Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання icon

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання


Скачать 399.19 Kb.
НазваниеПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
страница7/9
Размер399.19 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах


Мета практичного заняття: ознайомлення із сутністю та видами фінансового планування на підприємствах.

^ План практичного заняття

Питання для обговорення

  1. Особливості фінансового планування на підприємствах різних організаційно-правових форм та галузей економіки

  2. Зміст фінансової стратегії на підприємстві.

  3. Сутність бюджетування, його види та сфери їх застосування.

  4. Призначення контролінгу в процесі фінансового планування на підприємств.

  5. Характеристика правового регулювання фінансового планування на вітчизняних підприємствах.

  6. Сутність стратегічного фінансового планування

  7. Основні складові елементи стратегічного фінансового бюджету.

Практичні завдання

Задача 1.

Скласти платіжний календар підприємства на січень планового року, якщо заробітна плата складе – 4650,2 тис. грн., платежі до бюджету – 1466 тис. грн., передбачається оплата рахунку за товарно-матеріальні цінності – 6244 тис. грн., інші видатки складуть 267 тис. грн., дохід від реалізації продукції – 3995 тис. грн., прибуток від іншої реалізації – 1050 тис. грн., дохід від неопераційних курсових різниць – 30 тис. грн., прострочена дебіторська заборгованість – 15 тис. грн., підприємство планує отримати товарний кредит на суму 210 тис. грн. та аванси – 250 тис. грн., орендні платежі підприємства – 3 тис. грн., інші надходження – 320 тис. грн. Залишок коштів на початок року складає 35 тис. грн. У разі від’ємного значення балансу платіжного календаря запропонувати заходи щодо покриття дефіциту.

Розрахунок надати в таблицях 1 та 2.

Таблиця 1 – Платіжний календар на січень

№ пор.

Показник

Січень

план

факт

відхилення

тис. грн.

%

Надходження

1

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності

 

 

 

 

2

Виручка від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів

 

 

 

 

3

Штрафи, пені та інші надходження від застосування
економічних санкцій

 

 

 

 

4

Надходження від реалізації цінних паперів і валюти

 

 

 

 

5

Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів

 

 

 

 

6

Кредити отримані

 

 

 

 

7

Аванси, отримані від покупців, замовників

 

 

 

 

8

Надходження орендної плати

 

 

 

 

9

Отримана безповоротна фінансова допомога

 

 

 

 

10

Цільові надходження

 

 

 

 

11

Кошти, що надходять для формування статутного капіталу

 

 

 

 

12

Інші надходження

 

 

 

 

13

Інші надходження

 

 

 

 

Усього надходжень

 

 

 

 

Витрати

1

Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб

 

 

 

 

2

Заробітна плата і прирівняні до них платежі

 

 

 

 

3

Платежі в бюджет, всього,

у тому числі:

- акцизний збір;

- ПДВ;

- податок на прибуток;

- податок на землю;

- податок з власників транспортних засобів;

- інші податки і збори

 

 

 

 

4

Внески в Пенсійний фонд

 

 

 

 

5

Внески на обов’язкове соціальне страхування

 

 

 

 

6

Інші відрахування в позабюджетні фонди

 

 

 

 

7

Оплата за товарно-матеріальні цінності

 

 

 

 

8

Оплата рахунків за послуги підрядчиків, що виконують капітальні роботи

 

 

 

 

9

Погашення кредиторської заборгованості

 

 

 

 

10

Погашення термінових позичок банку

 

 

 

 

11

Погашення довгострокових позичок банку

 

 

 

 

12

Сплата відсотків за кредит

 

 

 

 

13

Авансові платежі

 

 

 

 

14

Орендна плата

 

 

 

 

15

Платежі за векселями

 

 

 

 

16

Виплата дивідендів

 

 

 

 

17

Інші витрати

 

 

 

 

Усього витрат

 

 

 

 

 

Перевищення надходжень над витратами

 

 

 

 

 

Перевищення витрат над надходженнями

 

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

 

 

 

 


Таблиця 2 – Баланс надходження коштів підприємства (оперативний фінансовий план) на 200_ р.

Місяць

Надходження

Витрати

Чистий грошовий потік
(сальдо)

Залишок на початок місяця

Залишок на кінець місяця

Резерв

Надлишок або
дефіцит

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за квартал, рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Задача 2.

На основі вихідних даних, скласти операційний бюджет АТ “Ворожбянський м’ясокомбінат” на наступний рік у розрізі окремих бюджетів, розрахунки надати у формі таблиць.

Таблиця 1 – Бюджет продажів ковбасних виробів по АТ “ Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Заплановані продажі, кг

2743966

230000

227700

227700

229977

232277

230000

230000

230000

232300

234623

236970

239340

2780887

Середня ціна за 1 кг, грн./кг

15,11

15,20

15,05

15,05

15,20

15,35

15,20

15,20

15,20

15,35

15,50

15,60

15,65

15,31

Заплановані продажі, тис. грн.

41461,33
Всього продажів, тис. грн.

41461,33


Таблиця 2 – Графік очікуваних надходжень грошових коштів від продажів ковбасних виробів
по АТ “ Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік, тис. грн.

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок дебіторської заборгованості на кінець періоду **

450,50
Сума заборгованості до погашення у поточному періоді
90,1

90,1

90,1

90,1

90,1

Надходження від продажу кожного місяця*:123456789101112Всього надходжень*Виходимо із припущення, що 85 % продажу покупці сплачують у місяці реалізації, 15 % – у наступному.

**Залишок дебіторської заборгованості на кінець періоду = Залишок дебіторської заборгованості на кінець періоду + Обсяг реалізації в поточному місяці – Надходження коштів у поточному місяці.


Таблиця 3 – Бюджет витрат на збут по АТ “ Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік, тис. грн.

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Заплановані продажі

41461,33
Планові змінні комерційні витрати
75,00

74,25

74,25

75,00

75,75

75,00

75,00

75,00

75,75

76,51

77,28

78,05

906,84

плюс

Планові постійні комерційні витрати
20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

240,00

всього

Загальні планові комерційні витратимінус

Амортизація
2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

25,8

всього

До сплати за комерційними витратами
Таблиця 4 – Бюджет виробництва ковбасних виробів по АТ “ Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Заплановані продажі, кг

2743966
плюс*

Бажаний запас готової продукції на початок періоду, кгмінус**

Запланований запас готової продукції на кінець періоду, кгвсього

Кількість продукції, що підлягає виробництву, кг*Бажаний запас готової продукції на кінець періоду складає 5 % від кількості продажу наступного місяця.

**Бажаний запас готової продукції на початок періоду дорівнює кінцевому запасу попереднього періоду.


Таблиця 5 – Бюджет виробничих запасів по АТ “ Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запас готової продукції на початок періоду, кгВиробнича собівартість одиниці продукції (1 кг), грн.
13,32

13,19

13,19

13,32

13,45

13,32

13,32

13,32

13,45

13,58

13,72

13,86

13,42

Запас готової продукції на кінець періоду, тис. грн.
Таблиця 6 – Бюджет прямих витрат на матеріали по АТ “ Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість продукції, що підлягає виробництву, кгПрямі витрати на матеріали на 1 кг, грн.
8,80

8,71

8,71

8,80

8,89

8,80

8,80

8,80

8,89

8,98

9,07

9,16

8,88

всього

Прямі витрати на матеріали, тис. грн.плюс*

Бажаний запас матеріалів на початок періоду, тис. грн.мінус **

Запас матеріалів на кінець періоду, тис. грн.всього

Сума витрат на придбання матеріалів, тис. грн.*Бажаний запас матеріалів на кінець періоду складає 15 % від прямих витрат на матеріали наступного місяця.

**Бажаний запас матеріалів на початок періоду дорівнює кінцевому запасу попереднього періоду.

Таблиця 7 – Графік сплати придбаних матеріалів по АТ “Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік, тис. грн.

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок кредиторської заборгованості за матеріалами на кінець періоду**

1060,00
Сума заборгованості до погашення у поточному періоді
212,00

212,00

212,00

212,00

212,00

Сплата за придбаними матеріалами кожного місяця*:123101112Всього сплачено*Виходимо із припущення, що 70 % придбаних матеріалів підприємство сплачує у місяці придбання , 30 % – у наступному місяці.

**Кредиторська заборгованість на кінець періоду = Сума заборгованості на початок року + Сума придбання – Сума оплачених матеріалів поточного місяця.


Таблиця 8 – Об’єднаний бюджет загальновиробничих та адміністративних витрат, витрат на оплату праці по АТ “Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік, тис. грн.

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сума прямих витрат на оплату праці
468,97

459,95

460,18

469,39

478,26

469,20

469,20

469,43

478,78

493,14

497,88

507,40

5721,78

До сплати за загально-виробничими витратами
577,01

564,70

564,98

577,53

589,69

577,30

577,30

577,59

590,34

603,28

616,43

629,46

7045,61

До сплати за адміністр. витратами
129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

129,60

1555,20

Таблиця 9 – Собівартість реалізованої продукції по АТ “ Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік, тис. грн.

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Запаси готової продукції на початок періодуСума прямих витрат на матеріалиСума прямих витрат на оплату праціСума загальновиробничих витратСобівартість виробленої продукціїЗапаси готової продукції на кінець періодуСобівартість реалізованої продукції
Таблиця 10 - Бюджет прибутків та збитків по АТ “ Ворожбянський м’ясокомбінат” на плановий рік, тис. грн.

Показник

Минулий рік (факт)

Місяць

Плановий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Чистий (дохід) від реалізації продукції, робіт, послуг

41461,33
2. Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг

25425,89
3. Валовий прибуток

(р.1 – р.2)

16035,44
4. Витрати на збут

738,95
5. Адміністративні витрати

13648,95
6. Прибуток від операційної діяльності

(р.3 – р.4 – р.5)

1648,22


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни київський університет туризму, економіки І права юридичний факультет Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін
Робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу напряму підготовки «маркетинг/облік І аудит» денної форми навчання
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Практикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 \"Фінанси і кредит\" денної та заочної форми навчання iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы