Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница4/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Тема 7. Кредитування підприємств


Мета практичного заняття: ознайомлення із сутністю, видами та процедурою кредитування підприємств.

План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Вивчення процедури банківського кредитування підприємств. Вивчення матеріалів кредитної справи окремого підприємства.

 2. Ознайомлення з кредитним договором та документами матеріального забезпечення кредиту (договорами застави, договором поручительства, експертною оцінкою тощо).

 3. Розрахунок показників техніко-економічного обґрунтування кредиту. Визначення потреби в кредиті з урахуванням нормативу оборотних коштів підприємства.

 4. Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника вітчизняних банків.

 5. Особливості оцінки кредитоспроможності позичальників з урахуванням їх галузевих особливостей.

 6. Особливості оцінки кредитоспроможності позичальника суб’єкта малого бізнесу.

 7. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника.

Практичні завдання

Задача 1.

Визначити можливість надання підприємству кредиту на закупівлю сировини і матеріалів за даними балансу (визначити основні показники ліквідності та платоспроможності підприємства), тис. грн.:Показники

На кінець року

1

Оборотні активи, в тому числі:

4750
 • грошові кошти та їх еквіваленти

1532
 • розрахунки з дебіторами

2100

2

Залучені кошти, в тому числі:

2460
 • довгострокові кредити

800
 • короткострокові кредити

380
 • розрахунки з кредиторами

1280

3

Власний капітал

3100


Задача 2.

Підприємець бере в борг 4000 грн. і має повернути через рік 4600 грн. Визначити ефективність даної операції для кредитора, якщо річна ставка по депозитах склала 12 %.

Задача 3.

Визначити величину можливої додаткової позики банку, на яку може розраховувати дане підприємство? Вихідні дані та показники, що повинні бути знайдені наведені в таблиці.

Таблиця - Розрахунок додаткової позики банку під заставу векселів

№ пор.

Показник

Значення

1

Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення (загальної суми векселів, що прийняті під заставу), %

75

2

Встановлений ліміт заборгованості по позиках під заставу векселів, тис. грн.

120

3

Загальна сума векселів, що прийняті під заставу (сума забезпечення), тис. грн.

80

4

Сума заборгованості за позикою, тис. грн.

50

5

Фактичне співвідношення заборгованості до забезпечення, %

 

6

Можлива заборгованість за позикою, виходячи з фактичного забезпечення і прийнятого співвідношення заборгованості до забезпечення, тис. грн.

 

7

Вільний ліміт кредитування, тис. грн.

 

8

Можлива додаткова позика, тис. грн.

 


Задача 4.

Розрахувати потребу в кредиті з урахуванням нормативу оборотних коштів.

Показник

Дата

на початок року

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

на кінець року

1. Витрати незавершеного виробництва

158

191

571

942

201

2. Виробничі запаси

1867

1870

1870

1508

1878

3. ТМЦ, що кредитуються
4. Кредиторська
заборгованість

15

37

20

14

12

5. Сукупний норматив

961

961

990

1010

1029

6. Інші джерела

100

7. Потреба в кредиті

Задача 5.

Номінальна вартість векселя – 350 тис. грн. Банк викупляє в підприємства вексель за 90 днів до його погашення за ставкою 10 % річних. Визначити номінальну вартість векселя за мінусом дисконту, що виплачує банк підприємству.

Задача 6.

Підприємство звернулося в банк із проханням викупити рахунки-фактури на суму 20000 грн. Плата за кредит складає 26 % річних, середній термін обороту коштів у розрахунках з покупцями – 10 днів, комісійна винагорода за факторингове обслуговування – 3 %. Розрахувати суму плати за факторинг.


Задача 7.

Лізингодавець передає обладнання підприємству-лізингоотримувачу терміном на 5 років на умовах фінансового лізингу. Вартість обладнання становить 100000 грн. Для фінансування угоди лізингодавець залучає банківський кредит на 5 років у сумі 100000 грн. під 30 % річних із щорічним погашенням відсотків та основної суми боргу (при цьому відсотки нараховуються на непогашену суму богу). Лізингові платежі згідно з чинним законодавством України не оподатковуються ПДВ. Річна норма амортизації – 20 %, розмір щорічної маржі лізингодавця – 3 %, щорічного страхового платежу – 2 %. Періодичність виплати лізингових платежів – щорічна.

На основі цих вихідних даних скласти графік лізингових платежів, який надати у формі таблиці.
^
Розрахунок лізингових платежів, тис. грн.Платіж

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Разом

за 5 років

1

Відшкодування вартості обладнання2

Структура лізингового платежу, у тому числі2.1

Плата за кредит2.2

Лізингова маржа2.3

Страховий платіж3

Лізинговий платіж, всьогоЗадача 8.

Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 3 місяці під 36 % річних. Банк, купуючи комп’ютерну техніку через 2 місяці після оформ­лення векселя, розрахувався з фірмою «Інтертехніка» векселем, перевівши його на суму 10600 грн. Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від МП «Мрія» після інкасації векселя по закінченні терміну його дії?

Задача 9.

ЗАТ «Промінь» 15 липня поточного року уклало з АКБ «Світ» договір на овердрафт у розмірі 25 тис. грн строком на 6 місяців. На 1 серпня поточного року залишок на рахунку ЗАТ «Промінь» становив 20 тис. грн.

Визначити заборгованість ЗАТ «Промінь» перед комерційним банком станом на початок операційного дня 1 вересня поточного року, якщо відсоткова ставка за овердрафтом становить 27 % річних. Протягом місяця було здійснено такі операції:

 • 10.08 надійшли кошти за реалізовану продукцію в розмірі 60 тис. грн. (з ПДВ);

 • подано в банк грошовий чек на отримання заробітної плати на суму 50 тис. грн. та платіжні доручення на перерахування податок з доходів фізичних осіб та інших обов’язкових платежів до бюджету на суму 36 тис. грн;

 • 26.08 надано банку платіжне доручення на перерахування коштів постачальнику згідно з договором поставки в розмірі 6 тис. грн., у тому числі ПДВ – 1 тис. грн.;

 • 30.08 переховано до бюджету суму податкової заборгованості в розмірі 10 тис. грн.

Задача 10.

Підприємство «Авангард» 1.03 поточного року отримало кредит у сумі 230 тис. грн на 6 місяців для придбання обладнання. У кредитному договорі передбачено щомісячну сплату відсотків і погашення основної суми кредиту рівними частинами через три місяці та в кінці строку кредитування. 1.06 у банк надійшло 119 600 грн. Визначити відсоткову ставку за кредитом та суму, яку отримає банк за весь термін кредитування.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы