Позакласна та позашкільна робота icon

Позакласна та позашкільна робота


Скачать 50.23 Kb.
НазваниеПозакласна та позашкільна робота
Размер50.23 Kb.
ТипДокументы

Позакласна та позашкільна робота

1. Мета, завдання і зміст педагогічної практики "Позакласна та позашкільна робота в школі"

Метою педагогічної практики "Позакласна та позашкільна робота в школі" є набуття студентами уявлень про характер, зміст, форми і методи навчально-виховної роботи в школі, про функціональні обов'язки учителів початкових класів як вихователів.

Завдання педагогічної практики з позакласної виховної роботи такі:

1. Вивчити специфіку організації навчально-виховної роботи з молодшими школярами в умовах різних типів шкіл.

2. Оволодіти вміннями планувати і вести виховну роботу з молодшими школярами на уроках та в позаурочний час у класі, групі продовженого дня.

 1. Засвоїти основні форми, методи і засоби навчально-виховної роботи з учнями
  початкових класів.

 2. Оволодіти методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних особливостей
  молодших школярів.

 3. Формувати професійну спрямованість, інтерес до педагогічної діяльності.
  Види діяльності студентів на педагогічній практиці:
 • спостерігати і аналізувати різні форми навчально-виховної роботи;

 • визначити конкретні виховні завдання з врахуванням вікових та індивідуальних
  особливостей молодших школярів;

 • планувати позакласну виховну роботу з учнями класу;

 • організовувати дитячий колектив на виконання висунутих завдань;

 • вивчити особливості дітей і колективу учнів в умовах класу;

 • проводити різні форми позакласної виховної роботи (масові, групові, індивідуальні) з
  молодшими школярами;

 • співпрацювати з батьками.

Зміст педагогічної практики з позакласної та позашкільної роботи в школі включає:

 1. Ознайомлення зі школою, вчителями початкових класів, календарними планами, планами виховної роботи, досвідом роботи класоводів, вихователів.

 2. Складання індивідуального плану проведення виховних заходів.

 3. Допомога учителеві-класоводу у проведенні форм виховної роботи.

 4. Спостереження та аналіз уроків, вивчення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів.

 5. Розробка конспектів виховних заходів.

 6. Проведення одного виховного заходу.

 7. Спостереження та аналіз залікових виховних заходів.

^ 2. Організація педагогічної практики


Педагогічна практика з позакласної виховної роботи проводиться у 4 та 5 семестрі на базі різних типів загальноосвітніх шкіл. У період практики студенти виступають у ролі помічників вчителів початкових класів як класоводів. Практика проводиться у досвідчених учителів початкової школи. Керують практикою викладачі кафедри шкільної педагогіки та психології. За цей вид практики студентам виставляється оцінка.

^ Організація педагогічної практики з позакласної виховної роботи

 1. Кожен студент проходить практику у визначеному класі (за кожним класом
  закріплюється по 2 практиканти).

 2. Студент працює під керівництвом учителя класу, керівника групи практикантів коледжу
  і виконує їх вказівки.

 3. Студент ознайомлюється з планами і системою виховної роботи школи, класу.

 4. Студент складає індивідуальний план проведення педагогічної практики з навчально-виховної роботи і виконує його.
 1. Студент проводить, спостерігає та аналізує уроки та виховні заходи з молодшими школярами.

 2. Студент складає конспекти залікових занять, затверджує їх у вчителя початкових
  класів, керівника практики та проводить їх.

 3. Студент веде щоденник педагогічної практики, дає його на перевірку і підпис учителю,
  керівнику практики.

 4. Вивчає досвід роботи вчителя початкових класів як класного керівника.

Обов'язки суб'єктів педагогічної практики

І. Груповий керівник практики:

 • безпосередньо керує педагогічною практикою групи студентів у школі;

 • організовує зустріч і знайомить студентів з директором школи, його заступниками,
  вчителями початкових класів;

 • закріплює студентів за класами разом з дирекцією школи;

 • проводить інструктивно-методичні наради з класоводами, які працюють із студентами;

 • допомагає студентам у підготовці та проведенні виховних заходів;

 • здійснює контроль за веденням студентами звітної документації з педагогічної практики
  та перевіряє її після закінчення практики;

 • оцінює навчально-виховну роботу студентів під час практики, їх ставлення до роботи,
  ведення і оформлення ними документації з педпрактики; робить відповідні записи в
  журналі по практиці;

 • допомагає оформити довідку на оплату праці вчителям за керівництво практикою
  студентів.

^ IV. Вчитель початкових класів:

 • знайомить студентів-практикантів з планом виховної роботи класу, учнями;

 • проводить відкриті заняття для студентів та організовує їх обговорення;

 • разом з груповим керівником практики визначає теми виховних заходів, які повинні
  провести студенти;

 • консультує студентів під час підготовки до позакласних виховних заходів;

 • бере участь в обговоренні та оцінці виховних заходів, уроків.

^ V. Студент-практикант:

 • з'являтися у школу за 15 хвилин до початку занять;

 • виконувати правила внутрішнього розпорядку, адміністрації школи і керівників
  практики, дотримуватися правил техніки безпеки;

 • виконувати всі види робіт, передбачені програмою педагогічної практики;

 • проводити всі позакласні виховні заходи згідно індивідуального плану, активно брати
  участь в їх обговоренні та аналізі;

 • вчасно, грамотно і акуратно вести щоденник педагогічної практики за встановленою
  формою, регулярно давати його на перевірку і підпис учителю, керівнику практики;

 • бути ввічливим, працьовитим, дисциплінованим і організованим;

 • мати належний зовнішній вигляд.

Вимоги до підготовки та проведення позакласних занять

Готуючись до заняття, практиканту слід враховувати:

 1. Суспільну значимість заходу.

 2. Актуальність теми.

 3. Вікові особливості учнів.

 4. Знання та інтереси учнів.

 5. Ініціативу і самодіяльність школярів.

Проводячи заняття, практикант повинен забезпечити:

 • досягнення мети виховного заходу;

 • організацію колективу, забезпечення свідомої дисципліни;

 • послідовне і емоційне розкриття теми заходу;

 • активізацію учнів на занятті;

 • ефективне використання наочності та технічних засобів навчання;

 • закріплення знань та підсумок заняття;

 • використання активних методів і прийомів роботи з учнями.

Алгоритм підготовки і проведення виховного заходу

1. Визначення мети і завдань.

(Наприклад, мета - сформувати естетичну культуру учнів. Реалізації даної мети присвячена бесіда "Мистецтво в житті людини, де виконуються наступні завдання:

 • виявлення естетичних смаків дітей та їх інтересів;

 • формування знань про різні види мистецтва;

 • розвиток емоційно-позитивного ставлення до творів мистецтва.

2. Вибір форми виховної роботи і назви заходу.

(Наприклад, свято "Прощання з букварем", бесіда "Звідки до нас приходить книга").

 1. Створення позитивного психологічного настрою: цікава розповідь про майбутній захід,
  мрії про його результати, написання оголошення чи створення стінгазети до цього заходу
  тощо.

 2. ^ Попередня підготовка: підбір змісту матеріалу, визначення засобів, підбір наочності,
  запрошення гостей і учасників ззовні, розподіл ролей, доручень, виготовлення костюмів,
  атрибутики, оформлення класу (залу).

 3. Проведення виховного заходу, що передбачає:
 • початок (музичний, поточний, передмова, театралізований зачин) - для створення
  психологічного настрою;

 • змістова частина (предметна діяльність вихованців і педагогів, спрямована на
  досягнення виховної мети);

 • фінальна частина (прийняття рішення, звернення, ритуали завершення - пісня,
  нагородження переможців, подяка, музика) - створює визначений емоційний стан, який
  сприяє подальший спільній діяльності; бажання продовжувати розпочату справу.

6. Педагогічний аналіз, який включає:

 • ступінь досягнення мети і завдань;

 • характеристика ефективності вибраних засобів, методик і прийоми;

 • ступінь активності учасників і їх задоволення від участі у справі;

 • логічність структури виховного заходу, її ефективність;

 • характер педагогічної майстерності вихователя, манера поведінки, стосунки, взаємодія з

учнями;

- місце проведення виховного заходу в системі виховної роботи в загальноосвітній школі.

Звітна документація з педагогічної практики

"Позакласна виховна робота в школі"

^ Перелік звітної документації практики з позакласної виховної роботи в школі:

 • для керівника педагогічної практики: план-графік педагогічної
  практики;

 • для студентів-практикантів:

 1. Щоденник педагогічної практики, в якому повинні бути:

 • індивідуальний план роботи студента;

 • розробка виховного заняття;

 • аналіз проведення залікового виховного заходу;

 • спостереження та аналіз виховного заходу, проведених одногрупниками, та уроків вчителів-класоводів.

2. Плани-конспекти (сценарії) залікових виховних заходів.


Вимоги до знань, практичних умінь і навичок студентів,

контроль і оцінювання їх

^ Студент-практикант повинен знати:

- план виховної роботи вчителя початкових класів: зміст, структура,
вимоги до побудови;

- види ігор, можливості їх використання у вихованні молодших
школярів;

 • форми і методи виховання учнів початкових класів у позаурочний
  час;

 • види бесід (пізнавальні, етичні, естетичні), методику підготовки і проведення їх

 • типи і структури уроків в початкових класів.

Студент-практикант повинен уміти:

- спостерігати та аналізувати уроки та виховний процес у школі;

 • аналізувати завдання, зміст навчально-виховної роботи у початковій школі;

 • планувати свою роботу відповідно до вікових та індивідуальних
  особливостей учнів, можливостей дитячого колективу;

- організувати дитячий колектив на виконання поставлених завдань;

- проектувати і конструювати різні форми виховної роботи:

а) вміти визначити тему, мету виховного заходу, цікаво і доступно
спланувати його проведення;

б) вміти дібрати матеріал відповідно до мети виховного заходу,
зацікавити учнів;

в) вміти дібрати методи і прийоми вивчення особливостей учнів,
враховувати їх у своїй роботі;

г) підібрати наочні методи до виховного заходу;

д) складати конспект виховного заходу.

- проводити різні види позакласної виховної роботи (бесіди, виховні
години, збори, свята, ранки, подорожі, змагання, ігри, конкурси):

а) вміти цікаво оголосити тему заходу, доступно і послідовно її
розкрити;

б) використовувати різноманітні види позанавчальної роботи
відповідно до віку;

в) використовувати наочні засоби;

г) спілкуватися з учнями, підтримувати їх увагу, дисципліну;

д) оцінювати ефективність виховного заходу.

- спостерігати, записувати і аналізувати різні форми позакласної виховної роботи.

Підсумкова оцінка роботи студента повинна враховувати рівень виконання усіх завдань педагогічної практики з позакласної виховної роботи в школі. Оцінка виставляється на основі обговорення і згоди думок вчителя початкових класів і керівника практики коледжу.

^ Оцінка "відмінно" ставиться, якщо студент-практикант самостійно й ефективно проводить виховну роботу з учнями; доцільно й правильно вибирає форми й методи виховної роботи, впливу на учнів, способи організації діяльності колективу і окремих учнів; володіє організаторськими здібностями вихователя, уміннями використовувати в роботі досвід педагогів-новаторів; уміє розробити план-конспект виховного заходу; скласти програму спостереження, використовувати психолого-педагогічні методики для вивчення особливостей учня й класного колективу; провести обґрунтований аналіз отриманих результатів. У виконанні виховних завдань студент проявляє глибину, науковість, обґрунтованість, доказовість. Учнями сприймається позитивно, ефективно організовує різні форми виховної роботи, використовуючи низку доцільних методів. Проявляє методичну обізнаність при самоаналізі та аналізі заходів, проведених однокурсниками.

^ Оцінка "добре" ставиться, якщо студент-практикант не завжди проявляє самостійність при підготовці, проведенні та аналізі виховної роботи з учнями, але при допомозі методиста отримує добрі результати. Психолого-педагогічна характеристика класу й учня, складена ним недостатньо глибока, обґрунтована, наукова. Студент зустрічається з труднощами при виборі форм, методів, прийомів виховної роботи, але сумлінно відвідує практику, прислухається до зауважень, рекомендацій методиста й намагається уникнути недоліків у подальшій роботі.

^ Оцінка "задовільно" ставиться, якщо студент-практикант не вміє визначати мету і завдання виховних заходів, вибирати методи, форми роботи, допускає грубі помилки у плануванні та проведенні виховних заходів, не враховує індивідуальні особливості учнів, класу, не проявляє ініціативу в ході практики. Педагогічний самоаналіз і аналіз виховних заходів одногрупників проводить на низькому рівні. Важко встановлює контакт з учнями, взаємини носять офіційно-формальний характер.

^ Оцінка "незадовільно", ставиться, якщо студент практикант лише частково виконав план виховної роботи. Він погано знає теорію і методику виховної роботи, у нього відсутні організаторські здібності — вміння керувати роботою колективу, організовувати колективні творчі справи і т.п. При цьому студент не вміє здійснювати самоаналіз і аналіз заходів інших студентів, проявляє низький рівень активності. Часто пропускає практику з виховної роботи, не оформив звітну документацію.

День практики Школа

Вчитель класу

Керівник практики коледжу

2 сторінка


№ з/п

Дата

Практикант

Тема виховного заходу (заняття)

Оцінка

Підпис учителя класу^ Щоденник педагогічної практики

Щоденник педагогічної практики - це робочий документ студента, в якому планується педагогічна організаторська діяльність студента, дитячого колективу; розкривається методична сутність справ, що проводяться; аналізується кожний день в школі; робляться висновки, узагальнення.

Педагогічний щоденник є обов'язковим документом педагогічної практики. Кожен практикант веде щоденник педагогічної практики. Він перевіряється керівником практики, може проглядатися викладачем педагогіки, проректором та методистом з педагогічної практики. Стан щоденників враховується при виставленні оцінок за педагогічну практику.

Вимоги до ведення щоденника:

 1. Під час практики ведеться один щоденник (ІУ, У семестри).

 2. Для щоденника потрібно взяти загальний зошит.

 3. Записи в щоденнику потрібно вести охайно, грамотно, чітко та
  своєчасно.

 4. Щоденник зберігати до закінчення коледжу.


Зразок оформлення щоденника педагогічної практики з позакласної виховної роботи

Щоденник складається з двох розділів:

І розділ. Довідкові матеріали (5-6 листків):

 1. Завдання педагогічної практики.

 2. Вимоги до підготовки і проведення залікового виховного заняття.

 3. Схеми аналізу позакласного виховного заходу, бесіди, диспуту.

 4. Зразок написання протоколу обговорення залікового заняття.

 1. Відомості про навчально-виховний заклад (назва, адреса, телефон
  навчального закладу)

 2. Прізвище, ім'я, по батькові директора школи, заступника директора з
  навчально-виховної роботи у початкових класах, класного керівника.

 1. Розміщення учнів у класі (карта класу).

 2. Розклад дзвінків.

 3. Схеми аналізу уроків

II розділ. Спостереження і проведення позакласних виховних заходів у

класі


ІІІ. Розділ. Спостереження і аналіз уроків.


У цьому розділі повинні бути:


1. Індивідуальний план роботи студента-практиканта,

складений за таким зразком:

Індивідуальний план роботи на IV семестр 200

2011 н.р.

№ з/п

Зміст і форми роботи

Дата проведення

Оцінка

Підпис

учителя

1

Бесіда: "Хвала рукам, що пахнуть хлібом"


2

^ Залікове заняття. Конкурс "Що? Де? Коли?"


3

^ Спостереження і аналіз уроків…


Студент складає індивідуальний план роботи разом із учителем класу, вихователем групи продовженого дня, керівником практики у перший тиждень практики в школі. В індивідуальному плані підкреслити залікове заняття.

2. Конспекти виховних заходів

Орієнтована схема конспекту позакласного виховного заходу

1. Тема і мета позакласного виховного заходу.

 1. Перелік обладнання (наочність, ТЗН), яке використовується на
  занятті.

 2. План проведення виховного заняття із вказівкою розподілу часу.

 3. Конспект заняття (хід проведення), який розкривається відповідно до
  вищесказаного плану, але конкретизується через форми, методи і
  прийоми виховної роботи з молодшими школярами.

3. Спостереження і аналіз виховних заходів студентів-одногрупників

Орієнтовна схема спостереження і аналізу виховних заходів

Дата проведення Хто проводить Тема заняття


Хід заняття

Позитивне

Недоліки, зауваження^ Облік оцінювання роботи під час педагогічної практики «З позакласної та позашкільної роботи»

студентки (а)______ курсу ____________групи ___________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)п/п

Види діяльності


Бали

Отримані бали

(розподіл по дням)


Всього за практику
Відвідування практики

1/5
Участь в установчій конференції

3
Ведення щоденника

5/25
Педагогічна характеристика

класу

10
Виконання завдань практики

10/50
Чергування під час практики (2)

5/10
Детальний аналіз уроку та виховного заходу (2)

12/24
Розробка виховного заходу

15
Виступ-звіт – презентація на конференції

15
Своєчасне оформлення і здача документації

10
Участь у звітній конференції

3Максимально можлива кількість балів: 5 (1х5 - за відвідування) + 25 (5х5 за ведення щоденника) +10 (2х5 за чергування під час практики) + 24(12х2 за детальний аналіз уроків) +50 (10х5 за виконання завдань практики) + 10 (педагогічна характеристика класу) + 15 (15х1 розробка виховного заходу) + 6 (2х3 за участь у установчій та підсумковій конференції)+15 (за виступ – презентація на конференції) + 10 (своєчасне оформлення і здача документації) = 170

Коефіцієнт перерахунку на 100-бальну систему = 1,7

Керівник практики (методист) _________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Похожие:

Позакласна та позашкільна робота iconПозакласна та позашкільна робота
Метою педагогічної практики "Позакласна та позашкільна робота в школі" є набуття студентами уявлень про характер, зміст, форми і...
Позакласна та позашкільна робота iconКонтрольна робота з геометрії у 10-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Позакласна та позашкільна робота iconЛабораторна робота №1 Тема: Робота з одновимірними масивами
Масив призначений для збереження значень зросту 12 чоловік. За допомогою дачика випадкових чисел заповнити значеннями в діапазоні...
Позакласна та позашкільна робота iconЛабораторна робота №13 Тема : Інтернет. Служба www. Робота з інформацією державних порталів
Мета: Уміти переглядати web-сторінки, користуватись гіперпосиланнями, створювати закладки, вести журнал, шукати необхідну інформацію...
Позакласна та позашкільна робота iconДжон Ловин Создаем робота-андроида своими руками Введение
В этом случае вам придется создавать не только электронные схемы и узлы, но воспользоваться некоторыми другими технологиями. Создание...
Позакласна та позашкільна робота iconЛабораторна робота №12 Тема: Робота в комп’ютерній мережі Internet. Пошук, запис, перегляд і друкування матеріалів
Мета: Набути уміння та навички роботи в програмі Internet Explorer: пошук, запис, перегляд і друк матеріалів
Позакласна та позашкільна робота iconЛабораторна робота №6 Робота з одновимірними масивами з дисципліни: "Програмування" Для студентів, що навчаються
Навчитися використовувати одновимірні масиви для розв’язання задач. Навчитися розв’язувати задачі, що містять одновимірні масиви,...
Позакласна та позашкільна робота iconЛабораторна робота №14 Тема: Виконання завдань з обробки інформації у кількох програмних середовищах. Робота з навчальними програмами
Ме: сканування, розпізнавання текстових і графічних документів і передача їх в інші програми. Засвоїти правила і порядок автоматичного...
Позакласна та позашкільна робота iconПрактична робота №3

Позакласна та позашкільна робота iconКурсова робота

Позакласна та позашкільна робота iconКурсовий проект (робота)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы