Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства icon

Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства


Скачать 20.51 Kb.
НазваниеПрактичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства
Размер20.51 Kb.
ТипДокументы

Інформатика та комп’ютерна техніка. Тема 8. Інформаційні ресурси організації.
Зміївська І.В., Обоянська Л.А.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Мета: Засвоїти основні принципи роботи надбудови “Поиск решения” для оптимізації планування використання персоналу підприємства. Набути практичні навички роботи при використанні надбудови “Поиск решения”.

 1. У результаті виконання роботи студенти повинні:

знати:

 • основні принципи роботи надбудови Поиск решения;

 • можливості електронної таблиці MS  Excel для аналізу табличних даних: пошук рішення;

 • загальний алгоритм роботи з надбудовою Поиск решения.

уміти:

 • використовувати надбудову Поиск решения для аналізу результатів діяльності та прогнозування майбутніх перспектив підприємства ресторанного господарства.

^ Рекомендації щодо використання надбудови
Поиск решения для розв’язання задачі про оптимальну
розстановку офіціантів у залі обслуговування


Умова задачі. Розглянемо завдання планування розстановки чотирьох офіціантів по чотирьох зонах обслуговування для тижневого періоду роботи. Причому офіціант-новачок Кірякова Ю., що має низьку комуникативність, працює в 2-й робочій зоні бригадира. Початкові дані тижневого прибутку обслугового персоналу наведено в таблиці Середньотижневий прибуток персоналу в грн (табл. 4.15).

Таблиця 4.15

^ Середньотижневий прибуток персоналу в грн
^ П.І.Б.
персоналу


Зони обслуговування

1

2

3

4

Кірякова Ю.М.

300

290

220

300

Міркушова І.В.

240

300

210

200

Лебедева О.П.

230

250

250

250

Липовий Д.С.

300

240

220

260

Обмежувальні умови плану:

 1. повна зайнятість зон обслуговування 1, 1, 1, 1;

 2. повна зайнятість персоналу 1, 1, 1, 1;

 3. вимога комунікативності (виходячи з того що офіціант Кирякова Ю. не володіє достатньою комунікативністю і їй не можна займати відповідальну зону обслуговування 2, в комірку Кірякова Ю.М. (зона 2) поставити обмеження 0).

Визначити планування розстановки чотирьох офіціантів по чотирьох зонах обслуговування для тижневого періоду роботи, що забезпечує максимальний прибуток від обслуговування клієнтів.

^ Послідовність дій при розв’язанні задачі:

 1. Створити табличну модель за допомоги електронної таблиці MS Excel. Для розв’язання задачі створити екранну форму введення умов задачі: змінних, цільової функції, обмежень і граничних умов (рис. 4.37).

^ Середньотижневий прибуток персоналу в грн


^ П.І.Б.
персоналу


Зони обслуговування
1

2

3

4
Кірякова Ю.

300

290

220

300
Міркушова І.

240

300

210

200
Лебедева О.

230

250

250

250
Липовий Д.

300

240

220

260


^ П.І.Б.
персоналу


1

2

3

4
Кірякова Ю.

 

 

 

 

 

Міркушова І.

 

 

 

 

 

Лебедева О.

 

 

 

 

 

Липовий Д.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

^ Сумарний прибуток

колективу (цільова функція)
 

MAXРисунок 4.1. Таблична модель

 1. Увести необхідні формули в екранну форму (рис. 4.38).Рисунок 4.2. Режим перевірки формул

 1. Оптимізувати задачу (меню СервисПоиск решения). Для цього в діалоговому вікні Поиск решения (рис. 4.39) задати комірку цільової функції, напрямок оптимізації цільової функції, ввести комірки зі значеннями змінних, змінювані комірки, обмеження.Рисунок 4.3. Діалогове вікно Поиск решения

У діалоговому вікні Поиск решения (рис.4.39) в полі Установить целевую ячейку зробити посилання на комірку, в якій знаходиться формула, для оптимізації моделі.

Для того щоб максимізувати значення цільової комірки шляхом зміни значень впливаючих комірок, встановіть перемикач у положення Максимальному значению.

У поле вводу Изменяя ячейки введіть адреси комірок, що змінюють свої значення, розділяючи їх комами. У поле Ограничения введіть всі обмеження, які накладаються на пошук рішення. Для цього натискаємо кнопку Добавить, з’явиться вікно Добавить ограничения (рис. 4.40), де треба ввести обмеження.Рисунок 4.4. Вікно Добавить ограничения

Якщо при вводі обмежень виникає необхідність у заміні або видаленні внесених обмежень, натисніть кнопки Изменить або Удалить.

Для попереднього встановлення конкретних параметрів розв’язання задачі необхідно натиснути кнопку Параметры у вікні Поиск решения (рис. 4.39). У вікні Параметры поиска решения (рис. 4.41) відмітити Линейная модель, Неотрицательные значения, що забезпечує прискорення пошуку розв’язку лінійної задачі. Підтвердження встановлених параметрів здійснюється натисканням кнопки ОК.Рисунок 4.5. Вікно Параметры поиска решения

Натисніть кнопку Выполнить у вікні Поиск решения (рис. 4.38) для запуска розв’язання задачі.

Для збереження знайденого рішення встановіть перемикач у діалоговому вікні Результаты поиска решения (рис.4.42) в положення Сохранить найденное решение.Рисунок 4.6. Вікно Результаты поиска решения

Для поновлення вхідних даних установіть перемикач у положення Восстановить исходные значения. Для отримання відповіді (значень змінних, цільової функції і лівих частин обмеження) потрібно натиснити кнопку ОК. Після цього в екранній формі з’явиться оптимальне рішення задачі (рис. 4.43):Рисунок 4.7. Оптимальне рішення задачі

Висновок: як видно з розв’язання, оптимальне розташування офіціантів відображено в блоці комірок B12:E15. Прибуток становитиме 1150 грн.

 1. Створити графік розстановки офіціантів (дивись рис. 4.45) у зонах обслуговування за результатами оптимізації розстановки персоналу, використовуючи умовне форматування (рис. 4.44) та логічну функцію =ЕСЛИ(B5=0;"Не працює";"Працює").Рисунок 4.8. Умовне форматування

 1. Зразок графіка розстановки офіціантів у залі обслуговуванняРисунок 4.9. Графік роботи офіціантів у зонах обслуговування

Рекомендації щодо обробки даних
відповідно до професійного завдання


Розробити власну табличну та оптимізаційну моделі за допомоги електронної таблиці MS  Excel.

^ Умова творчого завдання: Необхідно оптимізувати розстановку необхідної кількості офіціантів по зонах обслуговування для тижневого періоду роботи. Причому офіціант-новачок, що володіє низькою комуникативністю, працює в 3 робочій зоні бригадира. Початкові дані тижневої виробітки в таблицю Середній тижневий прибуток персоналу в грн занести на основі спостерігаємих даних.

Обмежуючі умови плану:

 1. повна зайнятість зон обслуговування 1, 1, 1, 1;

 2. зайнятість персоналу (дані підібрати самостійно);

 3. вимога комунікативності (виходячи з того що офіціант-новачок не володіє достатньою комунікативністю і йому не можна займати відповідальну зону обслуговування 2, хтось може працювати через день чи кожен день і т.п.).

Визначити планування розстановки офіціантів по зонах обслуговування (кількість столиків у кафе) для тижневого періоду роботи, що забезпечує максимальний прибуток від обслуговування клієнтів.

Похожие:

Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconПрактичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства
Мета: Засвоїти основні принципи роботи надбудови “Поиск решения” для оптимізації планування використання персоналу підприємства....
Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconЛекція тема заняття. Моделі та методи лінійного програмування, їх застосування за допомогою табличного процесору ms excel модели и моделирование
Тема заняття. Моделі та методи лінійного програмування, їх застосування за допомогою табличного процесору ms excel
Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconПрактичне заняття №2 (а) оформлення документів у професійній діяльності
Види документів (за назвою, походженням, місцем виникнення, напрямком, призначенням, строками виконання, ступенем гласності, стадіями...
Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconПрактичне заняття №4 на тему: «Тактика медсестри у виявленні і вирішенні проблем пацієнтів при цирозі печінки»
Тема заняття: Тактика медсестри у виявленні і вирішенні проблем пацієнтів при циро
Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconПрактичне заняття на тему: «Нівелювання будівельного майданчика по квадратах»

Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconПоложення про недоговірні зобов’язання Практичне заняття: Загальні положення про недоговірні зобов’язання
Навчальна мета заняття: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики недоговірних відносин....
Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconЛабораторна робота №7 Тема: Цикли. Обчислення скінченних сум і добутків. Мета: Навчитись працювати з циклами for. Забезпечення заняття
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconІсторія української журналістики 3 курс денне відділення Практичне заняття №2

Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconСемінарські заняття з української мови Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету Семінарські заняття з української мови Сарни 2012 Семінарські заняття з української мови.
Семінарські заняття з української мови. Матеріали по підготовці та проведенню семінарських занять. Сарни, 2012. 77 с
Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconТема практичного заняття
Мета і завдання заняття: визначення об’єкту та предмету політології як науки, характеристики основних етапів її розвитку, аналіз...
Практичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства iconПлани практичних занять по курсу “Цивільне право. Частина перша”. Третій семестр. Змістовний модуль Практичне заняття Тема 1: Поняття цивільного права як галузі права (4 години)
Метод правового регулювання цивільних відносин. Характеристика диспозитивного методу правового регулювання
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы