Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница5/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів


Мета практичного заняття: вивчення особливостей фінансового забезпечення відтворення основних засобів.

^ План практичного заняття

Питання для обговорення

 1. Визначення складу і структури необоротних активів підприємства за балансом.

 2. Розрахунок показників стану й ефективності використання основних виробничих фондів підприємства за балансом.

 3. Вивчення складу капітальних вкладень підприємств та джерел їх фінансування.

 4. Порівняльний аналіз основних форм фінансового забезпечення відтворення основних засобів.

 5. Специфіка застосування методів нарахування амортизаційних відрахувань.

 6. Основні переваги та недоліки існуючих методів нарахування амортизаційних відрахувань.

Практичні завдання

Задача 1.

За наведеними даними визначити показники забезпечення та ефективності використання основних засобів підприємства, якщо: середньорічна вартість основних фондів складає – 2108 тис. грн.; середньорічна кількість працівників – 308 чол.; дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 2188 тис. грн.; вартість майна підприємства – 25650 тис. грн.

 Задача 2.

Вартість основних фондів підприємства на кінець звітного періоду становить 25324,6 тис. грн., сума зносу – 10224,4 тис. грн., вартість майна – 15797,2 тис. грн., на підприємстві працює 212 осіб. Визначити коефіцієнт реальної вартості основних фондів і коефіцієнт фондоозброєності.

 Задача 3.

Визначити зміну рентабельності основних виробничих фондів та діяльності підприємства, якщо на початок року собівартість продукції складала 1600 млн. грн., вартість реалізованої продукції – 1800 млн. грн., фондомісткість продукції на початок року – 0,25. В кінці року обсяг реалізованої продукції підвищився на 20 %, а витрати зросли на 10 %.

Задача 4.

Визначити фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність за такими даними:

 • вартість продукції на кінець року - 10 млн. грн.;

 • вартість основних виробничих фондів на початок року - 9 млн. грн.;

 • у травні введено в дію основних виробничих фондів на суму - 1 млн. грн.;

 • з 1 листопада вибуло основних фондів на суму - 0,5 млн. грн.;

 • середньоспискова чисельність працівників - 250 осіб

Задача 5.

Визначити коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів за такими даними:

 • вартість основних виробничих фондів на початок року -159 тис. грн.;

 • у травні введені основні фонди на суму - 28 тис. грн.;

 • у жовтні виведені основні фонди на суму - 15 тис. грн.;

 • сума зносу основних фондів - 31,8 тис. грн.;

 • вартість майна - 190 тис. грн.

Задача 6.

Визначити показники, які характеризують структуру основних виробничих фондів за такими даними:

 • вартість основних виробничих фондів на початок року - 4000 тис. грн.;

 • у жовтні введено в дію основних виробничих фондів на суму - 50 тис. грн.;

 • у листопаді списано з балансу підприємства основних виробничих фондів на суму - 28 тис. грн.

Задача 7.

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань на одиницю обсягу діяльності по роках, якщо загальний розрахунковий обсяг виробництва складає 1200000 од., у т.ч. по роках 1 – 200000, 2 – 350000, 3 – 250000, 4 – 400000 од. Первісна вартість устаткування – 420000 тис. грн., ліквідаційна вартість – 6000 грн. Розрахунок надати в таблиці.

Рік

Фактичний обсяг виробництва

Амортизаційні
відрахування

Накопичена
амортизація

Залишкова вартість

 

 

 

 

 


 Задача 8.

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань методом прямолінійного списання. Первісна вартість устаткування – 420000 тис. грн., ліквідаційна вартість – 6000 грн. Строк корисної експлуатації дорівнює 4 роки. Розрахунок надати в таблиці.

Рік

Розрахунок

Амортизаційні
відрахування

Накопичена
амортизація

Залишкова вартість

 

 

 

 

 


 Задача 9.

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишку. Первісна вартість устаткування – 420000 тис. грн., ліквідаційна вартість – 6000 грн. Строк корисної експлуатації дорівнює 4 роки. Норма амортизації – 0,25, коефіцієнт збільшення норми – 2. Розрахунок надати в таблиці.

Рік

Розрахунок

Амортизаційні
відрахування

Накопичена
амортизація

Залишкова вартість

 

 

 

 

 

Задача 10.

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань кумулятивним методом. Первісна вартість устаткування – 420000 тис. грн., ліквідаційна вартість – 6000 грн. Строк корисної експлуатації дорівнює 4 роки. Розрахунок надати в таблиці.

Рік

Розрахунок

Амортизаційні
відрахування

Накопичена
амортизація

Залишкова вартість

 

 

 

 

 

Задача 11.

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань методом зменшення залишку. Первісна вартість устаткування – 420000 тис. грн., ліквідаційна вартість – 6000 грн. Строк корисної експлуатації дорівнює 4 роки. Розрахунок надати в таблиці.

Рік

Розрахунок

Амортизаційні
відрахування

Накопичена
амортизація

Залишкова вартість

 

 

 

 

 

Задача 12

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань податковим методом для комп’ютера первісною вартістю 10 тис. грн. Ліквідаційна вартість – 2700 грн. Строк корисної експлуатації дорівнює 2 роки. Розрахунок надати в таблиці.

Період

Розрахунок

Амортизаційні
відрахування

Накопичена
амортизація

Залишкова вартість

 

 

 

 

 

 Задача 13.

Підприємство придбало сканер вартістю 456 грн., в т.ч. ПДВ – 76 грн. Передбачуваний строк експлуатації сканера – 5 років. Після 5 років експлуатації підприємство очікує отримати від вибуття основного засобу (ліквідації чи продажу) – 70 грн. Заробітна плата працівника, зайнятого експлуатацією даного основного засобу складає 50 грн. Визначити ліквідаційну вартість та вартість сканера, що амортизується.

 Задача 14.

На основі даних, наведених в таблиці, обґрунтувати найбільш сприятливий варіант визначення мобілізації внутрішніх ресурсів у будівництві.

Таблиця – Варіанти визначення мобілізації внутрішніх ресурсів у будівництві

№ пор.

Показник, тис. грн.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

1

Очікувана наявність оборотних активів у капітальному будівництві на початок планового періоду (О)

90

210

150

2

Очікувана кредиторська заборгованість на початок планового періоду (К1)

41

87

62

3

Планова потреба в оборотних коштах будови на кінець планового періоду (П)

75

196

160

4

Перехідна кредиторська заборгованість
на кінець планового періоду (К2)

56

76

54


Задача 15

Визначити суму амортизаційних відрахувань на IV квартал поточного року за такими даними:

 • вартість основних фондів 1 гр. на 1 липня поточного року - 15200 тис. грн.;

 • вартість придбаних основних фондів у III кварталі - 180 тис. грн.;

 • сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у III кварталі поточного року - 180 тис. грн.;

 • норма амортизації 1 групи основних фондів - 2%.

Задача 16.

На основі фінансової звітності підприємства:

1) розрахувати склад та структуру необоротних активів на початок і кінець звітного періоду.

2) розрахувати показники забезпечення, стану та ефективності використання основних засобів та проаналізувати зміни, що відбулися за звітний період.

Розрахунок надати в таблицях 1-4.

Таблиця 1 – Склад та структура основних засобів підприємства _______________ станом на початок та кінець 20__ р.

Стаття

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення +, –

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 – Показники забезпечення основними засобами підприємства _______________ за ____ рр.

Показник

Роки

Відхилення, +, –

Попередній рік

Поточний рік

пунктів

%

Фондомісткість

 

 
 

Фондоозброєність

 

 
 

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства

 

 
 


Таблиця 3 – Показники стану використання основних засобів підприємства _______________ за ___ рр.

Показник

Роки

Відхилення, +, –

Попередній рік

Поточний рік

пунктів

%

Коефіцієнт вибуття

 

 
 

Коефіцієнт оновлення

 

 
 

Коефіцієнт зносу

 

 
 

Коефіцієнт придатності

Коефіцієнт приросту вартості основних засобів


Таблиця 4 – Показники ефективності використання основних засобів підприємства _______________ за ______ рр.

Показник

Роки

Відхилення, +, –

Попередній рік

Поточний рік

пунктів

%

Фондовіддача

 

 
 

Рентабельність основних засобів

 

 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы