшення ставки акцизного податку на мотоцикли та автомобілі – 600 млн. гривень;

 • збільшення ставки збору за користування радіочастотним ресурсом – 558,4 млн. гривень;

 • розширення кола платників збору за рахунок суб’єктів господарювання, які закуповують імпортований природний газ у нерезидентів України – додатково надійде 300 млн. гривень цільової надбавки до тарифу на газ;

 • зменшення неоподатковуваного імпорту товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях – 292,4 млн. гривень;

 • скасування податкових пільг при ввезенні на митну територію України транспортних засобів працівниками дипломатичної служби України – 34,8 млн. гривень;

 • встановлення ставки податку на доходи фізичних осіб для доходів у формі пенсійних виплат – ^ 0,6 млн. гривень.

З урахуванням перегляду макропоказників та законодавчих змін, уточнені прогнозні показники надходжень по основних податках та зборах зменшені на:

^ 5 865,2 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб;

5 901,3 млн. гривень по податку на прибуток підприємств;

14 659,9 млн. гривень податку на додану вартість (сальдо);

1 513,9 млн. гривень акцизному податку з вироблених в Україні товарів.

Доходи державного бюджету становлять ^ 370 928,6 млн. гривень і зменшились на 21 639,5 млн. гривень порівняно із затвердженими показниками, в тому числі за рахунок передачі до бюджету Криму загальнодержавних податків і зборів в обсязі 6 366,3 млн. гривень. По загальному фонду державного бюджету доходи зменшились на 29 768,4 млн. гривень, у тому числі за рахунок Криму на 5 902,9 млн. гривень.


Витрати проекту закону щодо внесення змін до державного бюджету на 2014 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту змін до Державного бюджету на 2014 рік;

планових обсягів запозичень на 2014 рік на фінансування державного бюджету;

прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить, як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та інші), кожен з яких має власну методику розрахунку платежів за позикою.

^ Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2014 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 155 157,2 млн. гривень, з яких 64,4 відсотка або 99 934,4 млн. гривень – виплати за внутрішнім боргом та 35,6 відсотків або 55 222,7 млн. гривень складають виплати за зовнішнім боргом.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2014 рік прогнозується в обсязі 46 014,8 млн. гривень, що на 1 158,6 млн. гривень більше плану передбаченого у попередній редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

^ Обслуговування внутрішнього державного боргу складе у 2014 році 32 273,3 млн. гривень, що на 4 відсотка або на 1 080,4 млн. гривень більше плану на 2014 рік. Збільшення зазначених видатків пов’язане із зростанням державного внутрішнього боргу, що обумовлено необхідністю фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх державних запозичень та вартості боргових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку.

^ Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2014 рік заплановано в сумі 13 741,4 млн. гривень. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу в сумі 78,2 млн. гривень обумовлено зростанням прогнозного офіційного курсу Національного банку до долара США.

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2014 році планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

^ Обсяг державних запозичень на 2014 рік прогнозується у сумі 193 245,4 млн. гривень, що на 35 933 млн. гривень більше плану передбаченого у попередній редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", у тому числі: зовнішні – 84 150 млн. гривень, або на 38 158 млн. гривень більше передбаченого у попередній редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", внутрішні – 109 095,4 млн. гривень, або на 2 225 млн. гривень менше плану передбаченого у попередній редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік". Таким чином, зовнішні запозичення у 2014 році складуть 43,5 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні – 56,5 відсотка.

^ Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2014 рік прогнозується у розмірі 109 142,4 млн. гривень, що на 13 662 млн. гривень більше, ніж передбаченого у попередній редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", у тому числі: погашення зовнішнього державного боргу – 41 481,3 млн. гривень, або на 5 208 тис. гривень більше плану передбаченого у попередній редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", погашення внутрішнього державного боргу – 67 661,1 млн. гривень, або на 8 454,1 млн. гривень більше плану передбаченого у попередній редакції Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік". Таке перевищення зумовлено зростанням прогнозного офіційного обмінного курсу української гривні та змінами у структурі боргових інструментів.

На 2014 рік передбачається залучити кошти від міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери – 6 188,7 млн. гривень. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників - отримувачів таких кредитів.

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 664 008,8 млн. гривень та становитиме 43,6 відсотка від ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2013 році та прогнозних запозичень у 2014 році на кінець 2014 року частка внутрішнього боргу становитиме близько 49,8 відсотка від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу – 50,2 відсотків.


Темпи росту розміру мінімальної заробітної плати протягом 2004-2013 років значно вищі, ніж темпи росту економіки за цей період.

Мінімальна заробітна плата за вказаний період зросла майже у 6 разів, а номінальний ВВП - у 4 рази.

У Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 липня – 1 250 гривень, з 1 жовтня – 1 301 гривня (підвищення середньорічного розміру мінімальної заробітної плати у порівнянні з минулим роком складе 8,1 відсотка).

При цьому, згідно з прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, оновленим Мінекономрозвитку за результатами роботи місії Міжнародного валютного фонду, у 2014 році спостерігатиметься тенденція щодо зниження номінального ВВП, продуктивності праці, індексу промислової продукції, експорту та імпорту товарів і послуг тощо.

Підвищення у 2014 році розмірів мінімальної заробітної плати темпами, що не відповідають темпам розвитку економіки, є невиправданим.

У зв’язку з цим пропонується внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" в частині збереження протягом 2014 року розміру мінімальної заробітної плати на рівні 1 218 гривень.

Вказане забезпечить економію видатків бюджету на оплату праці працівників бюджетної сфери у обсязі ^ 6,8 млрд. гривень.

Враховуючи реальний стан економіки, який не дає можливості фінансово забезпечити зростання існуючих у країні соціальних стандартів та гарантій запланованими темпами без нарощування боргових зобов’язань держави, пропонується у 2014 році соціальні стандарти установити один раз у таких розмірах:

на одну особу: з 1 січня – 1 176 гривень;

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 032 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 286 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня – 1 218 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 949 гривень.

Відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій.

Зокрема, у відсотковому та кратному співвідношенні до величини прожиткового мінімуму визначаються розміри:

 • державної допомоги сім'ям з дітьми;

 • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

 • державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

 • тимчасової державної допомоги дітям;

 • допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

 • довічних державних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність в колишньому СРСР, учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

У зв'язку з замороженням терміну підвищення розмірів прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп економія коштів, передбачених в Державному бюджеті України на 2014 рік на здійснення соціальних виплат, становитиме 420,7 млн. гривень, у тому числі:

 • на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям – 420,6 млн. гривень;

 • на виплату довічних державних стипендій – ^ 0,1 млн. гривень;

На сьогодні розмір допомоги при народженні дитини значно диференційований і встановлений у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

В той же час статтею 52 Конституції України встановлено, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження.

Тому, пропонується встановити єдиний розмір допомоги при народженні дитини поза залежністю від того, яка це дитина за черговістю народження, – 41 280 гривень та об’єднати її з допомогою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

При цьому, виплата допомоги здійснюватиметься одноразово в сумі 10 320 гривень, решта виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами (по 860 гривень).

Реалізація цих пропозицій дозволить відновити принцип соціальної справедливості при наданні допомоги при народженні, оскільки гарантуватиме рівні права на отримання державної підтримки для повноцінного розвитку та виховання дитини.

Отже, такі зміни дозволять підвищити ефективність використання та оптимізувати бюджетні кошти, які спрямовуються на соціальний захист населення, та зекономити 3,8 млрд. гривень.

У проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2014 рік" потреба у коштах державного бюджету, що спрямовується Пенсійному фонду України на виплату пенсій складає 83 796,3 млн. гривень, що на 3 563,6 млн. гривень менше проти затверджених показників у Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

Зміна показників бюджету Пенсійного фонду України пов’язана із зміною фонду оплати праці, індексу інфляції та розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Крім того, з метою наповнення бюджету Пенсійного фонду України було запропоновано ряд таких заходів:

- змінити пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між Пенсійним фондом та фондами соціального страхування, що дасть можливість збільшити у 2014 році власні надходження Пенсійного фонду України на 3 447,7 млн. гривень;

- призупинити на 2014 – 2015 роки дію частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо здійснення перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески – економія видатків становитиме 1 357,6 млн. гривень;

- відновити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5 % при здійсненні операцій з купівлі юридичними та фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та готівковій формі. Таке відновлення призведе до збільшення доходів спеціального фонду державного бюджету, які будуть спрямовані Пенсійному фонду України на виплату пенсій у обсязі 9 100 млн. гривень.

пенсії, які призначаються відповідно до "спеціальних" законів України, встановлювати у розмірі 70 відсотків від суми місячної заробітної плати (заробітку), з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (на сьогодні такий розмір складає 80 відсотків) – економія видатків становитиме 10,7 млн. гривень.

Таким чином, передбачений обсяг видатків державного бюджету для Пенсійного фонду та заходи спрямовані для його наповнення дозволять забезпечити виплату пенсій та допомог відповідно до чинного законодавства.

Крім того, з метою економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, у проекті змін до Державного бюджету України на 2014 рік передбачено зменшення видатків, зокрема на:

скорочення видатків на утримання Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони, Державного управління справами, інших органів, утворених Президентом України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних колегіальних органів, центральних органів виконавчої влади та інших органів внаслідок скорочення чисельності їх працівників485,8 млн. гривень;

Довідково: на даний час гранична чисельність працівників Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони, Державного управління справами, інших органів, утворених Президентом України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних колегіальних органів, центральних органів виконавчої влади та інших органів (за виключенням силових структур) складає 193,4 тисяч осіб. Чисельність працівників вказаних органів з 2001 року збільшилась на 54,7 тис. одиниць.

Необхідно зазначити, що в Україні на 1000 одиниць населення припадає 6 державних службовців, у той час, коли, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, Казахстані –


5 державних службовців, Азербайджані – 3 державних службовця. Тому на порядку денному стоїть питання щодо оптимізації чисельності чиновників.

У зв’язку з цим підготовлено проекти нормативно-правових актів, якими передбачено скоротити чисельність працівників державних органів на 51,5 тис. осіб.

скорочення видатків Апарату Верховної Ради України, ДУС та Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у зв’язку із скороченням на 50 відсотків легкового автотранспорту, що забезпечує обслуговування цих органів19,5 млн. гривень;

Довідково: Останнім часом засобами масової інформації акцентується увага на тому, що в Україні найбільший службовий автопарк у всій Європі, тому Урядом України уже зроблено перші кроки щодо скорочення кількості службових автомобілів. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" передбачається, що для обслуговування установи не може використовуватися більше одного легкового автомобіля. З урахуванням цього скорочено ліміт автомобілів центральних та місцевих органів виконавчої влади на 1 500 автомобілів.

Разом з тим, потребує також врегулювання питання оптимізації кількості легкових автомобілів, які обслуговують діяльність Кабінету Міністрів України, Президента України та Верховної Ради України. На даний час в автобазі ДУС нараховується 202 легкових автомобілі, автобазі Кабінету Міністрів України – 141 легковий автомобіль, автобазі Верховної Ради України – 175 автомобілів.

Розробленим Міністерством фінансів проектом передбачається забезпечити скорочення на 50 відсотків кількості легкових автомобілів, які обслуговують діяльність Кабінету Міністрів України, Президента України та Верховної Ради України.

скорочення капітальних видатків Державній казначейській службі55 млн. гривень (заборона на придбання меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту);

скорочення поточних та капітальних видатків РНБОУ92,7 млн. гривень (створення та функціонування Ситуаційного центру інформаційно-аналітичної підтримки РНБОУ, як загальнодержавної системи підтримки прийняття управлінських рішень, нормативно не врегульовано);

проведення виборів Президента України762 млн. гривень (внаслідок прийняття у березні поточного року змін до виборчого законодавства, якими скорочено період повноважень виборчих комісій, кількість їх членів, зменшено кількість виборчої документації тощо);

утримання місцевих державних адміністрацій96,7 млн. гривень (скорочення чисельності працівників місцевих державних адміністрацій);

погашення частини кредиту, залученого на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу100 млн. гривень (Державною цільовою програмою з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року не передбачено погашення кредиту, залученого на оновлення парку автобусів та тролейбусів містом Донецьк);

надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла54,1 млн. гривень (залишено кошти у сумі 25,9 млн. грн. для надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за договорами, укладеними з позичальниками у 2013 році);

надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла100 млн. гривень;

надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та молодіжним і дитячим організаціям для реалізації відповідних заходів, спрямованих на залучення різних верств населення до занять спортом та виконання програм і заходів серед дітей та молоді відповідно62,1 млн. гривень (заходи не забезпечують ефективного розв’язання соціальних проблем дітей та молоді, вирішення нагальних проблем, врегулювання яких дозволило б більше долучити населення до заняттям спортом, а спрямовані лише на виготовлення сувенірної продукції, проведення конференцій, семінарів, тренінгів, фестивалів, тощо. Обсяги таких видатків в середньому складають 50 відсотків від загального обсягу фінансової підтримки на заходи цих громадських організацій);

фінансування 12 тисяч посад фахівців із соціальної роботи308,3 млн. гривень (нововведені фахівці дублюють функції працівників діючої мережі і надають послуги, аналогічні іншим закладам. Місцеві органи влади, виходячи з потреб громад і власних фінансових можливостей, можуть самостійно продовжити утримання та діяльність фахівців із соціальної роботи);

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що є складовою державного фонду регіонального розвитку 929 млн. гривень (видатки капітального характеру не є першочерговими та можуть бути відтерміновані);

охорону праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах65 млн. гривень (за рахунок здійснення у галузі заходів з приватизації вугледобувних підприємств видатки на охорону та безпеку праці забезпечувати за рахунок їх власних коштів);

очищення побутово-стічних вод міста Калуш38,8 млн. гривень (витрати, пов’язані з очищенням побутово-стічних вод міста Калуш, включаються до фактичної собівартості послуг з водопостачання та водовідведення, тому компенсація таких витрат може покриватися за рахунок видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах);

реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"148,1 млн. гривень (може бути профінансовано лише в частині будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд);

збільшення статутного капіталу державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"1 614 млн. гривень (фінансування Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій передбачено за рахунок кредитів ЄБРР і Євратому та власних коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" (тариф на відпуск електроенергії);

державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції1 133,9 млн. гривень (у поточному році державні вугледобувні підприємства будуть здійснювати розрахунки за спожиту електричну енергію за рахунок власних коштів);

державну підтримку будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств 2 364,3 млн. гривень (враховуючи те, що у вугільній галузі розпочато процес приватизації вугледобувних підприємств пропонуємо видатки забезпечувати за рахунок їх власних коштів або коштів інвесторів);

реструктуризацію торфодобувної промисловості та вугільної галузі, зокрема на забезпечення пільговим побутовим паливом185 млн. гривень (зменшення кількості пільгових вуглеотримувачів (майже у 2 рази));

підтримку реалізації національних проектів135 млн. гривень (реалізація нацпроектів "Відкритий світ" та "LNG термінал" не передбачає залучення бюджетних коштів, оскільки схвалені Урядом нацпроекти передбачають лише залучення коштів під гарантії Уряду);

здійснення заходів із проведення земельної реформи73,5 млн. гривень (скоротити кредиторську заборгованість у зв’язку із жорсткою економією бюджетних коштів та з урахуванням положення пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 щодо здійснення Держфінінспекцією контрольних заходів з перевірки достовірності обсягів кредиторської заборгованості розпорядників коштів);

реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою158,4 млн. гривень (необхідність розробки закону про референтне ціноутворення на ліки, в якому мають бути визначені основні вимоги та засади механізму референтного ціноутворення на ліки);

придбання медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України" 70 млн. гривень;

придбання медичного автотранспорту625 млн. гривень;

фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств561,7 млн. гривень (неузгоджені проекти екологічної модернізації підприємств);

будівництво та реконструкцію берегоукріплювальних і гідротехнічних споруд у басейні р. Сіверський Донець180 млн. гривень (заходи з будівництва гідротехнічних споруд та інших заходів оздоровлення р. Сіверський Донець будуть здійснюватися в межах бюджетної програми КПКВК 2407070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь");

забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції48 млн. гривень (капітальні видатки на виконання Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2016 року);

оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому таборі ДЦ "Молода Гвардія"79,9 млн. гривень (зміни до Бюджетного кодексу України).

^ Загальний ресурс місцевих бюджетів на 2014 рік уточнено на підставі основних положень програми Кабінету Міністрів України та завдань з їх реалізації, постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" з урахуванням змін, які відбулися за рахунок уточнення основних показників соціально-економічного розвитку, та змін до законодавства, спрямованих на розширення податкової бази місцевих бюджетів та розширення повноважень Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у сфері фінансово-бюджетної політики з метою підвищення їх самодостатності та фінансової автономії.

При уточненні показників місцевих бюджетів враховано зміни до Бюджетного кодексу України стосовно визначення особливостей взаємовідносин між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, відповідно до яких видатки місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, у тому числі міста Севастополя, здійснюються за рахунок та в межах усіх доходів, що сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим, у тому числі міста Севастополя, без застосування механізму вирівнювання та надання з державного бюджету міжбюджетних трансфертів.

Таким чином, дохідна та видаткова частини місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, у тому числі міста Севастополя, збалансовані з нульовим трансфертом і загальний розрахунковий обсяг їх фінансового ресурсу до кінця року становить 12 208,9 млн. гривень.

З урахуванням вказаних факторів фінансовий ресурс місцевих бюджетів (у приведених умовах) становить ^ 220 064,2 млн. гривень, що менше у порівнянні з врахованим у Державному бюджеті України на 2014 рік на 9 949,2 млн. гривень, або на 4,3 відсотка, у тому числі:

по загальному фонду місцевих бюджетів – ^ 196 360,9 млн. гривень, що менше на 10 343,5 млн. гривень або 5 відсотків проти врахованого у бюджеті;

по спеціального фонду місцевих бюджетів – 23 703,3 млн. гривень, що більше на 394,3 млн. грн. або 1,7 відсотка проти врахованого у бюджеті.

Доходи місцевих бюджетів

Прогнозний показник доходів місцевих бюджетів на 2014 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) становить ^ 98 161,3 млн. гривень, в тому числі:

по загальному фонду – 80 753,8 млн. гривень,

по спеціальному фонду – 17 407,5 млн. гривень.

Прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (І кошик), визначено в сумі 65 105,1 млн. гривень, що на 4 524,9 млн. гривень або 6,5 відсотка менше показника врахованого у державному бюджеті на 2014 рік. До надходжень 2013 року ріст складає 102,8 відсотка.

Основні зміни прогнозного обсягу доходів відбулися за рахунок:

- уточнення основних показників соціально-економічного розвитку

(- 5 088,6 млн. гривень);

- змін до законодавства спрямованих на розширення податкової бази місцевих бюджетів (+ 563,7 млн. гривень, в тому числі податок на доходи фізичних осіб – 0,6 млн. гривень і ресурсні платежі – 563,1 млн. гривень).

Розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 2014 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснювався відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. При цьому, коефіцієнт актуалізації індексу відносної податкоспроможності розрахований на основі даних про фактичні надходження 2013 року (в бюджеті на 2014 рік враховувались надходження 11 місяців).

^ Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), на 2014 рік складає 15 648,8 млн. гривень, що на 152,9 млн. гривень або на 1 відсоток більше показника врахованого у державному бюджеті на 2014 рік та на 1 відсоток менше надходжень 2013 року.

Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів на  2014  рік  визначено у розмірі 17 407,5 млн. гривень, з них 8 565,3 млн. гривень або 49,2 відсотка складає бюджет розвитку.

Видатки місцевих бюджетів

Обсяг видатків загального фонду (без урахування трансфертів) становить 139 251,6 млн. гривень, що на 4 207,5 млн. гривень (2,9 відсотка) менше ніж затверджено у державному бюджеті на 2014 рік.

При розрахунку обсягу видатків, що враховуються при визначення міжбюджетних трансфертів, враховано:

 • збереження протягом 2014 року на рівні 2013 року розмірів мінімальної заробітної плати (1 218 гривень) та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (852 гривні) та прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1 176 гривень);

 • зменшення видатків на забезпечення діяльності 12 000 посад фахівців із соціальної роботи у регіонах, у зв’язку із їх скороченням з 1 травня 2014 року;

 • скорочення видатків на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів.

Видатки місцевих бюджетів у розрізі галузей бюджетної сфери з урахуванням скорочення становлять 123 580,8 млн. гривень, у тому числі:

 • державне управління – 3 598,3 млн. гривень;

 • освіта – 63 021,1 млн. гривень;

 • охорона здоров’я – 42 583,6 млн. гривень;

 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 5 550,7 млн. гривень;

 • культура і мистецтво – 7 713,3 млн. гривень;

 • фізична культуру і спорт – 1 113,8 млн. гривень.Міжбюджетні трансферти

Враховуючи жорсткий режим економії коштів оптимізовано перелік міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, та зменшено їх обсяг на 5 936,8 млн. гривень і визначено у сумі 124 327,5 млн. гривень, у тому числі:

по загальному фонду місцевих бюджетів – ^ 118 031,7 млн. гривень;

по спеціального фонду місцевих бюджетів – 6 295,8 млн. гривень.


При цьому, зменшено:

    • дотацію вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам на 290,9 млн. гривень;

 • додаткові дотації на 477,1 млн. гривень, у тому числі на :

 • вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 47,1 млн. гривень

 • здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" на 81,1 млн. грн. (Відповідно до змін до Бюджетного кодексу України трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим, у тому числі міста Севастополя, не надаються);

 • компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міст Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське Сімферопольського району на 97,7 млн. гривень (Відповідно до змін до Бюджетного кодексу України трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим, у тому числі міста Севастополя, не надаються);

 • компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії на 3 млн. гривень (Відповідно до змін до Бюджетного кодексу України трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим, у тому числі міста Севастополя, не надаються);

 • здійснення видатків, пов’язаних із реалізацією заходів щодо підвищення рівня надання суспільних послуг – 98,2 млн. гривень (Передбачення такої додаткової дотації тільки для одного регіону порушує один із основних принципів бюджетної системи України – принцип справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами);

 • виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах – 150 млн. гривень;

 • субвенції із загального фонду на 2 688,8 млн. гривень, у тому числі:

 • субвенції на здійснення державних програми соціального захисту на 1 937,6 млн. гривень (Уточнено у зв’язку із зміною розмірів соціальних стандартів);

 • придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії на 180,2 млн. гривень (Згідно з чинним законодавством такі видатки в першу чергу повинні здійснюватися закладами охорони здоров’я в межах асигнувань, передбачених у їх кошторисах, за рахунок коштів місцевих бюджетів);

 • придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги на ^ 185,1 млн. гривень (Згідно з чинним законодавством такі видатки в першу чергу повинні здійснюватися закладами охорони здоров’я в межах асигнувань, передбачених у їх кошторисах, за рахунок коштів місцевих бюджетів);

 • часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на 52,7 млн. гривень (Пілотний проект запроваджено з 2012 року, реалізацію якого налагоджено не у всіх регіонах України. Крім того, відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України передбачено необхідність розробки закону про референтне ціноутворення на ліки, в якому мають бути визначені основні вимоги та засади механізму референтного ціноутворення ні ліки);

 • забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру на 4 млн. гривень (Питання забезпечення функціонування Центру має вирішуватися Київською міською державною адміністрацією за рахунок коштів міського бюджету);

 • виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води на 5,8 млн. гривень (Капітальні видатки, які враховані у складі субвенції, не є першочерговими та можуть бути відтерміновані);

 • виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича на 7,4 млн. гривень (Капітальні видатки, які враховані у складі субвенції, не є першочерговими та можуть бути відтерміновані);

 • обласному бюджету Черкаської області на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на 25,0 млн. гривень (Капітальні видатки, які враховані у складі субвенції, не є першочерговими та можуть бути відтерміновані);

 • будівництво сучасної регіональної лікарні швидкої медичної допомоги в місті Донецьку на 50 млн. гривень (Відсутня проектно-кошторисна документація будівництва регіональної лікарні швидкої медичної допомоги та інженерних мереж);

 • створення регіонального центру надання адміністративних послуг на 30 млн. гривень (Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" утворення центрів надання адміністративних послуг передбачено у містах, районах у містах, районах та селищах).

 • будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання на 70 млн. гривень (Згідно з чинним законодавством такі видатки в першу чергу повинні здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів);

 • будівництво під’їзної дороги та зовнішньо-інженерних мереж до інноваційного парку Біонік Хілл на 12 млн. гривень (Зазначена дорога є об’єктом комунальної власності, тому на її будівництво в першу чергу повинні спрямовуватися кошти міського бюджету міста Києва);

 • будівництво та підтримання в безпечному стані гірничих виробок Дніпропетровського метрополітену на 29 млн. гривень (Такі видатки можуть проводитися в межах коштів субвенції із спеціального фонду державного бюджету наданої міському бюджету міста Дніпропетровська за рахунок залучених від кредиторів (Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку) коштів);

 • погашення частини кредиту, залученого на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на 100 млн. гривень (Планування у державному бюджеті субвенції тільки для одного регіону порушує один із основних принципів бюджетної системи України – принцип справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами);

 • державний фонд регіонального розвитку на 2 480 млн. гривень (у тому числі субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 038,8 млн. гривень).


Водночас для вирішення гострих і невідкладних питань соціально-економічного розвитку регіонів враховано ресурс у обсязі 1 500 млн. гривень, у тому числі:

1 000 млн. гривень - державний фонд регіонального розвитку;

500 млн. гривень – субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, розподіл якої між місцевими бюджетами здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
України та невідкладної стабілізації фінансової ситуації підготовлено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України
Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconЗакон україни "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconЗакон україни "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій І статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про забезпечення прав І свобод громадян на тимчасово окупованій території України”
Україна згідно з Конституцією України є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про соціальний І правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо гарантій у особливий період)
Внести до Закону України «Про соціальний І правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconПро внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України н а к а з у ю
Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03....
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про соціальний І правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
Чинна редакція Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» фактично не містить підвищених...
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconРішення від 05 грудня 2013 року № м. Хмельницький Про внесення змін до положення про постійні комісії Хмельницької обласної ради
Керуючись частиною п’ятнадцятою статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconПро затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України " " Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається.
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про Державний бюджет України на 2014 рік\" iconЗакон україни про Дисциплінарний статут Збройних Сил України Верховна Рада України постановляє: Затвердити Дисциплінарний статут Збройних Сил України (додається)
Статтю 3 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав І основних свобод людини 1950 року. Першого протоколу та протоколів...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы