Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» icon

Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора»


Скачать 21.47 Kb.
НазваниеПравила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора»
Размер21.47 Kb.
ТипПравила

Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора».


1. Організатор та Виконавець Розіграшу        

1.1. Організатором і виконавцем розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» (далі – «Розіграш») є ТОВ «Маркетленд», яке зареєстровано відповідно до законодавства України за адресою 01023, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова, 8 кв.22. (далі - Організатор).

1.2. Для проведення Розіграшу та підведення підсумків Організатор створює Організаційний комітет (далі - Оргкомітет). Оргкомітет у своїх діях керується чинним законодавством України та Правилами і несе відповідальність за їх дотримання.


1.3. Розіграш проводиться з метою реклами акції ЦТ «ДАРИНОК» на замовлення ДП зі 100% іноземною інвестицією «Агат - Інвест» (надалі - Замовник)


^ 2. Учасники Розіграшу

2.1. Учасниками Розіграшу можуть бути всі дієздатні фізичні особи, які постійно проживають на території України, зареєстровані за місцем проживання на території України та досягли 18 років, за винятком осіб, вказаних в п. 2.2. цих Правил.

2.2. Не визнаються Учасниками Розіграшу і не мають права брати в ньому участь співробітники компанії – Організатора і компанії - Замовника, вказаних в п. 1.3. Правил та їх родичі, члени родини (подружжя, діти, брати / сестри, батьки), а також особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.


^ 3. Територія та строки проведення Розіграшу


3.1. Реєстрація Учасників Розіграшу та Розіграш проводиться в приміщенні будівлі літери «2», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1а, ЦТ «ДАРИНОК» (далі – Територія проведення Розіграшу), в період з «05» жовтня 2013 року по 20 жовтня 2013 року, включно, до 12:00 за Київським часом (далі - Період проведення Розіграшу) у відповідності з правилами Розіграшу.


3.2. Підведення підсумків та визначення переможця триває з 13.00 до 15.00 за Київським часом 20 жовтня 2013 року на Території проведення Розіграшу.


3.3. Час та/або дата, визначені для підведення підсумків та визначення переможців, може бути змінений Організатором у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором, на підставі п.п. 9.6, 10.2 даних Правил розіграшу.


3.4. В разі настання обставин, зазначених в п. 3.3, Організатор повинен додатково проінформувати Учасників Розіграшу про зміну часу підведення підсумків та визначення переможця жеребкування із зазначенням нового, визначеного часу.


^ 4. Умови участі в Розіграші


4.1. Участь у розіграші призу приймає кожна дієздатна фізична особа, яка в Період проведення Розіграшу, отримала флаєр/запрошення поза межами Території проведення Розіграшу, на сайті ww.darynok.com.ua, у соціальних мережах Facebook та В Контакте та передала Організатору свої анкетні дані, надавши згоду на використання власних персональних анкетних даних з метою проведення Розіграшу (далі разом - Учасники , а кожен окремо - Учасник).


4.2. Участь у розіграші призів бере кожен Учасник за умови заповнення анкети у повному обсязі. Така анкета залишається на інформаційному пункті, що розміщений на Території проведення Розіграшу. Адміністратор інформаційного пункту зберігає отримані заповнені анкети та щодня до 18.00 передає на зберігання до Оргкомітету.

4.3. Участь у Розіграші можлива лише за умови чіткого дотримання всіх вимог цих Правил.


^ 5. Призи Розіграшу

5.1. Фонд призів формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором.

5.2. Під призом розуміється подарунок, який Переможець Розіграшу отримує безоплатно.

5.3. Призовий фонд Розіграшу складається з трьох хутряних виробів (шуби): 1 – шуба із хутра норки; 2 - шуба із хутра лисиці; 3 - шуба із хутра мутона.

5.4. Призовий фонд Розіграшу обмежений і складає зазначені в п. 5.3. товарно-матеріальні цінності.

5.5. Організатор залишає за собою право змінити кількість та або найменування призів Розіграшу або додатково включити в Розіграш інші призи, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін/доповнень до цих Правил.

5.6. Призи можуть відрізнятися від тих, що зображені в анонсованих матеріалах внаслідок їх зміни Організатором в порядку, визначеному п. 5.5. цих Правил

5.7. Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор за свій рахунок здійснює утримання та оплату податків, які виникають під час передачі призу, відповідно до вимог чинного законодавства України.


^ 6. Умови визначення переможців Розіграшу

6.1. Визначення Учасників, які отримають право на отримання призу (далі разом - «Переможці», а кожний окремо – «Переможець»), здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури:

6.1.1. Визначення Переможців відбудеться «20» жовтня 2013 року з 13.00 до 15.00 години на Території проведення Розіграшу. На момент проведення жеребкування Учасник, що прийняв участь а Розіграші, зобов’язується мати особистий документ, що підтверджує його особу.

6.1.2. Переможці будуть визначені випадковим чином серед Учасників, які виконали всі умови і правила Розіграшу та анкети яких залучаються до лототрону. Особиста присутність Учасників при визначенні Переможців є обов'язковим.

6.2. Визначення Переможців здійснюється шляхом жеребкування, під час якого імена та прізвища, вказані в анкетах, оголошують серед присутніх Учасників. Ім’я Переможця оголошується тричі з періодичністю 1 хвилина. У разі відсутності названої особи протягом 5-ти хвилин з моменту останнього оголошення, Організатор та особи, залучені Організатором для проведення Розіграшу, оголошують факт відсутності названої особи, фіксують у протоколі і анулюють попередній результат. З лототрону дістають наступну анкету.

6.3. Результати визначення Переможців Розіграшу, які отримали право на отримання призу, оформляються протоколом, який підписується представниками Оргкомітету. За результатами засідання Оргкомітету складається протокол, який містить прізвища, імена і по-батькові Переможців та їх паспортні дані, а також найменування відповідних призів на отримання яких мають право Переможці.

6.4. Результати Розіграшу, тобто, інформація про прізвища, імена і по-батькові Переможців буде розміщена на сайті www.darynok.com.ua, а також у соціальних мережах Facebook та В Контакте.

6.5. Процедура вручення Призів Переможцям відбудеться 20 жовтня 2013 року.

6.6. Детальні умови Розіграшу, а саме ці Правила, можливі погоджені зміни до них, так само як і інша інформація, що стосується Розіграшу, розміщуються на сайтах www.darynok.com.ua, а також у соціальних мережах Facebook та «В Контакте».

^ 7. Умови отримання призів Розіграшу


7.1. Умови отримання призів - хутряних виробів:


7.1.1. Інформація про спосіб, місце і час отримання призів оголошується Організатором на Території проведення Розіграшу, «20» жовтня 2013 року з 15.00 до 16.00 години, після визначення Переможців та додатково узгоджується Організатором з Переможцями телефонним зв’язком та/або особисто.


7.1.2 Під правом на отримання призу мається на увазі безоплатне отримання Переможцем у власність призу за результатами Розіграшу.


7.2. Для отримання призу Переможець надає Організатору паспортні дані (копію паспорта), ідентифікаційний код, а також інші дані, які необхідні для отримання призу.


7.3. Передача призу оформлюється шляхом підписання відповідного Акту прийому-передачі.


7.4. Право власності на приз переходить до Переможця з моменту підписання ним відповідного Акту прийому-передачі, відповідно до умов даних Правил.


7.5. Відмовою від отримання призу вважається:


7.5.1. Письмова відмова Переможця;


7.5.2. Порушення Переможцем п.7.2. даних Правил;


7.5.3. Неявка Переможця, протягом строку визначеного згідно п.7.1.1. цих Правил.


7.6. Якщо Переможець з будь-яких причин, незалежних від Організатора, не має можливості отримати приз, такий Переможець не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій та інших виплат від Організатора.


7.7. Організатор самостійно визначає подальшу долю призів, що не були отримані Переможцями або не можуть бути надані Переможцям відповідно до умов цих Правил.


7.8. Взявши участь у Розіграші, Учасник надає свою згоду на:


7.8.1. отримання Організатором персональних даних, що міститься в документах та анкетах, копії яких надаються Учасником згідно з цими Правилами;


7.8.2. використання персональних даних Організатором з метою проведення підведення підсумків та визначення переможця відповідно до чинного законодавства України у тому числі, але не виключно: розміщення інформації щодо результатів таких підсумків в ЗМІ та на інтернет – сайтах та проведення фото та відео – зйомки;

9. Інші умови Розіграшу


9.1. Організатор забезпечує об'єктивність та неупередженість при визначенні Переможців під час підведення підсумків та жеребкування.


9.2. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Розіграшу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Розіграшу та / або отримання призу тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші (чи від підведення підсумків і жеребкування) та/або отримання призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.


9.3. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданого призу Переможцем після його одержання, та за неможливість Переможця отримати та/або скористатися наданим призом з будь-яких причин. Відповідальність за якість призу і його гарантійне обслуговування (в тому випадку якщо воно передбачене) несе його виробник (постачальник). Організатор не несе гарантійні зобов'язання щодо призу, отриманого в рамках цього Розіграшу та підведення підсумків з жеребкуванням та на умовах, зазначених в цих Правилах.


9.4. Отримання призу допускається тільки особою, яка є Учасником. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де приз буде предметом угоди або засобом платежу.


9.5. Учасник самостійно несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації (у тому числі інформації щодо контактів з ним та адреси).


9.6. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

10. Застереження:


10.1. Будь ласка, щоб уникнути непорозумінь - спочатку читайте уважно правила Розіграшу.


10.2. Просимо прийняти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в будь-який момент припинити Розіграш, навіть якщо таке припинення відбудеться до його закінчення. У такому випадку Переможець визначатися не буде. Інформація про припинення Розіграшу буде оприлюднена в порядку, визначеному цими Правилами для оприлюдення умов Розіграшу.


10.3. Персональні дані, що міститься в документах та анкетах, копії яких надаються Учасником згідно з цими Правилами, використовуються Організатором виключно в рамках проведення Розіграшу.

Організатор не здійснює будь-яких дій щодо накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Похожие:

Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconПравила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора»
Організатором І виконавцем розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» (далі – «Розіграш») є тов «Маркетленд»,...
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconСрс 09 Медіапланування рекламної кампанії
Ефективне маркетингове повідомлення має досягати конкретної аудиторії оптимальним чином. Саме пошук науково-обґрунтованих методів...
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconОбъединенный Совет НКО Иркутска и Иркутской области
Цель: Показать вклад сектора нко в развитие Иркутской области. Сформировать механизм взаимодействия сектора нко, органов власти и...
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconУважаемые спортивные сектора и студенты бгпу
Уважаемые спортивные сектора и студенты бгпу! Проводится набор в секцию куреш всех желающих. Занятия проводит чемпион мира по борьбе...
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconПравила игры DotA2 в рамках проведения турнира по киберспорту. Общие правила
Все игры проходят по системе бо1(до 1 победы), кроме финала. Игра за первое место проходит по системе бо3(до двух побед)
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconПравила фан-сектора ска
На фан-секторе приемлема атрибутика только ска, и ничья более (в частности, зенитовские цвета здесь категорически неуместны). Красно-синие...
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconПравила Гарварда и McKinsey правила магической пирамиды для делового письма перевод с английского москва ● росмэн-бизнес ● 2004
Эти правила, вы ускорите процесс формулировки идей и свяжете их надлежащим образом. Эти смысловые правила таковы
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconПравила регистрации и прохождения тестирования в рамках первого (заочного) тура
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconПредмет и основные термины логики Понятие, суждение и умозаключение как формы мышления
Простой категорический силлогизм. Правила посылок, правила терминов и правила фигур
Правила розіграшу призів в рамках рекламної кампанії «Відкриття хутряного сектора» iconПравила участия в проекте «peoples» в рамках отборочного тура
Внимание!!! Не допускаются фотографии, сделанные в стиле "НЮ", с изображением мужских и женских половых органов и/или имитирующих...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы