Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница3/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві


Мета практичного заняття: набуття теоретичних та практичних навичок щодо організації оборотних коштів на підприємствах.

^ План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Обґрунтування різниці між поняттями “оборотні кошти” та “оборотні активи”.

 2. Сутність та призначення оборотних активів та фондів обігу.

 3. Розрахунок складу і структури оборотних активів підприємства за балансом.

 4. Розрахунок показників стану, ефективності використання оборотних коштів підприємства за балансом.

 5. Значення нормування оборотних коштів фінансово-господарські діяльності підприємства.

 6. Вплив галузева приналежність на склад, структуру оборотних активів.

Практичні завдання

Задача 1.

Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 1000 тис. грн., у тому числі виробничий - 800 тис. грн., невиробничий - 200 тис. грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 10 % проти минулого року. У плановому році в результаті реалізації заходів для поліпшення використання оборотних коштів передбачається прискорення їх обертання на 2 %.

Задача 2.

Визначити економічним методом норматив оборотних коштів на підприємстві на плановий рік та його приріст (зменшення) за такими даними: норматив оборотних коштів на початок планового року – 5300 тис. грн.; у тому числі невиробничий норматив – 750 тис. грн.

Передбачається в плановому році: збільшення виробничої програми на 8 %, прискорення обертання оборотних коштів на 5 %.

Задача 3.

Розрахувати нормативи оборотних коштів в запасах, основних матеріалах та напівфабрикатах за наступними даними: час перебування коштів у поточному запасі – 10 днів, в страховому – 1 день, в технологічному – 6 днів, строк транспортування вантажу до споживача – 19 днів, строк документообігу – 15 днів. Середньоденне витрачання оборотних коштів складає 347 тис. грн.

Задача 4.

Розрахувати норматив оборотних коштів із сировини та матеріалів з урахуванням змін, приріст (нестачу) нормативу оборотних коштів за такими даними:

 • витрати на сировину і матеріали за рік - 350 тис. грн.;

 • частка цих витрат у IV кварталі - 30%;

 • норма запасу - 28 днів.

Передбачається в плановому році: зменшити норму запасу оборотних коштів на 2 дні; збільшити денні витрати на оборотні кошти на 1,5 тис. грн.

Задача 5 

Визначити норматив оборотних коштів щодо сировини деревообробного підприємства, якщо деревина від двох постачальників надходить за 8 днів, від третього – за 6 днів, а документи, включаючи акцепт, обробку в обслуговуючих банках – відповідно 5, 3 та 2 дні. Приймання сировини від двох постачальників займає по 3 дні, від третього – 4 дні. Сушіння деревини триває 10 днів. Разові поставки деревини від першого постачальника здійснюються кожні 10 днів на суму 10 тис. грн., від другого – кожні 16 днів на суму 60 тис. грн., а від третього – кожні 20 днів на суму 16 тис. гривень. Витрати сировини в 4 кварталі становлять 59 400 грн.

^ Задача 6. 

Розрахуйте норматив оборотних коштів у виробничих запасах за основними матеріалами і напівфабрикатами. Програма випусків виробів в 4-му кварталі планового року: виріб А – 50 шт., виріб Б – 100 шт. Вихідні дані для розрахунку знаходяться в таблиці 1.

Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунку нормативу оборотних активів

Види матеріалів

Норма витрат на один виріб, кг

Інтервал між поставками, днів

Транспортний запас, днів

Ціна, тис. грн. /т.

Виріб - А

Виріб - Б

Сталь вуглецева

100

300

40

10

15

Сталь якісна

10

40

70

15

38

Чавун

200

150

40

5

12

Кольорові метали

10

50

100

10

200


Задача 7.

Визначити норматив оборотних коштів в запасних частинах для ремонту машин, транспортних засобів і устаткування. Якщо середньорічний залишок запасних частин складає 510 тис. грн., середньорічна вартість машин, устаткування та транспортних засобів – 8500 тис. грн., а вартість машин і устаткування на кінець запланованого року – 8800 тис. грн.

Задача 8.

Розрахувати коефіцієнт збільшення витрат за наступними даними: витрати на виробництво в перший день склали 400 тис. грн., в наступні 234 тис. грн.

Задача 9.

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві, якщо виробнича собівартість виробу складає 250 тис. грн., тривалість виробничого циклу – 6 днів, витрати на виробництво в перший день – 55 тис. грн., в другий – 52 тис. грн., а в інші дні – 143 тис. грн., при чому ці витрати здійснюються рівномірно протягом періоду. Виробнича собівартість товарної продукції у IV кварталі склала 3520 тис. грн.

Задача 10.

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними:

 • виробнича собівартість виробу – 480 грн., у тому числі одноразові витрати в перший день виробництва становлять 75 %;

 • одноденні витрати з незавершеного виробництва – 16 тис. грн.;

 • тривалість виробничого циклу – 25 днів.

Задача 11. 

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві становить 150000грн., одноденне витрачання коштів – 10000 грн., тривалість виробничого циклу – 20 днів. Необхідно визначити, яка частина витрат здійснюється на початку виробничого циклу.

^ Задача 12. 

Визначити норматив оборотних коштів за незавершеним виробництвом на основі поданих даних:

Групи виробів

Виробничий цикл,

днів

Виробнича

собівартість

товарної продукції

в IV кв. планового

року, тис. грн.

Витрати в перший

день виробничого

циклу*, %

№1

10

400

25

№2

5

770

15

№3

12

380

12

№4

8

1200

16

Примітка.* У % до загальної виробничої собівартості продукції, в інші дні затрати зростають рівномірно.

^ Задача 13. 

Випуск товарної продукції за рік становить 22 тис. одиниць; собівартість виробу – 2 тис. гривень; ціна виробу на 30 % перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних коштів – 20 тис. гривень; виробничий цикл виготовлення виробу становить 6 днів; коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві – 0,25.

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві та оборотність оборотних коштів підприємства (коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту й коефіцієнт завантаженості оборотних коштів).

Задача 14.

Розрахувати нормативи оборотних активів по готовій продукції на складі та по відвантаженій продукції, якщо час на комплектування партії продукції складає 5 днів, час на зберігання продукції на складі – 2 дні, час на транспортування продукції – 3 дні, час на сортування та пакування – 1 день, термін виписки рахунків та зарахування сум коштів на поточний рахунок підприємства – 6 днів. Випуск товарної продукції за виробничою собівартістю в IV кварталі складає 80 тис. грн.

Задача 15.

Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів за такими даними:

 • витрати на валову продукцію за виробничою собівартістю у IV кварталі планового року - 5720 тис. грн.;

 • витрати на товарну продукцію за виробничою собівартістю у IV кварталі планового року - 5850 тис. грн.;

в тому числі:

 • сировина і основні матеріали – 180 тис. грн.;

 • допоміжні матеріали – 270 тис. грн.

Норма запасу:

 • сировина і основні матеріали – 16 днів;

 • допоміжні матеріали – 7 днів;

 • готова продукція – 6 днів;

 • тривалість виробничого циклу (з урахуванням коефіцієнта зростання витрат) – 8 днів;

 • норматив власних оборотних коштів за іншими статтями на плановий рік – 430 тис. грн.;

 • загальний норматив власних оборотних коштів у звітному році – 1120 тис. грн.

Задача 16.

Визначити величину скорочення тривалості одного обороту та коефіцієнт ефективності використання оборотних коштів за такими даними:

 • собівартість реалізованої продукції в базисному році - 490 тис. грн.;

 • рентабельність продукції - 24 %;

 • середні залишки оборотних коштів у базисному році - 12 тис. грн.;

 • збільшення реалізованої продукції у звітному році - 10 %;

 • збільшення прибутку у звітному році - 12 %.

Задача 17 

У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 200 тис. гривень; середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 15 тис. грн.

У другому кварталі обсяг реалізації продукції зросте на 14 %, а час одного обороту оборотних коштів буде зменшено на один день.

Визначити:

 • коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час одного обороту в днях у першому кварталі;

 • коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну величину в другому кварталі;

 • вивільнення оборотних коштів у результаті зменшення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Задача 18. 

Витрати 4-го кварталу планового року за матеріалами становлять 2700 гривень, за паливо – 1800 грн. Норми оборотних коштів – відповідно 8 та 5 днів. Норматив за іншими елементами оборотних коштів на кінець планового періоду – 800 грн. Сукупний норматив власних оборотних коштів на початок планового року становить 1500 грн. Визначити приріст (скорочення) сукупного нормативу власних оборотних коштів.

Задача 19.   

На основі фінансової звітності підприємства:

 • розрахувати склад та структуру оборотних активів на початок і кінець звітного періоду;

 • класифікувати активи підприємства за ступенем ліквідності;

 • визначити вплив структури і складу оборотних активів на фінансовий стан підприємства;

 • розрахувати показники стану та ефективності використання оборотних коштів та проаналізувати зміни, що сталися за звітний період.

Розрахунок надати в таблицях 1-6.


Таблиця 1 – Склад та структура оборотних активів підприємства _____________ за 20__ рр.

Стаття

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення +, –

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 2 – Класифікація активів підприємства ___________ за 20__ р. за ступенем ліквідності

Показник

На початок періоду, тис. грн.

На кінець періоду, тис. грн.

Відхилення, +, –

тис. грн.

%

Найбільш ліквідні активи

 

 
 

Активи, що швидко реалізуються

 

 
 

Активи, що повільно реалізуються

 

 
 

Активи, що важко реалізуються

 

 
 Таблиця 3 – Показники для визначення ліквідності балансу підприємства _____________ за 20__ р.

Стаття активу

На початок періоду, тис. грн.

На кінець періоду, тис. грн.

Статті пасиву

На початок періоду, тис. грн.

На кінець періоду, тис. грн.

Найбільш ліквідні активи (А1)

 

 

Найбільш термінові пасиви (П1)

 

 

Активи, що швидко реалізуються (А2)

 

 

Короткострокові пасиви (П2)

 

 

Активи, що повільно реалізуються (А3)

 

 

Довгострокові пасиви (П3)

 

 

Активи, що важко реалізуються (А4)

 

 

Постійні пасиви (П4)

 

 

Таблиця 4 – Вплив структури та складу оборотних активів підприємства ___________ за 20__ р. на його фінансовий стан

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення, +, –

пунктів

%

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

 

 
 

Коефіцієнт покриття

 

 
 

Коефіцієнт проміжного покриття

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 
 

 

Таблиця 5 – Показники стану та ефективності використання оборотних активів підприємства ______________ за ______ рр.

Показник

Роки

Відхилення, +, –

Попередній рік

Поточний рік

тис. грн. (пунктів)

%

Власні оборотні кошти, тис. грн.

 

 
 

Нормовані оборотні кошти, тис. грн.

 

 
 

Брак (надлишок) оборотних коштів, тис. грн.

 

 
 

Ефективність використання (рентабельність), %

 

 
 

Коефіцієнт обертання оборотних активів, обертів

 

 
 

Коефіцієнт навантаження, грн. оборотних коштів на 1 грн. продукції

 

 
 

Тривалість одного обороту оборотних активів, днів

 

 
 


Таблиця 6 – Показники ділової активності підприємства ______________ за ________ рр.

Показник

Роки

Відхилення, +, –

Попередній рік

Поточний рік

тис. грн. (пунктів)

%

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Коефіцієнт оборотності активів

Коефіцієнт обертання запасів, обертів

Тривалість одного обороту запасів, днів

Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості, обертів

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, днів

Коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості, обертів

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості, днів

Операційний цикл, днів

Фінансовий цикл, днів1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы