Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница1/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Фінанси підприємств


Практикум


Для студентів 3 курсу напряму підготовки

6.030508 “Фінанси і кредит”

денної та заочної форми навчання


-ЗМІСТ


ВСТУП 3

Тема 1. Основи фінансів підприємств 5

Тема 2. Грошові розрахунки підприємств 6

Тема 3. Грошові надходження та витрати підприємств 8

Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві 28

Тема 7. Кредитування підприємств 37

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 41

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства 47

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 55

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств 64

Термінологічний словник 67

Список рекомендованої літератури 90ВСТУП
Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни, тому створення ефективної економічної системи України залежить від прибуткової діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності та різної галузевої приналежності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковим умовам організація фінансової діяльності кожного підприємства, а отже підготовка фахівців в галузі фінансів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнювати та застосовувати закордонний досвід розвинутих країн в діяльності вітчизняних підприємств, є своєчасною та актуальною. “Фінанси підприємств” являють собою наукову дисципліну, яка вивчає питання механізму організації фінансів підприємств; специфіку діяльності підприємств з урахуванням їх організаційно-правових форм, виду діяльності і галузевої приналежності; особливості фінансового планування і управління; формування основних напрямків реорганізації підприємств.

Мета навчальної дисципліни – надати студентам теоретичні знання та практичні навички з питань організації фінансів підприємств в сучасних умовах; розкрити методику складання поточних і перспективних фінансових планів і бюджетів; навчити оцінювати вплив фінансових рішень на загальну фінансову стійкість підприємств.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування фінансів підприємств.

Практикум з дисципліни “Фінанси підприємств” виступає основним структурним компонентом методичного забезпечення практичної підготовки студентів. Він містить завдання для проведення практичних з метою закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок з наступних питань, а саме:

 • організації фінансів підприємств з урахуванням організаційно-правових форм і галузевої приналежності;

 • організації грошових розрахунків підприємств та сфер їх застосування;

 • механізму формування доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємств, напрямків їх розподілу і використання;

 • особливостей організації оподаткування та кредитування підприємств в умовах обмеженості фінансових ресурсів;

 • фінансового забезпечення відтворення необоротних та оборотних активів;

 • організації фінансового планування та бюджетування на підприємствах на основі використання висновків комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

Список використаної літератури містить вичерпний перелік основних законодавчо-нормативних актів, основної і додаткової літератури з фінансів підприємств, який сприятиме поглибленому вивченню лекційного матеріалу та допоможе студентам при виконанні наведених завдань. Дані, наведені у завданнях, є умовними.

Змістовний модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємств
^

Тема 1. Основи фінансів підприємств


Мета семінарського заняття: засвоєння теоретичних та правових основ організації фінансів підприємств з урахуванням організаційно-правових форм і галузевої приналежності.

^ План семінарського заняття

Питання для обговорення на семінарському занятті

 1. Поняття, сутність та функції фінансів підприємств.

 2. Характеристика сфер фінансових відносин підприємств.

 3. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств.

 4. Обґрунтувати, наскільки правильними є наступні підходи щодо визначення поняття “фінанси підприємств”:

а) це є функція адміністративного управління грошовими потоками господарюючого суб’єкта;

б) пов’язані, насамперед, з формуванням фондів грошових коштів;

в) знаряддя первинного розподілу та подальшого перерозподілу фінансових ресурсів відповідно до політики правлячої партії;

г) система грошових відносин з приводу руху грошових фондів;

ґ) застосування різних прийомів та методів для досягнення максимального достатку фірми або загальної вартості фінансового капіталу, вкладеного у справу;

д) форма фінансування та кредитування підприємницької діяльності;

е) планомірний рух фінансових фондів, що виражають відносини з приводу необхідного, обов’язкового вилучення вартості та їхнього використання в інтересах суспільства на рівні господарюючого суб’єкта;

є) економічна сукупність часу та невизначеності, пов’язаної з прийняттям конкретних рішень, аналіз впливу яких на вартість майбутніх доходів та видатків дозволяє підприємцям здійснити економічний вибір із альтернативних варіантів дій.

 1. Визначити, в чому полягає відмінність понять “грошові кошти” та “фінансові ресурси”.

 2. Визначити, в чому полягає різниця між поняттями “фінансові ресурси” і “капітал”.

Обговорення рефератів на тему

 1. Основні види та специфічні риси діяльності об’єднань підприємств України.

 2. Особливості функціонування концернів як форми об’єднання самостійних підприємств.

 3. Специфічні риси та мета створення консорціумів.

 4. Корпорація як один з видів об’єднань підприємств України та її відмінності від закордонних аналогів.

 5. Закордонний досвід створення та функціонування об’єднань підприємств.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы